folder Tahribat.com Forumları
linefolder Derin Konular
linefolder Atatürk Türk Gençliğini Milli Mücadeleye Çağırıyor !Atatürk Türk Gençliğini Milli Mücadeleye Çağırıyor !

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tabela Fatihi
  kaygusuz
  kaygusuz's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek
  "Ey Türk Gençliği!

  "Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni, sonsuza değin korumak ve savunmaktır.

  Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli hazinendir.

  Gelecekte de, seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış bedhahların olacaktır... [Bu kişiler] dünyada benzeri olmayan bir yenginin sahibi olabilirler. Sevgili vatanın... bütün orduları dağıtılmış ... ülkenin her köşesi... işgal edilmiş olabilir. [Daha da acısı] ülkenin içinde, iktidar sahipleri aymazlık, sapkınlık ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını, istilacıların politik emelleriyle birleştirebilirler. Ulus, yokluk ve yoksulluk içinde harap ve bitkin düşmüş olabilir.

  Ey Türk geleceğinin evladı!

  İşte bu durum ve koşullar içinde bile görevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır!

  Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

  Siz, genç arkadaşlar, yorulmadan beni izlemeye söz vermiştiniz.

  Bugün, ne hüsrandır ki size yeniden seslenme gereği duyuyorum.

  Gençler, duyun beni: Türk Vatanı'nın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı yine tehlikede. Türkiye ekonomik ve politik silahlarla yeniden işgal ediliyor. Yine iç ve dış düşmanların işbirliğiyle...

  Yurdumuzun ve ulusumuzun yazgısı umutsuzların, beceriksizlerin, zavallıların eline geçmiştir.

  Gençler, görev başına!... Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

  Ulu Görev sizi bekliyor. Ulu Görev şudur: Vatan ve Ulus tehlikededir, kurtarılmalıdır. İkinci bir Müdafaa-i Hukuk, ikinci bir Millî Mücadele zamanıdır. Gençler, size sesleniyorum: Görev başına!...

  Ulu Görev için önce düşünün : Ülkenin içinde bulunduğu durum nedir? Kurtuluş önerileri hangileridir? Sizin tercih ve kararınız nedir? Bu kararın gerektirdiği görev nedir? Görev nasıl yerine getirilecektir?

  Göreve atılırken, içinde bulunduğunuz durumu, karşılaşacağınız tehlikeleri, tutulacak yolu, göze alınacak özverileri, ulusa nasıl hizmet edileceğini çok iyi düşünün.

  Sonra, şu eylemlere girişin :

  Yurt ölçeğinde örgütlenin, bilgi akışını başlatın.

  Halkı uyarmaya, aydınlatmaya koyulun.

  Bir millî heyet toplayın, aydınları aranıza çağırın.

  Önderinizi seçin.


  Kişisel çıkarlarınızı bir tarafa bırakın! Bir vatan ve millet ölüm-kalım savaşı verirken, kendi sonunu düşünmenin yeri var mıdır?

  Kendinize güvenin. Unutmayın: Zafer "zafer benimdir" diyebilenindir; başarı "başaracağım" diyerek başlamış olanındır.

  Atacağınız adımları tesadüflere değil, derin düşüncelere, ulusun örgütlenmiş gerçek gücüne dayandırın. Ulu Görev'inizi açıkça belirtin. Araçlarınızı ortaya koyun: Ulusun gücüne inanın, ona dayanın. Bir kurul oluşturun. Gecikmeyin, zamanı iyi kullanın. Kararlı olun, kararlığınızı herkese gösterin. Görevinizi safhalara ayırın, her safhayı vaktinde uygulayın. Zararlı tutum ve görüşleri teşkilatınıza zarar vermeden önleyin. Kurtuluş yolunu, Vatan'ın ve Ulus'un bağrında arayın.

  Akıl, mantık ve zekâ ile hareket edin.Alçak gönüllü, uysal olun; karşınızdakine içtenlik aşılayın, sabırla çalışın.

  Görevinize neler engel olur, onları düşünün. Kaldırın onları, işiniz kendiliğinden yürür.

  Yalnızca sözle, yazıyla, gösterilerle büyük gayeler gerçekleştirilemez. Eylem gereklidir. Eylem de ancak milletin gücüne dayanırsa kurtarıcı olur.


