Harf Yerine Sayı Basmak

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Fear_DaRkNeSs
  Fear_DaRkNeSs's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Eylül/2003
  Erkek
  Selam arkadaşlar bana harf yerine sayı basacak ve bu sayıları tek tuşla encode edecek.Sayılarıda harfe çevirecek Visual basic kodu lazım.Yardımlarınızı bekliyorum.

  $aban matrix reloaded
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CHaRMaNDeR
  CHaRMaNDeR's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2003
  Erkek
  anlayamadımki ne yapmaya çalıştığını

  Düşünüyorum, o halde varım.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MohEmre
  MohEmre's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
  Erkek
  CHaRMaNDeR bunu yazdı:
  -----------------------------
  anlayamadımki ne yapmaya çalıştığını
  -----------------------------

  mesela a yerine 1 b yerine 2 c yerine 3
  sen a b c ye basınca 123 olcak
  adam da onu abcye çevircek.ama 12 ve 3 olursa ne olur bilemem.yani bi 12 bi de 3 kodu varsa.hepsinin başınca 0 olcak mesela
  010203 şeklinde.o zmn işe yarar...
  anla yani...
  kendin kodlasan daha kolay olur arkadasım


  This time, action must speak louder than words...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Fear_DaRkNeSs
  Fear_DaRkNeSs's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Eylül/2003
  Erkek
  Dostum kendin kodla demişsin nasıl olacak bu iş ben otomatik bir program istiyorum yazıyı yazdığımda decode ve encode edebilecek bir program sayıların yan yana gelmesini yazmışsın onu da sen düşün sence nasıl bişi yapılabilir.Arkadaşlar lütfen yardım bekliyorum

  $aban matrix reloaded
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CHaRMaNDeR
  CHaRMaNDeR's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2003
  Erkek
  Fear_DaRkNeSs bunu yazdı:
  -----------------------------
  Dostum kendin kodla demişsin nasıl olacak bu iş ben otomatik bir program istiyorum yazıyı yazdığımda decode ve encode edebilecek bir program sayıların yan yana gelmesini yazmışsın onu da sen düşün sence nasıl bişi yapılabilir.Arkadaşlar lütfen yardım bekliyorum
  -----------------------------

  abi sen şifrelememi istiyorsun?. o zaman hex komutunu kullan.

  örneğin
  2 textbox ve 1 command button ekle ve şunu yapıştır

  private sub command1_click()
  text2.text = ""
  for i = 1 to len (text1.text )
  text2.text = text2.text & hex (mid (text1.text ,i,1)
  next i
  end sub

  Düşünüyorum, o halde varım.
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Criminal2
  Criminal2's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Ağustos/2003
  Erkek
  eğer büyük metinletde hız işlem real time işlme yapmak istersen Sub Classing bir çözüm olabilir..
  #########

  Form'a bir adet text box koy....

  Private Sub Form_Load()
  ReDim Stat(0 To 2) As Long
  Stat(0) = SetWindowLong(Text1.hWnd, (-4), AddressOf TextProc)
  Stat(1) = 1
  Stat(2) = 1
  End Sub

  Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
  SetWindowLong Text1.hWnd, (-4), Stat(0)
  End Sub

  ---------
  Bir adet module ekle....


  Option Explicit
  Public Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hWnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Public Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Public Stat() As Long
  Public Function TextProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  If (uMsg = 257) Then
  If (wParam >= &H30) Or (wParam <= &H39) Then
  Stat(1) = 0
  frmmain.Text1.Text = frmmain.Text1.Text & Chr(wParam + &H12)
  frmmain.Text1.SelStart = Len(frmmain.Text1.Text)
  frmmain.Text1.SelLength = 0
  TextProc = 0
  Else
  Stat(1) = 1
  TextProc = CallWindowProc(Stat(0), hWnd, uMsg, wParam, lParam)
  End If
  ElseIf (uMsg = 258) Then
  If Stat(1) = 1 Then
  TextProc = CallWindowProc(Stat(0), hWnd, uMsg, wParam, lParam)
  If Stat(2) = 1 Then
  Stat(2) = 0
  frmmain.Text1.Text = Mid(frmmain.Text1.Text, 2, Len(frmmain.Text1.Text) - 1)
  End If
  Else
  TextProc = 0
  End If
  Else
  TextProc = CallWindowProc(Stat(0), hWnd, uMsg, wParam, lParam)
  End If
  End Function
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Dangerous
  Dangerous's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Eylül/2003
  Erkek
  Eğer formun ismini frmmain olarak değiştirmezsen bu kod Visual Basic'i kapatıyor.

  Her neyse, bu kod istediği şey değil sanırım.

  İmzasız kahraman
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Dangerous
  Dangerous's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Eylül/2003
  Erkek
  Al bakalım.Normalde kasmam ama biraz da ne yapabileceğimi göstereyim dedim:
  Bir adet text box , bir command button ,bir label ve bir timer koy ve kodu kopyala yapıştır.

  EN SON HALİ:  Dim spec As Integer
  Private Sub Command1_Click()
  On Error GoTo olmadı
  If Len(Text1) Mod 3 <> 0 Then GoTo olmadı
  For i = 0 To Len(Text1) / 3 - 1
  Label1 = Label1 + Chr$(Mid$(Text1, i * 3 + 1, 3))
  Next
  Text1 = Label1
  Label1 = ""
  Exit Sub
  olmadı:
  Label1 = ""
  MsgBox "Bu kod geçersizdir", vbInformation + vbOKOnly, "Hata"
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Text1 = ""
  Label1 = ""
  Label1.Visible = True
  Timer1.Enabled = False
  Timer1.Interval = 10
  Command1.Caption = "Şifreyi Çöz"
  End Sub
  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  On Error Resume Next
  spec = spec + 1
  Timer1.Enabled = True
  If Val(KeyAscii) = 8 Then
  Exit Sub
  End If
  If Len(Trim$(KeyAscii)) = 1 Then keycode2$ = "00" & Trim$(Str$(KeyAscii))
  If Len(Trim$(KeyAscii)) = 2 Then keycode2$ = "0" & Trim$(Str$(KeyAscii))
  If Len(Trim$(KeyAscii)) = 3 Then keycode2$ = Trim$(Str$(KeyAscii))

  Text1 = Text1 + keycode2$
  End Sub

  Private Sub Timer1_Timer()
  On Error Resume Next
  Text1 = Right$(Text1, Len(Text1) - spec)
  spec = 0
  Timer1.Enabled = False
  End Sub
  İmzasız kahraman
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CHaRMaNDeR
  CHaRMaNDeR's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2003
  Erkek
  crypt istiyorsan en iyisi md5 encryp tir. ama bu şifre girişleri için. diğerlerinde kullanılmaz

  Düşünüyorum, o halde varım.
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Dangerous
  Dangerous's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Eylül/2003
  Erkek
  mesele cyrpt değil , harf yerine sayı basmak.

  Bunun güvenilir olması istenmemiş

  İmzasız kahraman
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  raiser
  raiser's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Ağustos/2003
  Erkek
  MD5 Encryption algoritması değildir. Bir hash algoritmasıdır (Message Digest Algorithm). Büyük metin dosyalarını, binary dosyaları ya da stringleri bunlara nazaran küçük sayılara dönüştürmeye yarar. Checksum gibi bir şey. Şifre için de kullanılabilir, o ayrı konu.
Toplam Hit: 1727 Toplam Mesaj: 12