Hükümetin bilişim öncelikleri belirlendi

Hükümetin 2010 yılı politika önceliklerini belirlediği “Ekonomi Programı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Hükümetin, 2010 yılı politikalarına ve bütçesine yön verecek olan ekonomi programında telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri pazarının 2009 yılına göre yüzde 10 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Telekomünikasyon pazarının 16,5 milyar dolar, BT pazarının ise 7,5 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor. Programda yer alan öngörülerde ayrıca 2010 yılında mobil telefon abone yoğunluğunun yüzde 90 ve genişbant abone yoğunluğunun ise yüzde 11 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ekonomi programında bilgiişlem pazarının 2009 yılında, 2008 yılına göre yüzde 8,5 oranında daralarak 21.8 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Bilgiişlem pazarı 2008 yılında 23.8 milyar dolar seviyesindeydi. Telekomünikasyon pazarı, hem hizmet hem de donanım olarak pazardan büyük pay almaya devam ediyor. Buna göre pazarın yüzde 69’unu telekomünikasyon sektörü oluştururken, yüzde 31’ini ise bilgi teknolojileri sektörünün oluşturduğu kaydediliyor.
2010 yılı Ekonomi Programı’nda hükümetin BİT alanında temel hedefi, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu yolla Türkiye’nin rekabet gücünün ve refah seviyesinin artırılması olarak ifade ediliyor. Hükümetin bundan sonraki süreçlerde sektörün daha küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmesi ve iç talebi karşılayarak daha fazla değer yaratması amacıyla devletin düzenleyici rolü artırarak alternatif altyapı ve hizmetleri devreye sokması bekleniyor.

Bilgi toplumu stratejisi hazırlanacak
Hükümet 2010 yılı sonunda tamamlanması öngörülen bilgi toplumu stratejisinden sonra da AB’nin bu alandaki politika ve yaklaşımlarını da dikkate alarak yeni bilgi toplumu stratejisi hazırlıklarına başlamayı planlıyor. DPT sorumluluğunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tasarlanacak yeni bilgi toplumu stratejisinin 2010 yılı Aralık ayında tamamlanması öngörülüyor.

Fiber yaygınlaşacak
Fiber optik kablo şebekelerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni yaklaşım ve modeller tespit edildi. Buna göre karayolu, demiryolu, doğalgaz, enerji iletim ve dağıtım hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıların kuruluş aşamasında fiber optik kablo şebekelerinin veya bunların kurulmasına olanak verecek fiziki altyapıların oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Genişbant telsiz erişim tedbirler arasında
Hükümetin 2010 bütçesinde de değinilen genişbant telsiz erişim hizmetlerinde yetkilendirmenin 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. BTK gerçekleştirilmesi beklenen WiMAX yetkilendirilmesini 2009 yılı son çeyreğinde başlatacak. WiMAX yetkilendirmesi hazırlıklarının 2010 yılı Aralık ayına kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Ar-Ge’ye destek artacak
Hükümet 2010 Ekonomi Programı, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine destek verileceğinin sinyallerini veriyor. Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşmesi ve rekabet gücüne katkısının artırılmasında özel sektörün önemli rol üstlendiğine değiniliyor. Ar-Ge’ye dayalı üretim yeteneğini güçlendirmek amacıyla biyoteknoloji, yeni nesil enerji teknolojileri, sanayi politikasının öncelik verdiği sektörlerdeki araştırmalar, yerli kaynakların katma değere dönüşmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri; sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma ve uzay teknolojileri başta olmak üzere öncelikli alanlarda büyük ölçekli araştırma merkezlerinin kurulmasına, gelişmekte olan üniversitelerde merkezi araştırma laboratuvarlarının oluşturulmasına, temel ve uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesine ve araştırmacı insan gücü yetiştirilmesine yönelik programların sürdürüleceği belirtiliyor. Programda önümüzdeki yıl Ar-Ge’ye verilecek olan desteklerin artırılacağı ve Ar-Ge çalışmalarına olan talebin canlandırılacağı belirtiliyor.

Yalın ADSL Haziran’da
Hükümet tarafından hazırlanan 2010 Ekonomi Programı’nda BİT alanında gerçekleştirilecek öncelikli politika ve tedbirler arasında yer alan bir başka konu Yalın ADSL’in hayata geçirilmesi oldu. BTK’nın sorumluluğunda Ulaştırma Bakanlığı ve Rekabet Kurumu ile birlikte yürütülecek çalışmalar sonunda Yalın ADLS’in 2010 Haziran ayında hayata geçirilmesi öngörülüyor.
BT sektörü şirketleri için çözüm arayışı
Programda yazılım sektörüne de özel bir önem veriliyor. Programda, yazılım sektörünün pazar payının yüzde 30’dan, dünya seviyesi olan yüzde 65’e çekilmesine yönelik politika önerileri yer alıyor. Sektörün önündeki en büyük engeller ise nitelikli personel sayısının yetersiz oluşu, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, kalite bilincinin oluşmaması, Ar-Ge ve yenilikçilik düzeyinin düşüklüğü, iç pazarın darlığı ve dış pazarlara açılmada yaşanan güçlükler gösteriliyor. Bu sorunlar karşısında hükümetin 2010 yılında yeni düzenleme ve destekleri de hayata geçirmesi ve yurtdışı pazarlara özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik yeni açılımlar gerçekleştirmesi bekleniyor.
Hükümetin bu alandaki öncelikli çözüm yaklaşımı ise uluslararası BT şirketlerinin üretim ve operasyon merkezi niteliğini Türkiye’ye çekilmesi sağlanarak, küçük ölçekli BT şirketlerinin uluslararası şirketlerin bölgesel ağlarını kullanması ve bu yolla yurtdışına açılım sağlanması hedefleniyor.
Hükümet bütçede ayrıca Bilişim Vadisi Projesi’ne değinerek fizibilite çalışmalarının birinci etabının sona erdirildiği ve ikinci aşama çalışmalarına 2010 yılı içerisinde geçileceği hedefine yer veriyor.

Kaynak:
Tarih:
Hit: 476
Yazar: BlackAppleYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.