SQL Fonksiyon Kullanım Örneği 1

SQL Server Fonksiyon Kullanımı

SQL Server Fonksiyon Örnek 1

-- fnToplam adlı fonksiyonumuz bizden iki tane int tipinde değer beklemektedir.
CREATE FUNCTION fnToplam(@Sayi1 INT, @Sayi2 INT)
-- Sonuçta, ekrana int tipinde değişken gösterecektir.
RETURNS INT
AS
BEGIN
  --@Toplam adlı int tipinde değişken tanımladık
  DECLARE @Toplam AS INT
  -- @Toplam değişkenini @Sayi1 ve @Sayi2'nin toplamı olarak belirledik
  SET @Toplam = @Sayi1 + @Sayi2
  --Ekranda @Toplam değişkenini göster diyoruz.
  RETURN @Toplam
END

Oluşturduğumuz bu fonksiyonu kullanmak için gereken örnek

SQL Server Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı

-- @Toplam değişkenini int olarak tanımladık
Declare @Toplam Int
-- Bizim belirlediğimiz iki sayıyı fonksiyona yollayıp sonucu ekrana yazdırdık
Set @Toplam = fnToplam(5, 12)
Print @Toplam

Fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda toplamın 17 olduğu görmekteyiz.

SQL Server Fonksiyon Örnek 1 Sonuç

 

Şimdi ise ad ve soyad değerlerini alıp sonuç olarak "Merhaba ad soyad" şeklinde uyarı veren bir fonksiyon oluşturalım.

SQL Server Fonksiyon Örnek 2

CREATE FUNCTION fnMerhaba(@Ad VARCHAR(20), @Soyad VARCHAR(20))
RETURNS VARCHAR(100)
AS
BEGIN
  DECLARE @Uyari AS VARCHAR(100)
  SET @Uyari = 'Merhaba ' + @Ad + ' ' + @Soyad
  RETURN @Uyari
END


SQL Server Fonksiyon Örnek 2 Kullanımı

Declare @Sonuc VARCHAR(100)
Set @Sonuc = fnMerhaba('Ahmed', 'TOGAL')
Print @Sonuc

 

SQL Server Fonksiyon Örnek 2 Sonuç

 

Oracle Fonksiyon Kullanımı

Oracle Fonksiyon Örnek 1

CREATE OR REPLACE function fnToplam(SAYI1 IN PLS_INTEGER, SAYI2 IN PLS_INTEGER)
RETURN PLS_INTEGER
IS
BEGIN
 RETURN SAYI1 + SAYI2;
END;

Oracle Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE  
  TOPLAM NUMBER(10);  
BEGIN  
  TOPLAM := fntoplam(51, 45);  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SAYILARIN TOPLAMI: ' || TOPLAM);  
END;

Oracle Fonksiyon Örnek 1 Sonuç

 

PostgreSQL Fonksiyon Kullanımı

PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1

CREATE OR REPLACE FUNCTION fnToplam(SAYI1 INTEGER, SAYI2 INTEGER)
RETURNS INTEGER AS $TOPLAM$
DECLARE TOPLAM INTEGER;
BEGIN
  TOPLAM = SAYI1 + SAYI2;
  RETURN TOPLAM;
END;
$TOPLAM$ LANGUAGE plpgsql;

PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı

SELECT fnToplam(41, 13);

PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1 Sonuç

 

Şimdi ise ad ve soyad değerlerini alıp sonuç olarak "Merhaba ad soyad, bugün 15.03.2024" şeklinde uyarı veren bir fonksiyon oluşturalım.

PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2

CREATE OR REPLACE FUNCTION fnUyari(AD VARCHAR(50), SOYAD VARCHAR(50))
RETURNS VARCHAR(100)
LANGUAGE plpgsql
AS
$$
DECLARE MESAJ VARCHAR(100);
DECLARE TARIH VARCHAR(20);
BEGIN
  TARIH = TO_CHAR(NOW()::date, 'yyyy.mm.dd');
  MESAJ = 'Merhaba ' || AD || ' ' || SOYAD || ', bugün ' || TARIH;
  RETURN (MESAJ);
END;
$$


PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2 Kullanımı

SELECT fnUyari('Asmin', 'Nisa');


PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2 Sonuç

 

 

 

 

Kaynak: SQL Fonksiyon Kullanım Örneği 1
Tarih:
Hit: 198
Yazar: ontedi

Taglar: oracle postgresql sql server sql server fonksiyon kullanımı


Yorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.