folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Yahudi Adolf HitlerYahudi Adolf Hitler

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DEVSIRME
  DEVSIRME's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2007
  Erkek

  ADOLF HİTLER

  Filistin'de 20.yy başlarında, bir Yahudi Devleti kurmak isteyen Siyonist önderlerin karşısında önemli bir engel vardı. Bu engel, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmeye ikna edilememesiydi. Vaat edilmiş Topraklar'da, tüm dünyayı hakimiyeti altına alacak bir Yahudi İmparatorluğu kurmak için diğer ülkelerde dağınık vaziyette bulunan Yahudilerin tek bir devletin çatısı altında toplamak gerekiyordu. Aksi taktirde kurulması planlanan İsrail Devleti'nin sembolik olmak dışında hiçbir anlamı kalmayacaktı. Siyonistler

  tarafından yapılan sayısız çağrılara rağmen, özellikle Almanya, Fransa, Amerika gibi ülkelerde yaşayan Yahudiler, bu ülkelerin zenginliklerini sömürerek elde ettikleri yüksek yaşam düzeyini bırakıp İsrail topraklarına göç etmek istemiyorlardı. Onca teşvike rağmen, Yahudi nüfusu Filistin topraklarında artmıyordu, aksine Yahudiler evlerin dönüyordu. Bunu engellemek için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Yapılan iş şuydu: Hitleri başa getirmek. Böylece Yahudilerin Filistin topraklarına gelmeleri sağlanacaktı.
   

  HUGENBERG FİLM ŞİRKETİ

  Universal-Film AG (UFA): Kurucuları ,Yahudi Hugenberg,Ruhr Bölgesi Sanayicileri ve Yahudi Emil Georg von Strauss.
  Yahudiler II.Dünya Savaşı öncesi Film şirketleri aracılığıyla savaşı teşvik edici filmler göstererek halkı kışkırtmış,Hitler ve Nasyonal-Sosyalist Parti'nin ateşli propagandalarını yapmışlardır.Propagandanın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay prodüksyon fabrikalarına,atölyelere

   

  ve çok sayıda sinema salonuna sahip olan Hugenberg Film Şirketi'ne aittir.Alman Nasyonel Sosyalist Parti'nin yöneticisi ve fikir babası olan Alfred Hugenberg aynı zamanda bir dönem Hitler'in ekonomi bakanlığını da yapmıştır.

  YAHUDİ SOYKIRIMI

  Daha önce Tevrat'ta İsrail devleti sınırlarının neresi olduğunu yazmıştık. Bu olayı Siyonistler dava edinmiş ve bu uğurda her şeyi yapmayı göze almışlardır. Siyonistlerin gözü öylesine kararmıştı ki, kendi kardeşleri bile katletmeyi göze almışlardı. Artık kesin olan bir şey var; Nazi Almanya'sını Yahudiler ortaya çıkarmış, lideri olan Adolf Hitleri de bizzat kendileri beslemiştir. Hitler başlı başına bir Yahudi senaryosudur.

  İlk İsrail Başbakanı David Ben Gurion,göreve geldiği ilk andan itibaren İsrail'e göçü gerçekleştirmek için her türlü yolu denemişti. "Ana babaları, çocuklarını buraya getirmeye çağırıyoruz. Yardım etmeyecek olurlarsa, gençliği İsrail'e biz getireceğiz; ancak umarım ki buna gerek kalmaz."

  Sonuç olarak; Siyonistler Yahudileri Filistin topraklarına getirebilmek için Hitler'i başa getirdiler. Başa gelen Hitler sadece ve sadece Yahudilere hizmet için vardı ve hizmetini de en iyi şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalıştı. Soykırım Hitler aracılığıyla yapılıyordu ve yapan da Yahudilerden başkası değildi.Hitler Yahudilere hizmet eden biriydi.

  SİLAHLARI KİM SATTI

  Yahudiler yalnızca ekonomilerini finanse ettikleri ülkelerin siyasetlerini kontrol altına alıp savaşa sürüklemek suretiyle değil, aynı zamanda doğrudan silah üretimini tekellerinde tutarak da savaşlara gerekli zemini hazırlamışlardır.Son yüzyılda en meşhur dev silah üreticileri; Almanya'da KRUPP,ABD'de ise BARUCH.

