Ders 1 - Asp İle Programlamaya Giriş

C. ASP SAYFALARI NASIL İŞLİYOR?

ASP sayfaları sunucu tarafında çalışacak kodlar içerir. Sunucu taraflı bu dosyalar dinamik içerikli Web sayfaları yaratmayı sağlar. Örneğin Web sitesi üzerinde sipariş vermek gibi. Ayrıca ASP sayfalarında çok sayıda yerleşik nesne olabilir. Bu nesneler ASP dosyalarının script olarak programlanmasını sağlar. Örneğin Request nesnesi kullanılarak kullanıcıdan bilgi alınır, Response nesnesiyle de kullanıcıya bilgi gösterilir: 

<% 

Response.Write("ne haber")

%>

ASP sayfaları ayrıca birtakım bileşenlerle zenginleştirilebilir. Sunucu taraflı ActiveX bileşenleri veritabanlarıyla çalışmayı, elektronik posta göndermeyi ya da dosya sistemine erişmeyi sağlar. Bu anlamda ASP sayfalarıyla yapılabileceklerin sınırı yoktur.

ASP sayfalarının işleyişini HTML belgelerinin işleyişiyle karşılaştırarak şu şekilde açıklayabiliriz:

-Kullanıcı bir Internet adresinin URL adresini Internet Explorer’ın adres çubuğuna yazar. Bu sunucunu adı ve ASP dosyasını adı (http://localhost/default.asp) yazılır. 

-Web sunucusu bu adrese karşılık gelen dizindeki varsayılan ana dosyayı (bu bir HTML dosya ya da ASP sayfası olabilir) tarayıcıya gönderir. ASP dosyasını işler ve sonuçlarını tarayıcıya gönderir.  Bu süreç içinde sayfada yer alan ASP kodları işlenir. Sonuçları HTML olarak tarayıcıya gönderilir.

-Tarayıcı HTML etiketlerini yorumlayarak içeriği görüntüler.

D. ASP SAYFALARINI ÇALIŞTIRMAK

ASP dosyaları bir öndeki konuda adı geçen ortamlarda hazırlandıktan sonra herhangi bir derleme işlemi olmadan doğrudan çalıştırılırlar. Eğer hata varsa bu çalıştırma sürecinde ortaya çıkar. ASP dosyasını adı Internet Explorer ya da diğer bir tarayıcı program aracılığıyla belirtilir ve dosyaya erişim sağlanır.

Örnek çağırmalar:

http://localhost/test.asp

http://localhost/default.asp

ASP dosyası bir alt dizinde olabilir:

http://localhost/altdizin/test.asp

Uzak bir sunucudaki sayfaya erişim:

http://serverxyz/default.asp

Hazırlanan ASP dosyalarının uzantısı .asp dir. Bu dosyayı çalıştırmak için Web sunucusu üzerinde wwwroot dizinine konması gerekir. Bunun dışında Internet Information Server’ın WWW hizmetinin çalışması ya da PWS hizmetinin çalışması gerekir. Asp dosyalarını çalıştırmak için önce dosya inetpub\wwwroot dizinine kopyalanır ardından Internet Explorer adres çubuğunda http://localhost/ornek.asp şeklinde yazılarak çalıştırılır.

Örnek:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> örnek </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<% 

dim tarih

tarih = day(date)& " " & monthname(month(date)) &" "& year(date)&" <br>"&weekdayname(weekday(date))& " "&time

response.write tarih

%>

</BODY >

</HTML>

Örnek:Bilgi Girişi

tatilbilgisigir.asp

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> ÖRNEK FORM </TITLE>

</HEAD>

<script language = "VBScript">

sub al()

document.tatil.tarih.value = date()

End sub

Function tatil_OnSubmit()

Tatil_Onsubmit = false

Sonuc= InStr ((document.tatil.sure.value),"@")

If Sonuc = "0" Then

MsgBox "e-mailiniz yanlış ", vbCritical, "Giriş Gerekiyor."

tatil.sure.Focus

Else

Tatil_Onsubmit = True

End If

End Function

</script>

<body onload=al()>

<form name=tatil action=tatilkayit.asp method=post>

Tarih:

<input type=text Name= "tarih">

<br>

Otel:

<input type=text Name= "otel">

<br>

Sure:

<input type=text Name= "sure">

<br>

<input type=submit Name= "kaydet" value="kaydet">

</form>

</body>

</HTML>

Kaynak: Faruk Çubukçu
Tarih:
Hit: 3027
Yazar: renegadealienYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.