folder Tahribat.com Forumları
linefolder Bilişim Güvenliği
linefolder C Dilinde Hazırlanan Kriptoloji Algoritmaları İle İlgili Programlar...C Dilinde Hazırlanan Kriptoloji Algoritmaları İle İlgili Programlar...

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek

  DES ŞİFRELEME METODU

   

  #include "DES.h"

   

  static const uint8_t InitialPermuteMap[64] =

    {

    57, 49, 41, 33, 25, 17,  9, 1,

    59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,

    61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5,

    63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7,

    56, 48, 40, 32, 24, 16,  8, 0,

    58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2,

    60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,

    62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6

    };

   

   

  static const uint8_t KeyPermuteMap[56] =

    {

    49, 42, 35, 28, 21, 14,  7,  0,

    50, 43, 36, 29, 22, 15,  8,  1,

    51, 44, 37, 30, 23, 16,  9,  2,

    52, 45, 38, 31, 55, 48, 41, 34,

    27, 20, 13,  6, 54, 47, 40, 33,

    26, 19, 12,  5, 53, 46, 39, 32,

    25, 18, 11,  4, 24, 17, 10,  3,

    };

   

   

  static const uint8_t KeyRotation[16] =

    { 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 };

   

   

  static const uint8_t KeyCompression[48] =

    {

    13, 16, 10, 23,  0,  4,  2, 27,

    14,  5, 20,  9, 22, 18, 11,  3,

    25,  7, 15,  6, 26, 19, 12,  1,

    40, 51, 30, 36, 46, 54, 29, 39,

    50, 44, 32, 47, 43, 48, 38, 55,

    33, 52, 45, 41, 49, 35, 28, 31

    };

   

   

  static const uint8_t DataExpansion[48] =

    {

    31,  0,  1,  2,  3,  4,  3,  4,

     5,  6,  7,  8,  7,  8,  9, 10,

    11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

    15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20,

    21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26,

    27, 28, 27, 28, 29, 30, 31,  0

    };

   

   

