folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Türk Ülkeleri BayraklarıTürk Ülkeleri Bayrakları

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  By_Gizemli
  By_Gizemli's avatar
  Banlanmış Üye
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 11/Nisan/2007
  Erkek

  Türkler tarafından geçmişte kullanılmış veya bugün kullanılmakta olan bayrak ve flamaları....

  Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

   Rusya Federasyonuna Bağlı Türk Federe Cumhuriyetleri
   Türk Özerk Bölgeleri
   Türk Toplulukları
    TC.Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Amblemi
    16 Büyük Türk İmparatorluğu
    Osmanlı İmparatorluğu Sancak, Tuğra ve Bayraklar

  BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ
  Türkiye Cumhuriyeti - 29 Ekim 1923
   
   
   
   Azerbaycan Cumhuriyeti - 30 Ağustos 1991
   
   
   
   Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 15 Kasım 1983
   
   
   
   Türkmenistan Cumhuriyeti - 27 Ekim 1991
   
   
   
   Özbekistan Cumhuriyeti - 1 Eylül 1991
   
   
   
   Kazakistan Cumhuriyeti - 16 Aralık 1991
   
   
   
   Kırgızistan Cumhuriyeti - 31 Ağustos 1991
   

   Önemli Not: Not: Nüfusunun %62'si İran kökenli halklardan (Soghdlar, vs.) oluşan Tacikistan, Türk Devleti sayılmamaktadır.                                                                            __________________
  RUSYA FEDERASYONU'NA BAĞLI TÜRK FEDERE  CUMHURİYETLERİ
  Adıge Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Dağıstan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Çeçenistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   İnguşetya Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Kuzey Osetya - Alanya Cumhuriyeti (K. Kafkas)
   
   
   Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Kalmukistan Cumhuriyeti (Kuzey Kafkas)
   
   
   Başkurtistan Cumhuriyeti (Volga)
   
   
   Tataristan Cumhuriyeti (Volga)
   
   
   Çuvaşistan Cumhuriyeti (Volga)
   
   
   Altay Cumhuriyeti (Sibirya)
   
   
   Hakasya Cumhuriyeti (Sibirya)
   
   
   Tuva Cumhuriyeti (Sibirya)
   
   
   Saha - Yakutistan Cumhuriyeti (Uzak Doğu)
   
  TÜRK ÖZERK  BÖLGELERİ
  ]Gagavuz Bölgesi (Moldova)
   
   
   Kırım-Tatar Bölgesi (Ukrayna)
   
   
   Nahçıvan Bölgesi (Azerbaycan)
   
   
   Acaristan Bölgesi (Gürcistan)
   
   
    
   Karakalpak Bölgesi (Özbekistan)
   
   
   Doğu Türkistan - Uygur Bölgesi (Çin, Sincan)
   

  TÜRK TOPLULUKLARI (1.Bölüm)
  Üsküp Türkleri (Makedonya)
   
   
   Batı Trakya (Gümülcine) Türkleri (Yunanistan)
   
   
   Arnavut Türkleri (Arnavutluk)
   
   
   Kosova Türkleri (Sırbistan)
   
   
   Sancak Türkleri (Sırbistan, Yeni Pazar)
   
   
   Sancak Türkleri (Sırbistan, Karadağ)
   
   
   Bosna Türkleri (Bosna-Hersek)
   
   
   Hırvat Türkleri (Hırvatistan)
   
   
   Polonya Tatarları (Polonya)
   
   
   Bulgar Türkleri (Bulgaristan)
   
   
   Belarus Tatarları (Rusya, Belarus Cumh.)
   
   
   Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)
   
   
   Gagavuz Türkleri (Moldova)
   
   
   
   
   
   
   
   
   Mesket - Ahıska Türkleri (Gürcistan)
   
   
   Acaristan Türkleri (Gürcistan)
   
   
   Çerkesler (Rusya, Kuzey Kafkasya)
   

                                                                           
  TÜRK TOPLULUKLARI (2.Bölüm)
  Kuzey Kafkas Halkları (Rusya, Kuzey Kafkasya)
   
   
   Adıge Halkı (Rusya, Adıge Cumh.)
   