   

  Krupp ailesi,Almanya'yı silahlandırarak II.Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde büyük rolü oynayan Yahudi silah üreticisidir.(Gustav Krupp Hitler ile birlikte)
  Krupp,Hitler'in iktidara getirilmesi için diğer Yahudi sanayicilerle birlikte en büyük gayreti gösterenlerden biridir.Hitler'in istediği zaman yararlanabileceği özel bir harcama fonu kurulmasına ön ayak olmuştur. Krupp,Hitler'in seçim kampanyasına finansal destek sağlamış ve Hitler'in iktidara gelmesinden sonra da hükümetin ekonomik danışmanı olarak göreve başlamıştır.Hitler'in iktidara geldiği 1933'ten,savaşın sona erdiği 1946 senesine kadar Krupp net karını %433 oranında arttırmıştır.

  Ülkeyi savaşa sürüklerken bile ceplerini düşünüyorlar.

  KRUPP VE BARUCH

  Almanya'da ki Yahudi sermayeli silah şirketi Krupp'un yanı sıra,Amerika'da da diğer bir Yahudi kapitalist,dünya silah sanayisinin en büyük üretimini elinde tutan Bernard Baruch de Hitlere finansal kaynak sağlamıştır.20.yy'ın en büyük silah tüccarlarından olan Baruch da,diğer bütün meslektaşları gibi Yahudiydi. Baruch 1914'te ABD'deki 246 silah fabrikasından 243'ünün sahibi olmak gibi bir rekoru elinde tutmaktaydı.
  O yıllarda I.Dünya Savaşı esnasında ABD Savaş Endüstrisi Başkanlığı yapmış,aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinin silahlanmasında önemli katkılarda bulunmuştur.Hitlere de büyük destek vermiştir.Hitler'in seçim kampanyasına oldukça büyük finansal kaynak ayırmıştır.Savaş zamanında da Hitlere büyük kaynak aktarmıştır.Aynı zamanda Atom Bombası'nın üretiminden patlatılmasına kadar tüm aşamalarını idare ve finanse etmiştir.Ek olarak,Yahudi devletinin kurulmasında da büyük rol oynamış ancak Yahudi devletinin kurulmasının nihai hedef değil,amaçlarının yalnızca ilk kısmıydı.

  HİTLER'İ KİM FİNANSE ETTİ

  "Yahudiler bana mücadelemde önemli katkılarda bulundular.Hareketimizde çok sayıda Yahudi'nin mali desteğini gördüm.Daha o zamandan kuvvet ve başarının ne yönden geleceğini biliyorlardı."(Adolf Hitler)
  Hitler'e Mali Destek Sağlayan Yahudi Bankalar

  ·Deutsche Bank:Alman savaş ekonomisini yönlendirmiştir.Hitler'i finanse etmeleri yönünde hemen hemen bütün şirketlere baskı uygulamıştır.
  ·Dresdener Bank:Sahibi Eugen Gutmann.Aynı zamanda barut üreticisi Lois Hagen,Loewe ve Krupp silah fabrikalarını finanse etmiştir.

  ·Darmstaetter Bank:Sahibi Abraham Oppenheim,Bşk.Jakop Goldschmith
  ·Bleichroeder Bank:Kurucusu Samuel Bleichroeder,sahibi Bleichroeder ailesi.
  ·Speyer Bank:Sahibi Speyer ailesi.
  ·Mendelsshon Bank:Sahibi Mendelssohn ailesi.II.Dünya Savaşından önce Alman Endüstri Komitesi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır.Alman savaş endüstrisi ve kimya sanayini finanse etmiştir.
  ·Warburg Bank:Sahibi Warburg ailesi.Alam savaş endüstrisini finanse etmiştir.Almanya'yı dış dünya ile bağlantıda tutan bir Yahudi bankasıdır. I.Dünya Savaşından sonra Almanya için diğer devletlerden kredi temin etmiştir.
  ·Arnhold Bank:Sahibi Arnold ailesi.Alman Silah sanayisini ve savaş endüstrisini finanse etmiştir.Bamag,AEG,Agfa,Dresdner Bank,Ludwig Loewe Ag ve daha birçok Alman silah ve mühimmat fabrikalarının ortak ve finansörlerinden idi.
  ·Disconto-Geselischaft:Kurucusu Solmssen ailesi.Sahibi Hitler'in en büyük finansörlerinden Georg Solmssen'dir.Georg Solmssen Hitler döneminde Alman bankacılığının merkez organizasyon başkanıydı.Gemi inşaatı,donanma ve ağır savaş sanayi,petrol endüstri,telekomüninikasyon alanlarında yatırımlar yapmıştır.
  ·BHG Berliner Hendelsgesellschaft:Sahibi Carl Furstenberg,savaş sanayini finanse etmiştir.Tamamı Yahudilere ait olan Ruhr Bölgesi endüstrisini desteklemiştir.
  ·Schaafhausensch Bankveerein:I.Dünya Savaşı'nda Siegfired Samuel yöneticiydi,II.Dünya Savaşı'nda ise Gutmann yöneticiydi.Loewe Konsorsiyumu'na katılıp,Loewe Silah Fabrikaları'nı finanse etmiştir.Tamamı Yahudilerin tekelinde olan Ruhr Bölgesi'ndeki savaş endüstrilerini finanse etmiştir.
  ·Nationalbank für Deutschland:Sahibi Gutmann,savaş sırasında elektirik endüstrisini finanse etmiştir.Bir başka Yahudi bankası olan Darmstaedter Bank ile birleşmiştir.
  ·Commerz und Privat Bank:Yöneticisi Curt Sobernheim,Alman savaş ekonomisini desteklemek amacıyla iç ve dış ticari kuruluşlarıyla ilişki kurma görevini üstlenmiştir.
  ·Berg und Metallbank:Sahibi Dr.Willhelm Merton,savaş sanayinin hammadde kaynaklarını finanse etmiştir.
  ·M.A.V Rothschild & Söhne:Sahibi Rothschild ailsei.Her alanda savaşı finanse etmiştir.

