folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Beyin Kontrolü Fenomeni .. (Brain Washing,Mind Control)Beyin Kontrolü Fenomeni .. (Brain Washing,Mind Control)

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Lemuria
  Lemuria's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek
  "ZİHİN KONTROLÜ (MİND CONTROL)" VE "BEYİN YIKAMA
  (BRAİN WASHİNG)" GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ YOKSA BİR FANTEZİ VEYA
  ALDATMACA MI? YOKSA PSİKOLOJİK SAVAŞIN BİR PARÇASI MI? HANGİ
  OLAYLARDA ZİHİN KONTROLÜ TEKNİKLERİNDEN YARARLANILDIĞI
  SANILMAKTA ?

  ZİHİN KONTROLÜ FENOMENİ


  Geçmişte birçok zihin kontrolü ve psikolojik savaş tekniği çeşitli amaçlar için kullanılmış ve günümüzde hâlâ kullanılmakta. Zaten son 30 yıldır pek çok istihbarat örgütünün ana hedefi insan beyninin kontrol altına alınması olmuştur. Bu amaç için milyonlarca dolar gizli laboratuvar çalışmalarına ayrılmıştır. Kitaplar tarihte zihin kontrolü ve beyin yıkama operasyonlarına maruz kalmış ve bu konuda ünlü olmuş çeşitli isimler ve olaylarla doludur. Basında son zamanlarda iddia edildiği üzere Türkiye'deki bazı teröristlerin yaratılmasında acaba zihin kontrolü teknikleri mi yatmaktadır?
  "Zihin kontrolü" psikolojik teknikleri çok iyi kullanan kültlerin, tarikatların veya istihbarat örgütlerinin uyguladığı bir yöntemdir. Temelinde zihin kontrolü bir kişinin veya insan grubunun davranışını kontrol etmek veya değiştirmek için isteği ve bilgisi dışında uygulanan tüm yöntemlere verilen addır.
  Diğer bir tanımla, "beyin yıkama" (zihin kontrolü), bireyin farkında olmadan davranışlarının kontrol edilmesi ve değiştirilmesine girişimde bulunmak ve bu amaçla herhangi bir yöntemi uygulamaktır. "Psikolojik savaş" ise çeşitli zihin kontrolü tekniklerini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Psikolojik savaş, insanların beyninde ve toplumsal psikoloji üzerinde sürdürülen savaştır, hedefi "reel olmayan" birtakım yanlış bilgileri propaganda, zihin kontrolü, medyanın kontrolü, toplu telkin ve beyin yıkama ile "gerçekmiş gibi" göstermektir. Böylece düşmanın veya karşıt güçlerin beyninde ve psikolojik tabanın da da savaşın kazanılması hedeflenmektedir.

  PSİKOLOJİK SAVAŞ TEKNİKLERİ
  * Çeşitli propaganda faaliyetleri.
  * Kendini farklı gösterme, demoralizasyon yaratma ve psikolojik kamuflaj teknikleri.
  * Toplumsal zihin kontrolü.
  * Bireysel zihin kontrolü.
  * İleri tekniklerle Mançurya Kobayları (Manchurian Candidate) oluşturma.
  * Toplumlarda veya bireylerde ideoloji değiştirme, toplum mühendisliği veya toplumu tamamen kendi yönünde devşirme yöntemleri.
  * Medyanın ve beyinleri etkileyen tüm araçların kayıtsız şartsız kontrolü.
  * Disinformasyon yayma ve bilgi kirlenmesine yol açma.

