folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Said Kürdi Ve Nur Cemaati!Said Kürdi Ve Nur Cemaati!

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gfb_soldier
  gfb_soldier's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek
  Saidi Nursi’nin büyük bir vatansever olduğu, Türk dostu olduğu onun izinden giden talebesi olan Fetullah Gülen’in de büyük bir Türk Milliyetçisi olduğu bizim hiç risaleleri okumadan işkembe-i kübradan sallayarak bu muhterem şahıslara saldırdığımız yönündeydi.
  Bakınız bir önceki yazımızda sunduğumuz delillere ek olarak Saidi Kürdi Emirdağ Lahikası I, 215. Mektup’ta Atatürk bahsinde ne diyor.
  “Bana hücum eden garazkârların en esaslı sebebi; Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafgirliği vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkârlara derim ki: Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir hadîs-i şerifin ihbarıyla, Kur'ana zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi.....Evet çok emarelerle bildik ki; bana hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemal'e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebebler bahanedir...”
  Bu güruhun vatan sever dediği ve saygı göstermemizi beklediği kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk milletinin gözbebeği gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında özetle “din düşmanı bir adam” olarak söz ediyor ve müridlerinin kendisine göstermemizi beklediği saygıyı Atatürk’e göstermiyor.
  Nurculara göre “Atatürk küçük deccaldır” ve gözleri ile insanları etkileme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle bir efsane şeklinde nur evlerinde Kürd Said’in Atatürk ile konuşurken iki parmağını V şekline getirerek gözlerini kapamak suretiyle konuştuğunu anlatır dururlar.
  Biz de üstadlarının yukarıdaki sözlerine Mutlu Çelik’in muhteşem şiirinin ilgili satırları ile cevap veriyoruz.

  Esir iken mümkün müdür ibadet?
  Yatıp kalkıp ATATÜRK'e dua et...
  Senin gibi dürzülerin yüzünden
  Dininden de soğuyacak bu millet.

