folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Kür Şad (Her Türk Ceddini Bilmeli)Kür Şad (Her Türk Ceddini Bilmeli)

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek
  Kürşad (Kür Şad)
   
  Göktürk prensi (Öl. 635). Göktürk Hakanı Çuluk Kağan'ın küçük oğlu. Babası, bir Çin prensesi olan, üvey annesi İçing Hatun (Katun) tarafından zehirletildi. Yerine geçen amcası Kara Kağan'ın düşüncesiz yönetimi ve kıtlık yüzünden, Türk ordusu, Çinlilere yenildi. Kürşad da esir edilerek, Çin'e götürüldü (630). Kara Kağan, Çin'de ölünce (634), Çinliler, kendi taraftarları olan Göktürk prensi Sirba'yı, Türk hakanı yaptılar. Sirba, Çin'e bağlanmayı kabul etti.

  Türkler, gizlice çalışarak, kırk kişilik bir ihtilal birliği kurdular ve başına Kürşad'ı getirdiler. Kürşad, birlik başkanlığını, ihtilal başarıya ulaşırsa, imparator olmamak ve siyasetle uğraşmamak şartıyla kabul etti. İhtilalciler, Kürşad'ın kardeşinin oğlu İşpera'yı (İşbara), Türk kağanı ilan ettiler. Bu sırada Çin tahtında Tang'ların ikinci imparatoru Li-şih-min vardı. Türk ihtilal birliği başkanı Kürşad'ın planına göre, imparator Li-şih-min, önce esir edilerek Türk iline kaçırılacak, sonra da Çin sarayında esir bulunan Türk soyluları ve Çinlilerin elinde bulunan Türk topraklarıyla değiştirilecekti. Çin imparatorunun, her gece kılık değiştirerek başkent Çangan'da dolaştığı da, Türk ihtilal birliği tarafından biliniyordu. Ancak, kararlaştırılan gece şiddetli yağmur yağdı ve imparator, saraydan çıkmadı. Kürşad, ihtilal planını değiştirerek, imparatorun sarayına bir baskın yapmayı kararlaştırdı. O gece kırk Türk, Çin imparatorluk sarayını bastı. Yüzlerce Çinli muhafız öldürüldü. Ancak, imparator ele geçirilemedi. İhtilalciler, Çin başkentinden ayrıldılar. Fakat, büyük bir Çin ordusu, bunları takip etti. İhtilalciler, Vey ırmağı kıyısında durdular. Kabaran ırmağı geçemediler. Burada yapılan efsanevî savaşta, kahramanca dövüşen ve kendilerini koruyan Kürşad ve arkadaşları, birer birer ecel şerbetini içtiler.

  Bu ihtilal, başarıya ulaşamadı, ancak, Türklerin içindeki istiklal ateşini yeniden alevlendirdi ve bir süre sonra Göktürk devleti yeniden kuruldu.

   

  İstiklal için buyruk verdi mavi gözlü Kutlu Kağan,

  Yıkılanlar ayağa kalktı, sanki ölenler dirildiler..

  Yorgun savaşçıların etrafı kıskıvrak sarıldı,

  Dilemediler aman; direndiler, direndiler, direndiler..

  Kıramadı direnci demir atlılar, kıstılar gözlerini,

  "Başka tarihe kaldı bu iş!" dediler.

  Etrafımızı saran dağlara demir döküldü, Ergenekon'dan yüksek..

  "Zapt olsun yiğitler, bakışları demir duvarın ötesini görmesin, kılıçları bir daha demir atlarımıza değmesin.."

  Obaya hapsoldu yiğitler, ilkin Kutlu Kağan'ı yitirdiler..

  Çelmelerle yıkıldılar, darbelerle sarsıldılar..

  Umut oldu Alpkağan, "Kendinize gelin! Toplanın!" diye gürledi.

  Yiğitler titredi, silkindi, can kulağıyla dinledi:

  "Bu dağların ardında uçsuz bucaksız topraklar var, bize miras ocaklar var.

  Mirası alma vakti geldi! Eriyecek ateşimizle kızıl paslı demir duvar!"

  "Olur mu kağanım, bu ulu dağlara güç yeter mi?"

