Dalga Enerjisi Ve Türkiye

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Kız Babası
  kuytul
  kuytul's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Eylül/2005
  Erkek

  Hidroelektrik enerjisi 20. yüzyılda en çok kullanılmış yenilenen bilir enerji kaynaklarından birisidir.

  Hidroelektrik santralleri sayesinde halen Giga watt’larca enerji üretilmektedir.

  Fakat artık dünyada bulunan nehirlerin hemen hemen hepsinde hidroelektrik santrali kurulmuştur.

  Bu yüzden insanoğlu yeni enerji kaynakları aramaktadırlar.


  Geleceğin enerjisi denizlerin, okyanusların sayesinde olacaktır.

  DALGA
  Dalga , suyun yüzeyi üzerinden esen rüzgar tarafından oluşur. Dünyanın bir çok bölgesinde rüzgar, tutarlı bir şekilde eser ve bu kuvvet sürekli dalgaların oluşmasına neden olur.

  DALGA ENERJİSİ
  Dalga enerjisi ise direk olarak dalgaların yüzeylerinden veya yüzey altındaki basınç değişimlerinin yakalanmasıyla oluşan bir enerji türüdür..

  Dalga Enerjisi Uygulamaları

  Çeşitli tasarımlar dalgalardan gelen bu enerjiyi elde etmek için üretilmiştir.

  Dalga enerjisi tasarımlarının bazıları kıyı şeridinde, bazıları kıyıya yakın ve bazılar da kıyıdan uzak bölgelere kurulmaktadır.

  Kıyı Şeridi (Shoreline) Uygulamaları

  Bu tür uygulamalarda enerji üretim yapıları kıyıda sabitlenmiş veya gömülü halde bulunurlar.

  Bakım ve inşaası diğer uygulamalara göre daha kolaydır.

  Derin su bağlantılarına veya uzun sualtı elektrik kablolarına ihtiyaç yoktur.

  Daha az güce sahip dalga rejimi nedeniyle elde edilen dalga enerjisi daha az olabilmektedir.

  • Salınımlı Su Kolonu (Oscillating water column-OWC )


  Bu sistemlerde su kolonu ve onun üzerinde bir hava kolonu vardır.  En alttaki kapı suyun içeri girmesini sağlar. Su tarafından sıkıştırılan hava dar kısımdan geçerek çıkıştaki türbini hareket ettirir.

  Dalga geri çekilirken içerdeki havayı boşaltacak bu hareket türbinin yeniden hareket etmesini sağlayacaktır.

  Bu sistemde normal bir türbin kullanılırsa su odaya girdiğinde ve odadan çıkarken türbin pervanesi farklı yönlere dönecektir. Bu durumda pervane durup durup çalıştığı için enerji üretimini azaltacaktır.

  http://www.metacafe.com/watch/2957189/sal_n_ml_su_kolonu/
  http://www.metacafe.com/watch/2957299/sal_n_ml_su_kolonun_n_portekizdeki_uygulamas/

  Ancak wells türbini kullanıldığında bu türbinin özel yapısı sayesinde zaman kaybı yaşanmadan her zaman tek yöne doğru dönüş sağlanır ve daha verimli bir şekilde enerji üretilmesini sağlar.

  • Daralan Kanal Sistemi (TAPered CHAnel -TAPCHAN)
  Bu sistemler su seviyesinin 3-5 metre üzerinde duvar yüksekliğine sahip, uçurumun kenarına inşa edilmiş hazneyi besleyen, gittikçe daralan bir kanaldan oluşmaktadır.  Kanalın daralması dalga yüksekliğinin artmasına neden olur ve yükselen dalgalar kanal duvarlarından haznenin içine boşalır.

  Su haznede depolandığı için hareketli dalganın kinetik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür. Depolanan su türbine verilir.

  Çok az hareketli parçası olduğundan düşük bakım maliyetine ve yüksek bir güvenirliğe sahiptir.

  Bu sistemde ihtiyaç duyulana kadar enerji depolanabilmektedir. Ancak sistemleri bütün kıyı kesimleri için uygun değildir.

