Metal Müzik İle İlgili Her Şey

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dark22
  dark22's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Şubat/2011
  Erkek

  Satanizm;şeytana tapıcılık,birgün şeytanın Tanrı'yı yenmesine inanılması,tüm kötülüklerin anası olarak bilinmesine binaen saygı duyulması,adına ayinler düzenlenilmesi gibi sapkın inançlara dayanan bir sistemdir.Herşeyde olduğu gibi bu konuda da Lavey den bu yana birçok sapmalar meydana gelmiştir. 

  Lavey in satanizm anlayışına göre insan kendisine yettiği ölçüde yaşamalıdır.Yaşarken edindiği deneyimleri kişisel zevklerine göre uygulaması gerekir.Bu şekilde bir sistematik oluşturan insanın zamanla inanç sistemi de oturaklı bir hale gelir ve tamamen kişisel zevklerinden oluşan bir sistem oluşşturduğunun farkına varır.Herkes kişisel zevklerinden ibaret bir din oluşturabilir.Ya da inanç kavramları.Asıl amaç bu inancın zamanla karanlığa dönüşmesi ve potansiyel bir şeytan yaratması.Bundan ötürü herkes oluşturduğu bu inanç ile kendisini ya da amacını şeytana dönüştürebilir.Şeytan kötülüklerin sembolüdür.Ve Lavey e göre oluşturulan zevksel inançların tümü karanlığa bulandıktan sonra şeytan sembolünü almaktadır. 

  Daha genişletilebilir Lavey inanç sistemi konusunun yanı sıra günümüz satanizme dayanan kesimde birçok pürüzler ve yanlışlıklar meydana gelmiştir.Bunlardan en barizi her ayın 13 üne gelen günlerde şeytan için ayinler düzenlemeleridir.O kesime göre tarihte yaşanmış bir olay şeytanın üstünlüğünü kanıtlamıştır.Geçmişte farmasonların bir ayın 13 ünde Cuma günü kurala uymayan ve mason olan "kadınları" katlledilişi anlatılır.Kimisi de tapınak şövalyelerinin kilise tarafından katledilmesi olarak anlatır.Günümüz satanizm anlayışını benimseyenlere göre o gün şeytanın zafer günüdür.Şeytan o insanların içine kötülüğünü yaymış,birçok insanın katledilmesine sebep olmuştur.Bunun şeytanın büyük bir zaferi olduğuna inanılmış ve her ayın 13 ünde ona bu olaydan dolayı saygı törenleri yapılmaya başlanmıştır.Elbetteki Lavey in anlayışında böyle bir durum söz konusu değil. 

  Bu çarpıtılmışlık gibi daha birçok kavram yozlaştırılarak günümüze kadar gelmiş ve günümüz satanizm anlayışı türemiştir. 

  70-80 lerde Heavy Metal in çıkışı ile nesiller yeni bir yöne doğru yönelmiş,toplumun elit kesimlerinden bu yönelişe büyük tepkiler gelmiştir.Nitekim gençlerin aykırı imajları,dinledikleri alışılagelmedik müzik türü her kesimden tepki görmüştür.Çoğu kez davalar açılmıştır.İntihar olaylarının altında Heavy Metal in yattığı savunulmuştur.Birçok gruba gençlere kötü sözlerle kötü örnek olduklarına dair mahkeme davaları açılmıştır.Son olarak grupları satanizm ile suçlamışlardır. 

  Elbette bu suçlama satanizm deki yıkım ve Heavy Metal deki aykırılık ile bağdaştırılarak yapılmıştır.Çoğusunda göre ilk satanist ilan edilen grup Led Zeppelin dir.Basın organlarında manşetler,dörtlü ruhunu şeytana sattı ithamları vs..Yanıldıkları tek nokta ise barizdi ; Heavy Metal i bilmemek... 

  Heavy Metal in zamanla oturaklı hale gelmiş olmasının birçok getirisi olmuştur.Heavy MEtal Kültürü dediğimiz olay,tıpkı Easy Rider olayı gibidir.Easy Rider da toplumdan,düzenden sıkılan insanların,Harley motorlarla kendilerini yola vurmaları,tüm sorunları arkalarında bırakarak uzun yollarda özgürce yol almaları düşünüşü,zamanla birçok insan tarafından da o denli yaşanmaya başlamışki,bir kültür haline gelmiştir.Aynı düşünen,aynı şeye kızan ve aynı işi yapanların oluşturduğu bir kültür.Bu şekilde kendiliğinden oluşan Heavy MEtal kültüründe yıkıma dair zerre kadar bir ize rastlanmamaktadır.Yıkım elbette toplumsal düzenin,saçma sistemlerin temellerine atılan dinamitlerle yapılan yıkımdır.Asla kişisel ve ruhsal yıkım değildir. 

