Asp İle Veritabanı Sorgu İşlemleri

Asp ile veri tabanından veri sorgulamak.
 
İlk başta yapmamız gereken dosyaları hazırlamak.Dosyaların isimleri şöyle olsun
default.asp
sonuc.asp
hepsi.asp
yok.asp
veri.mdb
 
önce veri tabanımızı oluşturalım access den
oluşturacağımız tabloların isimleri
no         isim            soyad         e-mail        telefon     
 
yukardaki gibi olsun
şimdi ana sayfayı hazırlayalım
default.asp nin kodu şöyle bir sorgulama sayfası hazırlayalım kod
--------------------------------------------------------------------

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<title>Tahribat veri sorgulamau</title>
<style>
#font {font: bold 11px tahoma; color:#626262; line-height:-10px;}
a {text-decoration:none; color:gray;}
a:hover {color:silver;}
</style>
</head>
<body bgcolor="#d7d7d7" text="#000000" link="#000080" vlink="#ff0000" alink="#ff0000">
<form method="POST" action="sonuc.asp">
  <div align="center"><center><table border="0">
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><div align="center"><center><p><font face="Verdana" size="3" color="#800000"><br>
      Öğrenci Not Arama Platformu</font></p>
      </center></div><div align="center"><center><p><font face="Verdana" size="3"
      color="#800000">Numaranız:<br>
      <strong><input type="text" name="numara" size="20"
      style="background-color: rgb(0,0,128); font-family: Verdana; color: rgb(255,255,255); font-size: x-small; font-weight: bold"><br>
      <br>
      <input type="submit" value="Bakı Ver" name="B1"
      style="background-color: rgb(0,0,128); color: rgb(255,255,255); font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: x-small"></strong></font></td>
    </tr>
  </table>
  </center></div>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
------------------------------------------------------------------
ana sayfayı oluşturduk. dikkat edin front pageden yukardaki kodu yazmaya çalışırsanız ilk form açılan yerde formu kapattıyor sorgulama yapamıyorsunuz. not defteriyle yapın daha iyi olur bence.
şimdi sıra geldi sorgulamayı gösterecek sayfaya
il önce hangi satırdan sorgulama yapacağımızı belirliyoruz. biz numaraya göre sorgula dedik onun için sayfanın başına
-----------------------------------
<%
numr=request.form("no")
dim conn,rst
Response.Buffer=true
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rst = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veri.mdb")
sql = "SELECT * from adres WHERE numara='"&TRIM(numr)&"'"
rst.open sql,conn,3,3
if rst.eof=true then
response.redirect("yok.asp")
end if
%>

-------------------------------
şu kodu giriyoruz numr=request.form("no") parantez içindeki kod hangi satır olduğu. conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veri.mdb")  buda veri tabanımız. response.redirect("yok.asp") eğer kayıt yoksa başka sayfaya göndermesi için.
 
şimdi diğer kodları giriyoruz.
------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="Microsoft Theme" content="arcs 011">
<title>Tahribat <%=rst("no")%> Nolu Mürit</title>
</head>
<body bgcolor="#d7d7d7" text="#000000" link="#000080"
vlink="#ff0000" alink="#ff0000">

<div align="center">
  <center>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#FFFF00" width="35%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="19%"><b><font color="#000080">No</font></b></td>
    <td width="81%"><%=rst("no")%>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="19%"><b><font color="#000080">Adı</font></b></td>
    <td width="81%"><%=rst("isim")%>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="19%"><b><font color="#000080">Soyad</font></b></td>
    <td width="81%"><%=rst("soyad")%>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="19%"><b><font color="#000080">E-mail</font></b></td>
    <td width="81%"><%=rst("email")%>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="19%"><b><font color="#000080">Telefon </font></b></td>
    <td width="81%"><%=rst("telefon")%>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
  </center>
</div>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------
sorgulama bitti
yok.asp sayfasınada
-------------------------------------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>yok</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font size="6">yok</font></p>
</body>
</html>
---------------------------------------------------
bunu yazıyoruz.
 
şimdi tüm veriyi göstermek istiyorsak
hepsi.asp dosyasını açıyoruz ş kodu giriyoruz.
----------------------------------------------------
<%
dim conn,rst
Response.Buffer=true
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rst = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veri.mdb")
sql = "SELECT * from adres order by no"
rst.open sql,conn,3,3
%>
-------------------------------------------
burda veri tabanına bağlandık.
--------------------------------------------------
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Yeni Sayfa 1</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="1178">
  <tr>
    <td align="center" width="66"><small><font face="Verdana"><strong>Sıra
    No</strong></font></small></td>
    <td align="center" width="267"><small><font face="Verdana"><strong>Adı</strong></font></small></td>
    <td align="center" width="303"><strong>
    <font face="Verdana" style="font-size: smaller">Soyadı</font></strong></td>
    <td align="center" width="240"><small><font face="Verdana"><strong>E-mail</strong></font></small></td>
    <td align="center" width="268"><small><font face="Verdana"><strong>Telefon</strong></font></small></td>
  </tr>
  <%
sira=1
Do while not rst.eof
acik=rst("no")
%>
  <tr>
    <td align="center" width="66"><%=sira%> s&nbsp;</td>
    <td align="center" width="267"><%=rst("isim")%>   a&nbsp;</td>
    <td align="center" width="303"><%=rst("soyad")%>s &nbsp;<td align="center" width="240"><%=rst("email")%> e&nbsp;</td>
    <td align="center" width="268"><%=rst("telefon")%>t &nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</body>
-----------------------------------------------
sira=1 ile başladığımız komut satırı listelemek için.
altada veri tabanından çekiyoruz.
ya bu ne işimize yarayacak diyecekseniz bunu geliştirerek sınav sonucu sorgulamada ve buna benzer bir sürü şeyde kullanabilirsiniz. bu soegulama yöntemlerinin bazı temel yöntemleri bir dahakine veri kaydı yapma kısmını anlatırım inşallah

kolay gelsin

Tarih:
Hit: 5163
Yazar: x-filesYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.