C# ' Da Auto Clicker

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  erenn
  erenn's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Nisan/2007
  Erkek

  Merhaba arkadaşlar

  Bir oyun için debug yapıyoruz.C# 'dan basit bir işlev yazılması gerekiyor.

  F8 tuşuna basınca sürekli sağ tıklayacak
  F9 tuşuna basınca duracak. 

  Şimdiden teşekkürler. 

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  FCN
  FCN's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Eylül/2007
  Erkek

  sanırım aradıgın şey bu ufak bi editlemeyle halledersin

  //GetAsyncKeyState apisi ile klavyeden basılan tuşu yakalıyoruz.
  #region BasılanTusuYakala
  [DllImport("user32.dll")]
  private static extern short GetAsyncKeyState(Int32 deger);
   
  //Yukarıdaki apiyi kullanarak geriye string döndüren
  //bir method hazırlıyoruz.
  private string BasilanTus()
  {
    string tus = null;
    foreach (int item in Enum.GetValues(typeof(Keys)))
    {
      if (GetAsyncKeyState(item) == -32767)
      {
        tus = Enum.GetName(typeof(Keys), item);
      }
    }
    return tus;
  }
  #endregion
   
  #region MouseOtomatikTikla
  //Mouse tıklama yapmak için kullandığımız api
  [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  public static extern void mouse_event(Int32 dwFlags, Int32 dx, Int32 dy, Int32 cButtons, Int32 dwExtraInfo);
   
  private const int MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = 0x02;
  private const int MOUSEEVENTF_LEFTUP = 0x04;
  private const int MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = 0x08;
  private const int MOUSEEVENTF_RIGHTUP = 0x10;
   
  //SolTikla ve SagTikla methodları hazırladım. Böylece
  //istenirse kullanıcıya seçenek sunularak sağ ya da sol
  //tıklama yaptırılabilir.
  private void SolTikla()
  {
    //Mouse'un koordinatları alınarak tıklama
    //yapılacak yer belirleniyor.
    int X = Cursor.Position.X;
    int Y = Cursor.Position.Y;
   
    mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN | MOUSEEVENTF_LEFTUP, X, Y, 0, 0);
  }
   
  private void SagTikla()
  {
    int X = Cursor.Position.X;
    int Y = Cursor.Position.Y;
   
    mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN | MOUSEEVENTF_RIGHTUP, X, Y, 0, 0);
  }
  #endregion
   
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
   
  }
   
  bool tiklamaAktif = false;
   
  //timer1 her 50ms'de çalışarak klavyeden basılan tuşu kontrol ediyor
  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    //Baslına tuşu yakala
    string k = BasilanTus();
   
    //eğer basılan tuş F2 ise mouse tıklamaya başlayacak
    //tekrar F2 'ye basıldığında tıklama duracak
    if (k == "F2")
    {
      if (tiklamaAktif)
      {
        tiklamaAktif = false;
        lblDurum.Text = "Tıklama Pasif";
        timer2.Stop();
      }
      else
      {
        tiklamaAktif = true;
        lblDurum.Text = "Tıklama Aktif";
        timer2.Start();
      }
    }
  }
   
  private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    //her 500ms'de tıkla
    SolTikla();
  }

  Follow me : http://twitter.com/TheFCN
Toplam Hit: 2326 Toplam Mesaj: 2