   
   Çeçenler (Rusya, Çeçenistan Cumh.)
   
   
   
   
   
   
   

   
   Nogay Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
   
   
   Kumuk Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
   
   
   
   
   İnguş Türkleri (Rusya, İnguşetya)
   
   
   Lezgi Türkleri (Rusya, Dağıstan Cumh.)
   
   
   Kabardey Halkı (Rusya, Kabardey-Balkar Cumh.)
   
   
   
   
   
   Karaçay Çerkesleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)
   
   
   Karaçay Türkleri (Rusya, Karaçay-Çerkes Cumh.)
   
   
   Başkır Türkleri (Rusya, Başkurtistan Cumh.)
   

  Nahçıvan Türkleri (Azerbaycan)
   

  TÜRK TOPLULUKLARI (3.Bölüm)


  Azeri Türkleri (İran)
   
   
   Türkmenler (Irak)
   
   
   Kaşkay Türkleri (İran)
   
   
   Kerkük Türkmenleri (Irak)
   
   
   Erbil Türkmenleri (Irak)
   
   
   Karakalpak Türkleri (Özbekistan)
   
   
   Talas Türkleri (Kırgızistan)
   
   
   Karakurum Türkleri (Pakistan, Hunza)
   
   
   Tacik Türkleri (Tacikistan)
   
   
   Kazan Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)
   
   
   Altay Türkleri (Rusya, Altay Bölgesi)
   
   
   İdil-Ural Türkleri (Rusya, Tataristan Cumh.)
   
   
   Hakas Türkleri (Rusya, Hakasya Cumh.)
   
   
   Yakut - Saha Türkleri (Rusya, Yakutistan Cumh.)
   
   
   Kansu Türkleri (Çin, Kansu Bölgesi)
   
   
   Uygur Türkleri (Çin, Sincan Bölgesi)  T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE AMBLEMİ

   
   
  Güneşin Çevresindeki Onaltı Yıldızla Simgelenen, Geçmişteki Onaltı Büyük Türk İmparatorluğu
  1 - Büyük Hun İmparatorluğu
   
   
   2 - Batı Hun İmparatorluğu
   
   
   3 - Avrupa Hun İmparatorluğu
   
   
   4 - Ak Hun İmparatorluğu
   
   
   5 - Göktürk İmparatorluğu
   
   
   6 - Avar İmparatorluğu
   
   
   7 - Hazar İmparatorluğu
   
   
   8 - Uygur Devleti
   
   
   9 - Karahanlılar
   
   
   10 - Gazneliler
   
   
   11 - Büyük Selçuk İmparatorluğu
   
   
   12 - Harzemşahlar
   
   
   13 - Altınordu Devleti
   
   
   14 - Büyük Timur İmparatorluğu
   
   
   15 - Babür İmparatorluğu
   
   
   16 - Osmanlı İmparatorluğu
   


  OSMANLI İMPARATORLUĞU
   SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (1.Bölüm)
  (1375) Katalan Atlası'na göre Osmanlı Bayrağı
   
   
   (1453) İstanbul'un fethinde Osmanlı Bayrağı
   
   
   1499 İnebahtı zaferinde Osmanlı Bayrağı
   
   
   1538 Preveze zaferinde Turgut Reis'in Sancağı
   
   
   
   Kadırga Filosu Komutanı Sancağı (1685)
   
   
   
   Akdenizde Türk Korsanları (1685)
   
   
   Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1862 - Colton's Atlas)
   
   
   Vezîr-i Âzam Sancağı (1862 - Colton's Atlas)
   

  OSMANLI İMPARATORLUĞU
   SANCAK, TUĞRA VE BAYRAKLAR (2.Bölüm)


  Osmanlı Bahriyesi Sancağı (1798)
   