  static const uint8_t SBox[8][64] =

    {

      {  /* S0 */

      14,  0,  4, 15, 13,  7,  1,  4,  2, 14, 15,  2, 11, 13,  8,  1,

       3, 10, 10,  6,  6, 12, 12, 11,  5,  9,  9,  5,  0,  3,  7,  8,

       4, 15,  1, 12, 14,  8,  8,  2, 13,  4,  6,  9,  2,  1, 11,  7,

      15,  5, 12, 11,  9,  3,  7, 14,  3, 10, 10,  0,  5,  6,  0, 13

      },

      {  /* S1 */

      15,  3,  1, 13,  8,  4, 14,  7,  6, 15, 11,  2,  3,  8,  4, 14,

       9, 12,  7,  0,  2,  1, 13, 10, 12,  6,  0,  9,  5, 11, 10,  5,

       0, 13, 14,  8,  7, 10, 11,  1, 10,  3,  4, 15, 13,  4,  1,  2,

       5, 11,  8,  6, 12,  7,  6, 12,  9,  0,  3,  5,  2, 14, 15,  9

      },

      {  /* S2 */

      10, 13,  0,  7,  9,  0, 14,  9,  6,  3,  3,  4, 15,  6,  5, 10,

       1,  2, 13,  8, 12,  5,  7, 14, 11, 12,  4, 11,  2, 15,  8,  1,

      13,  1,  6, 10,  4, 13,  9,  0,  8,  6, 15,  9,  3,  8,  0,  7,

      11,  4,  1, 15,  2, 14, 12,  3,  5, 11, 10,  5, 14,  2,  7, 12

      },

      {  /* S3 */

       7, 13, 13,  8, 14, 11,  3,  5,  0,  6,  6, 15,  9,  0, 10,  3,

       1,  4,  2,  7,  8,  2,  5, 12, 11,  1, 12, 10,  4, 14, 15,  9,

      10,  3,  6, 15,  9,  0,  0,  6, 12, 10, 11,  1,  7, 13, 13,  8,

      15,  9,  1,  4,  3,  5, 14, 11,  5, 12,  2,  7,  8,  2,  4, 14

      },

      {  /* S4 */

       2, 14, 12, 11,  4,  2,  1, 12,  7,  4, 10,  7, 11, 13,  6,  1,

       8,  5,  5,  0,  3, 15, 15, 10, 13,  3,  0,  9, 14,  8,  9,  6,

       4, 11,  2,  8,  1, 12, 11,  7, 10,  1, 13, 14,  7,  2,  8, 13,

      15,  6,  9, 15, 12,  0,  5,  9,  6, 10,  3,  4,  0,  5, 14,  3

      },

      {  /* S5 */

      12, 10,  1, 15, 10,  4, 15,  2,  9,  7,  2, 12,  6,  9,  8,  5,

       0,  6, 13,  1,  3, 13,  4, 14, 14,  0,  7, 11,  5,  3, 11,  8,

       9,  4, 14,  3, 15,  2,  5, 12,  2,  9,  8,  5, 12, 15,  3, 10,

       7, 11,  0, 14,  4,  1, 10,  7,  1,  6, 13,  0, 11,  8,  6, 13

      },

      {  /* S6 */

       4, 13, 11,  0,  2, 11, 14,  7, 15,  4,  0,  9,  8,  1, 13, 10,

       3, 14, 12,  3,  9,  5,  7, 12,  5,  2, 10, 15,  6,  8,  1,  6,

       1,  6,  4, 11, 11, 13, 13,  8, 12,  1,  3,  4,  7, 10, 14,  7,

      10,  9, 15,  5,  6,  0,  8, 15,  0, 14,  5,  2,  9,  3,  2, 12

      },

      {  /* S7 */

      13,  1,  2, 15,  8, 13,  4,  8,  6, 10, 15,  3, 11,  7,  1,  4,

      10, 12,  9,  5,  3,  6, 14, 11,  5,  0,  0, 14, 12,  9,  7,  2,

       7,  2, 11,  1,  4, 14,  1,  7,  9,  4, 12, 10, 14,  8,  2, 13,

       0, 15,  6, 12, 10,  9, 13,  0, 15,  3,  3,  5,  5,  6,  8, 11

      }

    };

   

   

  static const uint8_t PBox[32] =

    {

    15,  6, 19, 20, 28, 11, 27, 16,

     0, 14, 22, 25,  4, 17, 30,  9,

     1,  7, 23, 13, 31, 26,  2,  8,

    18, 12, 29,  5, 21, 10,  3, 24

    };

   

   

  static const uint8_t FinalPermuteMap[64] =

    {

     7, 39, 15, 47, 23, 55, 31, 63,

     6, 38, 14, 46, 22, 54, 30, 62,

     5, 37, 13, 45, 21, 53, 29, 61,

     4, 36, 12, 44, 20, 52, 28, 60,

     3, 35, 11, 43, 19, 51, 27, 59,

     2, 34, 10, 42, 18, 50, 26, 58,

     1, 33,  9, 41, 17, 49, 25, 57,

     0, 32,  8, 40, 16, 48, 24, 56

    };

   

   

  #define CLRBIT( STR, IDX ) ( (STR)[(IDX)/8] &= ~(0x01 << (7 - ((IDX)%8))) )

   

  #define SETBIT( STR, IDX ) ( (STR)[(IDX)/8] |= (0x01 << (7 - ((IDX)%8))) )

   

  #define GETBIT( STR, IDX ) (( ((STR)[(IDX)/8]) >> (7 - ((IDX)%8)) ) & 0x01)

   

  static void Permute( uchar *dst,

                 const uchar *src,

                 const uint8_t *map,

                 const int mapsize )

    {

    int bitcount;

    int i;

    for( i = 0; i < mapsize; i++ )

      dst[i] = 0;

   

      bitcount = mapsize * 8;

    for( i = 0; i < bitcount; i++ )

      {

      if( GETBIT( src, map[i] ) )

        SETBIT( dst, i );

      }

    }

   

   

  static void KeyShift( uchar *key, const int numbits )

    {

    int   i;

    uchar keep = key[0];   

    

    for( i = 0; i < numbits; i++ )

      {

      int j;

   

      /* Shift the entire thing, byte by byte.