  "Yetecek, gösterdiğim yerlerde dokuz büyük ateş yakın! (Özellikle çiziyorum 9 ışığı)

  Harareti ve ışığı için dokuz ateşin, ne varsa taşıyın!
  (Özellikle çiziyorum 9 ışığı)

  Evinizin ocağına atacağınız odunu.. Konağınızın, çatınızın, kapınızın, kilidinizin tahtasını.. Atanızın sırtına saracağınız gömleği.. Eşinizin allı pullu yazmasını.. Çocuğunuzun kundağını..

  "Beli kağanım.. Senin yüreğin ateşine bin demir dağ dayanmaz!"

  Dokuz ateş yandı.. Işığı göklere vurdu.. Şavkıyla demir dağların cidarları yumuşadı.. (Özellikle çiziyorum 9 ışığı)

  Tarih Alpkağan'ı haklı çıkardı. En zorlu Şimal Dağı'nda gedik açıldı, gedikten içeri bozkırın havası doldu, at kişnemeleri, kardeş yiğitlerin haykırışları duyuldu.

  "Artık gam yemem!" dedi yaşlı Alpkağan.

  "Benden sonra gedikleri büyütün, demir dağları davanızla öğütün!"

  Devrandı Alpkağan'ın gözleri, kapandı.. Zaten alaca karanlıktı gök kubbe, zift döküldü, daha da karardı..

  Ağıt yakan yiğitler, tuğ elinde Han'ın "Ağlaşmayın! Toparlanın! Ateşler körelmesin! İtler bizimle eğlenmesin!" sesiyle kendine geldiler.. Ateşlere koştular.. Körüklere sarıldılar.. Alınlar yeniden ter gördü.. Başsız kalan kurtlar yeniden ser gördü..

  Lakin göğü kararmış obada huzursuzluk aldı yürüdü..

  Otağa sokuldu bir avuç civanmert, seslendiler Han'a:

  "Devletli Han'ım! Obamızın karanlığı hâlâ kalkmadı. Göz gözü görmüyor; kurtların arasına itler karıştı. Bazı saf kurtlar, sırnaşan itleri dost belledi. Işık saçan dokuz ateşe su akmaya başladı. Kin kusardı Alpkağan'a topal it.. Mirasçı yiğitlerle bir anılır oldu.. Şüpheye düştü dostlar, herkes kem bakmaya başladı."

  Hak verdi otağ sahibi, sır edalı buyurdu:

  "Yiğitler itlere güvenmesin! Soyu bozuğu çoktur, zinhar sürüde yer vermesin!

  Düşmanı bilmek için lâzım olan ışığı,

  Otağımın yakınına yakın 'Onuncu Ateşi'.  "Biz, gerçekleri bildiği halde susmaktan pişman,

  Biz, ulufe uğruna davayı satmayacak kadar ülküsüne bağlı,

  Biz, bir avuç civanmert,

  Onuncu ateşi yakacağız, ışığımızla yüzsüzlerin mihengi olacağız.."

  -----------

  Kürşad'a Vasiyet
   
  Açılmıştı artık Şimal Dağı’nda kutlu gedik,
  Varmıştı bozkır kokusu burnuna Alp Kağan’ın,
  Davası uğrunda yaşlanan vücudu erimişti lakin,
  Sevinci vardı çehresinde umduğuna ermiş olmanın.

  Son demiydi, sessizce örüldü gecelerden bir gece,
  Sevincinin yerini almıştı yeniden derin düşünce,
  Emir oldu dilinden döküldü hecelerden bir hece:
  ‘Otağa gelsin, tez haber salın çerilere baş gence’.

  Emri alan sadık elçi haberini uladı,
  Emir geldi, yiğit çeri gece vakti uyandı,
  Beklemedi seheri, vardı otağına dayandı,
  Huzurda diz vurdu, buyruk veren Kağan’dı:

  "Kürşad’ım, bilirsin, en özge bahadırımsın,
  Vasiyetim sana ki, çeri içinde şad’ımsın,
  Teslim ettim davamı, gözüm açık kalmasın,
  Sahip çıkın emanete, hain elinizden almasın.

  Yaşlıyım yiğidim, yakınım kanatlanıp uçmaya,
  Dokuz çeri seçtim, davayı sırtında taşımaya,
  Kürşad’ım, varisimsin, dokuz çerinin başısın,
  Mirasım, koltuk değil!.. KELLE KOLTUKTA TAŞINSIN!

