folder Tahribat.com Forumları
linefolder C#, Asp.Net, .Net Core
linefolder C#.NET VS.NET Asp.NET Görsel Eğitim SetiC#.NET VS.NET Asp.NET Görsel Eğitim Seti

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  TheGoFReT
  TheGoFReT's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Ağustos/2006
  Erkek
  Microsoft.NET mimarisi nedir? Avantajları nelerdir? Visual Studio.NET programlama ortamı nasıl kullanılır? Visual Studio.NET ile Microsoftun yeni dillerinden C#.NET ile program nasıl yazılır? C#.NET kod yapısı ve kontroller,nesne yönelimli programlama, XML, SQL ve ADO.NET kullanımı ve ayrıca C#.NET ve ASP.NET teknolojisiyle Web tabanlı uygulama yazımı... Tümüyle Uygulamalı ve Türkçe anlatımla.
  Gereksinimler : Windows 95/98/XP/2000/NT, CD-ROM, Ses Kartı, Mouse ve Hoparlör
  Toplam Süre : 73 Saat
  İÇİNDEKİLER
   VS.NET Kurulumu
  01 –    Prerequisites Kurulumu
  02 –    Visual Studio.NET Kurulumu
  03 –    MSDN Kütüphanesi Kurulumu
  04 –    Kurulum Tamamlanması
  .NET Mimarisi
  • Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü
  05 –    VS.NET IDE Part I (giriş & file ve edit menüleri)
  06 –    VS.NET IDE Part II (menüler ve toolbarlar)
  07 –    VS.NET IDE Part III (toolbarlar ve bazı pencereler)
  • C# Programlamaya Giriş
  08 –    C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)
  09 –    C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları
  11 –    C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri
  12 –    C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler
  13 –    Winform Uygulamalar ve Ornek Program (Messagebox Merhaba)
  • Kontrol Yapıları
  14 –    Algoritmalar
  15 –    Kontrol Yapıları
  16 –    Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)
  17 –    If örneği (not hesaplama)
  While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri
  18 –    Deger Tipleri
  19 –    For döngü yapısı
  20 –    Switch yapısı
  Do while döngü yapısı
  • Metodlar
  21 –    Bazı Sınıfların Metodları (1)
  22 –    Bazı Sınıfların Metodları (2)
  23 –    Math Sınıfı Metodları
  24 –    Metodlar (1)
  25 –    Metodlar (2)
  26 –    Örnek Program Aylık Takvim (1)
  27–    Örnek Program Aylık Takvim (2)
  28 –    Rasgele Sayı Üretimi (1)
  29 –    Rasgele Sayı Üretimi (2)
  30 –    Metod Overload
  • Arrays ( Diziler)
  31 –    Diziler
  32 –    Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (1)
  33 –    Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (2)
  34 –    Arama ve Sıralama (1)
  35 –    Arama ve Sıralama (2)
  36 –    Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler
  • Nesne Temelli Programlama
  37 –    Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş
  38 –    Properties
  39 –    Composition
  40 –    Static metodlar ve özellikler
  41 –    Const ve Readonly, this referansı
  42 –    Structure
  43 –    Collections (1)
  44 –    Collections (2)
  45 –    Örnek Program - iskambil (1)
  46 –    Örnek Program - iskambil (2)
  • Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
  47 –    Giriş, temel kavramlar
  48 –    Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
  49 –    Protected ve Internal (1)
  50 –    Protected ve Internal (2)
  51 –    Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki (ful
  52 –    Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar
  53 –    Kalıtım
  • Örnek Program - Dörtgen, Dikdörtgen, Prizma
  54 –    Nokta sınıfı
  55 –    Koordinat Sınıfı
  56 –    Prizma Sınıfı
  57 –    Interface
  58 –    Interface Arabirim
  59 –    Örnek
  60 –    Interface Sınıfı
  61 –    Point Sınıfı
  62 –    Rectangle Sınıfı
  63 –    Prism Sınıfı
  64 –    Uygulama Testi ve Özet
  65 –    Override ve New
  66 –    Polimorfizm
  • Abstract Metodlar ve Sınıflar
   
