folder Tahribat.com Forumları
linefolder Hukuk & Muhasebe & Sigorta Soru - Cevap
linefolder Önemli: Borçtan Dolayı Hapis Mümkün Müdür?Önemli: Borçtan Dolayı Hapis Mümkün Müdür?

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  karatahta
  karatahta's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Ağustos/2002
  Erkek

   

  Dostlar merhaba,merak edilen bir konudur bu.Ekonomik Kriz sebebiyle icra,iflas davaları inanılmaz boyutlara ulaştı,sadece Ankara'da 650.000 (Yazıyla Altı Yüz Elli Bin) icra dosyası mevcut.Sitede de bu konudan muzdarip pek çok arkadaş var,konuyla alakalı P.M'ler gelmekte,buradan durumu izah etmeye çalışırsam daha yararlı olur sanırım..Borçtan dolayı hapis mümkün müdür,değil midir?

  Öncelikle Anayasa'ya göz atalım..

  Suç ve cezalara ilişkin esaslar 

  Anayasa Madde 38:(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

  Yani ana kuralımız kimse borcundan dolayı hapsedilemez..

  Peki neden çevremizde sürekli borcundan dolayı hapis yatan kişilerin olduğunu duyuyoruz?

  (Ek bilgi,16 Aralık 2008'den beri öz babam da cezaevindedir,borçtan dolayıkonuya bu sebeple daha da vakıfım)

  Buradan itibaren anlatacaklarımı lütfen iyi okuyunuz,hayatta ne zaman ne olacağı,başınıza ne geleceği,hele hele şu kriz ortamında hiç belli değil..

   

  Günün birinde kapınız çalınıyor ve posta memuru ya da icra memuru size bir ödeme emri ya da icra emri tebellüğ ediyor..Ödeme emri,ya da icra emrinde şunlar yazacaktır; "hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

  Yani,ya mal beyanında bulunacaksınız,ya borcu ödeyeceksiniz ya da borca itiraz edeceksiniz(Borca itiraz haklı bir sebebe dayanmalı,örneğin bahsi geçen borcu siz ödediniz ve elinizde dekontlar mevcut,ancak karşı tarafın hatası ya da kötü niyeti sebebiyle size icra emri gönderilmiş..)

  7 gün içerisinde Mal Beyanında bulunmaz isem ne olur?

  Öngörülen süre içerisinde mal beyanında bulunmazsanız,10 günlük disiplin hapsine hükmedilir..

  Mal beyanında neleri belirtmem gerekir? Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

  Mal beyanında bulunacak malım yok,ne yapabilirim?Sitedeki çoğu müridin öğrenci oldunu düşündüğümüzde,size icra emrini gönderen icra dairesine sunulmak üzere "Öğrenciyim ve hacze kabil malım yoktur" yazan bir dilekçe sunmanız yeterlidir.İcra Dairesi tarafından yapılacak "kayıt kabul" işleminden sonra (dilekçenizin üzerine tarih ve kabul yazılır) bu dilekçenin fotokopisinin delil olarak saklanılmasını tavsiye ederim..Gerçeğe aykırı mal beyanının da hukuki sonucu hapis cezasıdır..

  Borcundan dolayı hapis yatanlar nasıl açıklanabilir?

  Misalen,evinize icra memuru,davacı avukatı hacze geldi,gözünüzün önünde,icra defterine hacze kabil mallar tek tek işleniyor,içiniz eriyor,belkide her birinde ayrı hatıranız olan mallar belirleniyor,üstelik mallar belirlendikten sonra bir de o malları size yed-i emin sıfatıyla gene sizin evinizde bırakıyorlar ve dayanamıyorsunuz ve davacı avukatına,bu işin bir oluru yok mu diyorsunuz..

  Davacı avukatları mal haczetmeye zaten hevesli değildir.Çünkü haczedilen mallar açık arttırmayla satılır.Eğer birinci arttırmada,satılmayan mal varsa,ikinci arttırmada değerinin yüzde 40'ına verilir.Yani avukatların da istediği bir durum değildir bu..

  Davacı avukatı Hulusi Kentmen şekerliğinde size yaklaşıp "hiç olmaz mı arkadaşım,yeni bir borç taahhüdü yaparız,yapılandıralım borcu" der..Sizin de işinize gelir ve olay burada başlar..