  Sahip çıkın davanıza, Kelbîler aranızı bozmasın,
  Koruyun kışlanızı, dul kadın tohumunu salmasın,
  Eğmeyin başınızı, hainler ilmeğini takmasın,
  İncitmeyin milleti, dostlarımız yan bakmasın.

  Bozkurt soylular menfaat beklemesin, karşılık almasın,
  Yiğidi sadece döneklik yıkar, kimse arkasına bakmasın,
  Çadırda doğulur, çayırda ölünür, korku geri bırakmasın,
  Komayın başınıza haini! Orduyu, ihanet kullanmasın!"


  Aldı mirası çeribaşı, dokuz adına and içti:
  Buyruk Kağan’ımın. Gök girsin, kızıl çıksın!
  Tutacağız vasiyeti. Gök girsin, kızıl çıksın!
  Koruyacağız kışlayı. Gök girsin, kızıl çıksın!
   
  * * * * * * * * *
   
  Kürşad, Yeniden…
   
  Kürşad, aldı vasiyeti Alp Kağan’dan,
  Davanın yükü sırtında, otağdan ayrıldı,
  Döndü, kimsesiz ve karanlık sokaklardan,
  Vasiyet, dokuz rütbeliye ulaşmalıydı.
   
  O’nu bekliyordu, gözü pek doru atlılar,
  O’nu bekliyordu, atlas yelkenli donanmalar,
  O’nu bekliyordu, demir kanatlı kartallar…
  Obada haki, beyaz, lacivert çadırlar,
  Budunu kollayan ülkü bilen bahadırlar,
  O’nu bekliyordu.
  Kılıçlar, kargılar, toplar,
  Atlar, kadırgalar, kanatlar,
  Tuğlar, kösler, sancaklar,
  O’nu bekliyordu.
  Onuruyla oynanmak istenen yiğitler,
  Namusuyla oynanmak istenen kızlar,
  Atisiyle oynanmak istenen kızanlar,
  Mazisiyle oynanmak istenen atalar,
  O’nu bekliyordu.
   
  Bin üç yüz elli yedi yıl önceydi,
  Türk’ün kahramanı, ordusundaki Kürşad’dı,
  Bin üç yüz elli yedi yıl sonraydı,
  Türk’ü, ordusundaki Kürşad’lar kurtaracaktı.
   
  Vasiyetin üstünden bugün, on yıl geçmiştir,
  Kurultay’da millet seçmiştir Devletli Han’ı,
  Kürşad ise askerdir, tahta talip değildir,
  Millet seçer ancak, başına geçecek Kağan’ı.
  Koltuk değildir, çeribaşı Kürşad’ın hayali,
  Budunu için kelleyi koltukta taşımaktır.
  Nasıl bırakmışsa atası koltuğu Urku’ya,
  Kendisi de öyle Devletli Han’a bırakacaktır.
   
  Hiç verilmemiştir dizgini bir Kelbiye,
  Kahraman Ordu’nun. Asla verilmeyecektir!
  Gerekirse, yapılacak ölüm – dirim savaşı,
  Hazırdır Dokuz’ların ordusu; emredilecektir!
  Artık Kürşad bozacak, dul kadının büyüsünü,
  Uyanın yiğit çeriler! Ordumuz bulacaktır özünü,
  Böldürmeyin kışlayı, dinleyin Kürşad’ın sözünü,
  Korkuttu ışığımız itleri, artırın ateşini, közünü.
   
  Yakıldı Onuncu Işık! Hain çehreler aydınlanıyor,
  Bozuldu oyunu, dul kadının tohumları çürüyor.
  Bozkurtlar uyandı! Şimdi itler, çakallar korkuyor,
  Topal it, yamak eri, Sahte Kutlu Kağan titriyor,
   
  İhanetin oyununa gelmesin vatanını seven,
  Türk Milleti’ni yalnız nesli belli olanlar seviyor,
  Kurtarmak için Kahraman Ordu’muzu ihanetten,
  Askerlerin Reisi, Varisimiz, Kürşad’ımız geliyor!

   

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  Daha önce TorNaVida vermiştide bukadar ayrıntılı sekilde değil :)

  Simdi DkN gelip yazcak Kusad diye birisi yoktur diye :)

  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek

  TorNaVida bunu yazdı:
  -----------------------------
  Daha önce TorNaVida vermiştide bukadar ayrıntılı sekilde değil :)

  Simdi DkN gelip yazcak Kusad diye birisi yoktur diye :)
  -----------------------------

  Görmedim Tornavida.. Sağolasın..