  Yukarıda ifade edilen teknikler içerisinde en çok uygulanan psikolojik faaliyet şunlardır: Propaganda, bireysel ve toplumsal zihin kontrolü, kimyasal maddeler yardımıyla kişinin düşüncelerinin etki altına alınması.
  Toplumsal zihin kontrolü toplumu istenilen doğrultuya yöneltmek, o toplumun kültürünü distorsiyona uğratarak çökertmek veya toplumu istenilen amaçlar doğrultusuna çekebilmek amacıyla tüm topluma yapılmaktadır. Toplumsal zihin kontrolüne en güzel örnek ise Hitler'dir. Hitler'in hitabet sanatını ve diğer teknikleri çok iyi bir şekilde kullanarak kitleleri arkasına takması toplumsal zihin kontrolü olarak tanımlanabilir. Toplumsal zihin kontrolü amacıyla televizyondan basına, reklamlardan filmlere kadar her şey kullanılabilmektedir.
  Bireysel zihin kontrolünden anlatılmak istenen, bir insanın belirli bir ortamda beyin elektrofizyolojısini ve kimyasını etkileyerek, kişiliği ve davranış biçimleri istenen amaç doğrultusunda yeniden şekillendirmektir. İstihbarat örgütleri ve istihbarat örgütlen için çalışan bilim adamları yıllarca insan zihnim kontrol etmek ama-cıyla çeşitli maddeleri kullanmışlardır. Bu maddelerin çoğu, nörotransmitterleri çok sistematik bir şekilde değiştiren halüsinojenler, amfetaminler ve türevleridir (Nörotransmitter: Beyinde nöron adı verilen sinir hücreleri arasındaki biyoelektriksel iletimi sağlayabilen mekanizma; bu mekanizma sayesinde beyinde farklı yerlerde farklı özelliklere sahip nöronlar birbirleriyle nörotransmitterler aracılığıyla iletişim kurarak, duygu, düşünce, bilinç, his, saldırganlık, zeka, uyanıklık, yaratıcılık gibi fonksiyonları belirlerler).
  Örneğin esrar (THC), sodyum pentotal gibi birçok madde bireysel zihin kontrolü amacıyla kullanılmıştır. THC'nin etkisinde bilinç dışına ait çeşitli bastırılmış motifler, imajlar ortaya çıkar. Güçlü halüsinojenler olan LSD, MDA, STP, Meskalin, PCP, İbogain algılanmakta olan her şeyin distorsiyona uğramasına, renklerin, seslerin veya bilinç dışından gelen her türlü düşüncenin değişmesine yol açarlar. Bu ilaçlarla bir kült içinde insanları transa sokmak ve istenilen amaçlar doğrultusunda kullanmak mümkündür. Sodyum pentotal kemo-hipnoz yapmaktadır ve bunu insanları konuşturmak için kullanmışlardır. Gerçekten kimyasal ajanlar kullanılarak yapay anksiyete, hipnoz, rüya görme hali, ağrıya duyarlılığın artırılması ve azaltılması, hafıza kaybı veya hatırlatma, sersemlik, psikoz, yaratıcı düşünce, aşırı duyarlılık oluşturulabilir.

  Beyin yıkama ve ideoloji kontrolünde genellikle şu teknikler kullanılmaktadır:
  1) Telkin ve telkine yatkınlık. Gerek hipnoz, gerekse tekrarlayan ritüeller uygulanır. Hemen hemen tüm tarikatlar ve kültler bu teknikleri kullanır.
  2) Mevcut tüm psikolojik akardengeyi yıkma. Var olan inanç ve bilinç yapısı sarsılır ve kişi kendi oluşturduğu psikolojik savunma mekanizmalarından mahrum kalarak, yeni bir travmaya ve telkine açık hale gelir.
  3) Egoyu zayıflatma.
  4) Cinsellik. Pek çok tarikat ve kült cinselliği, libidoyu had safhada kullanarak insandaki haz-ödüllendirme mekanizmalarını harekete geçirir. Bu sırada bazı ilaçların (Ekstazi, MDA vb.) etkilerinden de yararlanılır.
  5) Gizemcilik ve üstün güçlere ulaşma. Gizemcilik, parapsikoloji ve mistisizm hemen hemen her tarikatın ve kültün temel parametre olarak kullandığı unsurdur. Bu yeteneklere ulaşma konusunda bazen ilaçlar veya başka psikolojik teknikler de kullanılır (vecd, meditasyon vb.).
  6) Eşikaltı algının ve kollektif bilinç dışının, arketipal öğelerin çok sistemli kullanılması. Burada ses, müzik, görüntü, duyma veya görme eşiğinin dışındaki stimülan etkiler, fikirler, film görüntüleri, klişeleşmiş yapılar ve moda gibi unsurlar kullanılmaktadır.
  7) Kimyasal maddelerle beynin normal akardengesinin (hemostasis) yıkılması ve yepyeni bir yapı kurulması.

