Php Öğreniyorum 2 - Yazım Kuralları

Önceki dersimde PHP diline kısa bir başlangıç yapmıştım. Bu derste ise PHP yazım kurallarına değineceğim. Bu üzerinde durmamız gereken en önemli konudur. En çok hata yapma nedeni bu yazım kurallarını bilmemekten kaynaklanıyor.

PHP'de herhangi bir yazıyı ekrana yazdırmak için 3 (üç) komut vardır. Bunlar echo, print, printf komutlarıdır. printf komutunun başka özellikleri de var. Ancak bu konuya daha sonra değineceğim. E nçok kullanılan echo ve print komutlarıdır.
 Kod

1: 2: echo "Merhaba Millet";
3: ?>

kodunu inceleyelim. 1. satırda [/code] ile PHP dosyamızın bittiğini belirttik. Kodlardan 2. satırda ekrana yazı yazdırmak için echo kullandık. Bunun yerine print komutunu da kullanabiliriz.
 Kod

1: 2: print "Merhaba Millet";
3: ?>

2. satırı tekrar inceleyelim. echo ile ekrana yazı yazdıracağımızı söyledik. "" (çift tırnak) işaretleri arasına da ekranda gösterilecek yazımızı yazdık. Metinler tırnak işaretleri arasında yazılmalıdır. En sondaki ; (noktalı virgül) ile de echo komutumuzun bittiğini belirttik. Eğer ; işaretini kullanmazsak PHP yorumlayıcı echo komutunun bittiğini anlayamaz.
 Kod

1: 2: print 'Merhaba Millet';
3: ?>

Buradaki 2. satırda ise çift tırnak(") yerine tek tırnak (') kullandık. Bu şekildeki kullanımda da yine ekranda Merhaba Millet yazacaktır. Tek tırnak kullanmak ile çift tırnak kullanmak arasında farklar vardır. Bunlara daha sonra değineceğim. Şöyle toplu bir örnek vereyim.
 Kod

1: 2: echo "Merhaba Millet";
3: print "Merhaba Millet";
4: echo 'Merhaba Millet';
5: print 'Merhaba Millet';
6: ?>

Kodunu yazıp çağırdığımızda yan yana 4 adet Merhaba Millet yazısı çıkacaktır. 2., 3.,4. ve 5. satırlara dikkat ederseniz komutun bittiğini ; işaretiyle her seferinde belirttim.

Peki echo, print içerisinde HTML komutları kullanılabilir mi? Elbette kullanılabilir. İşte dikkat burada başlıyor.
 Kod

echo "

Merhaba Millet

";
?>

Şeklindeki bir komutla Merhaba Millet yazısını ortada yazdırdık.

Normal HTML şekli şu şekilde olmalıydı.
 Kod

Merhaba Millet

Ancak biz PHP de bunu yazarken echo da

 Kod

Merhaba Millet

şeklinde kullandık. Bu şekildeki kullanımda doğrudur ancak biz yine kurallara göre yazalım. Örneğimizi aşağıdaki şekle getirelim ve çalışıp çalışmadığına bakalım.
 Kod

echo "

Merhaba Millet

";
?>

Sizce bu çalışır mı? Hayır çalışmaz hata verir. Neden hata verir açıklayayım.

echo "

Merhaba Millet

"; kodundaki kalın yazan yere dikkat edin. PHP iki çift tırnak işareti içerisini okur. Yani ilk iki tırnak işaretini algılar. Komutun bittiğini ; (noktalı virgül) ile belirttiğimizden echo "

Merhaba Millet

';

şekline getirirsek hata vermez. Ancak ileri de anlatacağım değişkenleri tek tırnak içerisinde gösteremeyiz. Tek tırnak için değişken göstermeye çalıştığınızda PHP o değişkeni yazı olarak algılar ve değişkeni yazı olarak ekranda gösterir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta

Merhaba Millet

komutundaki çift tırnak yerine tek tırnak kullandığımızda yine hata verir.

2. Özel karakter olarak kullanılan simgeleri anlamsızlaştırmak:
 Kod

echo "

Merhaba Millet

";

Tarih:
Hit: 4840
Yazar: AloryanYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.