  • Pendular


  Pendular, bir tarafı denize açılan dikdörtgen bir kutu şeklindedir. Bu açıklık üzerine sarkaç bir kapak menteşelenmiştir.

  http://www.metacafe.com/watch/2957168/pendular/

  Kapak dalga hareketiyle ileri-geri hareket etmektedir. Bu hareket jeneratörün ve hidrolik pompanın çalışması için kullanılır.

  Kıyıya Yakın (Near Shore) Uygulamalar 

  10-25 metre su derinliklerinde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar şunlardır.

  • Osprey  Wavegen tarafından geliştirilen Osprey’in gücü 1,5 MW’lık rüzgar türbininin dahil edilmesiyle 2 MW’a çıkarılmıştır.  Bu sistemin ticari gösterimi için üzerinde oldukça çok çalışmalar yapılmıştır ve özellikle inşa maliyetinin düşürülmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

  • Wosp 3500  WOSP (Rüzgar ve Okyanus Salınım Enerjisi) kıyıya yakın dalga ve rüzgar enerji istasyonun birleştirilmiş halidir.  Eklenen 1,5 MW’lık rüzgar üretim kapasitesi, tesis kapasitesini 3,5 MW’a yükseltir.

  Kıyıdan Uzak (Offshore) Uygulamalar

  40 metreden daha derin sularda kıyıdan uzak uygulanan cihazlar kullanılmaktadır. Bu tür sistemlerde uzun elektrik kablolarına gereksinim vardır.

  • McCabe Dalga Pompası (McCabe Wave Pump)  Bu cihaz, birbirine menteşeli, düzenli bir şekilde sıralanmış ve birbirlerine bağlı hareket eden 3 adet dikdörtgen çelik (4 m genişliğinde) duba içermektedir.  Ekstra bir kütle eklenmesiyle merkez dubanın ataletinin artması sağlanır.

  Enerji ise merkez duba ile diğer dubalar arasına monte edilen hidrolik pompa vasıtasıyla menteşe noktalarındaki hareketten sağlanmaktadır.

  Örnek bir cihaz 40 metre uzunluğunda Kilbaha, County Clare ve İrlanda’da kurulmuştur.

  • OPT Dalga Enerji Dönüştürücüsü (WEC)  2-5 metre çaplı üstü kapalı, tabanı denize açık silindirik bir yapı içerir.  Yapının tepesi ile yapı içerisinde yüzen çelik yüzücü arasına hidrolik pompa yerleştirilmiştir. Yapının yüzücüye göre hareketinden elektrik üretilir.

  Bu sistem, Doğu Atlantik’te büyük ölçekte test edilmiştir ve ilk ticari yapılar Avustralya ve Pasifik’te kurulmak üzeredir.

  • Pelamis:  Bu yapı, kısmi olarak su içinde yer alan, menteşeli noktalarla birbirine bağlı silindirik bölümlerden oluşan eklemli bir yapıdır.

  Dalga ile birleşim noktaları hareket eder ve bu hareketle hidrolik pompalar elektrik jeneratörlerini çalıştırır.

  Günümüzde, 375 KW gücünde, 130 metre uzunluğunda ve 3,5 metre çapında bir sistemin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

  http://www.youtube.com/watch?v=BTv7sKw_Jng
  http://www.youtube.com/watch?v=F0mzrbfzUpM&feature=related

  • Arşimet Dalga Salınımı  Bu sistem 10-20 metre çapında silindirik, içi hava dolu bir yüzücü içermektedir.

  Sistemin üzerinden geçen dalga, yüzücü içindeki havanın basıncını yükseltir veya düşürür.

