folder Tahribat.com Forumları
linefolder Asp - Php - Cgi - Perl
linefolder "Database"Deki Verileri Listeleme"Database"Deki Verileri Listeleme

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  masumsunsen
  masumsunsen's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Aralık/2009
  Erkek

  Meraba arkadaşlar, databasedeki verileri ekrana yazdırırken alt alta sıralanıyorlar.Ben mesela databaseye en son eklenen 3 tanesini aynı satıra,yanyana yani,sonraki 3 tanesini alt satırda yanyana şeklinde tüm verileri listelemek istiyorum.3 tane örnek yani,5 te olabilir,2 de olabilir,mantığını öğrensem yeterli.

  Kodlarım aşağıda. Nereye ne eklemeliyim, çok araştırdım,buldum birşeyler de uyarlayamadım,yardımcı olursanız sevinirim.

  Bu kodları tasarım programına yapıştırıp yaparsanız daha net gözükür tasarım ekranında. 

   

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

   

    <tr>

      <td height="14" valign="top">

        <% 

  Vt_Yol=Server.Mappath("data.mdb")

  Set Baglantim=Server.CreateObject("Adodb.Connection")

  Baglantim.Open "DBQ="& Vt_Yol & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"

   

  Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  Sor = "Select * From tablo Order by id Desc"

  Rs.Open sor,Baglantim,1,3

   

  topla=Rs.Recordcount 

  shf = Request.QueryString("shf")

  if shf="" then 

  shf=1

  end if

  %>

        <%

  If rs.eof then

  Response.Write "<center>Henüz bir şey Yok</center>"

  Response.End

  End If

  %>

        </td>

    </tr>

    <tr>

      <td height="14" valign="top">

  <%

  rs.pagesize = 50

  rs.absolutepage = shf

  sayfala = rs.pagecount

  for i=1 to rs.pagesize

  if rs.eof then exit for

  %>

          <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr bgcolor="">

              <td width="7%" valign="middle" bordercolor="#1F160D">

  <a href="profil.asp?id=<%=rs("id")%>" target="_parent" class="style123"><%=rs("dbtarih")%> </a> &nbsp; &nbsp;<a href="profil.asp?id=<%=rs("id")%>" target="_parent" class="style123 style139"><%=rs("dbbaslik")%></a>&nbsp; &nbsp;<img src="<%=rs("dbresim")%>" alt="<%=rs("dbbaslik")%>" width="68" height="54" class="magnify" style="width:50px; height:50px" />

   </td>

            </tr>

          </table>

        <br />

          <%

    rs.movenext

    Next

    %>

        &nbsp;</td>

    </tr>

    <tr>

      <td height="14" valign="top"><span class="style22">

  Sayfa:

        <%

          for y=1 to sayfala 

          if shf=y then

          response.write y

          else

          response.write "<b> <a href=""Default.asp?shf="&y&""">"&y&"</a></b>"

          end if

          next

          %>

            <br />

        toplam(

        <%

  set rs1 = Baglantim.execute("select count(dbmesaj) as mesajsayisi from tablo")

   

  siteadi = 0 

   

  if not rs1.eof then

  mesajsayisi = rs1 ("mesajsayisi")

  end if 

   

  rs1.close

   

  set rs1 = Nothing

  %>

        <b><%=mesajsayisi%></b>)&nbsp;</span>

   

   

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  wking
  wking's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Mart/2010
  Erkek
  While döngüsü ile çekerken verileri html in td taglerini çoğaltcaksın. Bir tane int değişkenin olacak ve while döngüsünün içinde int değişkenini 1 artıracaksın ve if kontrolü yapacaksın. If yapın da şöyle olacak:
  if(int degiskenin % 3 == 0) Response.Write("")
  Şu an derste ve teldeyim bu kadar yardımcı olabildim.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  masumsunsen
  masumsunsen's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Aralık/2009
  Erkek

  Aşağıdaki adreste  EmQceR yazmış.

  Uyguluadım oldu.

   

  http://www.tahribat.com/Forum-Aspde-Veri-Listeleme-Sorunu-65111/1/veri

Toplam Hit: 1599 Toplam Mesaj: 3