Python İle Ağırlık Merkezi Bulma ve PHP ile Çizdirme

 

py Dosyası

xeksenindemoment=[] 
yeksenindemoment=[]
xeksenindekoord=[]
yeksenindekoord=[]
kutleler=[]

def kutleal(m,x,y):   
  kutleler.append(m)
  xeksenindekoord.append(x)
  yeksenindekoord.append(y)
  xmoment=m*x
  ymoment=m*y 
  xeksenindemoment.append(xmoment)
  yeksenindemoment.append(ymoment)
def sor():       
  islem=raw_input("Kütle girmek için birşey yazmadan enter, çizim dosyasını yazdırmak için ciz() yazıp enter, çıkmak için exit() yazıp entera basınız")
  if (islem==''):
    if len(kutleler)==0:
      m=int(raw_input("Kütlenin ağırlığını giriniz"))
      if (m==0 or m<0):
        print "0 veya daha az birim kütleli ağırlık olmaz"
        sor()
      else:
        x=int(raw_input("Kütlenin x eksenindeki koordinatını giriniz"))  
        y=int(raw_input("Kütlenin y eksenindeki koordinatını giriniz"))
        kutleal(m,x,y)
    else:
      m=int(raw_input("Yeni kütlenin ağırlığını giriniz"))
      if (m==0):
        print "0 birim kütleli ağırlık olmaz"
        sor()
      else:
        x=int(raw_input("Yeni kütlenin x eksenindeki koordinatını giriniz"))  
        y=int(raw_input("Yeni kütlenin y eksenindeki koordinatını giriniz"))
        kutleal(m,x,y)
  elif (islem=='ciz()'):
     ciz()
  elif (islem=='exit()'):
    exit()
  else:
    sor()

  
def hesapla():     
  global xkoord, ykoord, a, b, kutle
  a=sum(xeksenindemoment)
  b=sum(yeksenindemoment)
  kutle=sum(kutleler)
  xkoord=a/kutle
  ykoord=b/kutle
  print("Su anda kütlelerin merkezi(%s, %s) koordinatlarında ve toplam %s birimdir")%(xkoord,ykoord,kutle)

def ciz():     
  import os, math
  ucnoktalar=[math.fabs(min(xeksenindekoord)),math.fabs(min(yeksenindekoord)),max(xeksenindekoord),max(yeksenindekoord)]
  buyuk=max(ucnoktalar)
  if (250/buyuk)>25:
    oran=25
  else:
    oran=250/buyuk
  cizim=open("ciz.php","w")
  cizim.write("""<?
Header('Content-Type: image/jpg');
$im = ImageCreateTruecolor(600,600);
ImageFilledRectangle($im,550,300,50,300,0x00ffffff);//x ekseni
ImageFilledRectangle($im,300,550,300,50,0x00ffffff);//y ekseni
$white = ImageColorAllocate($im,255,255,255);
$red = ImageColorAllocate($im,255,0,0);
""")
  for i in range(len(xeksenindekoord)):
    xkoordinat=oran*xeksenindekoord[i]
    ykoordinat=oran*yeksenindekoord[i]
    xekseniyazida=xeksenindekoord[i]
    yekseniyazida=yeksenindekoord[i]
    kutle1=kutleler[i]
    cizim.write("ImageFilledRectangle($im,"+str(300+xkoordinat-0.5*oran)+","+str(300-ykoordinat+0.5*oran)+","+str(300+xkoordinat+0.5*oran)+","+str(300-ykoordinat-0.5*oran)+",0x00ffffff);\n")
    cizim.write("ImageString($im,"+str(oran)+","+str(300+xkoordinat-oran*1)+","+str(300-ykoordinat+oran)+",'("+str(xekseniyazida)+","+str(yekseniyazida)+")',$white);\n")
    cizim.write("ImageString($im,"+str(oran)+","+str(300+xkoordinat)+","+str(300-ykoordinat-oran)+",'"+str(kutle1)+"',$white);\n")
  cizim.write("ImageFilledRectangle($im,"+str(300+xkoord*oran-0.25*oran)+","+str(300-ykoord*oran+0.25*oran)+","+str(300+xkoord*oran+0.25*oran)+","+str(300-ykoord*oran-0.25*oran)+",0x00ff0000);\n")
  cizim.write("ImageString($im,"+str(oran)+","+str(300+xkoord*oran-oran*0.5)+","+str(300-ykoord*oran+oran*0.5)+",'("+str(xkoord)+","+str(ykoord)+")',$red);\n")      
  cizim.write("ImageString($im,"+str(oran)+","+str(300+xkoord*oran)+","+str(300-ykoord*oran-oran*1)+",'"+str(kutle)+"',$red);\n")
  cizim.write("""ImageFilledRectangle($im,0,550,15,565,0x00ff0000);
ImageString($im,20,20,550,'Kutle Merkezi',$white);
ImageFilledRectangle($im,0,567,15,582,0x00ffffff);
ImageString($im,20,20,567,'Kutleler',$white);
ImagePNG($im);?""")
  print "###Ciz.php girdiğiniz değerler doğrultusunda oluşturuldu###"

def main():     
  try:
    sor()
  except(ValueError):
    print "Son yazdığınız kayıt değer hatası yaptığınız için kaydedilmedi. Yalnızca sayı girerek tekrar deneyin"
    sor()
  hesapla()
    
while True:
  main()
Tarih:
Hit: 624677
Yazar: ZoRKaYaYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.