  Mançurya Kobayı (Manchurian Canditate) ise kendi iradesi dışında, birtakım beyin yıkama seansları, ilaçlar veya hipnozun etkisiyle başkasının istediği eylemleri yapanlara verilen genel isimdir. Mançurya Kobayı teriminden hedeflenen robot-laştmlmış ve her istenileni yapabilen bireyler elde edebilmektir. Temel konusu LSD, halüsinojenler ve kimyasal ajanlarla beyin kontrolü olan MK-ULTRA projesini başlatan Ailen Dulles'ın 1953 yılında yaptığı konuşma bu bağlamda oldukça ilgi çekicidir. Ailen Dulles yaptığı konuşmada, hedeflerinin ne olduğunu şu cümlelerle açıklamıştır:
  "Hedef, insan zihnindeki savaşı kazanmaktır. Bu savaşın ilk cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır. İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır. Hedef, beyin yıkamak, ideoloji değiştirmek ve gerektiğinde birçok Mançurya Kobayı yaratabilmektir."

  MARİLYN MONROE'NN ÖLÜMÜNDEKİ SİS PERDESİ KALDIRILAMADI.
  İDDİALAR ONUN ABD DERİN DEVLETİ PROJESİ YA DA BİLDİĞİ SIRLAR NEDENİYLE
  ZİHİN KONTROLÜ PROJESİ SONUCU ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YÖNÜNDE


  ZİHİN KONTROLÜ VAKALARI
  Tarihte zihin kontrolü operasyonlarına maruz kalmış olabileceği iddia edilen kişilerin bazıları şunlardır:
  John F. Kennedy cinayetinin faili olan Lee Harvey Oswald'ın bir zihin kontrolü operasyonuna maruz kaldığı düşünülmektedir. Lee Oswald'ın MK-ULTRA isimli zihin kontrol projesinde Mançurya Kobayı haline getirildiği iddia edilmektedir. Bilindiği gibi John F. Kennedy cinayeti hiç çözülememiş, cinayetin tüm delilleri ise Amerikan Derin Devleti tarafından yok edilmişti.
  Bir zamanların efsanevi sarışını, film yıldızı Marilyn Monroe'nun ölümündeki sır perdesi yıllarca kaldırılamadı. Bazı kişiler onun intihar ettiğini bazı kişiler/kitaplar ise bir ABD Derin Devlet Projesi ya da bildiği sırlar nedeniyle bir zihin kontrolü projesi sonucu öldürüldüğünü iddia etti. Ayrıca Marilyn Monroe'nun Cathy O'Brien gibi MONARCH projesinde kullanıldığı yapılan iddialar arasındaydı.
  Ünlü Manken Candy Jones'un CIA tarafından hipnozla çoğul kişilik oluşturularak yıllarca çift kişilikle yaşatıldığı iddia edilmektedir. "The Control Of Candy Jones" isimli kitapta belirtildiği üzere Candy Jones isimli manken CIA'de (Morse Allen'ın projesi) hipnoz seanslarıyla Mançurya Kobayı deneylerine tabii tutuldu ve çoğul kişilikle yaşatıldı.


