AŞKIN GÖZÜ KÖRDÜR

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  AnL
  AnL's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Eylül/2005
  Erkek

  Uzun zaman önce, dünya yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak
  basmadan önce, iyi huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilemez vaziyette
  dolanıyorlarmış.

  Bir gün, toplanmışlar ve her zamankinden daha sıkkın oturuyorlarken, Saflık,
  ortaya bir fikir atmış: "Neden saklambaç oynamıyoruz?" Ve hepsi bu fikri
  beğenmiş.Çılgınlık, bağırmış: "Ben ebe olmak ve saymak istiyorum, ben ebe
  olmak istiyorum!" ve başka hiç kimse Çılgınlığı arayacak kadar, çıldırmadığı
  için, Çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış, 1, 2, 3 ....Ve
  Çılgınlık saydıkça, iyi huylarla kötü huylar saklanacak yer aramışlar.

  Şefkat, Ay'ın boynuzuna asılmış; İhanet, çöp yığınının içine girmiş; Sevgi,
  bulutların arasına kıvrılmış; Yalan, bir taşın altına saklanacağını söylemiş
  ama yalan söylemiş çünkü gölün dibine saklanmış; Tutku, dünyanın merkezine
  gitmiş; Para Hırsı, bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış.

  Ve Çılgınlık saymaya devam etmiş, 79, 80, 81, 82....Aşkın dışında, bütün iyi
  huylar ve kotu huylar o ana kadar zaten saklanmış, Aşk, kararsız olduğu
  gibi, nereye saklanacağını da bilmiyormuş.. Bu bizi şaşırtmamalı çünkü
  hepimiz Aşkı saklamanın ne kadar zor olduğunu biliriz. Ve Çılgınlık 95, 96,
  97... ya gelmiş ve 100'e vardığı anda, Aşk, sıçrayıp güllerin arasına girmiş
  ve saklanmış.

  Ve Çılgınlık bağırmış "Sağım solum sobedir, geliyorum!", ve arkasını
  döndüğünde, ilk önce Tembelliği görmüş, O ayaktaymış çünkü saklanacak kadar
  enerjisi yokmuş. sonra Şefkati ayın boynuzunda görmüş, ve İhaneti çöplerin
  arasında, Sevgiyi bulutların arasında, Yalanı gölün dibinde, ve Tutkuyu
  dünyanın merkezinde, hepsini birer birer bulmuş, sadece biri hariç.

  Ve Çılgınlık umutsuzluğa kapılmış, en son saklı kişiyi bulamamış, derken
  Haset, bulunamadığı için haset duyarak, Çılgınlığın kulağına fısıldamış:
  "Aşkı bulamıyorsun, O güllerin arasında saklanıyor." Ve Çılgınlık, çatal
  şeklinde tahta bir sopa almış, ve güllerin arasına çılgınca saplamış,
  saplamış, saplamış, ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar.

  Ve haykırıştan sonra, Aşk, elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve
  parmaklarının arasından iki sicim gibi kan akıyormuş, gözlerinden.
  Çılgınlık, Aşkı bulmak için heyecandan Aşkın gözlerini çatal sopa ile kör
  etmiş.

  "Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Diye bağırmış. "Seni kör ettim. Nasıl
  onarabilirim?" Ve Aşk, cevap vermiş, "Gözlerimi geri veremezsin. Ama benim
  için bir şey yapmak istersen, benim kılavuzum olabilirsin." Ve o günden
  beri, "Aşkın gözü kördür ve her zaman Çılgınlık yanındadır..."


  not:alıntıdır

Toplam Hit: 731 Toplam Mesaj: 1