Ekol Hoca Dersleri | Güncel

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  pSkpt
  pSkpt's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Aralık/2010
  Erkek

  İçerik İkinci Mesajda.


  İmza...
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  pSkpt
  pSkpt's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Aralık/2010
  Erkek

  Geometri


  Ekol Hoca - Doğruda Açı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dogruda-aci-123.html

  Ekol Hoca - Üçgende Açı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-aci-124.html

  Ekol Hoca - Dik Üçgen : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dik-ucgen-125.html

  Ekol Hoca - Özel Üçgenler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozel-ucgenler-126.html

  Ekol Hoca - Üçgende Alan : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-alan-127.html

  Ekol Hoca - Üçgende Açıortay : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-aciortay-128.html

  Ekol Hoca - Üçgende Kenarortay Bağıntıları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-kenarortay-bagintilari-147.html

  Ekol Hoca - Üçgende Benzerlik : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-benzerlik-148.html

  Ekol Hoca - Üçgende Açı ve Kenar Bağıntıları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ucgende-aci-ve-kenar-bagintilari-149.html

  Ekol Hoca - Çokgenler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-cokgenler-150.html

  Ekol Hoca - Genel Dörtgenler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-genel-dortgenler-151.html

  Ekol Hoca - Paralel Kenar, Eşkenar Dörtgen : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-paralel-kenar-eskenar-dortgen-152.html

  Ekol Hoca - Dikdörtgen, Kare ve Deltoid : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dikdortgen-kare-ve-deltoid-153.html

  Ekol Hoca - Yamuk : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-yamuk-164.html

  Ekol Hoca - Çemberde Açı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-cemberde-aci-165.html

  Ekol Hoca - Çemberde Uzunluk : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-cemberde-uzunluk-166.html

  Ekol Hoca - Dairede Uzunluk ve Alan : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dairede-uzunluk-ve-alan-167.html

  Ekol Hoca - Noktanın Analitiği : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-noktanin-analitigi-168.html

  Ekol Hoca - Doğrunun Analitiği : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dogrunun-analitigi-169.html

  Ekol Hoca - Katı Cisimler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kati-cisimler-170.html

  Ekol Hoca - Konikler (Elips,Hiperbol,Parabol) : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-konikler-elipshiperbolparabol-171.html

  Ekol Hoca - Vektörler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-vektorler-172.html

  Ekol Hoca - Dik İzdüşüm Vektörü : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dik-izdusum-vektoru-173.html

  Ekol Hoca - Vektörler - İç Çarpım, Skaler Çarpım : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-vektorler-ic-carpim-skaler-carpim-174.html

  Ekol Hoca - Uzay Analitiği, Uzayda Vektör : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-uzay-analitigi-uzayda-vektor-175.html


  Tarih


  Ekol Hoca - Pelin Yüzal Enöz Hoca'dan Tarih Dersleri

  Ekol Hoca - Genel Tarih Bilgisi, İlk Çağ Uygarlıkları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-genel-tarih-bilgisi-ilk-cag-uygarliklari-176.html

  Ekol Hoca - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-islamiyet-oncesi-turk-tarihi-177.html

  Ekol Hoca - İslam Tarihi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-islam-tarihi-178.html

  Ekol Hoca - Türk İslam Tarihi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turk-islam-tarihi-179.html

  Ekol Hoca - Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ Tarihi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ortacag-yenicag-yakincag-tarihi-180.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Kuruluş Dönemi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-kurulus-donemi-181.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Yükselme Dönemi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-yukselme-donemi-182.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-kultur-ve-uygarligi-183.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Duraklama Dönemi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-duraklama-donemi-184.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Gerileme Dönemi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-gerileme-donemi-185.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Dağılma Dönemi 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-dagilma-donemi-1-186.html

  Ekol Hoca - Osmanlı Dağılma Dönemi 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-osmanli-dagilma-donemi-2-187.html

  Ekol Hoca - 19. Yüzyıl Islahatları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-19-yuzyil-islahatlari-188.html

  Ekol Hoca - 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-20yuzyil-baslarinda-osmanli-devleti-189.html

  Ekol Hoca - Genel Tarih Bilgisi, İlk Çağ Uygarlıkları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-genel-tarih-bilgisi-ilk-cag-uygarliklari-190.html

  Ekol Hoca - Birinci Dünya Savaşı 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-birinci-dunya-savasi-2-191.html

  Ekol Hoca - Birinci Dünya Savaşı 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-birinci-dunya-savasi-1-192.html