  Atatürk’e düşmanlık, saygısızlık ve iftira ile vatanseverlik yan yana duramaz. Atatürk’ü sevin diye kimseyi zorlayacak değiliz ancak saygı duymaya mecbur olduklarını öğreteceğiz.
  İngiliz destekli ve İngiliz tezlerini savunan Volkan gazetesinde yazıp Kürt Teali Cemiyeti’nin( ) 3 numaralı kurucusu olmakla vatan sever olunmuyor.
  Evet Saidi Kürdi (Nursi) Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucularındandır. Resmi kayıtlara göre Cemiyet “ayan azasından cemiyet başkanı Seyit Abdülkadir, Başkan vekilleri Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Bedirhani Emin Ali, Molla Said, Bediüzzaman (Said-i Nursi), Katipler: Babanzade Abdülaziz, Seyit Abdullah ve Şefik Beylerden oluşmaktadır”
  Sıra geldi bir önceki yazımızda İki Mekteb-i Musîbetin Şahâdetnâmesi Yahut Divan-i Harb-i Örfî ve Saîd-i Kürd-î adlı risalesinde kürdleri ayaklanmaya davet eden bir kürtçü olduğunu ispat ettiğimiz Kürd Said’in bir Türk dostu olduğu hakkındaki iddiaları çürütmeye.
  Gelen bir çok mektupta “Nurculuk ile Türk Milliyetçiliği Bağdaşır mı?” başlıklı yazımızda değindiğimiz Kürd Said’in Yecüc – Mecüc yorumu hakkında söylediklerimizin uydurma olduğu söyleniyordu.
  Bakın Saidi Kürdi kendi risalelerinde Lem’ alar / 16. Lem’ a / sayfa 112’de Yecüc – Mecüc olayını nasıl tarifediyor.
  “..Kur’ an lisânıyla Ye’ cüc ve Me’ cüc' ün ve Tabir-i diğerle (diğer bir ifadeyle) Tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve Âlem-i beşeriyeti (insanlık âlemini) kaç defa zir ü zeber (yerle bir) eden ve Himalaya dağlarının arkasından çıkan ve Şarktan garba kadar (doğudan batıya kadar) harap eden Akvâm-ı vahşiye ve garetkâr (vahşi ve yağmacı) milletlerin Hind ve Çin’deki akvam-ı mazlumeye (mazlum kavimlere) Tecavüzlerini (saldırıları) durdurmak için, O Himalaya silsilelerine (sıradağlarına) yakın iki dağ ortasında,Uzun bir sed yaptığı ruy-i zeminde (yer yüzünde) Mürur-u zamanla(zamanın geçmesiyle) dağ şeklini almış, Tanınmayacak bir surete gelmiş çok sun’i setler vardır.Ve o akvam-ı vahşiyenin (vahşi kavimlerin) Kesretle (bir çok) hücumlarına çok zaman mani olduğu gibi, Kafkas dağlarında, derbent cihetinde yine çapulcu, Garetgir (yağmacı) akvam-ı Tatariyenin (Tatar kavimlerinin) Hücumunu durdurmak için, Zülkarneyn-misal (Hz. Zülkarneyn’ in yaptığına benzer) Eski İran padişahlarının himmetiyle (gayretleriyle) sedler yapılmıştır..”
  Yani burada özetle şunu diyor Kürd Said mazlum millet olan çinliler vahşi bir kavim olan Yecüc – Mecüc’ün zulmünden kurtulmak için Çin Seddini yaptırdığını söylüyor. Türk’e doğrudan Yecüc-Mecüc demeye maçası yetmeyen Kürd Said yazının başında Moğol, Mançur diye başlıyor sonunda da Tatarları işin içine katıveriyor.
  Moğol ve Tatarların Türk olmaklığı bahsi bir yana Tarihçiler pek iyi biliyor ki Çin seddi Türk akınlarından korunmak için yapılmıştır.
  Buradaki sedden Çin seddi kast olunmuyor diye kıvırtmaya çalışacak nurcuların olacağını pek iyi biliyoruz o nedenle affınıza sığınarak konun kesin ispatı için tekrar bu mesele ilgili Kürd Said’in risalelerinden alıntı yapacağız.
  Kürd Said bakınız Şuâlar / 5. Şuâ / 15. Mesele / sayfa 588 ‘de bu konuya nasıl açıklık getiriyor.
  “Anarşistlik fikrinin tam yeri ise; Hem mazlum kalabalıklı, Hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şerâite muvafık (şartlara uygun) insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve Acaib-i seb'a-i âlemden ( Dünyanın yedi harikasından ) birisi bulunan Sedd-i Çinî'nin (Çin Seddi’nin) binasına (inşasına) sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir...”
  Kürd Said bu sözleri ile Lem’ alar / 16. Lem’ a / sayfa 112’de bahsettiği seddin günümüzde bildiğimiz Çin Seddi olduğunu tasdik etmekle birlikte bu sefer Yecüc- mecüc kadrosuna Tatar ve Moğollar’dan sonra Kırgızları da katıyor.
  İşin milliyetçilik ve Türk dostluğu tarafını bir kenara bıraksak dahi (ki biz din bizim için bir kıstas olmadığı için asla bir kenara bırakacak değiliz) büyük çoğunluğu İslam dinini benimsemiş Tatar ve Kırgız Türklerini şeytanın askeri ilan etmek nasıl bir “Müslümanlık, Allah dostluğu, evliyalık” oluyor ?
  Asayı Musa ve Zülfikar adlı risalelerinde Nur suresinin bu asra göre kendisi için indiğini iddia edecek ve yazılarına “Asrın Harikası Kürd Said” olarak imza atacak kadar kibirli olan bir kişiyi dahi “Büyük alim, Allah dostu, Evliya, Mübarek İnsan ...” olarak niteleyen gözleri perdeli kulakları tıkalılar bari inandıkları dinin en temel kaidesi ile çelişen bu çığlığı duysunlar.
  Bir ağacın dalları ne kadar geniş olursa olsun, hangi renk ve şekillerde olursa olsun o ağaç kökünden beslenir. Biz o nedenle gözü perdesiz kulağı açıklara işin kökünü anlatarak gerçeği göstermeye bir yandan da bu güruh ile karşılaşması muhtemel Türk gençlerini önceden uyarmaya çalışıyoruz.

  Nur cemaati senelerdir kurduğu eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesine adam sokmakta ve insan kaynağını planlayarak gizli hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Bu işin finansmanının büyük bölümünü de “hayır işliyoruz, öğrencilere eğitim veriyoruz” diyerek topladıkları yardımlarla Türk milleti üzerinden yapmaktadırlar.