       */

      for( j = 0; j < 7; j++ )

        {

        if( j && (key[j] & 0x80) ) 

          key[j-1] |=  0x01;       

        key[j] <<= 1;              

        }

   

      if( GETBIT( key, 27 ) )    

        {

        CLRBIT( key, 27 );       

        SETBIT( key, 55 );       

        }

   

      if( keep & 0x80 )

        SETBIT( key, 27 );

   

     

      keep <<= 1;

      }

    }

   

   

  static void sbox( uchar *dst, const uchar *src )

   

    {

    int i;

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      dst[i] = 0;

   

    for( i = 0; i < 8; i++ )

      {

      int j;

      int Snum;

      int bitnum;

   

      for( Snum = j = 0, bitnum = (i * 6); j < 6; j++, bitnum++ )

        {

        Snum <<= 1;

        Snum  |= GETBIT( src, bitnum );

        }

   

      if( 0 == (i%2) )

        dst[i/2] |= ((SBox[i][Snum]) << 4);

      else

        dst[i/2] |= SBox[i][Snum];

      }

    }

   

   

  static void xor( uchar *dst, const uchar *a, const uchar *b, const int count )

    {

    int i;

   

    for( i = 0; i < count; i++ )

      dst[i] = a[i] ^ b[i];

    }

   

   

  uchar *auth_DESkey8to7( uchar *dst, const uchar *key )

      {

    int i;

    uchar tmp[7];

    static const uint8_t map8to7[56] =

      {

       0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,

       8,  9, 10, 11, 12, 13, 14,

      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

      48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

      56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

      };

   

    if( (NULL == dst) || (NULL == key) )

      return( NULL );

   

    Permute( tmp, key, map8to7, 7 );

    for( i = 0; i < 7; i++ )

      dst[i] = tmp[i];

   

    return( dst );

    }

   

   

  uchar *auth_DEShash( uchar *dst, const uchar *key, const uchar *src )

   

    {

    int   i;         

    uchar K[7];      

    uchar D[8];      

   

   

    Permute( K, key, KeyPermuteMap, 7 );

    Permute( D, src, InitialPermuteMap, 8 );

   

   

    for( i = 0; i < 16; i++ )

      {

      int    j;

      uchar *L = D;              

      uchar *R = &(D[4]);         

      uchar  Rexp[6];        

      uchar  Rn[4];              

      uchar  SubK[6];        

      KeyShift( K, KeyRotation[i] );

      Permute( SubK, K, KeyCompression, 6 );

   

     

      Permute( Rexp, R, DataExpansion, 6 );

      xor( Rexp, Rexp, SubK, 6 );

   

     

      sbox( Rn, Rexp );

      Permute( Rexp, Rn, PBox, 4 );

      xor( Rn, L, Rexp, 4 );

   

     

      for( j = 0; j < 4; j++ )

        {

        L[j] = R[j];

        R[j] = Rn[j];

        }

      }

   

   

    Permute( dst, D, FinalPermuteMap, 8 );

    return( dst );

    }


  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek

  VİGENERE ŞİFRELEME METODU

   

   

  #include <stdio.h>

   

  #define ALPHA        26    

  #define MAXKEYLENGTH 10    

  #define BLOCKLENGTH   5    

  #define LINELENGTH   80    

   

  char key[MAXKEYLENGTH+1];  

  int  blockcount = 0;       

  int  linechars = 0;        

  int  keylength = 0;        

  int  vigenere=0,beauford=0,varbeau=0;

                             

  FILE *fp;                  

   

  void getsetup(void)

  {

    char ch;                 

    char *tmp = key;         

   

    ch = getc(fp);

    if (ch == 'V' || ch == 'v')         vigenere = 1;

    else if (ch == 'B' || ch == 'b')    beauford = 1;

    else if (ch == 'A' || ch == 'a')    varbeau  = 1;

    else {

      fprintf(stderr,"V/B/A ciphers only - Vigenere assumed\n");

      vigenere = 1;