  Ekol Hoca - Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kurtulus-savasi-hazirlik-donemi-1-193.html

  Ekol Hoca - Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kurtulus-savasi-hazirlik-donemi-2-194.html

  Ekol Hoca - Kurtuluş Savaşı Siyasi Görüşmeleri 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kurtulus-savasi-siyasi-gorusmeleri-1-195.html

  Ekol Hoca - Kurtuluş Savaşı Siyasi Görüşmeleri 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kurtulus-savasi-siyasi-gorusmeleri-2-196.html

  Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Siyasi Gelişmeler : http://pskpt.net.tc/kurtulus-savasinda-cepheler-ve-siyasi-gelismeler-197.html

  Ekol Hoca - Cumhuriyetin İlanı, Siyasi Partiler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-cumhuriyetin-ilani-siyasi-partiler-198.html

  Ekol Hoca - Atatürk Devrimleri (İnkılapları) : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ataturk-devrimleri-inkilaplari-199.html

  Ekol Hoca - Atatürk İlkeleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ataturk-ilkeleri-200.html

  Ekol Hoca - Cumhuriyet Dönemi Dış Politika : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-cumhuriyet-donemi-dis-politika-201.html


  Matematik-2


  Ekol Hoca - Polinomlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-polinomlar-202.html

  Ekol Hoca - Polinomlar Çıkmış Soru Çözümleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-polinomlar-cikmis-soru-cozumleri-203.html

  Ekol Hoca - 2.Derece Denklemler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-2derece-denklemler-204.html

  Ekol Hoca - Eşitsizlikler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-esitsizlikler-205.html

  Ekol Hoca - Parabol : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-parabol-206.html

  Ekol Hoca - Trigonometri 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-trigonometri-1-207.html

  Ekol Hoca - Trigonometri 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-trigonometri-2-208.html

  Ekol Hoca - Trigonometri 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-trigonometri-3-209.html

  Ekol Hoca - Trigonometri 4, Çıkmış Soru ve Çözümleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-trigonometri-4-cikmis-soru-ve-cozumleri-210.html

  Ekol Hoca - Karmaşık Sayılar 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-karmasik-sayilar-1-212.html

  Ekol Hoca - Karmaşık Sayılar 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-karmasik-sayilar-2-213.html

  Ekol Hoca - Logaritma 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-logaritma-1-214.html

  Ekol Hoca - Logaritma 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-logaritma-2-215.html

  Ekol Hoca - Permütasyon : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-permutasyon-216.html

  Ekol Hoca - Kombinasyon : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kombinasyon-217.html

  Ekol Hoca - Binom : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-binom-218.html

  Ekol Hoca - Olasılık : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-olasilik-219.html

  Ekol Hoca - Toplam Çarpım Sembolleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-toplam-carpim-sembolleri-220.html

  Ekol Hoca - Özel Tanımlı Fonksiyonlar 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozel-tanimli-fonksiyonlar-1-221.html

  Ekol Hoca - Özel Tanımlı Fonksiyonlar 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozel-tanimli-fonksiyonlar-2-222.html

  Ekol Hoca - Diziler 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-diziler-1-223.html

  Ekol Hoca - Diziler 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-diziler-2-224.html

  Ekol Hoca - Diziler 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-diziler-3-225.html

  Ekol Hoca - Seriler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-seriler-226.html

  Ekol Hoca - Limit 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-limit-1-227.html

  Ekol Hoca - Limit 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-limit-2-228.html

  Ekol Hoca - Limit 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-limit-3-229.html

  Ekol Hoca - Türev 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-1-230.html

  Ekol Hoca - Türev 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-2-231.html

  Ekol Hoca - Türev 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-3-232.html

  Ekol Hoca - Türev 4 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-4-234.html

  Ekol Hoca - Türev Çıkmış Sorular 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-cikmis-sorular-1-235.html

  Ekol Hoca - Türev Çıkmış Sorular 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-cikmis-sorular-2-236.html

  Ekol Hoca - Türev Çıkmış Sorular 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-turev-cikmis-sorular-3-237.html

  Ekol Hoca - İntegral 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-integral-1-238.html

  Ekol Hoca - İntegral 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-integral-2-239.html

  Ekol Hoca - İntegral 3 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-integral-3-240.html

  Ekol Hoca - Matrix : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-matrix-241.html

  Ekol Hoca - Determinant : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-determinant-242.html


  Matematik-1


  Ekol Hoca - Matematik Temel Kavramlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-matematik-temel-kavramlar-243.html

  Ekol Hoca - Sayı Sistemler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-sayi-sistemler-244.html