  Bu yıkımı yanlış yerlere çeken insanlar satanizmdeki yıkım ile paralellik gösterdiğini zannetmeye başlamışlardır.Bu olgu zamanla kafalarda öyle derin izler bırakmıştırki,önyargı haline gelmeye başlamıştır.Heavy Metal, yolunda seneler sonrasında dahi karşılaşabilecek ağır bir yara almıştır. 

  Zaman geçmiştir,90 lara ve günümüze gelinmiştir.Heavy Metal in satanizmle ağır yara almasının dışında ciddi yaralar alması da devam etmiştir.Nitekim içten yıkımın en kötü yanı olan "yobaz tür oluşumlarıdır". 

  Black metal türü dediğimiz Heavy Metal ile asla bağdaştırılmaması gereken müziği icra eden kesim,inanç sistemini oturtamamış,gösteriş,para,şan,şöhret,aykırılık gibi kavramları edinmiş insanlardan oluşmuştur.İşte Heavy Metal in satanizm bazında gördüğü en büyük zarar da burada olmuştur.Onca sene heavy grupların elemanları aksini iddia etmiş,birçok mahkeme davasında boy göstermiştir.Tüm çabaların boşa gitmesi Black Metal gruplarının saçma bir şekilde satanizme yönelmesi ile başlamıştır. 

  Grupların müzik tarzları,hepsinden öte yaşayışları,kilise kundaklanmaları,gençlere satanizmi özendirme gibi hal ve davranışları Heavy Metal e kara bir leke gibi yapışmıştır. Senelerdir Heavy Metal i yiyip bitiren önyargılar daha yıkılmamışken,böylesine ciddi bir sorunun çıkması da büyük şok olmuştur camiada.Sataizm gün geçtikçe sapkın insanların metal müziği alet etmesi ile kanamasını büyütmektedir. 

  Acı ve gülünç olan bir başka yön ise 80 lerde King Diamond,Kiss,Mercyful Fate gibi imaj farklılığı ile göze çarpan,müziğindeki mistik,ürkütücülük ve vahşlilik gibi öğeleri bulunduran sağlam heavy metal gruplarının dahi satanizmle bağdaştırılmasıdır.Elbetteki bilmeyen bir insana Kiss in ya da King in imajını gösterirsen,akıllara gelen ilk şey satanizm olurdu.O zamanda dahi heavy metal gruplarının yanlış anlaşıldığı dönemler bulunmaktaydır.Global dünyada gelişen teknoloji ve değişen fikir sistemleri ile türeyen yeni yobaz türler sayesinde Heavy Metal en büyük darbeyi zannımca bu zamanlarda almaya başlamıştır.20.yy larda. 

  Heavy Metal gruplarının müzikalitesinden,imajından öte fikir sistemleri ile Heavy Metal i ve satanizmi karşılaştıracak olursak,bu yönden dahi hiçbir paralelliğin olmadığını görebiliriz. 

  Nitekim satanizmde yıkım vardır.Ruhsal çöküntü,sapkınlık sapıklık vardır.Öyleki satanist kesim [yobaz satanist kesim] kedi,keçi gibi hayvanları kendilerince kutsal ya da kötü olarak kabul görüp,kanlarını içerek cinsel hazza ulaştıklarını belirtmektedirler.Onlara göre kedi kanı pozitif iyon taşıdığı için tadı hoş ve zararsızdır.Keçi nin kanı ise negatif iyonlu ve kötüdür.Kedinin bu tür mistik olaylardaki tarihçesine baktığımızda dahi bir zamanlar cehennemin kapı bekçileri olduklarını duymuşuzdur.Bu sapkın inanç giysi değiştirerek satanizme de bulaşmıştır.Bu gibi gülünç ve sapkın inanışlar tamamıyle yobaz ve kötüye programlanmış bir inanç sisteminde ancak varolabilir.Görüldüğü gibi her türlü sapkınlık ve bozuklukla dolu olan satainzm bu yönü ile asla Heavy Metal ile özdeşletirilemez.Halbuki Heavy Metal in yıkımı toplumun bozuk düzenine,adaletin çarpıtılmışlığına,dünya yaşam sistemlerinin temellerine döşenmiş dinamitlerin oluşturduğu yıkımdır.Bu felsefenin içeriğini genişletip öğrenmeyen kesim "yıkım" sözcüğünü alıp direk satanizmdeki yıkım ile ortak hale getirmiştir. 

