ASP'de Veri Tabanına Veri Girme ve Düzenleme

Merhaba bu makalemde sizlere Asp de veri tabanına veri girme ve girilen verileri düzenleme metotlarından bahsedeceğim. İlk yapmamız gereken elbette bir veri tabanı hazırlamak Örnek bir veri tabanı hazırlamak için MS Access açıp yeni bir tablo hazırlamak

İki Adet Tablo oluşturuyoruz Biri Admin adında Altında

-User_ID
-Password
Adında iki adet alan oluşturuyoruz ki veriyi düzenleyecek girecek kişinin yetkili olması için aslında Kontrol panallerin çalıştığı yöntemler bu şekilde olduğu için buraya da değinelim dedim. Yani Şifresi olan veri girebilsin

İkinci Tablomuzda rec adında olsun Altında

-ID (Veri Türü otomatik sayı olacak)
-name
-nami (Veri Türü sayı )

Örnek Resim

Şimdi sayfamızı oluşturmaya başlayabiliriz.

İlk önce ayarlar için cn.asp adında bir dosya hazırlıyoruz

İçindeki kodlar

 

<%
  ' veri tabani baglati
  dim Conn
  ' veri tabani yolu yolumuz
  Conn = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source = C:\Inetpub\wwwroot\pc\admin\db.mdb"

%>

Kodları yazıp kaydediyoruz. Tabi farklı yöntemlerle de veri tabanına bağlantı sağlayabilirsiniz. Kısa ve öz şekilde bir veri tabanı bağlantısı sağladık biz sadece

Daha sonra login sayfamızı hazırlayalım

Login.asp içindeki kodlar

<html>

<head>

<title>Login</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>

<!--#include file="cn.asp"-->

<%

  dim username

  dim pass

  dim msg

  dim checked

  username = Request.Form("username")

  pass = Request.Form("password")

  if request.Form("Giris")="Giris" then

  dim rs

  dim cn

  set cn = server.CreateObject("Adodb.Connection")

  set rs = server.CreateObject("Adodb.Recordset")

  cn.Open conn

  rs.open "Select * From Admin Where User_ID='" & username & "'",cn

  if not rs.eof then

  if pass = rs.fields("Password") then

  session("AdminOk") = "true"

  session("Username") = username

  response.Redirect("admin.asp") 'sifre dogruysa giris yapacak sayfa

  else

  msg = ("Şifre Yanlış")

  end if

  else

  msg = ("Kullanıcı Adı yanlış")

  end if

  rs.Close

  cn.Close

  set rs = nothing

  set cn = nothing

  End if

‘cikis yapmak icin

  if request.QueryString("cmd") = "logout" then

  session.Abandon()

  End if

%>

<strong>Giriş </strong>

<p>Kullanıcı Adı ve Şifre Girişi</p>

<form name="form1" method="post" action="">

 <p><%=msg%></p>

 <table width="48%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#000000">

  <tr>

 <td width="31%" bgcolor="#CCCCCC"><strong>Kullanıcı Adı</strong></td>

 <td width="69%"><input name="username" type="text" id="username"></td>

  </tr>

  <tr>

 <td bgcolor="#CCCCCC"><strong>Şifre</strong></td>

 <td><input name="password" type="password" id="password"></td>

  </tr>

  <tr>

 <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>

 <td><input type="submit" name="Giris" value="Giris"></td>

  </tr>

 </table>

 <p>&nbsp;</p>

</form>

<p></p>

</body>

</html>

<!--#include file="cn.asp"-->

Bu kodla veri tabanı bağlantısını sağlıyoruz yani her sayfada veri tabanın için kod yazmaya gerek yok. Her sayfanın başına yerleştirdiğimiz kodla işimizi kolaylıkla halledebiliriz.

Şimdi Gelelim Admin sayfamızı oluşturmaya admin.asp için yazacağımız kodlar

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>

<%if not session("AdminOk")="true" then response.Redirect "login.asp" %>

<html>

<head>

<title>Admin</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>

<h4 align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif">Admin</font></h4>

<div align="center">

 <table width="58%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#000000">

  <tr>

 <td width="3%" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>

 <td width="97%" bgcolor="#CCCCCC"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Baba Menü </strong></font></td>

  </tr>

  <tr>

 <td>&nbsp;</td>

 <td>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

 <td>&nbsp;</td>

 <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="new.asp">Yeni Ekle</a></font></td>

  </tr>

  <tr>

 <td>&nbsp;</td>

 <td><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="list.asp">Düzenle</a></font></td>