  Ekol Hoca - Doğal Sayılarda Dört İşlem : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-dogal-sayilarda-dort-islem-245.html

  Ekol Hoca - Bölünebilme Kuralları : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-bolunebilme-kurallari-246.html

  Ekol Hoca - Faktoriyel ve Asal Çarpanlara Ayırma : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-faktoriyel-ve-asal-carpanlara-ayirma-247.html

  Ekol Hoca - Obeb, Okek : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-obeb-okek-248.html

  Ekol Hoca - Rasyonel Sayılar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-rasyonel-sayilar-249.html

  Ekol Hoca - Basit Eşitsizlikler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-basit-esitsizlikler-250.html

  Ekol Hoca - Mutlak Değer : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-mutlak-deger-251.html

  Ekol Hoca - Köklü İfadeler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-koklu-ifadeler-252.html

  Ekol Hoca - Çarpanlara Ayırma : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-carpanlara-ayirma-253.html

  Ekol Hoca - Oran Orantı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-oran-oranti-254.html

  Ekol Hoca - Denklem Çözme : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-denklem-cozme-255.html

  Ekol Hoca - Kesir Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kesir-problemleri-256.html

  Ekol Hoca - Yaş Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-yas-problemleri-257.html

  Ekol Hoca - İşçi Havuz Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-isci-havuz-problemleri-258.html

  Ekol Hoca - Hareket Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-hareket-problemleri-259.html

  Ekol Hoca - Yüzde Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-yuzde-problemleri-260.html

  Ekol Hoca - Faiz Karışım Problemleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-faiz-karisim-problemleri-261.html

  Ekol Hoca - Kümeler 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kumeler-1-262.html

  Ekol Hoca - Kümeler 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kumeler-2-263.html

  Ekol Hoca - Fonksiyonlar 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-fonksiyonlar-1-264.html

  Ekol Hoca - Fonksiyonlar 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-fonksiyonlar-2-265.html

  Ekol Hoca - İşlem : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-islem-266.html

  Ekol Hoca - Modüler Aritmetik 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-moduler-aritmetik-1-267.html

  Ekol Hoca - Modüler Aritmetik 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-moduler-aritmetik-2-268.html


  Ayhan Hoca - Fizik


  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Vektörler, Kuvvet, Denge : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-vektorler-kuvvet-denge-296.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Moment ve Ağırlık Merkezi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-moment-ve-agirlik-merkezi-297.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Basit Makinalar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-basit-makinalar-298.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Hareket : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-hareket-299.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Dinamik : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-dinamik-300.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - İş, Güç, Enerjj : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-is-guc-enerji-301.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Madde ve Maddenin Özellikleri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-madde-ve-maddenin-ozellikleri-302.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Sıvıların Kaldırma Kuvveti : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-sivilarin-kaldirma-kuvveti-303.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Basınç : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-basinc-304.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Isı, Sıcaklık ve Genleşme : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-isi-sicaklik-ve-genlesme-305.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Elektrostatik ve Elektrik Akımı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-elektrostatik-ve-elektrik-akimi-306.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Elektromagnetizma : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-elektromagnetizma-307.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - İndüksiyon Akımı ve Alternatif Akım : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-induksiyon-akimi-ve-alternatif-akim-308.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Yansımalar, Gölge, Kırılma : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-yansimalar-golge-kirilma-309.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Mercekler, Renkler, Aydınlanma : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-mercekler-renkler-aydinlanma-310.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Yeryüzünde Hareket, İmpuls, Momentum : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-yeryuzunde-hareket-impuls-momentum-311.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Dairesel Hareket, Basit Harmonik Hareket, Kepler Kanunu : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-dairesel-hareket-basit-harmonik-hareket-kepler-kanunu-312.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Dalgalar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-dalgalar-313.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Işık Teorileri : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-isik-teorileri-314.html

  Ekol Hoca - Ayhan Hoca - Fizik - Atom Teorileri ve Paralel Hareket : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ayhan-hoca-fizik-atom-teorileri-ve-paralel-hareket-315.html


