Turbo Pascal İle Programlamaya Başlamak...

a parametresi satırı b parametresi de sütunu temsil eder.

yine ufak bi program yazalım ….

Uses crt;
Var
a,b,c:integer;
ort1:real;
Begin
Write(‘programlam 1. yazılısını giriniz: ‘);readln(a);
Write(‘programlam 2. yazılısını giriniz: ‘);readln(b);
Write(‘programlam 3. yazılısını giriniz: ‘);readln(c);
Ort1:=(a+b+c)/3;
Clrscr;
Gotoxy(5,3);write(‘dersin adı : ‘);
Gotoxy(5,4);write(‘programlama : ‘);
Gotoxy(35,3);write(‘ortalama: ‘);
Gotoxy(37,5);write(ort1:1:0);
Readln;
End.

“Uses crt” yazarak “crt” kütüphanesini çağırdık. kütüphanelerde belirli fonksiyonlar tanımlı ve kısa olarak bazı kod kalabalığından kurtulmamızı sağlıyo örnek olarak “clrscr” komutunu kullandım ve ekrandaki her şeyi sildim..

bide burada “ort1” değişkeninde real tipi kullanmamızın nedeni hesaplağımız sayı devirli olabilir die bunu unutmayın…eğer integer tipi verseydik program hata vericekti “real” tipi en büyük sayı değişkeni bu arada aklınıza gelebilecek bütün sayıları kapsar..

Şimdi de biraz sorgulamalardan bahsedeyim ilk olarak IF bloğu ;

İf (mantıksal birim) then
Begin
.
.
end.
else

        
       
      
Tarih:
Hit: 5564
Yazar: expertYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.