Oracle : Stored Procedure Oluşturma ve Visual Studio'da Kullanma

Döküman için gerekli bileşenler;

Oracle Veritabanı (11g)
Oracle Data Access Client for Visual Studio Tools
Oracle SQL Developer
Visual Studio (2008) (Vb.net)

Stored Procedure, kullanildiği yazilimlarda birçok kolaylık sağlamaktadır. Bunlaran başlıcaları;

Güvenli data aktarımını sağlamak,
Veri transferinde olusan network yogunlugunu asgariye indirmek,
Yazılan projelerde ortak kullanimi saglamaktır.

Bu dokumanda bu bileseni olusturmayı ve Visual Studio 2008 de kullanımını gorecegiz.

Oncelikle Oracle SQL Developer ı acıyoruz.

New Conneciton secenegini sectigimizde karsımıza bu ekran gelmektedir.

Connection Name: Baglantınız icin tanımlayacagınız isim
Username: Db ye baglanacagınız kullanıcı adınız.
Password:Db ye baglanacagınız kullanıcının şifresi
Hostname: Db nin bulundugu ip adresi
SID: eger tns ile Bir SID tanımlamıssanız bu kısma yazıyoruz
Service Name: Tns de varolan servis adı

Yazıp veri tabanımıza baglanıyoruz.

Menuden procedure secenegine sag click yapıp new Procedure u seciyoruz.

Karsımıza gelen ekranda shema otomatik olarak sizin user ınız olarak dusucektir. Buradan name kısmına procedurumuzun adını veriyoruz ve tamam a basıyoruz.

Gelen pencerede procudure umuzu duzenleyip

Compile for Debug secenegine basıyoruz ve procedure muz kaydolmuş oluyor. Burdaki işimizi tamamladıktan sonra sıra visual studio ile kullanmaya sıra geldi.

 

Imports System
Imports System.Data
Imports Oracle.DataAccess.Client

Dim conn As New OracleConnection(ORADBA)
                conn.Open()
                Dim mycommand As New OracleCommand("TABLESPACE.TABLO_ADI", conn)
                mycommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
                mycommand.Parameters.Add("@1.ALAN", OracleDbType.Varchar2)
                mycommand.Parameters("@1.ALAN").Value = ALAN1_DEGERI
                mycommand.Parameters.Add("@2.ALAN", OracleDbType.Varchar2)
                mycommand.Parameters("@2.ALAN").Value = ALAN2_DEGERI
                mycommand.ExecuteNonQuery()

Tarih:
Hit: 3750
Yazar: HelyumYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.