  67 –    Abstract Metodlar ve Sınıflar
  68 –    Örnek
  69 –    Virtual Metodlar ve Özellikler
  70 –    Sealed Sınıf ve Metodlar
  71 –    Boxing ve Unboxing
  • Operatör Overloading (Ezmek)
  72 –    Giriş ve Temel Operatörleri Ezmek
  73 –    Simetrik Operatörler ve (++, --) Operatörleri
  74 –    Operatör Çiftleri ve Özet
  • Delegate
  75 –    Delegate (temsilciler)
  76 –    Örnek (Sort uygulaması)
  77 –    İstisna Yönetimi
  78 –    İstisna Yönetimi Kavramı
  79 –    Exception Handling
  80 –    Catch ve Exceptions
  81 –    Throw
  82 –    Örnek Program (Hesap Makinası)
  83 –    Checked ve Unchecked
  84 –    Exceptionlar ve Kalıtım (örnek program Rehber)
  85 –    Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları
  86 –    Ekle, Yeni ve Sil Düğmesi
  87 –    Düzenle düğmesi ve özet
  • GUI
  88 –    Winform'a Giriş
  89 –    Olay Yakalama Modeli
  90 –    Form Bileşeni
  91 –    Properties
  92 –    Events
  93 –    Label Kontrolü
  94 –    Properties
  95 –    Events
  96 –    LinkLabel
  97 –    Properties
  98 –    Events
  99 –    TextBox
  100 –    Properties
  101 –    Events
  102 –    Button
  103 –    Properties
  104 –    Events
  105 –    Örnek Program (Oyun, Düğme Yakalamaca)
  106 –    Radiobutton
  107 –    Properties
  108 –    Events
  109 –    Checkbox
  110 –    Properties
  111 –    Events
  112 –    Groupbox
  113 –    Properties
  114 –    Events
  115 –    PictureBox
  116 –    Properties
  117 –    Events
  118 –    Panel
  119 –    Properties
  120 –    Listbox
  121 –    Properties
  122 –    Events
  123–    Combobox
  12 4–    Properties
  12 5–    Events
  12 6–    Örnek Program (İnternet Kafe Uygulaması)
  12 7–    Arayüzün Oluşturulması
  128–    Kod Arkası
  129–    Tabcontrol
  130–    Tabcontrol Properties
  131 –    Tabpages Properties
  132 –    TabControl Events
  133 –    Tabpages Events
  134 –     DateTimePicker
  135 –    Properties
  136 –    Events
  137 –    Month Calendar
  138 –    Properties
  139 –    Events
  140 –    ImageList
  141 –    Treeview
  142 –    Properties
  143 –    Events
  144 –    Datagrid
  145 –    Properties
  146 –    Events
  147 –    Richtextbox
  149–    Properties
  150 –    Events
  151 –    Timer
  152 –    MainMenu
  153–    ContextMenu
  154 –    Toolbar
  155 –    Properties
  156–    Events
  157 –    Statusbar
  158 –    Properties
  159 –    Events
  160 –    Dialogs
  161 –    Part I
  162 –    Part II
  163 –    Örnek Program (NetPad)
  164 –    Arayüzün Oluşturulması
  165 –    Kodlama Part I (dosya ve düzen menüleri)
  166 –    Kodlama Part II (yardım menüsü ve toolbar düğmeleri)
  167–    Çoklu Formlarla Çalışmak
  168–    Çoklu Windows Formları
  169 –    MDI Formlar
  170 –    Stringler
  Dosyalar
  171 –    File
  172 –    Örnek Uygulama
  173 –    XML
  174 –    XML ye giriş
  175 –    XML Okumak ve Yazmak
  176 –    Veritabanı ve ADO.NET
  176 –    Veritabanı ve İlişkisel Veritabanlarına Giriş
  177 –    SQL Server
  178 –    SQL
  179 –    Select
  180 –    Where
  181 –    Order By
  182 –    Iki Tabloyu Birleştirmek
  183 –    Insert Into
  184 –    Update
  185 –    Delete
  186 –    ADO.NET Nesne Modeli
  187 –    Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)