  Bu arada Kür Şad nasıl olmaz merak ettim doğrusu 

 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  amele_2
  amele_2's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Eylül/2005
  Erkek

  bide buı var..

  kür şad çuluk kağan ın oğlu bumin kağan ın torunudur.göktürk hanedanının en küçük tiginidir.

  ms 620′li yıllarda göktürklerde gidişat iyi değildi,çin sürekli olarak casuslar yolluyor,bu casuslar türlü oyunlarla hanedanın ve ülkedeki diğer binlerce türk ün huzurunu bozuyor,iç çatışmaya doğru sürüklüyordu.bu dönemde göktürklerin hükümdarı çuluk kağan’dı.çuluk kağan son derece disiplinli,iyi niyetli ve başarılı bir hükümdardı.ülkeyi kontrol edebilmek için herşeyi yapıyordu.lakin çuluk kağan ın karısı içing hatun adında bir çinli idi ve o da bütün çinliler gibiydi.çuluk kagan ı zehirledi.çuluk kagan ölmeden,vasiyetinde yerine abisi kara kagan ın geçeceğini söyledi.kara kagan tahta geçti ancak,türk töresince dul yengesiyle evlendi.kara kagan abisinin aksine ciddiyetsiz ve kişiliksiz birisiydi,içing hatun un etkisinde kalıyor,kifayetsizce çinli casusların hilelerine kanıyordu.zaten kuraklık ve soguklar yerleşik düzene yeni geçmiş türkleri zorluyordu,bir yandan da iç karışıklar gelince,ms 630 da çin ordusu büyük bir savaşta türk ordusunu bozdu.çok fazla çinli öldü,ancak türklerinde sayısı az olduğu için çok fazla da türk öldü.kadınlar,çocuklar ve yaralılar si gan fu şehrine tutsaklar mahallesine yerleştirildi.

  tam 9 yıl 100.000 türk çin de esir kaldı.bu esaret,bağımsızlığı ve bayrağı uğranı ölmeyi armağan sayan türk milleti için inanılmaz bir utançtı.tam 9 yıl türklerin başı öne eğik,yüzleri utanç içindeydi.ta ki kür şad ortaya çıkıncaya kadar.son savaşta prens olduğu gizlenmişti kürşad ın,çocukların arasında gelmişti,ama bugun etrafına 40 yiğidi toplamış ihtilalden bahsediyordu.etrafında ki 40 kişinin herbiri kılıç kullanmada,kargı sançmada,ok atmada,güreşmede,dövüşmede 40 çinliye bedeldi.zaten türklerin kaderiydi bu çinlilerle savaşırken,teke tek vuruşulmazdı,bir türk e 40 çinli düşerdi.
  and içtiler gök girsin kızıl çıksın gök tanrı sen tanıksın diye üç kez.

  her akşam çin hükümdarı gezintiye çıkardı,onlarda bir akşam takip edip hükümdarı rehin alıp,eski türk illerini ve tüm esirlerin özgürlüğünü isteyeceklerdi,farkedlir ya da istedikleri yerine getirilmezse,o zaman si gan fu daki yüz bin türk sokaga çıkacak önüne gelen çinliyi kesecek,isyan çıkaracaktı.ancak o akşam 40 kişi toplandığına deli gibi yagmur yagıyor,rüzgar esiyordu,fırtına vardı.çin hükümdari bu hava da dışarı çıkmazdı.kür şad düşündü,geri dönerlerse ihtilal duyulabilirdi,yalnız kendilerinin değil,100 bin türk ün başı kesilirdi,bir ırkın yok olması demekti bu.zaten bu hareket fazla duyulmasın diye 40 kişi toplamıştı,ama duyulursa türk ırkı dünyadan silinebilirdi.korktu.geri çekilmekten korktu.ve bumni kağan torunu,çuluk kağan oğlu kür şad akıl almaz bir cesaretle çin sarayına yürüdü.müthiş çarpışma oldu,40 türk o gece 1000 e yakın çinli öldürdü ancak çinli’lerin sayısı yoktu,bitmek bilmiyorlardı ve 40 yiğit savaşarak can verdiler.ihtilal başarılamadı.