  Kimya Sanayi'nde Ki Üç Dev Yahudi Kuruluşu

  ·Bayer:Hitler'in savaş propagandasını üstlenmiştir.
  ·IG-Farben:Krupp ile beraber Auschwitz kamplarındaki tutukluları fabrikalarında ölesiye çalıştırdıktan ve tutukluları çalışmayacak hale getirdikten sonra öldürmüşlerdir.
  ·Agfa:IG-Farben şirketine bağlıdır.Bu şirkette Hitler'i büyük ölçüde finanse etmiştir.

  Hammadde Kaynaklarının Sahipleri De Yahudidir

  ·Deutsche Erdöl:Sahibi Jakob Goldschmidt,yöneticisi Arthur Solomonsohn.
  ·Deutsche Petroleum AG:Sahibi Deutsch Bank
  ·Blumenstein-Konzern:Sahibi Blumenstein ailesi.Savaşta 10 Milyon Mark'lık kum torbası üretmiştir.
  ·Deutsche Eisenhandel AG:Sahibi Leo Lusty,demir üretmiştir.
  ·Vereinigte Stahlwerke:Çelik sanayi.
  ·Beer Sondheimer & Co:Metal üretmiştir.
  ·M.1.Caro & Sohn:Demir üretimi.
  ·Phoenix AG:Madencilik.

  Silah Fabrikaları Ve Savaş Malzemeleri Üreten Yahudi Şirketler

  ·Krupp Silah Fabrikaları:Sahibi Krupp ailesidir.
  ·Loewe Silah Fabrikaları:Sahibi Loewe ailesidir.
  ·Mauser Silah Fabrikaları:Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull.
  ·Deutsche Silah Ve Mühimmat Fabrikası:Sahibi Isidor Loewe.
  ·Stahlwaren und Walfen Fabrikası:Sahibi Alexander Coppel.
  ·Alman-Atlantik Telgraf Şirketi:Sahibi Loewe ailesi.
  ·Hannesmannröhren-werke AG:Yöneticisi George von Siemens.
  ·Aron Hirsch & Sohn:Kaçak silah üreticisi.
  ·Hirsch Kupfer und Messindwerke AG:Sahibi Sigmund Hirsch.
  ·Solingen Mühimmat:Sahibi Alexander Coppel.
  ·Köln-Rottweiler Barut Fabrikası:Sahibi Louis Hagen.
  ·Rheinische-Westfalische Barut Fabrikası:Sahibi Louis Hagen.
  ·AEG:Kurucusu Emil Rathenaus,askeri alanda kullanılan her aracın motorunu AEG üretmiştir.
  ·Siemens:Tamamen silah sanayi için çalışmıştır.Sahibi Siemens ailesidir.
  ·Lufthansa:Nazi Almanya'sı hava kuvvetlerini oluşturmuştur.