  İnanç sistemleri,mantıksal arayışlar,kültür birikimi ve ahlaki değerler.Ne yönden bakılırsa bakılsın Heavy Metal in satanizmle hiçbir zaman ilgisi olmadı.Bundan sonra da olmayacaktır.En büyük yaralar ilk çıkan dönemde ve 20.yy da black metal gruplarının yanlışları ile alınmıştır.Günümüzde ise hala ismi duyulduğunda akıllara ilk olarak "satanizm" gelmektedir.


  aklıma bir şey gelmedi sonra yazıcam :D <br>
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Forgotten One
  NigraSilva
  NigraSilva's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Temmuz/2009
  Erkek

  dark22 bunu yazdı:
  -----------------------------

  Black metal türü dediğimiz Heavy Metal ile asla bağdaştırılmaması gereken müziği icra eden kesim,inanç sistemini oturtamamış,gösteriş,para,şan,şöhret,aykırılık gibi kavramları edinmiş insanlardan oluşmuştur.İşte Heavy Metal in satanizm bazında gördüğü en büyük zarar da burada olmuştur.Onca sene heavy grupların elemanları aksini iddia etmiş,birçok mahkeme davasında boy göstermiştir.Tüm çabaların boşa gitmesi Black Metal gruplarının saçma bir şekilde satanizme yönelmesi ile başlamıştır. 

  Grupların müzik tarzları,hepsinden öte yaşayışları,kilise kundaklanmaları,gençlere satanizmi özendirme gibi hal ve davranışları Heavy Metal e kara bir leke gibi yapışmıştır. Senelerdir Heavy Metal i yiyip bitiren önyargılar daha yıkılmamışken,böylesine ciddi bir sorunun çıkması da büyük şok olmuştur camiada.Sataizm gün geçtikçe sapkın insanların metal müziği alet etmesi ile kanamasını büyütmektedir. 


  -----------------------------

  Bu yazıları nereden buluyorsun bilmiyorum fakat; Black Metal, Satanizm'e yönelmemiş direk Satanizm üzerine kurulmuş bir müziktir. Koyu black metal dinleyicileri pagan kökenli black metal müziklerini inkâr ederler. Ki doğrusu da budur zaten, sonradan bozulan bir yapıya sahiptir diğer BM türleri. Yazıda bolca geçen "LaVey'in Satanizmi" aslında satanizm'in en pembe tarafıdır, birşeyler kurban etme vs durumları yoktur bunlar tamamen medyanın çarpıtmalarıdır. Order of Nine Angels dediğimiz işin piskopatlığında olan kesim medyanın bildiği satanizmdir. Hatta '90larda Türkiye'de açılan davalarda belirlen maddeler onun öğretileriyle aşırı benzerlik göstermektedir.


  Neyse öyle işte.

 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dark22
  dark22's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Şubat/2011
  Erkek

  NigraSilva bunu yazdı:
  -----------------------------

  dark22 bunu yazdı:
  -----------------------------

  Black metal türü dediğimiz Heavy Metal ile asla bağdaştırılmaması gereken müziği icra eden kesim,inanç sistemini oturtamamış,gösteriş,para,şan,şöhret,aykırılık gibi kavramları edinmiş insanlardan oluşmuştur.İşte Heavy Metal in satanizm bazında gördüğü en büyük zarar da burada olmuştur.Onca sene heavy grupların elemanları aksini iddia etmiş,birçok mahkeme davasında boy göstermiştir.Tüm çabaların boşa gitmesi Black Metal gruplarının saçma bir şekilde satanizme yönelmesi ile başlamıştır. 

  Grupların müzik tarzları,hepsinden öte yaşayışları,kilise kundaklanmaları,gençlere satanizmi özendirme gibi hal ve davranışları Heavy Metal e kara bir leke gibi yapışmıştır. Senelerdir Heavy Metal i yiyip bitiren önyargılar daha yıkılmamışken,böylesine ciddi bir sorunun çıkması da büyük şok olmuştur camiada.Sataizm gün geçtikçe sapkın insanların metal müziği alet etmesi ile kanamasını büyütmektedir. 