  John F.Kennedy ve Robert F. Kennedy  Kennedy karde şlerden biri olan Robert F. Kennedy'nin katili Sirhan Bishara Sirhan'ın da bir zihin kontrolü operasyonundan geçirildiği iddia edilmişti. Sirhan konuşamadan ve iz bırakılmadan öldürüldü.
  Jim Jones'un kurduğu Halkın Tapınağı Kült'ünün 910 üyesi 1978'de topluca intihar etti. Jonestown Olayı'nın CIA'in toplumsal bir beyin yıkama olayı olduğu iddia edildi. 910 kişinin bir araya gelerek, siyanür içip intihar etmelerinin hiçbir mantıksal açıklaması olamazdı.


  1981 YILINDA ÖLDÜRÜLEN JOHN LENNON'UN BİR MK-ULTRA PROJESİ
  KURBANI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR.
  ONU ÖLDÜREN DAVID CHAPMAN İSE KENDİSİNİ LENNON SANIYORDU


  Hare Krishna ve diğer okkült dinsel yapılar bu kültlerin daha az ekstrem olanlarına verilebilecek başka bir örnektir.
  1981'de öldürülen John Lennon'un katili Mark David Chapman'ın bir ruh hastası olmasının yanı sıra bir MK-ULTRA projesi kurbanı olduğu iddia edilmiştir. David Chapman kendisini John Lennon sanıyordu ve onu öldürürken söylediği sözler şunlardı:
  "Kanımda hiçbir duygu yoktu. Hiçbir öfke yoktu. Hiçbir şey yoktu. Beynimde ölü bir sessizlik hakimdi. Ölüm, soğuk sessizlik, kalıp yürüyene kadar devam etti. O bana baktı... Beni geçerek ilerledi ve sonra kafamda onu duydum. O bana tekrar ve tekrar 'onu yap, onu yap, onu yap' diye emir verdi."
  Mark Philips ve Cathy O'Brien tarafından yazılan "Baykuş İmparatorluğu (Trance Formation in America): Bir CIA Zihin Kontrolü Kölesinin Gerçek Yaşam Öyküsü" adlı kitapta Cathy O'Brien kendi ağzından yaşadıklarını anlatmaktadır:

  "...MK - ULTRA projesi psikolojik travmayı ve çeşitli teknikleri kullanan bir zihin kontrolü projesiydi. Zihin kontrolü altında, kendi özgür irademi, düşüncelerimi denetleme yeteneğimi kaybettim. Ne soru sormayı, ne çıkarsama yapmayı, ne de bilinçli olarak kavramayı becerebiliyordum; sadece bana söylenilenleri yapıyordum.

  ...Katılmak zorunda kaldığım pornografi, daha fazla şiddetlenerek, sado-mazoşizmin işkencelerine (S&M) dönüşmüştü. Fiziksel ve/veya psikolojik travmalar; uyku, yemek ve su mahrumiyeti; yüksek voltajlı elektrik şoku; ve belirli hafıza bölümlerinin/kişiliklerinin hipnotik ve /veya diğer yöntemlerle programlanması bu projede uygulandı. Projede pek çok halüsinojen ve uyarıcı madde üzerimde denendi.

  ...Seks tacirim bütün programlama sürecimi izliyor, kırbacı ve çakısıyla sürekli bana işkence yapıyordu. 'Eğer birisine gidip, olanları anlatsan bile, hiç kimse senin gibi birisiyle işim olacağını düşünmez, bu yüzden kaçacak hiçbir yerin yok' diyordu. Beni sık sık 'atılabilir' olmamla tehdit ediyordu, çünkü ne de olsa, 'ilk başkan modeli olan Marilyn Monroe bütün insanların gözü önünde öldürülmüş ve hiç kimse ne olduğunu anlamamıştı.'

