folder Tahribat.com Forumları
linefolder Gündem - Güncel Konular
linefolder İnternete Sansür Haberleri Ve Arka Plandaki Karanlık Hesaplarİnternete Sansür Haberleri Ve Arka Plandaki Karanlık Hesaplar

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  acikistihbarat
  acikistihbarat's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Mart/2009
  Erkek

  Bugünlerde birileri neredeyse her internet sitesinde bir haberi yaymaya çalışıyor."Haber" de hükümetin interneti sansürlediği söyleniyor ve hükümete karşı "halk" ın ses çıkarması isteniyor.Acaba gerçekten durum böyle mi ?

  Öncelikle tartışmanın kaynağına inelim.Nedir bu tartışma ? BTK tarafından 23 Şubat 2011 de "İnternetin Güvenli Kullanımı Yönetmeliği" yayınlanıyor.Buna göre internet aboneleri "Çocuk Paketi" , "Aile Paketi" , "Yurt İçi Paketi" olarak 3 paketten birini seçebiliyor.Bunları seçmeyen ise "Standart Paket" ile devam ediyor. Şu andaki intenet abonelerinin paketi "Standart Paket" yani "haber" de bahsedilen filtreleme uygulanmıyor.Dolayısıyla siz bu 3 paketten birini tercih etmezseniz standart olarak devam ediyorsunuz.

  Birçok konuda tedirgin olan aileler çocukları için çocuk paketi veya aile paketi filtrelerini seçebilecekler.

  Bunlara ek olarak geçenlerde yayınlanan "yasak kelime listesi" tam da bu filtreleme paketi ile birleştirilerek ortaya müthiş bir kara propaganda haberi çıkarılıyor.Bu "yasak kelime listesi" avrupada zaten uygulanan bir tedbir.

  TİB in belirlediği "yasak kelime listesi" 3 gruba ayrılıyor.1.grup liste kesin olarak yasaklanan kelimeler.Bunlar "s.k,ya.ak" gibi kelimeler.Aşağıda da görülebilir bu liste ancak resimde sansürlenmiş bu kelimeler.

  Buna göre "buyukya.aklar.com" alan adına sahip bir porno sitesi yasaktır.Ancak "aglayarak.com" gibi "ya.ak" kelimesiyle alakası olmayan alan adı serbesttir.Yine bir sitede verilen örnekteki çarpıtmaya bakalım. "s.k" kelimesi 1.yasak grubuna dahildir.Yani bu kelime ve bununla ilgili olan alan adları yasaktır.Yani "buyuks.kler.com" gibi bir porno sitesi yasaktır.Ancak "degisikmezeler.com" gibi normal bir site serbesttir.Burada kelimenin geçmesi değil kullanım amacı önemlidir.Örneğin "a(me)" kelimesi alan adında porno site ise yasaktır ancak "benimsayfam.com" olarak serbesttir.

  Aynı şekilde 2. ve 3.gruptaki kelimeler ise içerik bakımından denetlenmesi ve aşağıdaki katalog suçlarına dahilseler yasaklanması şeklindedir.Bu grupta "hot" kelimesi de geçiyor.Burada içinde "hot" kelimesi geçen alan adları yasak değildir.İçinde "hot" geçenlerin içeriklerinin denetlenmesi istenmektedir.Eğer yasak kapsamındaki konuları içeriyorsa kapatılması istenmektedir.Örneğin "hotchildrenvideo.com" gibi bir alan adına sahip çocuk pornosu sitesi yasaklanmaktadır.

  ...

  Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si

  MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

  a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

  1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

  2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

  3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

  4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

  5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

  6) Fu­huş (mad­de 227),

  7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

  suç­la­rı.

  b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.

  ...

   http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html

  Burada belirtilen suçları işleyenleri savunmak kimin işine gelir ? Daha çok para kazanmak isteyen hosting firmalarının işine gelir tabiki.Çocuk pornocuları,uyuşturucu satıcıları,kumar oynatanlar,Atatürk düşmanları elbette bunların yasaklanmasını kabul etmezler ve "halk" gibi görünerek buna karşı çıkarlar.