  NAZİ ALMANYASINDA BASIN

  II.Dünya Savaşı öncesinde,Hitler Nasyonel Sosyalist partisini iktidara getirmesinde,Alman basını tekeline almış Yahudi yayın kuruluşları çok büyük rol oynamışlardır.Yahudi basın monopoli,halkı Almanya'da yaygınlaştırmak istedikleri ırkçı nasyonel-sosyalist ideoloji doğrultusunda yönlendirip bu ülkeyi en büyük savaşın ateşleyicisi konumuna sokmuştur.Bu büyük Yahudi basın-yayın kuruluşlarından bazıları şunlardır:

  ·Ullstein (ailesi) Yayınevi:Berliner Illustrirte,BZ am Mittag,Berliner Morgenpost,Berliner Zeitung,Vossiche Zeitung,Deutsche Allgemenie Zeitung,Dame,Baumwelt,
  Verkehrstechnik,Herteren Fridolin,Grune Post isimli gazetelin sahibi.

  ·Mosse (ailesi) Yayınevi:Berliner Morgenzeitung,Berliner Tageblatt,Berliner Volk-Zeitung,8-Uhr Abendolatt,Annocen-Expedition,Rudolf-Mosse-Code.Mosse Hitler için dev kampanyalar düzenlemişti.

  · Hugenberg Yayınevi:İnternational Haber Acentası,Telegraphen-Union Telgraf Birliği,Allgemeine Anzeigengelellschaft ,Natuum Darlehens AG,Vera Verlagsanstalt GmbH,Berliner Lokalanzeiger,Die Woche.

  YAHUDİ SS LİDERLERİ


  Nazi Partisinin ilk üyelerinden olan Maurice aynı zaman da Hitlerin yakın arkadaşıydı da. Maurice'nin kariyeri de parlaktı. SA'nın ilk lideriydi ve SS'in kurucuları arasında yer alıyordu. Hitler ilk üye,Maurice de ikinci üyesiydi. Daha sonra Himmler tarafından Yahudi olduğu fark edildi.Himmler Maurice'nin SS lerden atılması için görüşmeler yaptı ama Hitler Maurice'nin SS lerin ilk üyesi olmasıdından dolayı bunu asla onaylamadı.  Nazi Almanya'sında Gestapo denilen önemli bir gizli servis vardı. Bu gizli servis,halkı gizlice denetler yönetime karşı olanların hayatlarına son verirdi.Bu servisi Reinhard Heydrich kurmuştur. İlginç olan şu ki,Heydrich bir Yahudi aileye mensuptur. "Nurembergs Kanunları"na göre de, Yahudilik şöyle tanımlanır: Eğer ailende bir Yahudi varsa, sen de Yahudisin. Daha ilginci de şu;Heydrich'in Yahudi olduğunu Hitler ve Himmler de dahil olmak üzere, bütün önemli Nazi liderleri biliyordu.  İsminden de anlaşılacağı gibi Salomon (Yahudi İsmi) da bir Yahudidir. Uzunca bir süre SA lara liderlerlik yapmış olan Salomon, Nasyonal Parti içinde de önemli bir şahsiyetti. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Hitler sadece Yahudilere hizmet için başa geldi. En olmayacak yerde, SS lerin için de Yahudilere rastlıyoruz.

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  jayde
  jayde's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Mart/2007
  Erkek
  komplo teorisimidir yada doğrumudur orası tartışılr ama hitlerin soykırımı bugünkü israilin kurulmasınd büyük etken olmuştur
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  atlantis
  atlantis's avatar
  Kayıt Tarihi: 21/Haziran/2006
  Erkek