  Böylelikle yüzücünün zemine göre yükselip alçalma hareketi enerji üretimine neden olur.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dalga Enerjisinin Sağladığı Faydalar


  • Temiz, sınırsız ve ucuz enerji üretir. İlk yatırımından başka hiçbir girdisi yok
  • Nüfus yoğunluğu kıyılarda toplanmış olan ülkemizde enerji, üretilen yerde tüketileceğinden uzun iletim hattına gerek yoktur.
  • Öngörülen enerji ihtiyacına göre boyutlandırılır. Büyük dalga boyutu maliyeti düşürür
  • Dalyan görevi görerek, denizlerdeki balık neslinin çoğalmasına yardım eder, ekolojik dengeye katkıda bulunur
  • Deniz üzerinde kurulduğu için tarım arazilerini yok etmez
  • İleri teknoloji gerektiren, politik baskı ve ambargo malzemesi olabilecek, hiçbir girdisi yok.
  • Her zaman kesintisiz ve kaliteli enerji üretir
  • Dalgalardan elde edilen ucuz elektrik enerjisi, yoğun nüfuslu büyük şehirlerimizde ısınma amaçlı kullanılacağından, soluduğumuz havanın kalitesini yükseltecektir
  • Dalga elektrik santrallerinin üzeri otel, sosyal tesis, disko, gazino, restaurant vs. olarak kullanılabilecektir. Sistemde gürültü dahil, hiçbir kirletici yoktur
  • Dalga elektrik santralleri, adalar için ideal enerji santralleridir.


  SONUÇ

  1. Dalga enerjisinden yararlanmaya yönelik olarak çok çeşitli tasarımlar gerçekleştirilmiştir.
  2. Bunların önemli bir bölümü, gerek maliyetleri gerekse de maruz kalacakları kuvvetler ve işletim koşulları nedeniyle proje boyutunda kalmıştır; diğer bir bölümünde ise deneylerden sonra yapılabilirliklerinin söz konusu olamayacağı sonucuna varılmıştır.
  3. Bu çalışmada verimleri yüksek ve gerçekleştirilebilir sistemlere tümüyle değinilmiştir; ayrıca avantajlı yönleri vurgulanmıştır.
  4. Türkiye’nin batı, özellikle kuzey kıyılarının dalga enerjisi yönünden oldukça zengin olduğu anlaşılmaktadır. Bu kıyılarda dalga enerjisi sistemleri kurularak, ilgili bölgelerdeki küçük yerleşim birimlerinin elektrik enerjisi gereksinimi sürekli olarak sağlanabilir.
  5. Dolayısıyla, Türkiye’de orta vadede yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrolik enerjisine destek olunurken, uzun vadede dalga enerjisinden daha fazla yararlanma olanakları geliştirilebilir.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  kaynak: http://www.chip.com.tr/blog/fizik/deniz-dalga-enerjisi_2352.html


  instagram.com/yks.rehberlik >> YKS Rehberlik ve Eğitim Koçluğu için takipte kalın ;)
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  iLLuMiNaTi
  iLLuMiNaTi's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Mart/2007
  Erkek

  resimler ölü

 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Frank
  Frank's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Ekim/2009
  Erkek

  Hocam o dalga enerjisi değişik bir yapıya sahip trübin ile çalışıyor. Yani hem dalga girerken boruya hemde çıkarken 2 taraflı da dönebilme özelligine sahip ama en önce jeotermal enerji ile maliyetsiz zararsız bi şekilde bütün ülkenin enerjisini sağlamak mümkün. Projelerde aynı şekilde var fakat doğalgaz varken, kömür varken petrol ve türevlerini güzelce kullanmak(!) varken niye temiz olan ve ucuz olanla ugraşalımki dimi


  Tüm sıkıntı ve üzüntülerin kaynağında iradenin arzuları vardır; çünkü tatmin edilmemiş bir arzu bizi özlemle dolu olarak bırakır, tatmin edilen bir arzunun yerine bir yenisi alıncaya kadar da can sıkıntısı yaşarız.
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Kız Babası
  kuytul
  kuytul's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Eylül/2005
  Erkek

  iLLuMiNaTi bunu yazdı:
  -----------------------------

  resimler ölü


  -----------------------------

  düzelttim.