  Özet geçecek olursak, hiç kimsenin internet erişimi, filtre paketini seçmeden filtrelenmiyor ve hiç bir site yukarıdaki suçları işlememişse yasaklanmıyor.Yukarıda belirtilen filtre paketlerini istemeyenler "Standart Paket" ile devam ediyorlar yani şimdi nasıl giriyorsanız aynen öyle devam ediyorsunuz.

  Hala bu konuda hükümete daha çok nasıl saldırabiliriz diye düşünenler var ise kendilerine güveniyorlarsa "kara propaganda" yapmak yerine meydanlara çıkıp "siyaset" yapsınlar.Seçime 1 ay gibi bir süre kala hükümetin interneti sansürleyeceğine inananlar varsa her zaman hükümetin cinliklerinden,kurnazlıklarından yakınanlar aynı hükümetin bu kadar enayi olabileceğini kabul etmeleri gerekir.

  Herşey ortada karar yüce milletindir, karanlık odakların değil !

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  sokoban
  sokoban's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Ocak/2010
  Erkek

  Sansür olayı komple saçma ister filtre yapsın ne yaparsa yapsın.Sorun filtreler değil sorun internette hala sansür olmasıdır.Filtre sadece bu konunun bir ayağıdır anlayın artık şunu gözünüzü seveyim.Ne meraklısınız başkalarınının sizin adınıza karar almasına.


  .
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  CyberAngel
  CyberAngel's avatar
  Banlanmış Üye
  Kayıt Tarihi: 01/Eylül/2008
  Erkek

  Bak güzel kardeşim.Bu ülkede youtube, blogger'daki binlerce site haksız yere engellenmedi mi ? engellendi.Peki biz bu sitelere nasıl giriyroduk.Dns değiştirerek vs... Peki şimid bu ziktiğim standart pakette haksız yere engellenen 60 bin küsür siteye nasıl girecez ? Sence dns değiştirerek mi ?

 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  acikistihbarat
  acikistihbarat's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Mart/2009
  Erkek

  sokoban bunu yazdı:
  -----------------------------

  Sansür olayı komple saçma ister filtre yapsın ne yaparsa yapsın.Sorun filtreler değil sorun internette hala sansür olmasıdır.Filtre sadece bu konunun bir ayağıdır anlayın artık şunu gözünüzü seveyim.Ne meraklısınız başkalarınının sizin adınıza karar almasına.


  -----------------------------
  Sansürü bizzat aileler istediği için bu filtre paketleri hazırlanmış.Hala birçok aile internetin sakıncaları olarak bilinen konulardan dolayı internet almıyor.Onlar düşünülerek hazırlanmış bir uygulama "kara propaganda" olarak kullanılıyor.Standart paketi görmezden geliyorlar,herşey yasaklanıyor fırtınası koparıyorlar.

  cyberangel sen mahkeme misin nereden biliyorsun haksız yere engellendiğini ? Yukarıda katalog suçları belirttim kabul etmeyenler meclisin önüne yürüsünler sağa sola konular açarak milleti kandırmaya çalışmasınlar.

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  RETRET
  RETRET's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Eylül/2007
  Erkek

  Sansürü hangi aileler istemiş? yalan lan bu :) referandum yapsınlar bakalım geçirebilecekler mi? boku yiyorsunuz bari yalan söylemeyin a.q. ağzınızda dudaklarınızın kıyısında her tarafta bok var. görüyoruz işte.


  İnsanın gece - gündüz kavramını kaybetmesi, saatin kaç olduğunu bilmemesi kadar kötü bir durum yok. Yenilmekten kötüsü boyun eğmek...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Mukan
  Mukan's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Ocak/2010
  Erkek

  Söylediğine göre ben ve 60 milyon insan sansüre karşı çıktığımız için karanlık odak oluyoruz. Demek ki ampul dibini bile aydınlatamamış. Gölge etme de güneşi görelim.