  </tr>

  <tr>

 <td>&nbsp;</td>

 <td height="19">&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

 <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>

 <td height="19" bgcolor="#CCCCCC"><a href="login.asp?cmd=logout"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Çıkış</strong></font></a></td>

  </tr>

 </table>

</div>

</body>

</html>

 

<%if not session("AdminOk")="true" then response.Redirect "login.asp" %> bu kodla admin onayı olup olmadığını öğreniyoruz eğer varsa durmak yok yola devam eğer yoksa login sayfasına gidip onay almasını yani şifreyi  girmesi gerektiğini bildiriyor.  Çıkışta da

if request.QueryString("cmd") = "logout" then
  session.Abandon()
End if 

Bu komutla veri onayımızı siliyorduk ve çıkışımızı sağlıyoruz. Yani bilgisayar bizi sunucuyu bizi tanımaz hale getirtiyoruz.

İlk başta şifre onayı var gördüğünüz gibi ve sonrada hemen veri tabanı bağlantısını devreye soktuk peki neden admin.asp de veri tabanı bağlantısı devreye sokmadık diye soracak olursanız çünkü orada veri tabanına bağlantı kurmak gereksiz bir veri çekme mevzusu yada kaydetme mevzusu olmadığından sunucuyu yormamak için eklemedik.

Gelelim kayıt girme mevzusuna. İlk önce new.asp diye bir sayfa açalım ve içine şu kodları yazalım.

 

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>

<%if not session("AdminOk")="true" then response.Redirect "login.asp" %>

<!--#Include file="cn.asp"-->

<% dim saved

  dim cat

  dim msg

  cat = request.Form("adi") 'kaydin alindigi kutunun adi

  cat1 = request.Form("nami")

  if request.Form("submit")<>"" then

  call SaveRecord()

  End if

  if request.QueryString("id")<>"" then

  call GetRecord()

  End if

Sub SaveRecord()

  dim rs

  dim cn

  set cn = server.CreateObject("Adodb.Connection")

  set rs = server.CreateObject("Adodb.Recordset")

  cn.Open conn

  if request.Form("id")="" then

  rs.open "Select * From rec",cn,2,3 'burda kaydı ekleyeceegimiz tabloyu seciyoruz tablomuzun adi rec

  rs.addnew

  rs.fields("name") = cat ' veriyi cekecek olan kutucuk adi

  rs.fields("nami") = cat1

  rs.update

  msg = "Kaydınız Kayıt Edildi"'kayit eklendiginde verecegi cevap

  saved = true

  else

  rs.open "Select * From rec Where ID=" & request.Form("id"),cn,2,3

  rs.fields("Name") = cat

  rs.fields("Nami") = cat1

  rs.update

  msg = "Kayıt Güncellendi" 'kaydi yeniledigimizde verecegi cevap

  saved = true

  End if

  rs.close

  cn.close

  set rs = nothing

  set cn = nothing

End Sub

Sub GetRecord()

  dim rs

  dim cn

  set cn = server.CreateObject("Adodb.Connection")

  set rs = server.CreateObject("Adodb.Recordset")

  cn.Open conn

  rs.open "Select * From rec Where ID=" & request.QueryString("id"),cn

  if not rs.eof then

  cat = rs.fields("name")

  cat1 = rs.fields("nami")

  End If

  rs.close

  cn.close

  set rs = nothing

  set cn = nothing

  saved = false

End Sub

%>

<html>

<head>

<title>Ekle</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>

<p><strong>Yeni Bişi Ekle </strong></p>

<p>

 <%if not saved then%>

</p>

<form action="" method="post" name="form1">

 <table width="56%" height="54" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#000000">

  <tr>

 <td width="37%" height="23" bgcolor="#CCCCCC"><strong>Eklenecek İsim</strong></td>

 <td width="63%"><input name="adi" type="text" id="name3" value="<%=cat%>"><br><input name="nami" type="text" id="name3" value="<%=cat1%>">

 <td width="63%">

 </td>

  </tr>

  <tr>

 <td height="26">&nbsp;</td>

 <td><input type="submit" name="Submit" value="Ekle"> <input type="reset" name="Submit2" value="Temizle">

 </td>

  </tr>

 </table>

 <input name="id" type="hidden" id="id" value="<%=request.querystring("id")%>">

</form>

<p>

 <% end if

response.Write(msg)

%>

</p>

<p><a href="list.asp?mcat=<%=request.querystring("id")%>">Kayıtlar </a></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Geri <a href="admin.asp">Baba Menü</a></p>

</body>

</html>

Şöyle bir sayfa oluşmuş olacak

Geri açıklamalarda kodlarda yazılı zaten

Şimdi girilen kayıtların Listelenme  ve Silme olayı var bunun içinde list.asp diye bir dosya oluşturalım ve içerisine şu kodları yazalım.