  Değerli Türkçüler! Tabiat boşluk affetmez. Türk eğitim sistemindeki boşluk, üniversiteye giriş için normal lise eğitiminin yanında ek bir eğitimi zorunlu kılmaktadır ve bu zorunluluktan dolayı Türk aileleri bilerek yada bilmeyerek çocuklarını bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı cemaatlerin eğitim kurumlarına itmektedir.
  Bir boşluk varsa bu boşluğu Türkler , Türkçüler doldurmalıdır. Genel merkezi İstanbul’da olan Türkçü Dernek El Birliği 2006-2007 öğretim yılında ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları düzenleyeceğini duyurdu ve ön kayıtlara başladı. Bu kurslara yönlendireceğimiz gençlerin birgün hakim, savcı, emniyet müdürü, kaymakam, vali, subay, öğretmen, doktor olarak görmek her halde her samimi Türkçü’nün dileğidir.


  alıntıdır!

  http://twitter.com/#!/yasiinergul
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek
  yazı safsatalarla ve çarpıtılmış olaylarla dolu.. Önce Said Nursi yi bilin sonra konuşun.O insan var ya o insan, bilmeden etmeden sağdan soldan duyulan karalamarla... yazık yaa

  Önce Atatürk ile Said Nursi arasındaki olayı bildiğim kadarıyla nakledeyim kısaca. Said Nursi din işlerinden sorumlu olarak Atatürk tarafından atanmıştır.. Sonra Atatürkün ülkeyi dinden uzaklaştırdığını iddia etmiş ve atatürk e karşı çıkmıştır.Bunun üzerine Atatürk eliyle said nursi sürdürülmüştür, hayatı boyunca toplam, 3 yıl rusyada 30 yılda türkiyede sürgün hayatı yaşamıştır. Bu sürgünlü günlerde halkına ışık olmak için, o zamanlar mateyalist felsefe, ideolojiler ve evrim teorisi yeni yeni yayılmaya başlamıştı, buna karşı olsa gerek risale-i nur külliyatını derk etmiştir. Bunları devlette çalıştığındaki maaşıyla bastırıp, çoğaltarak halka ücretsiz dağıtmıştır.. harf inkılabı yapıldığı için gençler bu risaleleri anlamadılar ve yanlış yola saptılar, ama sonradan bu kitapçıklar bir çok kişiye yardım etmiştir..

  Atatürke saygım var,desteklediğim ve desteklemediğimm hareketleri var.. Ayrıca Fetullah Gülen ile Said Nursiyi bir tutmayın, Nurculuk ile Fetullah Gülenin hareketi bir tutulmasın

  Said Kurdi neden deniliyor,çünkü kendisi kürt.Kürt said olarak söyleniyordu,ırkçı bir yaklaşım olmasın diye, doğduğu Nurs köyüne binaen Nursi deniliyor..

  Bediüzamman asrın güneşi demek, bunu kendisi lakap takmadı, çevresindeki insanlar söylemeye başladı, genelde üstad diye anılır.Çok alim bir kişi.. Onu anlamak her baba yiğidin harcı değil, bu yazı tamamen ırkçı bir el tarafından yazılmıştır.Türk milliyetçiliği üzerinden siyaset yapmaktan öteye gitmeyen laf yığınından ibaretir

  Saygılarımla

  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek
  ek olarak

  üstad hazretlerine deli said lakabı takılmıştır :(
  risale-i nur külliyatı yaklışık 6000 sayfadır, bu kadar bilgi sahibi olan birine deli deniyorsa (haşa) acaba biz neyiz?