  Hakkımda atıp tutan birine rastlarsanız pm gönderin log ve görüntü kazanın. İster atın ister tutun.
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  sokoban
  sokoban's avatar
  Kayıt Tarihi: 23/Ocak/2010
  Erkek

  acikistihbarat bunu yazdı:
  -----------------------------

  sokoban bunu yazdı:
  -----------------------------

  Sansür olayı komple saçma ister filtre yapsın ne yaparsa yapsın.Sorun filtreler değil sorun internette hala sansür olmasıdır.Filtre sadece bu konunun bir ayağıdır anlayın artık şunu gözünüzü seveyim.Ne meraklısınız başkalarınının sizin adınıza karar almasına.


  -----------------------------
  Sansürü bizzat aileler istediği için bu filtre paketleri hazırlanmış.Hala birçok aile internetin sakıncaları olarak bilinen konulardan dolayı internet almıyor.Onlar düşünülerek hazırlanmış bir uygulama "kara propaganda" olarak kullanılıyor.Standart paketi görmezden geliyorlar,herşey yasaklanıyor fırtınası koparıyorlar.

   


  -----------------------------

  Hacı şuan herkes standart pakette default olarak diyorlar.Şu an yasaklı siteler yok mu ? Var.Bunların içinde illegal olanlar olduğu gibi illegal OLMAYAN sadece ideolojik amaçlı kapatılmış (turan dursun,richard dawkins vs.) siteler yok mu ? VAR.Demek ki standart pakette ne VAR ? SANSÜR VAR.Biz neye karşıyız ? SANSÜRE KARŞIYIZ.Durum bu kadar basit.Bu paket dalgasını hangi parti çıkartırsa çıkartsın aynı tepkiyi veririm.


  .
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  god
  god's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Nisan/2007
  Erkek

  evet ben bu haberi siyasi propaganda aracı olarak kullanıyorum bi itirazı olan var mı?


  All is well
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  csr288
  csr288's avatar
  Kayıt Tarihi: 02/Ekim/2009
  Erkek

  o zaman gitsin aileler başvursun isteyen var istemeyen var turkıyede kardesım bana mı srdu benım internetimi engelliyor


  Bu site bağımlılık yapıyor şimdi fark ettim tarih 1 haziran 2011 saat 00:02
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Böcüklerin Efendisi
  krypt
  krypt's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Mart/2004
  Erkek

  Devletten sansür isteyen aile olmak gerizekalılığın önde gideni, aileler istiyor diye nete komple sansür koymak ise arkada kalmayanı. Fi tarihinden beri filtre yazılımları var, TTNet kendisi bile aile koruma paketi sağlamıyor mu? 

  Madem paket ayağına girdin, sansürsüz paket de koysana bir tane. Kaç aile sansür istedi bilmiyorum ama, şöyle nete bir bakın bakalım kaç kişi sansüre hayır demekte? Bu adamları niye ipleyen yok, madem sevgili devletimiz o kadar düşkün vatandaşına.


  while (1<2)
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  mustaphachan
  mustaphachan's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Haziran/2009
  Erkek

  acikistihbarat bunu yazdı:
  -----------------------------

  Sansürü bizzat aileler istediği için bu filtre paketleri hazırlanmış.Hala birçok aile internetin sakıncaları olarak bilinen konulardan dolayı internet almıyor.Onlar düşünülerek hazırlanmış bir uygulama "kara propaganda" olarak kullanılıyor.Standart paketi görmezden geliyorlar,herşey yasaklanıyor fırtınası koparıyorlar.

   

  cyberangel sen mahkeme misin nereden biliyorsun haksız yere engellendiğini ? Yukarıda katalog suçları belirttim kabul etmeyenler meclisin önüne yürüsünler sağa sola konular açarak milleti kandırmaya çalışmasınlar.


  -----------------------------

  Madem bu kadar bilinçli(!) aileler var koşsunlar TTNet'in aile koruma olayını açtırsınlar. 

   


  # birikimini önyargı ve yalanlara hizmet etmek için kullanan kültürlü bir insan olmaktansa maymundan gelmeyi tercih ederim.
Toplam Hit: 12162 Toplam Mesaj: 119