    }

   

    while ((ch = getc(fp)) != '\n'); 

   

   

   

    for (keylength=0; keylength < MAXKEYLENGTH; keylength++)

      if ((key[keylength]= getc(fp)) == '\n') break;

   

    if (key[keylength] != '\n') {

      while ((ch = getc(fp)) != '\n');

      fprintf(stderr,"Key truncated to %d characters\n", keylength);

    }

  }

   

  int encipher(int i)

  {

   

   

    char ch;                 

    int tmp;                 

   

    ch = getc(fp);

    if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') { 

      ch = ch - 'A' + 'a';        

    }

    if (ch >= 'a' && ch <= 'z') { 

      if (vigenere)

        tmp = (ch + key[i] - 2*'a') % ALPHA;

      else if (beauford)

        tmp = (key[i] - ch) % ALPHA;

      else

        tmp = (ch - key[i]) % ALPHA;

   

      while (tmp < 0) tmp += ALPHA;

      tmp += 'a';

    }

    else tmp = ch;        

    return(tmp);

  }

   

  void outputcipher(void)

  {

    int cipherch, i=0;                

    while (!feof(fp)) {            

      cipherch = encipher(i); 

      if (cipherch < 'a' || cipherch > 'z')

        continue;             

     

      if (i == keylength-1)   i=0;

      else                   i++;

   

     

      if (blockcount == BLOCKLENGTH) {

        if (linechars > LINELENGTH - BLOCKLENGTH) {

          putchar('\n');

          linechars = 0;

        }

        else {

          putchar(' ');

          linechars++;

        }

        blockcount = 0;

      }

      putchar(cipherch);

      blockcount++;

      linechars++;

    }

    putchar('\n');

  }

   

  void main(void)

  {

    fp = stdin;

    getsetup();

    outputcipher();

  }

  void main(int argc, char *argv[])

  {

    if (argc != 2) {

      fprintf(stderr, "Usage: program <input_file>\n");

      exit(1);

    }

   

    if ((fp = fopen(argv[1],"r")) == NULL) {

      fprintf(stderr, "File %s cannot be read from\n", argv[1]);

      exit(1);

    }

   

    getsetup();

    outputcipher();

  }


  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek

  MD4 ŞİFRELEME METODU

   

  #include "MD4.h"

   

   

  static const uint8_t Round2_k[] =

    {

    0, 4,  8, 12,

    1, 5,  9, 13,

    2, 6, 10, 14,

    3, 7, 11, 15

    };

   

  static const uint8_t Round3_k[] =

    {

    0,  8, 4, 12,

    2, 10, 6, 14,

    1,  9, 5, 13,

    3, 11, 7, 15

    };

   

  static const uint8_t S[3][4] =

    {

      { 3, 7, 11, 19 },   /* round 0 */

      { 3, 5,  9, 13 },   /* round 1 */

      { 3, 9, 11, 15 }    /* round 2 */

    };

   

   

  #define md4F( X, Y, Z ) ( ((X) & (Y)) | ((~(X)) & (Z)) )

  #define md4G( X, Y, Z ) ( ((X) & (Y)) | ((X) & (Z)) | ((Y) & (Z)) )

  #define md4H( X, Y, Z ) ( (X) ^ (Y) ^ (Z) )

   

  #define GetLongByte( L, idx ) ((uchar)(( L >> (((idx) & 0x03) << 3) ) & 0xFF))

   

  static void Permute( uint32_t ABCD[4], const uchar block[64] )

    {

    int      round;

    int      i, j;

    uint8_t  s;

    uint32_t a, b, c, d;

    uint32_t KeepABCD[4];

    uint32_t X[16];

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      KeepABCD[i] = ABCD[i];

   

    for( i = 0, j = 0; i < 16; i++ )

      {

      X[i]  =  (uint32_t)block[j++];

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 8);

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 16);

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 24);

      }

    for( round = 0; round < 3; round++ )