  Özkan Güray - Kimya


  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Madde Yapısı ve Haldeğişimi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-madde-yapisi-ve-haldegisimi-316.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Atom Yapısı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-atom-yapisi-317.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Periyodik Cetvel : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-periyodik-cetvel-318.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Kimyasal Bağlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-kimyasal-baglar-319.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Radyoaktivite : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-radyoaktivite-320.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Mol Kavramı : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-mol-kavrami-321.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Temel Yasalar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-temel-yasalar-322.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Kimyasal Tepkimeler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-kimyasal-tepkimeler-323.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Gazlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-gazlar-324.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Çözeltirler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-cozeltirler-325.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Enerji : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-enerji-326.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Kimyasal Tepkimelerde Hız : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-kimyasal-tepkimelerde-hiz-327.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Kimyasal Denge : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-kimyasal-denge-328.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Çözünürlük Dengesi : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-cozunurluk-dengesi-329.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Asitler ve Bazlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-asitler-ve-bazlar-330.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Elektrokimya : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-elektrokimya-331.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Hidrokarbonlar : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-hidrokarbonlar-332.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Alkoller ve Eterler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-alkoller-ve-eterler-333.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Aldehit, Keton, Asit, Ester, Azotlu Bileşikler : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-aldehit-keton-asit-ester-azotlu-bilesikler-334.html

  Ekol Hoca - Özkan Güray - Kimya - Aromatik Kimya : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-ozkan-guray-kimya-aromatik-kimya-335.html


  KPSS - Coğrafya


  Ekol Hoca - KPSS - Coğrafya - Türkiye'de Göller : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kpss-cografya-turkiye-de-goller-269.html

  Ekol Hoca - KPSS - Coğrafya - Coğrafi Konum 1 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kpss-cografya-cografi-konum-1-270.html

  Ekol Hoca - KPSS - Coğrafya - Coğrafi Konum 2 : http://pskpt.net.tc/ekol-hoca-kpss-cografya-cografi-konum-2-271.html

  Ekol Hoca - KPSS - Coğrafya - Coğrafi Konum 3 : http://pskpt.ne

 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  zone
  zone's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Ağustos/2009
  Erkek

  sen adamın hasısın adam gece gündüz upload yapıyor arkadaş :D

 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CnkGn
  CnkGn's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Ocak/2011
  Erkek

  hocam tek bi branş halınde paylaşsan mesela mat1 download gibi ?


  yo yo yo 1-4-8-3 to the 3 to the 6 to the 9 representing the abq. what up biaatch! leave at the tone...
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  serhat8102
  serhat8102's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Nisan/2010
  Erkek

  Reistyle bunu yazdı:
  -----------------------------

  hocam tek bi branş halınde paylaşsan mesela mat1 download gibi ?

  -----------------------------

  geometri demiş koymuş linkleri

  onulerdan 1 tanesi lazım olan da olabilir.

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  pSkpt
  pSkpt's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Aralık/2010
  Erkek

  Reistyle bunu yazdı:
  -----------------------------

  hocam tek bi branş halınde paylaşsan mesela mat1 download gibi ?


  -----------------------------

  Senin dediğin gibi yapacaktım dosya boyutu büyük olur kotalı var kotasız var. İndirmek isteyen var istemeyen var o yüzden tek tek yaptım. Normalde benim için de tek yapmak daha kolayıma gelir. :)

   

  2-3 hafta sonra up'lar hızlanacak malum sınav var. 

  Artık 11. Sınf veya seneye hazırlanacaklar çeker. :)


  İmza...
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  sunyy2003
  sunyy2003's avatar
  Kayıt Tarihi: 20/Ağustos/2005
  Erkek

  bu ekol hocanın ders anlatımı çokmu iyi bu kadar


  bu hayat biterkende aklımda hep sen olacaksın B bu dilden firar eden her söz yaydan çıkmış ok gibi (sagopa kajmer) Sago sıcak ekmek üzerine bal kaymak. "Bla bla" larını tartıda tartar bakkal aylak. Aşkın bir sabunsa köpürt beni Pentax
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  MaviGozluDev
  MaviGozluDev's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Eylül/2005
  Erkek

  işine yarayan vardır elbet.. eline koluna sağlık


  .
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  HeYeT
  HeYeT's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Ocak/2006
  Erkek

  yakında rakip olacam onlarada içeriğinasıl yapacam bi türlü bulamıyorum :S


  matematik24.com
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  rajooonn
  rajooonn's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2010
  Erkek
  Tam aradigim cok sagol usta ucgende aci brrrrrr

  Gece! Vampir değilim ama geceyi çok severim. Yalnızsın, oyun oynuyorsun monitörün ışığı ve kendin.
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Nikoteen
  Nikoteen's avatar
  Kayıt Tarihi: 31/Temmuz/2005
  Erkek

  geometriden başka varsa atıver hoja özellikle türev,permütasyon ve integral çok işime yarar.


  Troubles'll come & they'll pass
Toplam Hit: 7048 Toplam Mesaj: 42