Hukuk-Meşru Müdafaa


MEŞRU MÜDAFAA


A-MEŞRU MÜDAFAA

A1)Meşru Müdafaa Nedir: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25. Maddesinin 1. Fıkrasında meşru müdafaa ; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” olarak tanımlanmıştır.
Kanunun bu lafzından bir fiilin meşru müdafaa tanımı içerisinde değerlendirilebilmesi için şu şartlar mevcut olmalıdır;

 

A2)Saldırıya İlişkin Şartlar:

a)Haksız bir saldırı olmalıdır. Meşru müdafaanın oluşabilmesi için öncelikle haksız bir saldırı olmalıdır.Saldıranın kusurlu olması gerekmez,saldırının haksız olması yeterlidir.Örnek; Ahmet adlı şahısa iradesi dışında alkol verilmiş olsun.Aldığı alkolun etkisiyle yoldan geçen Osman’a fiili saldırıda bulunsun.Burada Ahmet kusurlu değildir,çünkü gayri iradi sarhoştur.Gayri iradi sarhoşluk kusuru ortadan kaldıran bir nedendir.Ancak Ahmet’in kusurlu olmaması,saldırının haksız olup olmamasını değiştirmez.Osman burada saldırıya karşılık verirse fiil,meşru müdafaa içinde değerlendirilebilir.
Saldırıya uğrayan kişinin,bu saldırıya kendisi sebep olması da durumu değiştirmez.Örnek: Haksız tahrik sonucu A kişisi buna dayanamamış ve B şahsına saldırıda bulunmuş olsun.B şahsı bu durumda da meşru müdafaadan yararlanabilir.

b)Saldırının herhangi bir hakka yönelmiş olması gereklidir.Saldırı bir başkasının (3. Kişinin) hakkına yönelik de olabilir.Bu saldırı bir malvarlığı hakkına yönelik de olabilir.Oysa eski ceza kanununda sadece nefse ve ırza yönelmiş saldırılar meşru müdafaa kapsamındaydı.

c)Saldırının halen mevcut bulunması gereklidir.Fakat saldırının tekrar gerçekleşmesi muhtemel olması veya tekrarının kesin olması durumunda da saldırının mevcut olduğu kabul edilir.Örnek; Tamer,Orhan tarafından bıçaklanmıştır.Olaydan bir hafta sonra bıçaklama olayına kinlenen Tamer,Orhan’ı tabancasıyla bacağından yaralamıştır.Bu durumda Tamer’in fiili Kasten Yaralamadır(TCK m.86) ve ortada artık bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

A3)Savunmaya İlişkin Şartlar:

a)Savunma kaçınılmaz olmalıdır,yani saldırıdan başka bir yolla kurtulmanın imkanı olmamalıdır.Saldırıya uğrayan kişi,saldırıdan kaçarak kurtulma imkanı olmasına rağmen,saldırıya karşı direnç göstermesi durumunda da,savunma haksız değildir.Çünkü saldırıdan kaçma ortak değer yargıları bakımından gurur kırıcı bir davranış olarak değerlendirilebilir.Örnek; A şahsının B şahsına karşı koşarak küfürler savurarak geldiğini düşünelim.Olması kuvvetle muhtemel bir saldırı söz konusudur.Burada B şahsı saldırıdan kaçarak da kurtulabilir ya da saldırıya karşı direnç de gösterebilir.B şahsı burada kaçma imkanın vardı,neden kalıp direnç gösterdin diye,saldırıya karşı savunması meşru müdafaa dışında değerlendirilemez.

b)Saldırı ile Savunma arasında oran bulunmalıdır.Bu oran hem kullanılan araç bakımından hem de konu bakımındandır.Yukarıda belirttiğim gibi Yeni TCK’da meşru müdafaanın kapsamına malvarlığı hakları da alınmıştır.Saldırının bir malvarlığına yönelik olduğunu düşünelim.Örnek; A şahsı B şahsının bilgisayarına zarar verecek şekilde vurmaya başlasın ve saldırı devam ediyor olsun,B şahsı ise saldırıya son vermek amacıyla yerden aldığı ıslak meşe odununu A şahsının başında kırsın.Aşikardır ki saldırı ve savunma arasında oran yoktur..

Saldırı ve savunma sırasında aranan araç oranında ise,iki aracın da aynı olması gerekli değildir.Örneğin A şahsı B şahsına bıçakla saldırdığında,belinde tabancası bulunan B şahsının, “adam bıçakla saldırdı,belimde de tabanca var ama,ne olur ne olmaz,ben bir yerden bıçak bulayım” demesine gerek yoktur.Önemli olan saldırının oranlı olarak defedilmesidir.

 

Önemli Not:Bu doküman Tahribat.com için karatahta  tarafından yazılmıştır.Eser hakkı tahribat.com ve karatahta müstear ismini kullanan şahsa aittir.İzin alınmadan eserin başka bir sitede yayınlanması,eserin kaynak(link) verilmeden yayınlanması durumunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 71 uyarınca,eseri yayınlayan kişiye karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Tarih:
Hit: 5909
Yazar: karatahtaYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.