Genişbant Kullanımında Son Sıradayız

Türkiye’nin, yüzde 5’lik genişbant internet kullanımında Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Avrupa Alternatif Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (ECTA), yılda iki kez yayımlanan ve Avrupa’da genişbant kullanımı ile rekabetin ele alındığı raporunun 2007 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirme sonuçları açıklandı. Raporda, Türkiye’deki durumun Avrupa’nın gerisinde kaldığı ifade edildi.
 
Avrupa Komisyonu’na, rekabeti arttıracak yasal düzenlemeleri yapma çağrısında bulunulan ECTA raporunda, Avrupa’da her beş kişiden birinin genişbant internet abonesi olmasına rağmen, artış hızının yavaşladığına dikkati çekildi ve bu durum "yeterli rekabet ortamının oluşmamasına" bağladı.

Rapora göre, Avrupa’da yerleşik operatörlerin pazar payı yüzde 46 civarında olmayı sürdürürken, Türk Telekom’un payı yüzde 97 oranında bulunuyor. Genişbant bağlantıların artış oranı ise yüzde 10 düzeyinde kalıyor. ECTA’nın bu oranı az bularak yetkilileri rekabetin önünü açmaya çağırdığı raporda, Türk halkının yalnızca yüzde 5’i, DSL üzerindensağlanan genişbant teknolojilerinden yararlandığına yer verildi.

Rapora göre, Avrupa genişbant erişiminde Danimarka yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alıyor; bunu yüzde 33,9 ile Hollanda, yüzde 29,9 ile Finlandiya izliyor. Türkiye ise yüzde 5,1 ile değerlendirilen 23 ülke arasında son sırada yer aldı.

Rapordan ayrıntılar

Rapora göre, Avrupa’da toplam genişbant hatları, 6 ayda yüzde 10 arttı. 2007’nin ilk çeyreğinde 84 milyon olan hat sayısı, 2007’nin üçüncü çeyreğinde 92 milyona çıktı. Avrupa genelinde genişbant hatların üçte ikisi, yerleşik operatörlerin bakır yerel ağlarına dayanıyor. Geriye kalan üçte birlik erişim, kablo, fiber, sabit kablosuz ve uydu gibi diğer yöntemlerle sağlanıyor.

Türkiye’de ise yüzde 5 olan erişimin tamamı, yerleşik operatörün bakır yerel ağına dayanan ADSL üzerinden sağlanıyor. Kablo, fiber ve diğer tümerişimler yüzde 0’a yakın pay alıyor.

İşletmecilerin pazar payları dikkate alındığında, Avrupa’da, alternatif işletmeciler genişbant pazarının yüzde 54’ünü, yerleşik operatörler ise yüzde 46’sını ellerinde tutuyor. Yerleşik operatörlere yönelik rekabetin büyük bölümü, yerel ağın paylaşıma açılmasından ve kablo şebekesi üzerinden sağlanan genişbant erişiminden kaynaklanıyor. Türkiye’de ise alternatif işletmeciler yüzde 3, yerleşik operatör olan Türk Telekom yüzde 97 pazar payına sahip bulunuyor.
Kaynak:
Tarih:
Hit: 550
Yazar: AsDayGoesByYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.