  188 –    Örnek Program (Sınıf-Öğrenci Yönetimi)
  189 –    Formların Hazırlanması
  190 –    Öğrenci Tanımlama
  191 –    Sınıf Tanımlama
  192 –    Öğrenci - Sınıf Ataması
  193 –    Sınıf Listesi
  194 –    Örnek Program (CV Manager)
  195–    Ekran Tasarımı
  196–    Veritabanı ve StoredProcedure Hazırlanması
  197 –    Veri Kaydetme
  198 –    Sorgulama
  199 –    Detay Bilgileri Göstermek
  200 –    Veri Güncelleme
  201 –    Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak
  202 –    DataReader Kullanmak
  203 –    Webform ve ASP.NET
  Webform a Giriş
  204 –    Webform Arayüzü
  205 –    Webform Bileşenleri
  206 –    ImageButton
  207 –    Placeholder
  208 –    Webform
  209 –    Calendar
  210 –    Adrotator
  211 –    DataList
  212 –    Required Field Validator
  213 –    Range Validator
  214 –    Compare Validator
  215 –    Regular Expression Validator
  DataGrid
  216 –    Properties
  217 –    Events
  218 –    Server
  219 –    Request
  220 –    Response
  • Örnek Program (Ziyaretçi Defteri)
  221 –    Veritabani ve Liste Ekranının hazırlanması
  222 –    Yeni Kayıt Ekleme
  223 –    Login
  224 –    Kontrol Paneli
  225 –    Session
  226 –    Web User Control
  • WebForm Güvenliği
  227 –    Giriş
  Örnek (Form Authentication)
  228 –    WebService
  229 –    XML WebService lere giriş
  230 –    WebService Oluşturmak
  231 –    WebService Kullanmak
  232 –    Networking
  233 –    Networking ve temel kavramlar
  234 –    Örnek (Socket Sunucu Uygulaması)
  235 –    Örnek (Socket İstemci Uygulaması)
  236 –    Multimedia Programlama
  237 –    Örnek Program (Resim Gösterici )
  238–    Örnek Program (Multimedia Player)
  239 –    Örnek Uygulama (E-Ticaret - Kitap Satışı)
  240 –    Genel Profil
  241 –    Veritabanı Oluşturulması
  242 –    StoredProcedure ler
  243 –    Products Tablosu spleri
  244–    User Tablosu spleri
  245 –    List Sold Products spleri
  246 –    CheckOut
  247 –    WebService
  • WebForm
   248 –    Web.Config dosya ayarları
  249 –    Class lar
  250 –    User Sınıfı
  251 –    Product Sınıfı
  252 –    Basket Sınıfı
  252 –    Admin Paneli
  253 –     UserOptions
  254 –    Ekran Tasarımı ve Yeni Kullanıcı Kaydı
  255 –    Kullanıcı Seçimi
  256 –    ProductType Options
  257 –    ProductOptions
  258 –    Sold Products
  259 –    Admin Paneli
  260 –    Login kontrolü
  261 –    SignUp kontrolü
  262 –    Ekran Tasarımı
  263 –    Kod arkası
  264–    Hesap bilgilerini düzenle
  265 –    ProductList
  266 –    Ekran Tasarımı
  267–    Kod arkası Part I
  268 –    Kod arkası Part II
  269 –    Alışveriş Sepeti
  270 –    CheckOut
  271 –    Ürün adedi
  272 –    Teslimat bilgileri
  273 –    Ödeme bilgileri
  274 –    Ürün adedi kod arkası
  275 –    Teslimat bilgileri kod arkası
  276–    Ödeme bilgileri kod arkası
  277 –    Satınalma
  278 –    Birleştirme
  279 –    Arayüz
  280 –    Modüllerin yüklenmesi
  281 –    Admin Girişi Yönlendirmesi
  282 –    Satışın tamamlanması ve son ayarlar
  283 –     WinForm
  284 –    Login
  285 –    ListSoldProducts
  286 –    Projeler
  Piyasa Değeri 100 ytl olan GorselEgitim.Com a ait 3 cd lik c# Türkçe Görsel Eğitim Cd si (cracklenmiştir) alıntı değildir.