  Gençler, ben "ortak amaç, ortak çaba" diyerek başladım.

  Çare yüce gayeye doğru sarsılmaz bir dayanışmayla yürümektir, dedim.

  Ulu Görev'e baş koyan yurtseverleri bir araya getirdim. Onlarla kenetlendim, onlarla işbirliği yaptım. Millî güçleri Ulu Görev üzerine odakladım. Ulu Görev'i tehlikeye sokacak hiçbir tartışmaya yer vermedim.Dinleyin beni: Başarı teşkilatlanmayla olur. Faaliyetlerinizi bir teşkilat adına yürütün. Teşkilat düşüncesini bütün ülkeye yayın. Ayrı teşkilatları birleştirin. Bir millî teşkilat kurun.


  Türk Vatanı ve Ulusu tükenmez bir hazinedir, en büyük korunağınızdır.Milletin yazgısına egemen bir millî irade, yine Anadolu'dan doğacaktır. Millete güven verin. O gücü arkanıza alın, onun vereceği yetkiyi elde edin. Kurtuluş, millî iradenin egemenliğindedir. Vatanın bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtarır. Bu temelden sapma yıkım getirir.

  Öyleyse görevinizi yaparken, yalnızca tek bir yerden destek alın: Türk milletinin sevgisinden ve gücünden! Görevinizi her aşamasında halkla görüşün, onun ilgi ve sevgisinden, içtenliğinden güç ve esin alın. Bir "ulusal kurul" oluşturun. Bu kurul en etkili şekilde çalışmadıkça çabalarınız boşa gider. Ulusal Kurul mutlaka milletin gücüne dayanmalıdır. Etkili bir başkanı olmalıdır. Yoksa, yine başarılı olamazsınız.Ulusal Kurul neden gerekli? Ulusun birliğini sağlamak için. Milletimizin varlık ve birliğini dünyaya kanıtlamak için. Bütün vatanı, bütün düşmanlara karşı, topyekûn savunma kararlılığınızı göstermek için. Başarı için bütün bir ulusun işbirliği, bütün ulusal güçlerin aynı hedefe yöneltilmesi gerekir.

  Ulusal Kurul'da alacağınız ilk kararlar şunlar olmalı: Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Millet ekonomik ve politik işgale karşı kendini savunacaktır.Kuva-yı Milliye tek kuvvettir. Egemenlik, millî iradenindir.ABD ya da AB himayesi kabul edilemez. Kararınızın kanıtı, "Ya istiklal, ya ölüm!" olsun. Kararınızın koşulu, Emperyalizm'e ve işbirlikçilerine savaş açmak olsun.


  Siz ey Türkiye Cumhuriyeti'nin umudu, ışıklı çiçekleri!Bilin ki teşkilat ve önder bir bütündür; biri yoksa, başarı da yoktur!

  Büyük sorunlarda başarı için yetenek ve gücü sarsılmaz bir lider şarttır. Aramızdan bir önder seçin, içinizden sevilen, toplayıcı birini…

  Ancak onu seçerken şunlara dikkat edin :

  Önderiniz başarılarıyla ün yapmış, halkın sevdiği biri mi?

  Diyor mu ki sorumluluk yükü her şeyden, ölümden de ağırdır?

  Parolası "ya istiklal ya ölüm" mü?

  Kendine büyük hedefler çiziyor, halka büyük hedefler gösteriyor mu?

  Kendine güveniyor mu?

  Kendini bu göreve adamış ve hazırlamış mı?

  Ülkenin sorunlarını biliyor, olup biteni yakından takip ediyor, çözüm yolu üzerinde düşünüyor mu?

  Mevcut koşulları, ne yapılması gerektiğini çok iyi görebiliyor mu?

  Millete nasıl hizmet edileceğini biliyor, çevresine anlatıyor mu?

  Planlayıcı mı?

  Daha başlarken işin sonunu görüyor mu?

  Kararını çoktan vermiş, planlarını hazırlamış mı?

  İlk giriştiği iş teşkilatlanma mı?

  Ulu Görev'le ilgili bilgi toplamaya ve yaymaya, halkı aydınlatmaya ve uyarmaya önem veriyor mu?

  Hedefi halkın varlığını göstermek, birliğini sağlamak mı?

  Başlıca iki düşmanın, Emperyalizmin ve işbirlikçilerin amansız düşmanı mı?