  Örneğin,100.000 TL borcunuz olsun,ve davacı avukatıyla yaptığınız anlaşma sonucu bu 100.000 TL borcu 6 ay içerisinde ödeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz..Burada bağıra bağıra uyarmak istiyorum,elinizde avucunuzda para yoksa,6 ay içerisinde bir yerlerden bulurum düşüncesiyle bu taahhütü imzalıyorsanız SAKIN SAKIN SAKIN yapmayın bunu,bırakın mallarınızı haczetsinler..

  6 ay su gibi akıp geçiyor,ve ödeyemiyorsunuz.Noldu peki,taahhütü ihlal nedeniyle borca karşılık hapis cezası.."Taahhüdü ihlal" suçlarına ceza tatbik edilebileceğine dair yargıtay ceza genel kurul kararı Yargıtay içitihatlarında mevcuttur ve mutlaktır.

  Peki bu da borçtan dolayı bir hapis değil mi?Anayasa Madde 38'e noldu?Normlar Hiyerarşisinde Anayasaya aykırı kanun maddesi nasıl olabilir?

  Anayasa Madde 38'de hiçkimse yalnızca sözleşmeden doğan borcu yüzünden hapsedilemez diyordu,oysa burada devletin resmi kurumu olarak nitelendirebileceğimiz İcra Dairesi'nin ödeme emrine uymama ve icra dosyasına verilmiş bulunan taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine vukubulan suçlar olup, borcu doğurucu sözleşmenin kurulması ile alakası yoktur.

   

  Dostlar,müridler,buradan herkesi tekrar tekrar uyarmak istiyorum,paranız yoksa,taahhütte bulunmayın.1 Şubat'ta babamı ziyaret etmek için Açık Görüşe gittim ve içeride olan kişilerin ekseriyetinin bu taahhüdü ihlal sebebiyle içeride olduğunu gördüm..Esnaf kan ağlıyor..

  Kriz teğet geçecek derken,çaprazlamasına bir yerlerimize kaçtı..Aman ne olacak yatar çıkarım demeyin..Ben ziyaretçi olarak gittiğimde psikoljim dağıldı,bir de içeri girerseniz siz düşünün..

  Herkese Allah kolaylık versin,kimse bankaların eline düşmesin,kimse şerefsiz oğlu şerefsiz avukatların eline düşmesin..

  Lütfen yazdıklarımı dikkatle okuyun..

  Sorularınız varsa,bu konuyla alakalı yardımcı olmaya çalışacağım.. 

  Saygılar.. 

  Not:Bu konuyla alakalı P.M atmayın,buraya yazarsanız,diğer müridlere de faydası dokunabilir.. 

   

   


  Çekil,Önümden Çekil...
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ManiakRhifat
  ManiakRhifat's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Ağustos/2005
  Erkek
  karatahta hocam bnmde kredi kartım var ve 3 aydır ödeme yapmıyorum okuduğumdan dolayı ve bana ödeme yapmazsanız takip işlemlerine başlanacaktır diye msj geldi. Bu güne kadar da hiç bir şekilde yazılı bir metin gelmedi bu konu hakkında. Şimdi bunlar bana haciz e gelseler üzerime hiçbir mal varlığım yok sadece geçenlerde aldığım mp3 player ve telefonun faturası var ben bunlarıda mal beyanında bulunmak zorundamıyım ?

  eğer bir domates ışık hızına ulaşırsa kendisi ışık olur. bu sebeple ampulü yakdığınızda yanınızdan geçenlerin ışık mı yoksa domates mi oldunu bilemezsiniz. eğer ışık diyorsanız ışıktır, domates diyorsanız domatezdir. buna röletivite deriz.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  karatahta
  karatahta's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Ağustos/2002
  Erkek

  Medeni Kanun 2 ye göre senin iyi niyetli olduğunu varsayarsak mal beyanında bunları da göstermen gerekir.Ama sen hacze kabil malım yoktur dedikten sonra,aksini ispat etmek,karşı tarafa düşer.

