C# - Metotlar

Bu dökümanda birçok programlama dilinin olduğu gibi C#'ın da temel kavramlarından olan metotları detayları ile incelemeye çalışacağız...

metotların tanımları ve kullanımı,parametrelerin özellikleri örneklerle işlenecektir

bu bölüm tamamlandıktan sonra;

+Metot kavramını öğrenecek,

+Problem çözmede metotların yerini kavrayacak

+Parametrelerin tiplerini ve kullanım yerlerini öğreneceksiniz.

Metot Nedir?

Program yazarken bellibir işi yapan kod bloğunu bir kaç kez kullanmak gerekebilir.bunun için aynı kod bloğunu tekrar yazmak yerine bunu bir metot olarak hazırlarız be ihtiyaç duyduğumuzda kullanırız.böylece zamandan tasarruf sağlanır

metotlara örnek verirsek şu ana kadar kullanılan TextBox'ın focus metodu.Combobox'ın Clear (items.clear) metodu örnek olarak verilebilir...

Metotları Kullanmak

Bazı metotlar geriye döndür.bazıları ise döndürmez.geriye değer döndürmeden kasıt şudur;Şu ana kadar bir çok örnekte Random Sınıfını kullandık Random sınıfının Next adlı bir metodu vardı.Bir metot,çağırdığımızda size bir sonuç üretir ve siz onu programınızda uygun yerlerde kullanırsınız.Başka Bir örnekte de MessageBox sınıfının Show metodudur.Show size DialogResult cinsinden bir değer döndürür ve siz onu yakalayıp işlemleriniz yaparsınız.Bir Metodun geriye hangi tip değeri döndüreceği Visual Studio IntelliSense'te kolaylıkla görülebilir

Resim1

Resim 2

 

Görüldüğü gibi Resim1'de metot DialogResult tipinden

Resim2'de ise metot int tipinde değer geri döner

Geriye dönen metotların genel kullanım şekli şöyledir...

Tarih:
Hit: 6424
Yazar: SharpShooterYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.