  ...Birçok ünlü politikacıya, ajana ve daha birçok kişiye fahişelik yapmaya zorlandım. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için birçok seks filmi çekildi. Ayrıca uyuşturucu kuryeliğinde beni kullandılar. Kendimde uyuşturucu kullanmak zorunda kaldım. Satanist ritüellere katılmak zorunda kaldım. Bohem Kulübü'nde üçgen şeklinde bir cam fanusa, içlerinde yılanların da olduğu eğitilmiş hayvanlarla birlikte defalarca kapatılmıştım."

  Cem Ersever'in öldükten sonra kanında saptanan halüsinojen maddeler ölmeden önce onun zihninin kontrol edilmeye çalışıldığını mı gösteriyor?

  Mehmet Ali Ağca kimin emriyle ve hangi unsurların etkisiyle Papa'ya suikast düzenledi?

  Canlı bomba PKK militanlarının beyinleri ilaçlarla mı kontrol ediliyor?

  Bir zamanlar IBDA-C örgütünün lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun (Salih İzzet Erdiş) avukatı Harun Yüksel'in web sitesinde açıkladığı iddialar enteresan: "Mirzabeyoğlu, NSA (Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı) tarafından birtakım gelişmiş teknikler sayesinde kontrol altına alınmıştır."

  Salih Mirzabeyoğlu'nun yayınlanan "Telegram: Zihin Kontrolü" isimli kitapta böyle benzeri yöntemlerle zihninin kontrol edildiği belirtilmekte.
  Acaba Mirzabeyoğlu gerçekten de yabancı istihbarat örgütleri tarafından çeşitli yöntemlerle kontrol altına alındı mı?


  dont think twice its all right
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Demodor
  Demodor's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ağustos/2005
  Erkek
  en iyi beyin kontrolümü cia yapıyo gerisi boş

  VUR VUR İNLESİN FİLİSTİN DİNLESİN.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Omnuarliti
  Omnuarliti's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Mart/2008
  Erkek
  Mançurya kobaylarına bir örnekte göz göre göre ölüme gitme gafletindeki Canlı Bombalardır

  Bu müridin imzası 26/05/2008 12:45:22 PM tarihinde decameron tarafından Türkiye ABye girene kadar banlandı.Banlanis Sebebi: imzan rahatsiz etti uzun olmasi sebebiyle sildim, daha kisa birseyler bulman 20 kitalik sirr yazmaman dilegiyle
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ShockMan
  ShockMan's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Eylül/2004
  Erkek

  Beyin kontrolü, Toplumsal Alanda evet Propaganda ve buna yarayan Kitle iletişimi Kapsamaktadır. Ancak Kişisel Beyin Yıkama Hipnoz etmeye Yönelik Her hangi Teknik bir gelişme varmı bilmiyorum.

  Ve Bu husus Şayet varsa Çok derin bir Çalışmanın ürünü olsa gerek. Canlı Bomba olan insanların Bu Teknik cihazlar lamı etki altına alındığı yoksa Bilinen Telepatik Hipnoz Yöntemleri ilemi Bu Çok Etkili Vede Canice Eylemi yaptığı bir sır durumundadır, Şayet varsa Böyle bir şey, Hakikatende bilinen Tüm Ahlak kurallarını Çiğneyen İnsancıkların olduğu ciddi boyutlarda İnsanlığı tehdit etmektedir Denilebilirdi.

  Ve Tüm dünyada Buna Karşı bir Çözüm arayışı getirilebilirdi. Umarım Denilenler Süpekülasyonlardan ibaret olsun. Şahsen ben Çok Rahatsız edici Buldum.