  Bunları yakından izliyor mu?

  Türk varlığı aleyhindeki faaliyetlere tepkisini ânında gösteriyor mu?

  Bir başkan gibi davranıyor mu?

  Düşünceyle yetinmeyip zamanı gelince eyleme geçebiliyor mu?

  Hedefi yönünde sabırla, inatla, vakarla yürüyor mu?

  Yakın çalışma arkadaşlarını yetenekli ve içtenlikli olanlardan seçiyor mu?

  Önemli görevleri güvenilir ellere teslim ediyor mu?

  Biliyor mu ki 20 yaşında bir yobaz ihtiyardır, 70 yaşında bir idealist gençtir?

  Eylemlerinde kişisel görüşleriyle değil, yol arkadaşlarının vicdan birliğiyle hareket ediyor mu?

  Arkadaşlarını toplayıp durum analizleri yapıyor mu?

  Onları yapılan işlerin önemi, gereği ve uygunluğu konusunda aydınlatıyor mu, kuşkularını gideriyor mu?


  Gençler, dinleyin beni :

  Düşmanlarınız alçakça niyetlerini gerçekleştirecek aşağılık kimseler bulabilecektir.

  Onlar Nutuk'ta dikkatinizi çektiğim dahilî bedhahlardır. Çünkü kaleyi içten ele geçirmek, dışardan zorlamaktan daha kolaydır.

  Onlara dikkat, dahilî bedhahlara dikkat!...

  Onlar vicdanlarını menfaat karşılığında yabancılara satan alçaklardır.

  Onlar ABD'nin, AB'nin mandasını isterler; onların ne oldukları hakkında milleti aydınlatın.

  Onlar işgalci düşmanları konuk, onlara yumuşak davranmayı zorunluluk sayar.

  Onlara uymayın, onlara uymak düşmana fırsat vermektir.

  Onlar kirli vicdanlılardır. Hakkınızda dedikodular çıkaracak, karşı propagandalar yapacak, sizi tehdide kalkışacaklardır.

  Gerekli yanıtı derhal verin, önlemlerinizi alın.

  Onlara anlatın ki Milletimiz; varlığını ne kaderin akışına, ne de cellatça yargılara kurban etmez.. O iradesini kullanacak güçtedir. Girişimlerinin önüne hiçbir kuvvet geçemez. Emperyalistlerin peşinden gitmeleri boşunadır.

  Gençler, başka engellerle de karşılaşacaksınız.Milletin
  mücadelesini kötü tanıtan aşağılık kimseler çıkacaktır. Bunlar aymazlar, cahiller, hainlerdir. Bozguncu, hırsız, ahlâksız kimselerin kurduğu, kendisine vatan ve milletin bekçisi süsünü veren fesat yuvası kuruluşlar türeyecektir. Sinir gerici olaylar olacaktır, bunları önemsemeyin, asıl önemli olana yoğunlaşın.Hattâ en yakın arkadaşlarınız bile sizi engellemek isteyebilir. Bir adım bile gerilemeyin. Vatan ve milletin geleceğini ehil olmayanların eline bırakmayın.

  İçim yeniden gürül gürül umut selleriyle doluyor.

  Siz ey Türkiye'nin umudu, ışıklı çiçekleri!

  Başarmak için…

  Evet, başarmak için kimseye iltifat etmeyin.

  Hiç kimseyi aldatmayın. Göreviniz ne ise, onu görün, o hedefe yürüyün. Aleyhinizde bulunacaklardır. Yolunuzdan döndürmeye çalışacaklardır. Önünüze sonsuz engeller yığacaklardır.

  Kendinizi, küçük, zayıf, araçsız, bir hiç olarak göreceksiniz. Kimseden yardım gelmediğini düşüneceksiniz. Ama siz bütün bu engelleri aşacaksınız.

  Evet aşacaksınız!

  Çünkü bir millet, bağımsızlığı için her özveride bulunursa, başarır.

  Sonra, siz Türk gençlerisiniz.

  Siz en çetin işleri başarmak için yaratıldınız.
   
   
  Eğer Büyük Önder Yaşasaydı Bu Sözleri Söylerdi diye düşünüyorum...