      {

      for( i = 0; i < 16; i++ )

        {

        j = (4 - (i % 4)) & 0x3; 

        s = S[round][i%4];       

        b = ABCD[(j+1) & 0x3];   

        c = ABCD[(j+2) & 0x3];   

        d = ABCD[(j+3) & 0x3];   

   

        switch( round )

          {

          case 0:

            a = md4F( b, c, d ) + X[i];

            break;

          case 1:

            a = md4G( b, c, d ) + X[ Round2_k[i] ] + 0x5A827999;

            break;

          default:

            a = md4H( b, c, d ) + X[ Round3_k[i] ] + 0x6ED9EBA1;

            break;

          }

        a = 0xFFFFFFFF & ( ABCD[j] + a );

        ABCD[j] = 0xFFFFFFFF & (( a << s ) | ( a >> (32 - s) ));

        }

      }

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      ABCD[i] = 0xFFFFFFFF & ( ABCD[i] + KeepABCD[i] );

   

    }

   

   

  uchar *auth_md4Sum( uchar *dst, const uchar *src, const int srclen )

    {

    uchar    block[64]; 

    int      i;

    uint32_t l;

    uint32_t m;

    uint32_t len = (uint32_t)srclen;

    uint32_t ABCD[4] = 

      {                

      0x67452301,      

      0xefcdab89,      

      0x98badcfe,      

      0x10325476       

      };               

                       

      m = len & ~(uint32_t)63;       

    for( l = 0; l < m; l += 64 )

      {

      Permute( ABCD, &src[l] );

      }

   

    for( i = 0; i < 64; i++, l++ )

      {

      if( l < len )

        block[i] = src[l];       

      else

        {

        if( l == len )

          block[i] = 0x80;       

        else /* l > len */

          block[i] = 0;           

        }

      }

   

   

   

    if( (l - len) <= 8 )         

      {

      Permute( ABCD, block );

      for( i = 0; i < 64; i++ )  

        block[i] = 0;

      }

   

    l = len << 3;

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      block[56+i] |= GetLongByte( l, i );

    block[60] = ((GetLongByte( len, 3 ) & 0xE0) >> 5); 

    Permute( ABCD, block );

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      {

      dst[ 0+i] = GetLongByte( ABCD[0], i );

      dst[ 4+i] = GetLongByte( ABCD[1], i );

      dst[ 8+i] = GetLongByte( ABCD[2], i );

      dst[12+i] = GetLongByte( ABCD[3], i );

      }

   

    return( dst );

    }


  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek

  MD5 ŞİFRELEME METODU

   

  #include "MD5.h"

   

  static const uint8_t K[3][16] =

    {

      {  1,  6, 11,  0,  5, 10, 15,  4,  9, 14,  3,  8, 13,  2,  7, 12 }, /* R2 */

      {  5,  8, 11, 14,  1,  4,  7, 10, 13,  0,  3,  6,  9, 12, 15,  2 }, /* R3 */

      {  0,  7, 14,  5, 12,  3, 10,  1,  8, 15,  6, 13,  4, 11,  2,  9 }  /* R4 */

    };

   

  static const uint8_t S[4][4] =

    {

      { 7, 12, 17, 22 }, 

      { 5,  9, 14, 20 }, 

      { 4, 11, 16, 23 }, 

      { 6, 10, 15, 21 }  

    };

   

   

  static const uint32_t T[4][16] =

    {

      { 0xd76aa478, 0xe8c7b756, 0x242070db, 0xc1bdceee,  

        0xf57c0faf, 0x4787c62a, 0xa8304613, 0xfd469501,

        0x698098d8, 0x8b44f7af, 0xffff5bb1, 0x895cd7be,

        0x6b901122, 0xfd987193, 0xa679438e, 0x49b40821 },

   

      { 0xf61e2562, 0xc040b340, 0x265e5a51, 0xe9b6c7aa,  

        0xd62f105d, 0x02441453, 0xd8a1e681, 0xe7d3fbc8,

        0x21e1cde6, 0xc33707d6, 0xf4d50d87, 0x455a14ed,

        0xa9e3e905, 0xfcefa3f8, 0x676f02d9, 0x8d2a4c8a },

   

