Ders 1 - Asp İle Programlamaya Giriş

Örnek: tatilkayit.asp

<!--#include file="ADOvbs.inc"-->

<%

' ADO değişkenleri

Set oCon = Server.CreateObject("ADODB.connection")

Set oRs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")

'veritabanını ve tabloyu aç

oCon.Open="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=c:\sil\omer.mdb"

oRs.Open "tbltatil", oCon, adOpenKeyset, adLockOptimistic

oRs.AddNew 'yeni kayıt eklemek

oRs.Fields("tarih") = Request.Form ("tarih")

oRs.Fields("otel") = Request.Form ("otel")

oRs.Fields("sure") = Request.Form ("sure")

oRs.Update

Response.Write "tatil bilgileriniz kaydedildi...."

oRs.Close

%>

Kaynak: Faruk Çubukçu
Tarih:
Hit: 3027
Yazar: renegadealienYorumlar


Siftahı yapan siz olun
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız.