folder Tahribat.com Forumları
linefolder C#.Net, J#.Net, Vb.Net, Asp.Net
linefolder C# Thread'i Geçici Olarak Durdurmak Veya BekletmekC# Thread'i Geçici Olarak Durdurmak Veya Bekletmek

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  tuncaxxz
  tuncaxxz's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Ağustos/2005
  Erkek

  http://pastebin.com/nFLk2XS6

  Hocalarım thread yapılarıyla aynı anda 2 adet seri porttan veri almaya çalışıyorum. Aynı anda verileri alabiliyorum ekranda görebiliyorum. Sorunum bu veri alımını durdurup tekrar başlatabilmek.

  Bunu thread in içine koyduğum volatile bool olan _devam1 değişkeniyle while'in içine koydum. fakat sıkıntı burda _devam1'i false yapınca herşey çok güzel veri alımı durmuş gibi ekrana hiç bişey yazdırmıyor. ama _devam1'i tekrardan true yapınca daha önce aldığı herşeyi hiç durmamış gibi tekrar ekrana yazıyor.

  yani arkaplan thread while döngüsünün içine giriyor bir güzel çalışıyor ama ekrana yazdırmıyor. değişken i tekrar true yapınca hiç durmamış gibi arada gelen verilerin hepsini birden yazıyor. 

  Kodları pastebin'e attım. anlayamadım noldu ne bitti.


  punto cero
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DrKill
  DrKill's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2004
  Erkek

  şu kodu şuraya yapıştırın aga. pastebin engelli.


  Bu imzayı her gördüğünüzde 4gb kotanızın 0,00000358559191226959228515625 azalmaktadır. Bilerek ve istenerek bu imza yapılmıştır. Amaç kotanızı sömürmektir
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  OttomanSlap
  OttomanSlap's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Mayıs/2012
  Erkek
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Threading.Tasks;
  9. using System.Windows.Forms;
  10. using System.IO.Ports;
  11. using System.Threading;
  12. namespace WindowsFormsApplication1
  13. {
  14.     public partial class Form1 : Form
  15.     {
  16.  
  17.         volatile bool _devam1=false, _devam2=false,durum=true;
  18.         //
  19.        
  20.         public Form1()
  21.         {
  22.             InitializeComponent();
  23.  
  24.  
  25.             CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
  26.  
  27.             serialPort1.PortName = "COM3";
  28.             serialPort1.BaudRate = 9600;
  29.             serialPort1.DataBits = 8;
  30.  
  31.             serialPort2.PortName = "COM5";
  32.             serialPort2.BaudRate = 9600;
  33.             serialPort2.DataBits = 8;
  34.  
  35.            
  36.         }
  37.  
  38.         //
  39.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  40.         {
  41.  
  42.         }
  43.  
  44.  
  45.         //
  46.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  47.         {
  48.  
  49.             if (!serialPort1.IsOpen) { serialPort1.Open();  }
  50.                        
  51.             _devam1 = true;
  52.                        
  53.                         (new Thread(new ThreadStart(this.Read1))).Start();
  54.  
  55.            
  56.  
  57.             if (!serialPort2.IsOpen) { serialPort2.Open();  }
  58.                
  59.             _devam2 = true;
  60.  
  61.            (new Thread(new ThreadStart(this.Read2))).Start();
  62.        
  63.          }
  64.  
  65.  
  66.         //
  67.         public void Read1()
  68.         {  
  69.             while (_devam1)
  70.             {
  71.                 try
  72.                 {
  73.                     string message1 = serialPort1.ReadExisting();
  74.                     if (_devam1) { this.richTextBox1.Text += message1; }
  75.                 }
  76.                 catch (TimeoutException) { }
  77.             }
  78.         }
  79.  
  80.  
  81.         //
  82.         public void Read2()
  83.         {
  84.             while (_devam2)
  85.             {
  86.                 try
  87.                 {
  88.                     string message2 = serialPort2.ReadExisting();
  89.                     if (_devam2) { this.richTextBox2.Text += message2;}
  90.                }
  91.                catch (TimeoutException) { }
  92.             }
  93.         }
  94.  
  95.         private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  96.         {  
  97.               if(durum){
  98.                           _devam1 = true;
  99.                           _devam2 = true;
  100.                                 }    
  101.                        
  102.                                 if(!durum){
  103.                                 _devam1 = false;
  104.                                 _devam2 = false;    
  105.                                 }
  106.  
  107.             durum = !durum;
  108.         }
  109.         }
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.     }
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  YeniHarman
  YeniHarman's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2012
  Erkek

  Eee, seri porttaki bilgiler siz almayınca da duruyor. Sonraki çağırışta tamponunda kalan her şeyi veriyor.

  Yöntem 1: serialport nesnesini close metodunu çağırın.

  Yöntem 2: serialport nesnesinin DiscardInBuffer metodunu çağırın.


  Olaylara karışmayın!
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  crafty
  crafty's avatar
  Kayıt Tarihi: 19/Eylül/2006
  Erkek

  System.thread.threading.sleep(sure ms) kullanarak threadi uyku moduna alabilirsin


  Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski orospular melek oldu...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  TeRRoR
  TeRRoR's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek

  Thread'i iptal etmek için cancellationtoken var hocam onada bakabilirsin.

  Ayrıca bu tür Thread işlemlerini .Net 4.5 ile gelen async keywordu ile daha kolay yapabilirsin.


  herkes programcı olmak zorunda değildir, lütfen bir zorunluluk gibi programlama dilleri öğrenmeye çalışmayın. yabancı dil filan öğrenin amq.// s.kimin etini yerim, kasaba minnet etmem.// ince düşünene kalın girer.//
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tarikat Şeyhi
  HolyOne
  HolyOne's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Haziran/2002
  Erkek

  Yapacağın işi ayrı bi class olarak yapmanı, serial portu form yerine o classın içinde create etmeni tavsiye ederim.

  O şekilde daha kolay debug edersin


  Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir!
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  unbalanced
  unbalanced's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek

  new Thread (... 

  diyerek zaten yeni bir thread oluşturuyorsun.. yerinde olsam bir dizi ya da listede tüm threadleri tutarım.. 

  sonra hangi threadi durduracaksam ya da bekleteceksem dizi/listeden çağırırım şöyle..

   

  List<Thread> threadList = new List<Thread<();

  ...

   

  threadList.Add(new Thread(new ThreadStart(this.Read1)));

  threadList[0].Start();

   

  threadList.Add(new Thread(new ThreadStart(this.Read2)));

  threadList[1].Start();

   

   

  ilk threadin işlemini iptal etmek için ise

  threadList[0].Abort(); diyebilirsin

   ya da bir şeyi bekleyecekse

  Join kullanabilirsin..

   

  Sleep metodunu kullanmak mantıklı değildir genel olarak. 

   

   

Toplam Hit: 1129 Toplam Mesaj: 8