      { 0xfffa3942, 0x8771f681, 0x6d9d6122, 0xfde5380c,  

        0xa4beea44, 0x4bdecfa9, 0xf6bb4b60, 0xbebfbc70,

        0x289b7ec6, 0xeaa127fa, 0xd4ef3085, 0x04881d05,

        0xd9d4d039, 0xe6db99e5, 0x1fa27cf8, 0xc4ac5665 },

   

      { 0xf4292244, 0x432aff97, 0xab9423a7, 0xfc93a039,  

        0x655b59c3, 0x8f0ccc92, 0xffeff47d, 0x85845dd1,

        0x6fa87e4f, 0xfe2ce6e0, 0xa3014314, 0x4e0811a1,

        0xf7537e82, 0xbd3af235, 0x2ad7d2bb, 0xeb86d391 },

    };

   

   

  #define md5F( X, Y, Z ) ( ((X) & (Y)) | ((~(X)) & (Z)) )

  #define md5G( X, Y, Z ) ( ((X) & (Z)) | ((Y) & (~(Z))) )

  #define md5H( X, Y, Z ) ( (X) ^ (Y) ^ (Z) )

  #define md5I( X, Y, Z ) ( (Y) ^ ((X) | (~(Z))) )

   

  #define GetLongByte( L, idx ) ((uchar)(( L >> (((idx) & 0x03) << 3) ) & 0xFF))

   

   

  static void Permute( uint32_t ABCD[4], const uchar block[64] )

    {

    int      round;

    int      i, j;

    uint8_t  s;

    uint32_t a, b, c, d;

    uint32_t KeepABCD[4];

    uint32_t X[16];

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      KeepABCD[i] = ABCD[i];

   

    for( i = 0, j = 0; i < 16; i++ )

      {

      X[i]  =  (uint32_t)block[j++];

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 8);

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 16);

      X[i] |= ((uint32_t)block[j++] << 24);

      }

    for( round = 0; round < 4; round++ )

      {

      for( i = 0; i < 16; i++ )

        {

        j = (4 - (i % 4)) & 0x3; 

        s = S[round][i%4];       

   

        b = ABCD[(j+1) & 0x3];   

        c = ABCD[(j+2) & 0x3];   

        d = ABCD[(j+3) & 0x3];   

        switch( round )

          {

          case 0:

            a = md5F( b, c, d ) + X[i];

            break;

          case 1:

            a = md5G( b, c, d ) + X[ K[0][i] ];

            break;

          case 2:

            a = md5H( b, c, d ) + X[ K[1][i] ];

            break;

          default:

            a = md5I( b, c, d ) + X[ K[2][i] ];

            break;

          }

        a = 0xFFFFFFFF & ( ABCD[j] + a + T[round][i] );

        ABCD[j] = b + (0xFFFFFFFF & (( a << s ) | ( a >> (32 - s) )));

        }

      }

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      ABCD[i] = 0xFFFFFFFF & ( ABCD[i] + KeepABCD[i] );

   

    }

   

   

  auth_md5Ctx *auth_md5InitCtx( auth_md5Ctx *ctx )

    {

    ctx->len     = 0;

    ctx->b_used  = 0;

   

    ctx->ABCD[0] = 0x67452301;   

    ctx->ABCD[1] = 0xefcdab89;   

    ctx->ABCD[2] = 0x98badcfe;   

    ctx->ABCD[3] = 0x10325476;   

                                 

    return( ctx );

    }

   

   

  auth_md5Ctx *auth_md5SumCtx( auth_md5Ctx *ctx,

                               const uchar *src,

                               const int    len )

    {

    int i;

   

    ctx->len += (uint32_t)len;

   

    for( i = 0; i < len; i++ )

      {

      ctx->block[ ctx->b_used ] = src[i];

      (ctx->b_used)++;

      if( 64 == ctx->b_used )

        {

        Permute( ctx->ABCD, ctx->block );

        ctx->b_used = 0;

