19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

 

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. 
Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. 
Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. 
Bu sonucu, 'Türk gençliğine' emanet ediyorum. 

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâit

ten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

                                                            Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2NmiLRSiIU

 

 

Tarih:
Hit: 6563
Yazar: BlackAppleYorumlar


Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.

Yorumlar

DuPi tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 12:17
Gençlik ve Atatürk'ü anma bayramınız kutlu olsun
holederma tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 12:12
19 Mayıs 1919
"İşte benim doğum tarihim."
Mustafa Kemal Atatürk
samaccc tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 08:49
Kalbimizdesin.
bykamu tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 08:42
Unutmuyoruz, unutmayacağız.
Aytekinet tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 03:37
Yaşa MUSTAFA KEMAL paşa yaşa https://youtu.be/H9S_j3LwuIc
logas tarafından yazıldı. Tarih: 19/May/16 01:09
Tüm Tahribatın ATATÜRK ü anma, Gençlik ve Spor bayramı kutlu olsun