  DOWNLOAD : http://rapidshare.com/users/D0RBML

  klasör şifresi : p@ssw0rd

  rar şifresi : thebesthacker

  Lisanslama İşlemleri Görüntülü anlatım :  http://rapidshare.com/files/89166561/CsharpGorselEgitimLisanslama.rar
  bi yerde gözüme çarptı ihtiyacı olan varsa 

  http://tikla.net/ durma tıkla =)
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  KemikadaM
  KemikadaM's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek
  valla süper oldu karde$ tam istediğim şey ben bunu soluksuz izlerim :)
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Sorpix
  Sorpix's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Nisan/2007
  Erkek
  saol hoja hemen adaptor değişip indireyim eyw...:D

  Falan Filan...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  attackatak
  attackatak's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Mayıs/2007
  Erkek

  http://www.tahribat.com/forumdisplayfolder.asp?folderid=57868

  verildi.. 

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  TheGoFReT
  TheGoFReT's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Ağustos/2006
  Erkek
  autocad eğitim dreamweaver 8  joomla filanda var isteyen olursa

  http://tikla.net/ durma tıkla =)
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  fivestar
  fivestar's avatar
  Kayıt Tarihi: 30/Haziran/2007
  Erkek
  joomla ve dream cok isterim :)

  Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ibosoft
  ibosoft's avatar
  Banlanmış Üye
  Kayıt Tarihi: 24/Ağustos/2005
  Erkek
  otoket isteruk

  dizi dizi incisin danalıkta birincisin
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Maresca
  Maresca's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Mayıs/2012
  Erkek
  ben joomla isterem

  Gel bili bili gates
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  HanDSomE
  HanDSomE's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Şubat/2005
  Erkek
  .rar şifresi tutmuyor neden acabaaaaaa
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  essan
  essan's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Temmuz/2007
  Erkek

  HanDsomE bunu yazdı:
  -----------------------------
  .rar şifresi tutmuyor neden acabaaaaaa
  -----------------------------

  hoca rar şifresi doğru sen rar şifresini ellemi yazıyorsun yoksa kopyala yapıştır yöntemiylemi yapıyorsun. eğer kopyala yapıştır yöntemiyle yapıyorsan metnin üzerine çift tıklıyorsan en sonda boşluk atmış oluyorsun ve rar şifresine bir boşluk daha girmiş oluyorsun ondan kaynaklanıyor olabilir.

 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  HanDSomE
  HanDSomE's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Şubat/2005
  Erkek
  essan bunu yazdı:
  -----------------------------

  HanDsomE bunu yazdı:
  -----------------------------
  .rar şifresi tutmuyor neden acabaaaaaa
  -----------------------------

  hoca rar şifresi doğru sen rar şifresini ellemi yazıyorsun yoksa kopyala yapıştır yöntemiylemi yapıyorsun. eğer kopyala yapıştır yöntemiyle yapıyorsan metnin üzerine çift tıklıyorsan en sonda boşluk atmış oluyorsun ve rar şifresine bir boşluk daha girmiş oluyorsun ondan kaynaklanıyor olabilir.


  -----------------------------

  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part1.rar: Datnet02.iso şifreli dosyasında CRC hatası (yanlış parola ?)
  !   Datnet02.iso şifreli dosyasında CRC hatası (yanlış parola ?)
  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part3.rar: Datnet02.iso oluşturulamıyor
      Erişim engellendi.
  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part4.rar: Datnet02.iso oluşturulamıyor
      Erişim engellendi.
  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part5.rar: Datnet02.iso oluşturulamıyor
      Erişim engellendi.
  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part6.rar: Datnet02.iso oluşturulamıyor
      Erişim engellendi.
  !   C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\c# .net visual studio eğtim seti\Datnet02.part7.rar: Datnet02.iso oluşturulamıyor
      Erişim engellendi.

  her türül denedim şifreyi tek tek klavyeye baka baaka da yazdım not defterine kopyalıyıp çok özen göstererek yazdım hepsinde tüm partlarda datnet1-2-3 de de aynı hata anlamadım gitti :S 

Toplam Hit: 13622 Toplam Mesaj: 26