        }

      }

   

    return( ctx );

    }

   

   

  auth_md5Ctx *auth_md5CloseCtx( auth_md5Ctx *ctx, uchar *dst )

    {

    int      i;

    uint32_t l;

   

    ctx->block[ctx->b_used] = 0x80;

    (ctx->b_used)++;

   

    for( i = ctx->b_used; i < 64; i++ )

      ctx->block[i] = 0;

   

    if( 56 < ctx->b_used )

      {

      Permute( ctx->ABCD, ctx->block );

      for( i = 0; i < 64; i++ )

        ctx->block[i] = 0;

      }

   

    l = ctx->len << 3;

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      ctx->block[56+i] |= GetLongByte( l, i );

    ctx->block[60] = ((GetLongByte( ctx->len, 3 ) & 0xE0) >> 5); 

    Permute( ctx->ABCD, ctx->block );

   

    for( i = 0; i < 4; i++ )

      {

      dst[ 0+i] = GetLongByte( ctx->ABCD[0], i );

      dst[ 4+i] = GetLongByte( ctx->ABCD[1], i );

      dst[ 8+i] = GetLongByte( ctx->ABCD[2], i );

      dst[12+i] = GetLongByte( ctx->ABCD[3], i );

      }

   

    return( ctx );

    } /* auth_md5CloseCtx */

   

   

  uchar *auth_md5Sum( uchar *dst, const uchar *src, const int len )

    {

    auth_md5Ctx ctx[1];

   

    (void)auth_md5InitCtx( ctx );            

    (void)auth_md5SumCtx( ctx, src, len );   

    (void)auth_md5CloseCtx( ctx, dst );      

   

    return( dst );                           

    }

   

   

  NOT: Ek olarak istediğiniz başka algoritmalar ve programları ile ilgili istekleriniz ve önerilerinizi bekliorum...


  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tayok
  Tayok's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Mart/2007
  Erkek
  Hoca şunları metin belgesine atıp dosya paylaşım sitelerine yükleseydin daha iyi olurdu. Millet az sonra saldırır sana bak görürsün :)
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek
  wallane anlamda saldırcaklar anlamadım ama milletim burda görüp kodları denemeleri daha kolay olur die düşünüorum...

  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Esquire
  Esquire's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Mart/2004
  Erkek

  bunları nasıl deneyeceğiz?:S

   


  boş
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  daralgeldi
  daralgeldi's avatar
  Kayıt Tarihi: 27/Mart/2007
  Erkek
  c compiler da yazıp çalıştırırsan denemiş olursun :D

  //D@R@L63LD! the Certified Java Architecture...
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  rappermcs
  rappermcs's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Ekim/2002
  Erkek

  Esquire bunu yazdı:
  -----------------------------

  bunları nasıl deneyeceğiz?:S

   


  -----------------------------

   

   C ye bu kodları yas kayedet çalıştır  :)  Paslanmış bir uygulama geliştirici.. #herseycokguzelolacak
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  majestiquo
  majestiquo's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2005
  Erkek

  Vigenere için c# örnek kodları : http://rapidshare.com/files/167581273/Vigenere.rar.html

  Bi zamanlar ödev için yapmıştık belki lazım olur :)

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  EntelKoylu
  EntelKoylu's avatar
  Kayıt Tarihi: 13/Eylül/2005
  Erkek
  Vigenere için c# örnek kodları : http://rapidshare.com/files/167581273/Vigenere.rar.html şunun linklerni sna verebilirmi

  Bi zamanlar ödev için yapmıştık belki lazım olur :)

  ---------------------------------------------------------------------

  Linki yenilermisin hocam?


  ANDY // Entelkoylu.Com Burası mezopotamya, küresel oyunun bumerang cehennemi.Tanrı bile dünya düzeni için peygamberlerini hep buraya göndermiş.Çünkü burası aslında yeryüzü cennetiymiş. Daha Fazla Bilgi İçin Profilimi İnceleyiniz...
Toplam Hit: 13035 Toplam Mesaj: 11