Visual Basic Database Arama Yaptırtmak ?

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  aksata
  aksata's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2009
  Erkek

  Visual basic acces arama kodu lazım. mesela 3 adet textbox olacak access de de 3 tane tablo olacak 1. si urun 2.si fiyat 3.sü barkod.  

  Arama butonu 3. textbox'a girilecek olan borkodu databasede aratacak.

   bulup 1.ve 2. textboxlara fiyatını gösterecek

  Kodlamada arama bölümünü halledemediğim için sizlerden yardım istiyorum.


  Bazıları özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenlere reva görüyor...
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  aksata
  aksata's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2009
  Erkek

  aşağıdaki kodlara bir adet daha command eklenecek Text3 de yazılanı aramada kullanılacak database de bulup diğerlerini dolduracak

   

  örn:    ismi     ||    fiyat     ||      barkod

           armut   ||    1600    ||     16454816

           Text1   ||    Text2   ||      Text3

                                                text3 e yazacam barkodu : "16454816" diyelim

                                                Text2' de fiyatı gözükecek: "1600"

                                                Text1'de de adı: "armut"

  tablo yukarıdaki gibi olcak

   

   

  Dim CON As New ADODB.Connection
  Dim Kayitlar As New ADODB.Recordset
  Dim rs As New ADODB.Recordset

  Private Sub Command1_Click()
  On Error Resume Next
  Kayitlar.MoveNext
  If Kayitlar.EOF Or Kayitlar.BOF Then
  Kayitlar.MovePrevious
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  Else
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  End If
  Timer1.Enabled = False
  Timer1.Enabled = True
  End Sub


  Private Sub Command2_Click()
  On Error Resume Next
  Kayitlar.MovePrevious
  If Kayitlar.EOF Or Kayitlar.BOF Then
  Kayitlar.MoveNext
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  Else
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  End If
  End Sub  Private Sub Command3_Click()
  On Error Resume Next
  Kayitlar.MoveFirst
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  End Sub

  Private Sub Command4_Click()
  On Error Resume Next
  Kayitlar.MoveLast
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  End Sub


  Private Sub Command6_Click()
  Kayitlar.AddNew
  Kayitlar.Fields("ismi") = Text1.Text
  Kayitlar.Fields("fiyat") = Text2.Text
  Kayitlar.Fields("barkod") = Text3.Text
  Kayitlar.AddNew
  End Sub

  Private Sub Command7_Click()
  Kayitlar.Delete
  Text1.Text = ""
  Text2.Text = ""
  Text3.Text = ""
  Kayitlar.Update
  End Sub

  Private Sub Command8_Click()
  On Error Resume Next
  Kayitlar.Fields("ismi") = Text1.Text
  Kayitlar.Fields("fiyat") = Text2.Text
  Kayitlar.Fields("barkod") = Text3.Text
  Kayitlar.Update
  End Sub


  Private Sub Form_Load()
  On Error Resume Next
  CON.Open "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0; Data Source=" & App.Path & "\data.mdb"
  Kayitlar.Open "Select * from data", CON, adOpenStatic, adLockOptimistic
  Text1.Text = Kayitlar.Fields("ismi")
  Text2.Text = Kayitlar.Fields("fiyat")
  Text3.Text = Kayitlar.Fields("barkod")
  End Sub


  Bazıları özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenlere reva görüyor...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  berliner
  nurk
  nurk's avatar
  Banlanmış Üye
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 15/Eylül/2006
  Erkek

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.

  1.5 senedir falan vb6 kullanmadım aklıma geleni yazdım ynai yanlıs olabilir -)

  **

  .net olarak,
  listbox a çektigimizi varsayalım verileri..
  sen textbox a giriyorsun barkod u ona textbox2.text diyelim.
  o da sana o barkod da yazılı olan tüm verileri sıralıyor basitçe anlatmaya calısırsam,

  Dim Snc As Integer
  Snc = ListBox1.FindString(TextBox3.Text)
  ListBox1.SelectedIndex = Snc

  ***

  asp için de vereyim belki fikir verir sana.


  <%
  adi=request.form("adi")
  dim conn,rst
  Response.Buffer=true
  set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  set rst = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/vt.mdb")
  sql = "SELECT * from detay WHERE adi='"&TRIM(adi)&"'"
  rst.open sql,conn,3,3
  if rst.eof=true then
  response.redirect ("404.asp")
  end if
  %>
  <%=rst("adi")%>


  [22817//kaanabak]
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  wking
  wking's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Mart/2010
  Erkek

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  aksata
  aksata's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2009
  Erkek

  wking bunu yazdı:
  -----------------------------

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

   

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.


  -----------------------------

  nasıl?


  Bazıları özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenlere reva görüyor...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  wking
  wking's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Mart/2010
  Erkek

  aksata bunu yazdı:
  -----------------------------

  wking bunu yazdı:
  -----------------------------

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

   

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.


  -----------------------------

  nasıl?


  -----------------------------

  select * from tahribat where kullanici_adi LIKE 'Holy%'

  Holy ile başlayan kullanıcıları getirir.

  select * from tahribat where kullanici_adi LIKE '%Holy'

  Holy ile biten kullanıcıları getirir.

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  FCN
  FCN's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Eylül/2007
  Erkek

  wking bunu yazdı:
  -----------------------------

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.


  -----------------------------

  like içermesine gerek yok 

  where den sonra girilen veriyle db de kiyle karşılaştırman yeter

  like kullanılmadıgında birebir aynı olmalı


  Follow me : http://twitter.com/TheFCN
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  wking
  wking's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Mart/2010
  Erkek

  The_FCN bunu yazdı:
  -----------------------------

  wking bunu yazdı:
  -----------------------------

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.


  -----------------------------

  like içermesine gerek yok 

  where den sonra girilen veriyle db de kiyle karşılaştırman yeter

  like ın amacı  aranmak istenen kelimelerin arancak yerdeki kelimenin ya kendisinin olması yada içinde geçmesini aramak için

  pek anlatamamdım ama örnek vermek gerekirse at kelimesi arancak db de at,essek,ve atlet var  arama yapıldıgında at ve atleti çeker

  like kullanılmadıgında birebir aynı olmalı


  -----------------------------

  Aynı şeyi söylüyoruz zaten.

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  aksata
  aksata's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2009
  Erkek

  up!


  Bazıları özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenlere reva görüyor...
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  alp
  alp's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Ekim/2003
  Erkek

  wking bunu yazdı:
  -----------------------------

  Nurky bunu yazdı:
  -----------------------------

  rs.Open "select * from tablo_adi where sutun='" & Text3.Text & "';"

  ya da

  Set rs = db.OpenRecordset("Select * tabloismi Where sutun=" & sutun)

  vbasic olmadıgı için deneyemiyorum öyle kafadan bi yazdım.


  -----------------------------

  Cıx hocam bu arama yapmaz. Direk veri çağırır. Arama yapmak için like içeren sorgu kullanacaksın.


  -----------------------------

  Arama butonu 3. textbox'a girilecek olan borkodu databasede aratacak.

  sen olsan böyle bi sistem için LIKE mı kullanırdın yoksa direk Where deyip tam karşılığı olan verileri mi getirirdin? :D

  parçanın bütününe bak. barkod numarası text3.text olan ürünler gelmeli. bu database'de başı holy kıçı holy olan verileri getirmek değil :)

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  aksata
  aksata's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2009
  Erkek

  kodlamalarıda verdim. Yardım edebilecek yok mu ?


  Bazıları özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenlere reva görüyor...
Toplam Hit: 3827 Toplam Mesaj: 13