Bilgisayar ve internette geri kaldık

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre Türk halkının yüzde 77’si bilgisayar, yüzde 84’ü ise interneti hiç kullanmadı.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 2005 Kullanım Araştırması Sonuçları”na göre, Türkiye’deki evlerin yüzde 97.74’ünde televizyon, yüzde 72.62’sinde cep telefonu bulunurken, bilgisayarın evlere girme oranı yüzde 11.62’de kalıyor.

DİE’nin “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2005 yılı Sonuçları” açıklandı. Araştırmaya göre, son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranıyüzde 17.65, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 1.88, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 3.42 olarak belirlendi. Son üç ay içinde internet kullananların oranı yüzde 13.93, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 1.52, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 2.10 oldu.

ERKEKLER DAHA FAZLA KULLANIYOR

Araştırmaya katılan erkekler, kadınlara oranla daha fazla bilgisayar ve internet kullanıyor. Buna göre, araştırmaya katılan kadınlar açısından son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranı yüzde 5.77, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 0.95, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 1.83 olarak belirlendi.

Son üç ay içinde internet kullanan kadınların oranı yüzde 4.33, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 0.54, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 0.74 oldu. Araştırmaya katılan erkekler açısından son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranı yüzde 11.88, üç ay ile bir yıl arasındayüzde 1.17, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 1.89 olarak belirlendi.

Aynı dönemler itibarıyla internet kullanan erkeklerin oranı sırasıyla yüzde 9.60, yüzde 0.99 ve yüzde 1.36 olarak saptandı.

İNTERNETE ERİŞİM İMKANI

Hanelerin yüzde 8.66’sı internete erişim imkanına sahip bulunuyor. Bu oran geçen yıl yapılan araştırmada yüzde 7.02 olarak tespit edilmişti. Buna göre, internet erişim imkanında artış görülüyor.

Hanelerin yüzde 67.65’i internet erişimini kişisel bilgisayar üzerinden sağlıyor. Modem (normal telefon üzerinden bağlantı) bu yılda en yaygın olarak kullanılan bağlantı türü olarak belirlendi.

2005 yılı Nisan-Haziran dönemi itibarıyla 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranı sırasıyla, yüzde 17.65 ve yüzde 13.93 oldu.

Cinsiyet ve yaş grupları dikkate alındığında bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu kadın ve erkeklerde 16-24 yaş grubu olarak belirlendi. Tüm yaş gruplarında bu oranlar erkeklerde yüksek çıkarken, internet ve bilgisayar kullananların oranı yaş ilerledikçe düşüş gösterdi. Buna göre bilgisayar kullanan erkeklerin oranı 16-24 yaş grubundayüzde 43.79, internet kullananların oranı yüzde 37.41, kadınların oranı ise sırasıyla yüzde 25.02, yüzde 18.82 olarak belirlendi.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE

Cinsiyet ve eğitim durumuna göre bilgisayar kullanım oranı yüzde 69.85 ve internet kullanım oranı yüzde 62.64 ile üniversite/master doktora mezunu bireylerde en yüksek çıktı.

Lise mezunlarının yüzde 41.83’ü bilgisayar kullanırken, yüzde 32.88’i internet kullanıyor. Bir okul bitirmeyenlerde bilgisayar kullanımı yüzde 0.62, internet kullananların oranı yüzde 0.39, ilkokulu mezunları arasında bu oran sırasıyla yüzde 2.93, yüzde 1.67 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜ DURUMUNA GÖRE

Referans dönemindeki işgücü durumu dikkate alındığında, bilgisayar ve internet kullanımı öğrencilerde en yüksek (yüzde 64.5, yüzde 54.2) iken bunu ücretli ve maaşlı çalışanlar (yüzde 36.7, yüzde 29.8) ile işsizler (yüzde 27.5, yüzde 22.8) takip ediyor.

Tüm hanelerin yüzde 11.62’sinde kişisel bilgisayar, yüzde 72.62’sinde cep/araç telefonu, yüzde 97.74’ünde televizyon olduğu ve hanelerin yüzde 5.86’sının kişisel bilgisayar ile yüzde 3.21’inin cep/araç telefonu ile internete erişim imkanına sahip olduğu tespit edildi.

Bilgisayar kullananların yüzde 43.3’ü işyerinde, yüzde 27.6’sı evde ve yüzde 36.6’sı internet kafede internet hizmetinden yararlanıyor.

KULLANIM AMACINA GÖRE İNTERNET

Bu arada hanehalkı bireylerinin yüzde 66.84’ü mesaj gönderme/alma, yüzde 43.58’i oyun oynamak, resim/müzik indirmek, yüzde 55.77’si gazete, dergi okumak/haber indirmek, yüzde 30.71’i eğitim ile ilgili konularda bilgi aramak, yüzde 40.39’u chat sitelerini kullanmak için internet kullanıyor.

İnternet kullanan bireylerin yüzde 5.59’u internet üzerinden mal/hizmet siparişi veriyor. Araştırmada internet üzerinden alışveriş yapmama nedeni olarak, bireylerin yüzde 75.37’si ihtiyaç duymadığı, yüzde 20’si ürünü görerek almaya tercih ettiğini, yüzde 22.56’sı güvenlik nedeniyle kredi kartı detaylarını vermek istemediğini ve yüzde 22.56’sı da kişisel bilgileri internet üzerinden vermek istemediğini belirtti.

Kaynak:
Tarih:
Hit: 1407
Yazar: renegadealienYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.