VB.Net Ile Mernis Web Servislerini Kullanmak

MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Bildiğiniz gibi online olarak hizmet veren bir sistemdir. Birçok otomasyonda bu sistem kullanılarak işlem hızı arttırılmıştır.

Bu doküman da web servisinden nasıl veri çekildiğini anlatacağım.

Öncelikle web servisini kullanacağımız için .net Web reference a kullanacağımız servisin yolunu belirtmemiz gerekmektedir.

Project menüsünden Add Web Reference ı tıklıyoruz.

Açılan pencereye web servisi adresimizi (http://212.175.169.157/sbkpsws/service.asmx) yazıp isim verip add reference dememiz yeterlidir. (görüldüğü gibi servisi buldu ve görüntüsünü ekledi.)

Web servisimizi ekledikten sonra Formumuzu şu şekilde uyarlayıp kodlama kısmına geçiyoruz. Bu kısımda olan tüm Groupbox içindeki textbox verileri web servisi üzerinden alınacaktır.

(S butonu sorgula anlamına gelmektedir)

Kod Kısmı :

Public Class On_Frm_Hasta_Dosya

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        Adres_getir()

    End Sub

    Public Sub Adres_getir()

        If Hastane_User.Text = "" Or Hastane_Pass.Text = "" Or Tc_Sorgulama.Text = "" Then

            MsgBox("TC Kimli Numarası, Kullanıcı Adı veya Parola Kısımlarını Doldurmanız Gerekli")

        Else

            Button2.Enabled = False

            Dim serv As Tc_Sorgulama.Service = New Tc_Sorgulama.Service

            On Error Resume Next

            Dim adresgetir = serv.IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgula(Hastane_User.Text, Hastane_Pass.Text, Tc_Sorgulama.Text)

            On Error Resume Next

            il.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_Il

            ilkod.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_IlKodu

            ilce.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_Ilce

            ilcekod.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_IlceKodu

            mahalle.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_Mahalle

            diskapi.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_DisKapiNo

            ickapi.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_IcKapiNo

            sokak.Text = adresgetir.IlIlceMerkeziAdresi_Csbm

            '  MessageBox.Show(adresgetir.hata)

            If Tc_Sorgulama.Text = "" And ad.Text = "" Then

                MessageBox.Show("Hatalı Sorgulama Tc Kimlik Numarasını Kontrol Ediniz.")

            ElseIf Tc_Sorgulama.Text = "" Then

                MessageBox.Show("Sorgulama Yapılamadı. Baglantı Yok yada Sorgulama Yaptıgınız Kişi Başka Bir Şehirde Bulunuyor.")

            End If

        End If

    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        TextBox1.Enabled = True

        Button1.Enabled = True

        Button2.Enabled = True

        TextBox1.Text = ""

        TextBox2.Text = ""

        TextBox3.Text = ""

        TextBox4.Text = ""

        TextBox5.Text = ""

        TextBox6.Text = ""

        TextBox7.Text = ""

        TextBox8.Text = ""

        TextBox9.Text = ""

        TextBox10.Text = ""

        TextBox11.Text = ""

        TextBox12.Text = ""

        TextBox13.Text = ""

        TextBox14.Text = ""

        TextBox15.Text = ""

        TextBox16.Text = ""

        TextBox17.Text = ""

        TextBox18.Text = ""

        TextBox19.Text = ""

        TextBox20.Text = ""

        TextBox21.Text = ""

    End Sub

    Private Sub On_Frm_Hasta_Dosya_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Me.MaximizeBox = False

        Me.MdiParent = Anaform

    End Sub

    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

        If Hastane_User.Text = "" Or Hastane_Pass.Text = "" Or Tc_Sorgulama.Text = "" Then

            MsgBox("TC Kimli Numarası, Kullanıcı Adı veya Parola Kısımlarını Doldurmanız Gerekli")

        Else

            Dim serv As Tc_Sorgulama.Service = New Tc_Sorgulama.Service

            On Error Resume Next

            Dim verial = serv.TCKimlikNoSorgula(GP_tckullanici, GP_tcsifre, Tc_Sorgulama.Text)

            On Error Resume Next

            ad.Text = verial.Ad

            soyad.Text = verial.Soyad

            ana.Text = verial.AnaAd

            baba.Text = verial.BabaAd

            dogumtar.Text = verial.DogumTarih

            dogumyer.Text = verial.DogumYer

            medenihal.Text = verial.MedeniHal

            din.Text = verial.Din

            cinsiyet.Text = verial.Cinsiyet

            olum.Text = verial.OlumTarih

            olumyer.Text = verial.OlumYer

            If TextBox12.Text = "" Then

                TextBox12.Text = "------"

            End If

        End If

        Adres_getir()

    End Sub

    Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click

        Me.Close()

    End Sub

    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

    End Sub

End Class

------------------------------------------------SON-----------------------------------------

bu şekilde form ve kodlamayı hazırladıktan sonra tek yapmamız gereken projemizi calıstırıp tc numaramızı yazıp denemek olacaktır.

Örnekte hastane uygulaması olduğu için bircok nesne yada fonksiyonun adı hastane verisi icermektedir. İstediginiz gibi duzenleyebilirsiniz.

        If Hastane_User.Text = "" Or Hastane_Pass.Text = "" Or Tc_Sorgulama.Text = "" Then

            MsgBox("TC Kimli Numarası, Kullanıcı Adı veya Parola Kısımlarını Doldurmanız Gerekli")

        Else

Bu kısımdaki hastane user ve hastane pass dedigimiz olay mernisten aldığınız kullanıcı adı ve sifrelerdir (ayrıca ip numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekmektedir.)

Yapıp basarı saglayamayan arkadasların bunu dikkate alması gerekmektedir.

Tarih:
Hit: 6006
Yazar: HelyumYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.