 

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>

<%if not session("AdminOk")="true" then response.Redirect "login.asp" %>

<!--#Include file="cn.asp"-->

<html>

<head>

<title>Liste</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>

<p><strong>Liste</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<%

  dim rs

  dim cn

  dim msg

  set cn = server.CreateObject("Adodb.Connection")

  set rs = server.CreateObject("Adodb.Recordset")

  cn.Open conn

  if request.Form("Submit")="Sil" then

  Call Del() 'burda silinecek verilerin gonderilecegi donguye yonlendiryoruz yani sil butonuna basinca ne yapacagini anlatan koda gonderiyoruz

  End if

Sub Del() 'yapacagi gorevi soyleyelim

  dim num

  dim i

  dim Total_Del

  num = Request.Form("num")

  for i = 1 to num

  id = Request.Form("d" & i)

  if id<>"" then

  rs.Open "Delete From rec Where ID=" & id, cn

  Total_Del = Total_Del + 1

  end if

  next

  msg = Total_Del & " Kayit Silindi" 'kaydi sildi ve silinen kayda verilecek cevabida verelim total da silinen verilerin adetinide yazdirdik

End Sub

rs.open "Select * From rec", cn

%>

<p>

 <%

response.Write(msg)

if not rs.EOF then

%>

</p>

<form name="form1" method="post" action="">

 <table width="44%" border=1 cellpadding=1 cellspacing=1 bordercolor="#000000">

  <tr bgcolor="#CCCCCC">

 <td width="4%">&nbsp; </td>

 <td width="96%"><strong>Kayıtlar</strong></td>

  </tr>

  <%while not rs.EOF

  n = n + 1

  %>

  <tr>

 <td width="4%"> <input id=checkbox1 type=checkbox name=d<%=n%> value="<%=rs.Fields("id")%>">

 </td>

 <td><a href="new.asp?id=<%=rs.Fields("ID")%>"><%=rs.Fields("Name")%></a> <%=rs.Fields("Nami")%></td>

  </tr>

  <%

  rs.MoveNext

  wend 'bu kodla listeliyoruz dosyalari

%>

  <tr>

 <td colspan="2"> <input type="hidden" name="num" value="<%=n%>">

  <input id=submit type=submit value=Sil name=submit> </td>

  </tr>

 </table>

</form>

<p>

 <%

else

Response.Write "Kayıt Yok ki"

end if

rs.Close

cn.Close

%>

</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Git <a href="admin.asp">Baba Menü</a></p>

</body>

</html>

 

 

Yine ilk başta veri tabanına bağlantıyı ve şifreyi istedik.  Listelediğimiz kayıtlara

  <td><a href="new.asp?id=<%=rs.Fields("ID")%>"><%=rs.Fields("Name")%></a> <%=rs.Fields("Nami")%></td>

Birinci sütuna link verdik ama ikinci sütuna link vermedik isterseniz ona da link verebilirsiniz.  Birinci sütuna verdiğimiz linke verinin düzenlenmesi için olanak sağladığımız bölüme yönlendiriyoruz.  Yani bu adrese yönlendiriyoruz new.asp?id= rs.Fields("ID")%>  id  sütunundaki kaydı çekiyoruz veri girdiğimiz kaydın numarası bu otomatik sunucu kedisi giriyor.

New.asp de

 

else

  rs.open "Select * From rec Where ID=" & request.Form("id"),cn,2,3

  rs.fields("Name") = cat

  rs.update

  msg = "Kayıt Güncellendi" 'kaydi yeniledigimizde verecegi cevap

  saved = true

  End if

Bu kodla girdiğimiz veriyi güncellememize imkan sağlıyorduk.  Şimdi bir öğrendiklerimize bakalım. Sayfalara giriş için şifre istemesi, Veri  tabanına kayıt girme ve veri tabanındaki kayıtları listesi. Girilen verilerin düzenlenmesi ve silinmesi gibi konuları gördük.

 

Ek olarak neler yapabilirsiniz: Mesela admin tablosuna yetki vererek başka adminler oluşturabilirsiniz. Başka tablolar açarak kayıt oluşturabilirsiniz. Asp de kayıt oluşturmak için çeşitli yöntemler var bu kullanılan yöntemlerden biri sadece.

Tarih:
Hit: 3479
Yazar: x-filesYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.