   


  Çekil,Önümden Çekil...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ManiakRhifat
  ManiakRhifat's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Ağustos/2005
  Erkek
  tamam hocam ben yine mal beyanında söleyim bunları çok teşekkür ederim

  eğer bir domates ışık hızına ulaşırsa kendisi ışık olur. bu sebeple ampulü yakdığınızda yanınızdan geçenlerin ışık mı yoksa domates mi oldunu bilemezsiniz. eğer ışık diyorsanız ışıktır, domates diyorsanız domatezdir. buna röletivite deriz.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  karatahta
  karatahta's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Ağustos/2002
  Erkek
  Rica ederim,ödeyebilirsin umarım borçlarını

  Çekil,Önümden Çekil...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ManiakRhifat
  ManiakRhifat's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Ağustos/2005
  Erkek

  elimdeki işleri yapsam öderim de yapmaya üşeniyorum. Aslında pederi kandırıp masaüstünü eve bi getirsem çok güzel olacakta adamda biliyo bnm laptop kullanmaktan hoşlanmadığımı o yüzden laptopu verdi bana gelirken :)


  eğer bir domates ışık hızına ulaşırsa kendisi ışık olur. bu sebeple ampulü yakdığınızda yanınızdan geçenlerin ışık mı yoksa domates mi oldunu bilemezsiniz. eğer ışık diyorsanız ışıktır, domates diyorsanız domatezdir. buna röletivite deriz.
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  swordfish
  swordfish's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Haziran/2007
  Erkek

  [img] http://img25.imageshack.us/img25/1170/img2343our.th.jpg [/img]

   

  15 milyarlık bir teminat seneti ve 1 yıl içinde parça parça odenmiş 3500 tl odendi.. senette son odeme tarihi gibi bir tarihte atılmamış..

   

  olduki senet sahibi adam ( 1. kurucu ) Tepesi attı dedi verin benim paramı. mahkemeye filan verdi.

   

  Bu durumda ne yapabiliriz. Bir hak idda edebilirmi

   

   


  Eskişehirin göbeğinde tecavüze uğrayan Rapci gençler : http://www.youtube.com/watch?v=248MKazGlpo&feature=plcp
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  NovalgiN
  NovalgiN's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Ağustos/2002
  Erkek
  taahhüdü ihlal den çok kişinin canı yandı.  Arkadaşım bu yüzden 3 ay ceza alacak.  Sakın ola ki yatar çıkarım demeyin hiçbirşey özgürlüğünüzden daha kıymetli değil.

  Yağmur dindi, yağmura inandık.|www.birboluiki.net
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  jandark06
  jandark06's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Eylül/2005
  Erkek
  hocam yazı için eline sağlık ülkenin bu durumunda gerçekten iyi bilgilendirici bi yazı

  100 kişi 10 kişiyi öldürürse trajedi,10 kişi 100 kişiyi öldürürse strateji olur
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  karatahta
  karatahta's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Ağustos/2002
  Erkek
  swordfish bunu yazdı:
  -----------------------------

  -----------------------------

   

  Swordfish,resim çok küçük gözükmüyor dostum..Son ödeme tarihi dediğin vade tarihi,yani borcun muaccel olacağı tarih,senedin esaslı unsuru değildir,dolayısıyla boş bırakılırsa da o senet geçerlidir..

  Tepesi atabilitesi muhtemel şahıs,vade tarihini kendisi doldurup,bedeli tahsil yoluna gidebilir.Bir hak iddia edebilir mi demişsin,tabi ki edebilir,Hukuk Muhakemeleri Usul Kanununa göre ispatı en kuvvetli delillerdendir senet. 

   


  Çekil,Önümden Çekil...
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Sigortacı
  DJ_Alper
  DJ_Alper's avatar
  Bilgi/Destek Madalyası
  Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2006
  Erkek

  len karatahta seviyom len seni :)= bilgi herzaman iyidir lazım olur

   

  ------------------------------

   

  bişey soracam benim kredi kartım var diyelim bana göndermişler talep felan etmeden ben bunu aldım kullandım ödemedim beni bu borçdan sorumlu tutarlarmı


  Youtube Kanalıma Abone olan herkese Mesir macunu göndereceğim :) >>> http://bit.ly/2FH1kln . her hakkım saklıdır®™ Sorularınızı cilginsigortaci@gmail.com a yazabilirsiniz cevaplar facebook sayfasında >>> facebook.com/cilginsigortaci █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
Toplam Hit: 18234 Toplam Mesaj: 26