  Tüm Dostlar Yaradana Emanet.. Sanırım Artık Tahribatı Kalbim Kaldırmıyor... Saygısızlıklar Almış Başını Gidiyor.... !
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  NighT-7
  NighT-7's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Ağustos/2005
  Erkek
  Bence de mümkündür beyin kontrolü. Başta parapsikolojik yöntemlerle, telkinlerle yapılabilir; kimyasal verilerek de yapılaiblir. Mesela LSD gibi. Güzel konu.
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  KapTaN60
  KapTaN60's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2007
  Erkek
  fenomen haftaya sigarayı bıraktırıyomuş müridlere duyurulur

  İTÜ gerisi yalan BU SİTEYE ERİŞİM ENGELLENMİŞTİR Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, 30/04/2008 tarih ve 2008/599 nolu kararı gereği bu siteye erişim TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI"nca engellenmiştir. Access to this web site is banned by "TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI" according to the order of: Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, 30/04/2008 of 2008/599 . --------------------------------------------------------------------------------
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  BuZuL
  BuZuL's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Eylül/2005
  Erkek
  sondaki adam harry potter gibiymiş :D ayrıca neden mümkün olmasınki.

  DAĞDA ÜÇ BEŞ KOYUN SÜRÜSÜ, TUTTURMUŞ BİR KÜRDİSTAN TÜRKÜSÜ, ELİNE ALMIŞ BAYRAK DİYE BİR MASA ÖRTÜSÜ, SATSAN BEŞ PARA ETMEZ NE DİRİSİ NE DE ÖLÜSÜ, SOYU SOYSUZ OLAN SENSİN TOPRAK SENİN NEYİNE, İTE İTLİK YAPIP KAFA TUTMA BEYİNE, ANLASA DEDİĞİMİ SOKAKTAKİ KÖPEK AĞLAR HALİNE, DUY ULAN SOYSUZ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.......
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Google
  Google's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Ağustos/2005
  Erkek
  mümkündür çokta büyütülücek bişey değildir esasen günlük hayatta bile bunu bir sürü insan yapar :)yazı güzelmiş saolasın..

  Abra Kadabra
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  BuZuL
  BuZuL's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Eylül/2005
  Erkek
  Memorial bunu yazdı:
  -----------------------------
  mümkündür çokta büyütülücek bişey değildir esasen günlük hayatta bile bunu bir sürü insan yapar :)yazı güzelmiş saolasın..
  -----------------------------
  kesinlikle hakklısın memorial malesef bizim insanlarımıza daha yeni olan şeyler gibi gösteriliyor :D

  DAĞDA ÜÇ BEŞ KOYUN SÜRÜSÜ, TUTTURMUŞ BİR KÜRDİSTAN TÜRKÜSÜ, ELİNE ALMIŞ BAYRAK DİYE BİR MASA ÖRTÜSÜ, SATSAN BEŞ PARA ETMEZ NE DİRİSİ NE DE ÖLÜSÜ, SOYU SOYSUZ OLAN SENSİN TOPRAK SENİN NEYİNE, İTE İTLİK YAPIP KAFA TUTMA BEYİNE, ANLASA DEDİĞİMİ SOKAKTAKİ KÖPEK AĞLAR HALİNE, DUY ULAN SOYSUZ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.......
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  r3dros
  r3dros's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  hacılar ben inanmıyorum bu beyin kontrol işine :)
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MaTRiXe
  MaTRiXe's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Ocak/2006
  Erkek
  beyin kontrolü denince akla sanki kişinin iradesini tamamen kontrol altına alarak onu bilinçsiz bir zombi/ uzaktan kumandalı bi robot haline getirebilme yetisine sahip olma gibi bir izlenim veriyor şayet kastedilen bu yahut benzeri birşeyse imkanı yoktur bence ama bazı hipnoz yöntemleriyle telkinlerle ve belirli durumlar karşısında belirli durumlar sergilenmesine yönelikse olabilir zihin zaten çok karmaşık bişey kontrol edilebilecek kadar ilerleme kaydedilmiş olsa kalkıp hala beynin gizemleri/sırları vs vs die araştırma yapılır mı he bunlar biz böyle düşünelim diye yapılan şeylerse o da ayrı bi muamma
Toplam Hit: 1493 Toplam Mesaj: 11