  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gelecek
  gelecek's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
  Erkek
  sevgili kardeşim bahse konu şahsın eserlerini yıllarca hukuculuk yapan TÜRKİYE CUMHURİYETİ devletinin Hakimleri Sacvıları bir suç ve unsurunun bulunmadığını tespitle kara vermişlersede senin hukuculuğuyun ve böylesine Allah dostu bir insana ne türlü bi ceza verecek merak ediyorum. demekki onca hakim ve savcı senin okuduğun yeri kaçırmış.. kaldıki orada senin kendine göre ceviri yaparak yazdığın yer çok daha farklı yorumlanarak tercüme edilmektedir. ayrıca farklı bi yapı ve karakteri sergileyen insanların davranışlarını yıllarca önce ebu cehillerde sergilemişti. işkembeler atılmıştı, taşlar atılmıştı. ama Allah Bu nuru Bir tek Kişiden olan HZB MUHAMMED (sav) Bunca müslümana çoğalttı. bundan sonrada ebu cehiller cıkacaktır. bilal habişinin üzerine kayalar koyacaktır. Ama bu dava Ahirete intikalde edecektir. veremiyeceğiniz hesabın arkasında durmayın bir dost tavsiyesi. bırakın millet şeyle demiş böyle demiş. kendinizin yazdığı bir eser varmı söylediği bir söz varmı veya yaptığınız bir anıt varmı onu söyleyin. o çamur attığın Allah dostunun Tüm dünyada dikkat et türkiyede demiyorum Tüm dünyada milyonlarca seveni ve nerde ise tüm dünya diline ceviri yapılarak yayınlanan külliyat şeklinde eserleri vardır. o eserlerki Kuran ışığında yazılmış yüzyıla ışık tunan eserlerdir.... Selamlarımla sevgili Can dostum.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek
  eline sağlık gelecek hoca.. güzel yazmışsın, dünya dillerine çevirildiğini söylemeyi unuttum, bugün birçok kişi risale-i nuru biliyor,okuyor.. Gençlik Rehberini okumanızı tavsiye ederim.. Görün bakın o insan neler yazmış,ne kötülüğünü istemiş insanların, suçu ne.Bir Allah dostu kula nasıl neden zarar verir. Kendisi için istediği güzel şeyi başkası için istemeyen bizden değildir buyuruyor resulallah (sav) efendimiz.Üstad bu söze nasıl uymaz.İstediği cennetti herkes için istiyor, kötü olan bu mu?

  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gfb_soldier
  gfb_soldier's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek
  bırak allahını sevıosan ya :) kökten dincilerin kökünü kazımak lazım ! O insanın kişiliğini konuşmaya bile gerk yok hala bazı! cemiyetlerde adı gecıor ne sekılde allah bılır,Atatürk'ü karalamaya calısmıs ve bazı soysuzlar bunu devam ettrmeye calsıılloar+ o adamın alim falan oldugu yok sadece din bilgisyle alim olunmuyo.'Atatürke saygım var,desteklediğim ve desteklemediğimm hareketleri var' zaten bu sıtede Atatürk'e saygısı olmayan kişilerin işi olmaz bunu bılıoruz ! bnce asıl alim atatürk'tür desteklnmyecek hiç bir tarafı yoktur. ayrıca lemasını inceledim aynen o sekılde yazıor bu dediği toplum kım oyleyse ?

  http://twitter.com/#!/yasiinergul
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ertan
  ertan's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
  Erkek
  Ben Atatürkçü değilim, herkes bilsin.. Ama her insana saygım var, sitede bir çok komünist insan var onlarda Atatürkçü değil, sitede bir çok insan daha var onlarda Atatürkçü değil..Rusların hepsi Lenini desteklemek zorunda değilse bende Atatürkü desteklemek zorunda değilim. Demokrasinin ne olduğunu öğren de gel... Alim den kastım zaten din alimidir,gidip matematik ile uğraşmamıştır... Her insanın belli görevi vardır ve belli birşeyde baya alan kateder ve uzmanlaşır,onun alanı da din.. Atatürk alime de olabilir olmayabilir.. Bir devlet başkanı.. Ve Türk milletinin adını duyuran biri..
  Dinclik ile dindarlık farklı kavramdır. Atatürkün dediği gibi türk milleti dindar olmalı.. bizde dindarız elimizden geldiği kadr yapmaya çalışıyoruz.. Üstad da bir önderdir..O da dindardır,Allah dostudur.. İnsanları tanımadan yargılamak ne kötü birşeydir, bir alıntının kurbanı olma.. Ya gerçekten üstad çok iyi biriyse, senin onun hakkında düşündüğün her kötü düşünce için büyük azabı cehennemde karşılabilcek misin, bunu göze alabiliyor musun? Tanımadan etmeden, üç beş yazı okuyarak bir iftira,bir karalamaya gitmek ne kadar mantıklı

  Bundan sonra sadece insan olanlarla muhattap olacağım.. Ona göre karşıma gelin...
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gelecek
  gelecek's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
  Erkek
  Bahse konu yazı aşağıdadır lütfen dikkatle okuyunuz...
  Reisicumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki, mecbur oldum yazmağa.

  Reisicumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki, mecbur oldum yazmağa.
  Bana hücum eden garazkârların en esaslı sebebi; Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafgirliği vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkârlara derim ki: Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir hadîs-i şerifin ihbarıyla, Kur'ana zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi.
  Ben de beşyüz seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini, hilaf-ı hakikat olarak M. Kemal'e vermediğim için, garazkâr dostları beni yirmi senedir bahanelerle tazib ediyorlar.
  Evet -mahkemede isbat ettiğim gibi- "Şerefler, müsbet hayırlar, maddî-manevî ganîmetler orduya, cemaata verilir, tevzi' edilir; kusurlar, menfî icraatlar başa, reise verilir" diye bir kaide-i hakikatla, kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal'e verilmez. Belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir diye beni onu sevmemekle ittiham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla ittiham edip onlara hain-i millet nazarıyla bakıyorum. Bu hakikatı mahkemede isbat ettiğim gibi, onun muannid dostlarına da isbat etmeye hazırım. Ben bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim. Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki garazkâr muarızlarım, bir tek adamı sevmek yolunda, milyonlar efrada manen ihanet, belki adavet ediyorlar.
  Evet çok emarelerle bildik ki; bana hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemal'e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebebler bahanedir. Bunun için mecbur oldum ki, o muarızlarıma derim: O beni taltif etmek ve bütün vilayat-ı şarkıyeye vaiz-i umumî yapmak için Ankara'ya istedi. Ben oraya gittim. Bu gelen üç madde, beni onun dostluğundan vazgeçirdi. Yirmi sene inzivada azab çektim, dünyalarına karışmadım.
  Birinci Madde: Bir hadîs-i şerifin, âhirzamanda an'anat-ı İslâmiyenin zararına çalışacak diye haber verdiği adam, bu olduğunu ef'aliyle göstermesidir. Ben otuzaltı sene evvel o hadîsi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın "Üçüncü Esas"ında izahı var.

