Alkol

Alkolün Kimyası :

Etanol (CH3CH2OH), alkollü içeceklerin etkin katkı maddesidir. Çoğunlukla fermantasyon (bazı maya çeşitlerinin etkisi ile karbonhidratların oksijensiz ortamda alkole dönüşmesi) yöntemi ile elde edilir. Alkol üretmek amacıyla mayanın kültürlendirilmesi işlemine mayalama denir.

%55"ten fazla etanol içeren alkollü içecekler yanıcı sıvılar olarak anılır ve kolay alev alırlar. Flaming Dr. Pepper ya da Fiery Blue Mustang gibi bazı egzotik içkiler farklı tadlarını yanma işlemine borçludurlar.

Kimya biliminde alkol, içinde bir karbon atomuna bağlı bulunan bir hidroksil grubu (-OH) ve devamında diğer karbon atomları ile hidrojenlere bağlı bulunan herhangi bir organik bileşiği ifade eden genel bir terimdir. Propilen glikol ya da şeker alkolü gibi yiyecek ve içeceklerde bulunabilen diğer alkoller, alkollü kapsamına girmezler.

Alkol miktarı :

Bir alkollü içkideki alkol konsantrasyonu genellikle hacimsel veya kütlesel yüzde ile ifade edilir. Alkol konsantrasyonunu ifade etmek için Standart derece de kullanılabilir. Standard derece yaklaşık olarak alkol yüzdesinin iki katına karşılık gelir (örneğin 80 standard derece ? %40 hacimsel alkol). Yaygın damıtma yöntemi ile 192 standard dereceden daha fazla alkol elde edilemez. Çünkü bu sınırın ötesinde etanol su ile azotrop oluşturur.

Pek çok maya, alkolün hacimsel olarak %18"den fazla olduğu ortamda gelişemez. Dolayısyla, şarap ve bira gibi fermente içkiler için %18, doğal bir sınır değeridir. Çözelti içerisinde %25 alkol oranına kadar gelişebilen maya türleri de geliştirilmiştir. Ancak bu tür mayalar içki üretiminde değil, etanol üretiminde kullanılırlar. Bazı alkollü içkiler (Spiritler) fermente edilmiş çözeltinin damıtılması yoluyla üretilirler. Böylece alkol konsantre edilirken bazı yan ürünlerinden arındırılır. Bazı şaraplar, fermentasyon yolu ile ulaşılabileceğinden daha yüksek alkol yüzdesi elde etmek amacıyla, içerisine ilave alkol karıştırılarak zenginleştirilmiş şaraba dönüştürülürler.

Alkollü içki çeşitleri :

Alkollü içkiler, şeker ya da nişasta içeren ürünlerin fermente edilmesi sonucu elde edilen az alkollü içkilerle, az alkollü içkilerin damıtılması yöntemiyle üretilen yüksek alkollü içkilerden oluşurlar. Bazı durumlarda, şarap gibi, az alkollü içkilerin alkol miktarları, damıtma yöntemiyle elde edilen ürünlerin karıştırılması şeklinde yükseltilir. Porto şarabı ya da Sherry, bu tür zenginleştirilmiş şaraplardandır.

Biralar, kısmen kısa (tamamlanmamış) fermentasyon prosesi ve bir iki hafta ile sınırlı kısa bir yaşlandırma işlemi sonucu, %3-8 oranında alkol ve aynı zamanda doğal karbonasyon içerecek şekilde üretilir.

Şaraplar daha uzun (tam) fermentasyon prosesi ve aylar ve hatta yıllarla anılan bir yaşlandırma süreci sonucunda, %7-18 oranında alkol içerecek şekilde üretilir. Köpüklü şarap genellikle, şarabın şişelenmeden önce içerisine az bir miktarda şeker atılması şeklinde yaratılan ikinci fermentasyon işlemi ile elde edilir.

Likörler, aroma nüfuz edilmesi sonucu elde edilen, yüksek şeker katkılı içkilerdir.

Spiritler, genellike %37,5 veya daha fazla oranda alkol içerirler. Spiritlere aroma, damıtma işlemi sırasında değil, damıtma işleminden sonra nüfuz edilir.

Alkolün Tarihçesi :

Alkol insanların bazı fonksiyonlarını uyaran bir maddedir.Başlangıcın(miladın) ilk yıllarından beri bazı dinlerde dinsel amaçlı tapınmalarda kullanılmış ve insan hayatında önemli yer edinmiştir. Tarihte, alkol içecek olarak kullanılmasının yanında, tıbbi alanda antiseptik olarak da kullanılmıştır hala daha da kullanılıyor.İnsanları rahatlatan bir içki olduğu için sosyal hayata olumlu yönde etki edebilir, iştah sorunlarını çözer.

Çoğu kişi alkolün 10binlece yıl önce kaza ile ortaya çıktığını bilmemektedir.Taş devrinde kaza ile üzüm suyunun fermantasyonundan oluşmuş daha sonra insanları kendinden geçirdiği için soğuk havalarda kullanılmaya başlanmıştır. Milattan önce 10.000 li yıllarda da biranın ortaya çıktığı bazı mağaraların duvarlarında görülmektedir.Şaraba ise ilk kez milattan önce 4binli yıllarda Mısır"da duvara yapılan resimlerde rastlanmıştır.Şarap yapılmak amacı ile ilk üzüm bağları Ararat dolaylarında, şimidiki Doğu Anadolu Türkiye"de üretilmiştir.Ayrıca şarap Sümerler"de önemli bir tıbbi ilaç olarak kullanılmıştır.Bazı toplumlarda şarap tanrıları da görülür Osiris gibi.

Alkolün zararlarından ötürü ilk yasaklayan toplum Yahudilerdir. O sıralar Mısır dolaylarında yaşayan Yahudiler, aşırı alkolün aile ve devlet hayatına zarar verdiğini görmüş ve yasaklamıştır. Daha sonra Hz.Muhammed Allah"tan aldığı vahiyle şarabın haram olduğunu bildirmiştir.

Günümüzde Alköl hala tıbbi amaçlarla antibakteriyel madde olarak kullanılmaktadır. Müslüman bir ülke olmasına rağmen ülkemizde alkol tüketimi yüksek seviyelerdedir.Alkol insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte zararlı yanlarından dolayı çok içilmesi kötü sonuçlar doğurabilir. Fakat müridlerimize dokunacağını sanmıyorum :)

SpY-EaFw tarafından bazı bölümleri Wiki"den alınmış bazı bölümleri ingilizceden çevrilmiş bazı bölümleri çevrede bulunan ansiklopedilerden araklanmıştır. Bu şekilde başka yerlerde yayınlanması kesinlikle yasak olmakla kalmayıp, yapanlar hakkında dini işlemler başlatılacaktır(beddua etc)

Tarih:
Hit: 6040
Yazar: SpY-EaFwYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.