  Bu topraklar BAAS benzeri tek adamlı rejimlere geçit vermedi bugüne kadar
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  husnuweb
  husnuweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  Bence ne söz söyleyeceğini düşünmemize gerek yok.

  Gençliğe hitabede bugünü ve yapmamız gerekenleri anlatmış.


  Listening to the wind of change.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Bosluk
  Bosluk's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek

  Siz en çetin işleri başarmak için yaratıldınız.
  -----------------------------
  ne için yaratıldıgımızı biliyoruz

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek

  onun gibi süşünen onun gibiişler yapan adam lazım bize. Nerde ne zaman ne olacagını biliyodu atam kaç yıl önce söyledikleridüşündükleri cıkıyo dünyada atam gibi adamlar sayılıdır...


  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  GusFring
  GusFring's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Haziran/2009
  Erkek
  TorNaVida bunu yazdı:
  -----------------------------

  onun gibi süşünen onun gibiişler yapan adam lazım bize. Nerde ne zaman ne olacagını biliyodu atam kaç yıl önce söyledikleridüşündükleri cıkıyo dünyada atam gibi adamlar sayılıdır...


  -----------------------------

  yada yoktur

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  HanDSomE
  HanDSomE's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Şubat/2005
  Erkek
  Bilinci bilgisi gayet yerinde, savaşmayı kazanmayı seven. Geleceği planlama yapmayı seven. Vatan sevgisi ile dolu bir Atatürk'e bu gençlik laik mi acaba ?
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MUBARIZ
  TorNaVida
  TorNaVida's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  gençliğin cogu götü kaybetmiş sorsan atamın hayatını sadece ilk okuldaki kitaplardan bilirler insan özüne büyüğüne nankörlük etmemelidir özgürce dolasıyosak ezan sesimiz minarelerden cıkıyosa bunun tek sebebi atamdır. Atamı bilip onun ısıgından gitmek her türk gencine farzdır.

  47 ermeni köpeğini tek başına geberten KAHRAMAN TÜRK ŞEHİTİ MÜBARİZ İBRAHİMOV.
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  stringcompare
  stringcompare's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Ağustos/2006
  Erkek

  TorNaVida bunu yazdı:
  -----------------------------
  gençliğin cogu götü kaybetmiş sorsan atamın hayatını sadece ilk okuldaki kitaplardan bilirler insan özüne büyüğüne nankörlük etmemelidir özgürce dolasıyosak ezan sesimiz minarelerden cıkıyosa bunun tek sebebi atamdır. Atamı bilip onun ısıgından gitmek her türk gencine farzdır.
  -----------------------------

  peki o ezanı bize ulaştıranın peşinden gitmek için neden konular açılmıyor sürekli ? bunuda sorgulamalıyız.

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  PyramiD
  PyramiD's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Ocak/2010
  Erkek

  HanDsomE bunu yazdı:
  -----------------------------
  Bilinci bilgisi gayet yerinde, savaşmayı kazanmayı seven. Geleceği planlama yapmayı seven. Vatan sevgisi ile dolu bir Atatürk'e bu gençlik laik mi acaba ?
  -----------------------------

  deilmi ?


  Merhabaaaaa
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  stringcompare
  stringcompare's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Ağustos/2006
  Erkek

  HanDsomE bunu yazdı:
  -----------------------------
  Bilinci bilgisi gayet yerinde, savaşmayı kazanmayı seven. Geleceği planlama yapmayı seven. Vatan sevgisi ile dolu bir Atatürk'e bu gençlik laik mi acaba ?
  -----------------------------

   

  atatürk savaşmayı sever miydi ?

  "Yurtta sulh, cihanda sulh"

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  husnuweb
  husnuweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  muhammedonur bunu yazdı:
  -----------------------------

  HanDsomE bunu yazdı:
  -----------------------------
  Bilinci bilgisi gayet yerinde, savaşmayı kazanmayı seven. Geleceği planlama yapmayı seven. Vatan sevgisi ile dolu bir Atatürk'e bu gençlik laik mi acaba ?
  -----------------------------

   

  atatürk savaşmayı sever miydi ?

  "Yurtta sulh, cihanda sulh"


  -----------------------------

  O bir nevi savaşmasının amacıydı diyebiliriz.

  Tabi ki savaşmayı severdi. 


  Listening to the wind of change.
Toplam Hit: 1999 Toplam Mesaj: 17