  İkinci Madde: Bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı, ona ait bütün erkân ve şeraitin vücuduyla olabilmesi; ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi, bir tek şartın bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattır. Umumun dillerinde "Tahrib, tamirden çok kolaydır" diye darb-ı mesel olmuştur. Bu kat'î kaideye binaen, meydanda görünen ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar o kumandanın hatasından ve ehemmiyetli şerefler ve zaferler ise ordunun kahramanlığından geldiğinden; o fenalıkları ona, o iyilikleri orduya vermek lâzım gelirken, bütün bütün aksine olarak cemaatın hayrını baştaki bir ferde ve o ferdin şerrini cemaata vermek dehşetli bir haksızlık olmasıdır.
  Üçüncü Madde: Cemaatın hayrını ve ordunun zaferini başa vermek ve o başın kusurunu cemaata isnad etmek ise, binler hayırları birtek hayra indirmek ve birtek kusuru binler kusur yapmaktır. Çünki nasıl bir tabur bir dehşetli düşmanı öldürse, herbir neferi bir gazilik rütbesini alır ve yalnız binbaşısına verilse, binden bire iner, bir tek gazi olur. O binbaşının hatasıyla zalimane bir katil yapılsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o bir tek katil bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mesul eder ve cezaya çarpar. Aynen öyle de: Meydandaki görünen ehemmiyetli kusurlar onları işleyen ölmüş adama verilmezse, beşyüz belki bin seneden beri gaziliğini ve hakperestliğini dünyaya gösteren ve ferman-ı şerefini ve Kur'an bayrakdarlığını kılınçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir orduya havalesiyle, o kusurlar binler derece ve erkânları adedince ziyadeleşir, o ordunun pek parlak mazisini dehşetli karartır ve bu asrın ordusunu, geçen asırların aynı orduları önünde mahcub ve mes'ul eder. Ve mevcud şerefler, zaferler tek adama verilse binler derece küçülür, erkân ve efrad adedince gazilik ve hayırlar bir tek hükmüne geçer söner, daha kusurlara karşı keffaret-üz zünub olmaz. İşte bu sebebler içindir ki; ben onun dostluğunu bırakıp, onun yerinde, ehemmiyetli bir zamanda içinde bulunduğum ve tesirli hizmet ettiğim o ordunun dostluğunu aldım ve binler derece daha ehemmiyetli şerefini muhafazaya Risale-i Nur ile çalıştım.
  Emirdağı'nda
  Said Nursî
  * * *
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ACEVENTURA
  ACEVENTURA's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Haziran/2006
  Erkek
  Değerli mümin kardeşler Said Nursi gelecek ve Ertan Arkdaşımızın yazdığı gibi Kuran-ı Kerim Den Yola Çıkarak bugün herkese ışık Tutmaktadır bildiğiniz Gibi
  yeni harf kanunun çıkmasıyla beraber büyük üstat gelecek tehlikleri görüp Risaleyi Kaleme almıştır mantıklı olursak eğer Kendimize sorarız Bugün hangimiz Tam anlamıyla Kuran-ı Kerim i hatim edip okuyabiliyoruz yada ne denildiğini anlayabiliyoruz televizyonda zekeriya beyaz gibi hocalar çıkıp yorumlarsa tv de şu çıkıp yorumlarsa Sen ben Öğrenmessek Sonumuz ne Olur İşte
  Büyük üstat Bu tehlikeyi görmüş ve risale-i nuru kaleme almıştır bugün risale-i nur Dünayada Okunmakta Ve okutulmaktadır üç beş kişi ne dine mensup olduğu bilinmeyen kendine müslüman diyen adamlar Çıkıyo ÜStat için kötü söylemler çirkin yakıştırmalar yapıyor utanmıyor sıkılmıyor
  ne için peki kime hizmet ediyo çıkarı ne dir bu insanların o kötü yakıştırmaları yapanlar acaba Bir İlim Bir Fikir Hocası Olmuşlarmı bir kitaba üç beş yazı yazmışlarmı kime faideleri dokunmuş
  Üstat Herkes İçin Bugün bir şey bırakmıştır İster anla ister anlama ama Onun Yazdığı Kitaplarda Bugün Dünyanın İçeriği ve geleceği durmaktadır
  Üstat çok çile çekmiş kabrinde de rahat bırakılmamıştır niye peki hiç sordunmu eyy gafil kendine sor bu adam neden yapmıştır bunca eziyete rağmen bıkamadan usanmadan
  niye biliyormusun o Ki Büyük insan senin benim Onun için Bu dünyasını Eziyet Dünyası Yapmıştır o ki bize doğru yolu göstermek için o ki bize nereden geldiğmizi unutturmamak için ALLAH yolunda Kuran Yolunda gitmiştir
  hangimiz böle bir fedakar böyle yüce bir insana hakaret eder acaba Hangi dinden bir insan hangi milletten biri yapar bunu sorarım
  Sen yaparmısın Arkadaşım tüm insanlığa Hizmet İçin Çekermisin elini Dünya işlerinden
  ALLAH yolunda aç susuz kalırmsın bugün hangi insan kabul eder acaba
  edemez sen ben o onun gibi olamayız
  Son Bir Soru Sen Yada Bu yorumu yapan hangi Dine Mahsup sorarım Eğer müslümansan
  Bir insanın Arkasından Konuşmanın hakeret etmenin onu küçültmenin ne kadar günah olduğunu
  bilir olması lazım Yok eğer başka dine mensupsa söylesin hangi Din Bir İnsana Arkasından konuşmayı hakaret etmeyi onu küçültmeyi uygun görür Söylerim Sana ey Arkadaşım

  ALLAH BİZİ İMAN YOLUNDAN AYIRMASIN
  PKMBİXİ

  H.T.M.L How To Meet Ladies
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gfb_soldier
  gfb_soldier's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2006
  Erkek
  amiin...kuran dan baska hıç birseye ınanmam ne hadısı serif nede baska bişe!

  http://twitter.com/#!/yasiinergul
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ACEVENTURA
  ACEVENTURA's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Haziran/2006
  Erkek
  amiin...kuran dan baska hıç birseye ınanmam ne hadısı serif nede baska bişe!


  Sen İnanma AMA İnananlarda KArışma Dokunma Yorum yapma

  H.T.M.L How To Meet Ladies
Toplam Hit: 1941 Toplam Mesaj: 12