  Adolf Hitler  2. dünya savaşından önce yahudi yardımı almıştır bu doğrudur bu araştırmayı yapan kardeşimize teşekkürlerimi borç bilirim  fakat daha sonra durumlar değişmiştir . Hitler ilkönce yahudileri kullanma yoluna girmiştir . Ülkemizde bir söz vardır çarka birden çomak sokulmaz işte bu söz tam bu zamanlara uygundur  Hitler herşeyi yavaş yavaş halletme yoluna girmiştir . Hava kuvvetleri ve tank orduları gibi üstün yapılanmalarda hep yahudileri kullanmıştır. maksadı yahudilerin almanya dan ve dünya uluslarından soyduklarını onlardan ele geçirmekti. Hitler  savaşın öncelerinde S A ları ve komutanları solomon u bir gecede uzun bıçaklar adı verilen bir operasyonla tüm S A larla birlikte katlettirmiştir. S A ların komutanı bir homoseksüeldi vede yahudi ismi taşımaktaydı. Hitler in ilk başarısı bu idi sonra yahudi sermayaesini iyice ele geçirip kullandıktan sonra sıra yahudi sorununa gelmişti . Hitler başta ilüminati ve free mason örgütleri ve yahudi kuruluşları tarafından lanse edilmiş olsada sonradan onlara baş kaldırmış ve onlarla savaşmaya başlamıştır. yahudilerin ilk planı olan filistini elegeçirme projesine göre hitler yauhdilerin almanyadan sürülmesine evet demiştir hatta proje olarak yahudilerin deniz yoluyla filistine gönderilmesi yönünde bir plan bile hazırlamıştır. Fakat zamanla bu planı değiştirmiş ve yahudileri toplama kamplarına göndermiştir . Tabiki bu olaydan sonra başta yahudi kökenli devlet olan amerika birleşik devletleri ve diğer yahudi kuruluşları ile arası açılmıştır. yahudilerin katli hali devam etmiş hatta türkiye ye gelen struma adlı gemi yahudilerle dolu olarak çanakkale ye girdiğinde türk limanlarına yaklaşması Hitler in isteğiyle türk makamları tarafından engellenmiş ve bu struma adlı gemi çanakkalede batmış ve içindeki binlerce yahudi boğulmuştur. bu yajhudiler filistine gitmek için yola çıkmışlardı.  böylece Hitler tarafından yahudileri fiistine gönderme planına ilk darbe inmiştir. ToplM kamplarına atılan yahudilerden  tonlarca altın ve mücevher alınmış ve bunların bir bölümü hançer birliği aracılığıyla türkiye ye kadar girmiştir yani yahudiler soyulup soğana çevrilmiştir hatta almanyadan kaçan bazı yahudi bilim adamları türkiyeye sığınma yolunu bile tutmuşlardır bu konuda da Hitler çalışmalar yaparak Türkiye büyükelçiliği kanlıyla  yahudi göçünün önlemesine çabalamış ve ülkemize yahudilerin girmesi engellenmeye çalışılmıştır. savaştan sonra kurulan odessa isimli SS örgütü mısıra üst kurarak arap israil savaşında müslümanlara yardım etmiştir. SS lerden alınan yardımla mısır ordusu 1960 yılında dünyanın ilk omuzdan atıla akıllı füze sistemlerinden olan ayn as sakr füzelerini yapmıştır. ve bütün dünya şaşkınlıkla bu olayı seyretmiştir çünkü küçücük mısır nasıl olduda amerika ve sovyet rusya ile aynı yılda bunları yapabilmişti cevap belliydi Hitler in vasiyeti ile kurulan onun izinden giden SS odessa örgütü . bu örgüt savaştan sonra hep yahudilerle ve israille savaşmıştır ve araplara yardım etmiştir. Hatta odessa örgütü ülkemizdede faliyetler yapmıştır. Türkiyedeki başta ülkücüler olmak üzere çeşitli sağcı guruplara yardım etmiştir. Bu da yetmemiş odessa güney amerikada pinoşe rejimine destek vermiş ve allende nin indirilmesini sağlamıştır. Odessa nın faliyetleri bunlada bitmemiştir  saddam hüseyin in füze sistemleri ve bunların geliştirilmesi ve ırak yapımı lazer güdümlü füze ve taktik balistik füze sistemleri yapımında odessa nın yardımları olmuştur. Odessa örgütü şu anda iran islam cumhuriyrtine yahudilerle savaşması amacıyla teknoloji desteği vermektedir. Bu gibi olaylardan hareketle şunu diyebiliriz  Hitler yahudilerin ortadan kaldırılmasını vasiyet etmiş ve bu7nu için örgütleri kurdurmuş ve gerekli parayıda yine yahudileri sömürerek sağlmıştır. Hitler bir yahudi dostu olsaydı bunların hiç biriyle uğraşmazdı onun planı açıkça belliydi yahudileri baştan kullanmak ve sonrada yok etmek. Bugün amerikada ve ingilterde bile örgütlenmiş nazi örgütleri bulunmaktadır ve bunlar hala yahudilere karşı savaşmayı tercih etmektedirler peki o zaman ne diye bunlar yahudilerle savaşıyorlar Hitler yahudi dostu olsaydı bunların güney amerika ve amerika birleşik devletleri ve ingilterede neişleri var. Hitler hançer birliğini kurdururken filistin müftüsü amin el hüsyni hoca efendiyi berline çağırtmıştı ve ona hiçbir zaman yahudilere bir devlet kurduracağını söylememişti vede yahudiler sadece filistine atılacak ve hakimiyet yine müslümanlarda olacaktı Hitlerin planı buydu.Savaştan sonra bazı hançer mücahitleri hem ülkemize geçerek hemde filistine giderek oralardaki müslümanlara yardım etmişlerdir ve bunların yetiştirdiği mücahit örgütler hala israille savaşa devam etmektedirler ve amaçları israili yok etmektir. görüldüğü gibi  Hitler çok zeki bir devlet adamıydı başta yahudilri kullandı ve sonrada onların işini bitirmek için elinedn geleni yaptı.