  çin i ve çin hükümdarını hatta çin hanedanını inanılmaz bir türk korkusu sardı,ne esir türklere bir şey yapabildiler ne de hemen salabildiler.türklerde inanılmaz bir hürriyet ateşi yandı,artık tek rüya geri dönmekti ötüken’e.41 yol sonra 120 bin kişilik türk nüfusunu ötüken ve civarına yerleşti.

  kürşad şahsen türk tarihi boyunca bildiğim en büyük kahramandır,çünkü o ırkının bildiğimiz anlamda yok olmasına müsaade etmemiş,akıl almaz bir cesaretle mücadele etmiştir.

  konuyla ilgili en güzel eserler :
  nihal atsız-bozkutrların ölümü
  nihal atsız-bozkurtlar diriliyor
  n.yıldırım gençosmanoğlu-kür şad ihtilali destanı

   

  http://sinek.pandela.net/tr/2007/04/28/kursad-destani/ 

   


  Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz..
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek

  Eyvallah huseyn bacım ;)

   

  bu arada şu mssngrına baksan?? 

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Lemuria
  Lemuria's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek
  Hocam sağol hastayım bu olaya ; ilerde oğlum olursa adını Kürşad koyucam : )

  dont think twice its all right
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  http://www.tahribat.com/forumdisplayfolder.asp?folderid=40528&sayfa=1#353369  DkN Yorumu :)


  http://www.tahribat.com/forumdisplayfolder.asp?folderid=40528&sayfa=1  Buda benim konum burdaki mp3 çekin güzel :)

  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek

  DkN yazmış:

  kürşad diye birisi yoktur. onun ismi Jiéshèshuài dir. Jiéshèshuà, Tūlì kagan'ın kardeşidir. 629'da agabeyiyle birlikte Çin'e geldi. Kendisine Zhōngláng Jiāngjūn (Saray Muhafızları Generali) rütbesi verildi. Çin kaynaklarına göre çapkın biriydi ve bu yüzden agabeyi tarafından azarlanmıştı. Bu nedenle iki kardeşin arası açıldı. Sonra Jiéshèshuài agabeyini hainlikle suçladı. Daha da ileri giderek onu imparatora şikayet etti. İmparator Táng Tàizōng onun şikayetlerini dikkate almadı, hatta onu kucumsedi. Jiéshèshuài kendi soyundan gelenlerle gizli irtibat kurdu. Kırktan fazla Gök Türk beyiyle gizlice anlaştı. Tūlì Kagan'ın oğlu Hèluóhú'yu da kendi yanına çekti. Bu beyler, 630'da Doğu Kök Türk Kaganlığı yıkıldıktan sonra Çin'e gelerek Táng Sülalesi'ne teslim olan ve rütbeler alan Kök Türk ileri gelenleri ile onların yakınlarıydılar. sonraki malum zaten. imparatora suikast planı ve başarısızlık. başarısız girişimden sonra Jiéshèshuài ve arkadaşları sarayın ahırından at çalıp kaçmaya başladılar. Wèi ırmağını geçip, eski topraklarına ulaşmak istiyorlardı. Sınırdaki devriyelerce öldürüldüler. Yalnızca Hèluóhú idam edilmedi. Affedilip Çin'in içlerindeki Lǐngwài'e sürüldü.

  --------------

   

  O kadar Turkolog var hepsi de Kür Şad'ı anlatır. O Türklüğün sembolüdür. Ben alternatif birşey ilk defa duydum DkN. Üstelik biz tarihimizi franszlardan öğrenmişiz... Kimbilir bu destan da ne yücelikler vardır da biz bilmiyoruzdur. 

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Lemuria
  Lemuria's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek
  Torna senin mp3 güzel de pop olmasa şöyle mehterean şeklinde olsa çok daha hoş olurdu ; varmı farklı bi versiyonu bunun ...

  dont think twice its all right
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  LYCRa
  LYCRa's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2003
  Erkek

  Tornavida :DDDD

   

  Len death metali de var mı bunun :D 

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  Lemuria bunu yazdı:
  -----------------------------
  Torna senin mp3 güzel de pop olmasa şöyle mehterean şeklinde olsa çok daha hoş olurdu ; varmı farklı bi versiyonu bunun ...
  -----------------------------

  yok hoca tek bu var :) Ayrıyetten bende oğlumun adını Kursat koyacam :)

  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
Toplam Hit: 1645 Toplam Mesaj: 12