   
   Osmanlı Hilâfet Sancağı (1798)
   
   
   19. yy Hollanda Atlasına göre Türk Bahriyesi
   
   
   Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1857'ye kadar)
   
   
   Kaptan-ı Derya Paşa Sancağı (1897)
   
   
   İmparatorluk Bayrağı (1914)
   
   
   Sultan 5. Mehmed Reşad Hân'ın Tuğrası (1909)
   
   
   Bahriye Sancağı (1917)
   
   
   Sultan 2. Abdûlhamîd Hân'ın Tuğrası (1876)
   
   
   
   
   15. yüzyıldan Hilâl ve Güneşli Ak Sancak
   
   
   Barbaros Hayreddin Paşa'nın Sancağı (1533
   
   
   
   Yavuz Sultan Selîm Hân'ın Zülfikârlı Al Sancağı
   
   
   1683 Viyana Kuşatmasında Zülfikârlı Sancak
   
   
   17. yüzyıl al renkli sancaktan sırma işli "Zülfikâr" detayı
   

  Hayat Boş , Vur Göte Çoşşşş.
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Ephesus
  Ephesus's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Şubat/2009
  Erkek
  Süpersin kardeş her TÜRK'üm diyenin elinde bulunması gerekir bu bilgiler..

  Avukat/Hukukçu
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  Gercekten süpersin :) Mükemmel her Türkün bunu oluyup bilmesi lazım yeri geldimi gururla ana yurttan uzakta olan ırk kardeşlerimizi bilip savunmak lazım.

  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  efrasyap
  efrasyap's avatar
  Kayıt Tarihi: 13/Haziran/2008
  Erkek

  zülfikarlı olanları ilkkez gördüm

   ilginçler-- 

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  cepni
  cepni's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek
  gerçekten çok güzel ve faydalı bir paylaşım olmuş, eline sağlık

  Bizim oralarda VATAN SATSA BİR KİŞİ ANINDA BİTER İŞİ! / "Türkçe"m, ana dilim, ata sesim, ses bayrağım, Bu koskoca dünyada beni sen Türk edensin." / Benim bozkurt yurdumda çakalların işi ne!
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  O Şimdi Astek
  deja-vu
  deja-vu's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Aralık/2007
  Erkek
  hep derdim dünyanın yarısı bizim sayemizde var diye.Ahanda kanıtı.Bide Amerika kıtasına dalaymışık çok daha farklı olacakmış:)eline sağlık dostum

  Almanya Fatihi
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek

  1- cumhuriyet forsundaki16 bayrak uydurma olduğu defalarca söylendi orjinal bayraklar onlar değil.. ama benzerleri olabilir. zaten eskiden bayrak değil tuğ geleneği daha çokmuş.

  2-d benim bildiğim bu pergel mason simgesidir. barboros hayrettin ne ayak yani şimdi masonmuymuş? 


  Ayrıca çok şekersin :)
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek

  3- ayrıca buda zülfikar değil

  d 

  zülfikar ın şekli böyle değil. buda masonik simge :D ŞOK OLDUM.

  bektaşi-yeniçeri bağlantısı olabilir ama

  oda (excalibur) gül-haç kardşliğine götürdü beni bi anda


  Ayrıca çok şekersin :)
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  g2k
  g2k's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Mayıs/2007
  Erkek
  teşekkürler arşive atmak lazım. ama inebahtı zafer değil yenilgidir.

  g2k[et]tahribat[dat]com
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ayteach
  ayteach's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Mart/2007
  Erkek

  saadet partisinin bayragı türkmenistanlılardan calıntı galiba (:


  Bir Serseriyi Öldürecek Yine Serseri Kurşundur...
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Spacheata
  Spacheata's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Temmuz/2008
  Erkek
  ayteach bunu yazdı:
  -----------------------------

  -----------------------------

   

  d  o diilde ilk amblemleri orjinaldi..


  Ayrıca çok şekersin :)
Toplam Hit: 6879 Toplam Mesaj: 22