   

  Bence gündem konusu olabilmeli. Mümkün olduğunca etrafımızda bu konuyu konuşmalıyız diye düşünüyorum.


  instagram.com/yks.rehberlik >> YKS Rehberlik ve Eğitim Koçluğu için takipte kalın ;)
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  iLLuMiNaTi
  iLLuMiNaTi's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Mart/2007
  Erkek

  Petrol ve doğalgaz mühendisi olarak bütün enerji stillerine karşıyım hidrokarbonlar dışında :D:D:D

  Şaka bi yana dersek eğer dalga, rüzgar enerjisi çok stabil bi şekilde ülkemizde kullanılabililir kaynaklar

  fakat bilindiği gibi kullanılmaz sebebi ise enerji kimdeyse kontrol ondadır mantığından hükümetler çıkar karşımıza..

  Yazık..

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  RockZs
  RockZs's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Haziran/2002
  Erkek

  Dalga enerjisi bu sene benim Yenilenebilir Enerji dersindeki konumdu. Dalga enerjisiyle ilgili bir sunum ve poster hazırlamıştım. AA geldi :D Türkiye için çoook da verimli olmayan bir enerji türü. Fakat yine de kullanılmasında fayda var. Bir çok olumlu yönü vardır dalga enerjisinin. "Primer" denen ilk enerjiye bedel ödenmez. Sessizdir. Sesli olsa da görültü yalıtımı yapılabilir. Suyu durgunlaştırması kötü yanı olsa da bazı canlılar için habitat oluşturabiliyor. Salınımlı su kolonu çok kullanılan bir yöntem. Bunun yanında Pelamis de geliştirilmeye çok uygun ve kullanışlı. 3 tane pelamis solucanı ile 1500 evin enerji ihtiyacı karışalanabiliyor.

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  FOXXLY
  FOXXLY's avatar
  Kayıt Tarihi: 19/Haziran/2006
  Erkek

  dalga enerjisi :|

   

  türkiyedeki abazaları topla önlerine mankenleri koy. kablolarıda bağla elemanalara. ozaman gör dalga enerjisini :|

   

  not: konuyu dalgama almadım. çizik niyetine yazdım akşam okuycam :D


  kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor.
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Twitter
  Twitter's avatar
  Kayıt Tarihi: 13/Ekim/2007
  Erkek

  FOXXLY bunu yazdı:
  -----------------------------

  dalga enerjisi :|

   

  türkiyedeki abazaları topla önlerine mankenleri koy. kablolarıda bağla elemanalara. ozaman gör dalga enerjisini :|

  not: konuyu dalgama almadım. çizik niyetine yazdım akşam okuycam :D


  -----------------------------


  Tbt Dersimliler Derneği Başkanı :)
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  wert
  wert's avatar
  Kayıt Tarihi: 19/Eylül/2005
  Erkek
  türkiyede işe yarayacağını zannetmiyorum çevremizdeki denizlerde enerji üretecek büyüklükte dalgalar oluştuğunu zannemiyorum :|

  |sadece aptalların başarısı ders notu ile ölçülür|
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  uz-i
  uz-i's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Aralık/2005
  Erkek

  wert bunu yazdı:
  -----------------------------
  türkiyede işe yarayacağını zannetmiyorum çevremizdeki denizlerde enerji üretecek büyüklükte dalgalar oluştuğunu zannemiyorum :|
  -----------------------------

  karadenizde olur bu sistem ve marmarada akıntı cok


  cnc prog. ugs nx solid autocad [IMG]http://img66.imageshack.us/img66/3489/adslnahalirsin5ry6in5ci4md.gif[/IMG]
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Arno
  Arno's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Ekim/2010
  Erkek

  wert bunu yazdı:
  -----------------------------
  türkiyede işe yarayacağını zannetmiyorum çevremizdeki denizlerde enerji üretecek büyüklükte dalgalar oluştuğunu zannemiyorum :|
  -----------------------------

  Karadenizdeki dalga ne ozm?

   


  Ay Go Yuu Go Wee Go ...
Toplam Hit: 7954 Toplam Mesaj: 15