   


  gündüz gece feneri ile dolaşırmış bi gün sormuşlar ey diyojen gündüz niçin fenerle dolaşıyorsun o da demişki ADAM ARIYORUM
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ozoglan
  ozoglan's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2007
  Erkek
  1gazetede okumuştum iran yahudi soykırımını kabul etmeyen sempozyumlar düzenliyor ve aşırı dindar yahudiler bu sempozyumlara katılıp yahudi soykırımını kabul etmio.ben soykırıma inanmıyorum.ve tek gercek su dünya 1avuç yahudinin parmaklarında dönüyo:(

  paramparça aşklar ve köpekler..
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DEVSIRME
  DEVSIRME's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2007
  Erkek
  işin arka üzünü atlantis biliyor ;)
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  HaYVaN
  HaYVaN's avatar
  Kayıt Tarihi: 02/Temmuz/2007
  Erkek

  Bu yahudiler sağlam bi millet bence.

  Hitler,einstein gibi bütün zeki adamlar onlardan çıkıyo ne hikmetse?

  Aslında kendileirni üstün gördükleri için böyle...

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DEVSIRME
  DEVSIRME's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2007
  Erkek

  Bak şimdi bu hikmetin sebebi : Allah'a inanma yollarımızın farklılığıdır.

  hristiyanlar Allah'a inanınca dünya ile ilişkisini keserler. Yok papaz hiç evlenmez, bakire rahibe gibi ...

  yahudiler Allah'a inanınca sırf dünya hayatına yöneliler ve sırf dünya için çalışırlar. Bu yüzden gelişirler çünkü dünyada ne kadar çalışırsan ahirette o kadar görürsün gibisinden.

  Müslümanlar, Allah'a inanınca hem dünya hem ahiret için çalışırlar. ikisini dengede tutarlar. en güzel şekli :D

 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  jannissary
  jannissary's avatar
  Kayıt Tarihi: 15/Eylül/2007
  Erkek
  yahudileri sevmem ama gerçekten akıllı ,zeki adamlardır. çalışkandırlar ticaret yaparsanız hem kendine hem size kazandırır yüzünüzü güldürürler. bizzat ticaretle uğraşan (büyük işletmeler) tanıdıklarımız aynı şeyden bahsediyorlar yahudilerle iş yapan kaybetmez diye. yanlış anlaşılmasın katliama kurban gitmeyim burada ama bu saydığm özellikleri gerçekten içinde barındıran bir millettir yahudiler.

  15-17 yaşları arasında ham bünyeli,cahil,karanlık beyinler tarafından yetişmiş geleceğin statükocu elitleriyle bayağı ve gereksiz tartışmalardan sıkıldığımdan dolayı artık siyasi tartışmalarda boy göstermeyeceğim. o konulara yazanlara dışardan bakıp cahilliklerini nasıl kustuklarını son derece iyi görebiliyorum.size kolay gelsin. isteyen herkes üstüne alınabilir. gocunduysanız pm atabilirsiniz.
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DEVSIRME
  DEVSIRME's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2007
  Erkek

  - güneşten önce kalkarlar

  - üniversiteyi bitirip ticarete atılırlar.

  - alayı masondur .

  hiç birini sevmem .

 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  kafkafkaf
  kafkafkaf's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Ağustos/2007
  Erkek

  Yahudilerin emperyal düzende egemen olmalarının 2 nedeni vardır

  1- Çok sıkı lobicilik yapmaları, örgütlü olmaları

  2- Hemen hemen hepsinin yükek tahsil görmesi (eğitim şart!) ve bu eğitim sonrası rant ekonomisinde önemli mevkilere  gelmeleri


  http://emorcraft.blogspot.com.tr/
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DEVSIRME
  DEVSIRME's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Eylül/2007
  Erkek
  katılıyorum !!!
Toplam Hit: 6756 Toplam Mesaj: 12