  -----------------------------

   

  Bu yazıları nereden buluyorsun bilmiyorum fakat; Black Metal, Satanizm'e yönelmemiş direk Satanizm üzerine kurulmuş bir müziktir. Koyu black metal dinleyicileri pagan kökenli black metal müziklerini inkâr ederler. Ki doğrusu da budur zaten, sonradan bozulan bir yapıya sahiptir diğer BM türleri. Yazıda bolca geçen "LaVey'in Satanizmi" aslında satanizm'in en pembe tarafıdır, birşeyler kurban etme vs durumları yoktur bunlar tamamen medyanın çarpıtmalarıdır. Order of Nine Angels dediğimiz işin piskopatlığında olan kesim medyanın bildiği satanizmdir. Hatta '90larda Türkiye'de açılan davalarda belirlen maddeler onun öğretileriyle aşırı benzerlik göstermektedir.


  Neyse öyle işte. 


  -----------------------------

  devlet yönetimlerinin özellikle pragmatizm ciler bir tür karalama kampanyasına girmelerinin sebebi halkı devlete karşı ayaklanmalarını önlemek için bir tür karalama kampanyası başlatılmıştır ve bunu heavy metal müziğe satanizm mi ayni göstermeğe çalışan pragmatikler de başarıya ulaşmış oldu...


  aklıma bir şey gelmedi sonra yazıcam :D <br>
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Böcüklerin Efendisi
  krypt
  krypt's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Mart/2004
  Erkek

  Extreme Metal = Satanizm, sanki black metal yerden bitmiş gibi konuşuyorsunuz. Daha metal bile icad edilmemişken sapına kadar satanizm işleyen occult rock grupları mevcuttu. Extreme Metal'den önce bile bir ton satanizm, occultizm temaları işleyen heavy metal grupları mevcut. Extreme metal'i icad eden Venom'a bakın, daha black metal'e sıra gelene kadar ilk death ve thrash metal gruplarına bakın neyden bahsediyorlar? O yüzden bırakalım bu argümanları, metal'in satanizm olduğunu bünye kaldırmıyor ise bile din karşıtlığı olduğuna karşı çıkamazsınız.


  while (1<2)
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dark22
  dark22's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Şubat/2011
  Erkek

  Heavy metal yapıp ta insan din karşıtı olamaz mı(Bkz:oooooo)? Jazz yapıp satanist çığlıklar atamaz mı(Bkz:Diamanda Galas)? clup müzik yapan satanistler yok mu (bkz:Das Ich, 666)? Islamic Black Metal diye bir şey duyulmadı mı hiç (herif bırakın orayı burayı afganistanda bunu yapıyor Smile ), yada Unblack Metal olarak bilinen hristiyan yanlısı Black Metal tarzını hiç duymadık mı? 

  Yani şimdi tüm bunlar var iken, klasik düzen ağzıyla "aaa bak bunlar metallicacı bunlar satanist bunlar kedi keser" diyen kaba bir yakıştırmayı hem beğenme hem de kendi içinde yap ;"aaaa black metalci aaa pislik aaa satanist" diye , yakışıyor mu? 

  Kaldı ki Metal Müzik temel olarak "anti" dir unutmamak gerekiyor! 

  Bir önyargı var ise onu yıkmak önyargıya neden olan şeyi ezmeye çalışmak ile olmaz. 

  Ben dinsizim, kafirim, allahsızım, ateistim yada ne isterseniz öyle tabir edebilirsiniz. Ama inandığım bir şey var ise bu dünya kimsenin babasının hanı değil, kim ne isterse düşünür, bir başkasının sınırlarını ihlal etmediği müddetçe kim ne isterse yapar. [b]Kişi kendisine ister Satanist der ister Pudist der ister Müslüman der bu kimseyi ilgilendirmez, hepsinin de bu dünya üzerinde eşit hakkı vardır eğer birşeyi eleştirmek istiyorsak düşüncelere anlayış göstermeyen düzenleri eleştirelim.
   


  aklıma bir şey gelmedi sonra yazıcam :D <br>
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Böcüklerin Efendisi
  krypt
  krypt's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Mart/2004
  Erkek

  Olabilir, zaten ben de aksini söylemedim?Olabilir, bir görüşü tek bir müzik türü ile bağdaştıramazsın, ancak bir müzik türünü gayet tek bir görüş ile bagdastırabilirsin. Nasılki "Sordum sarı çiçeğe." diye gezen hristiyan saçma ise, islamik ya da unblack metal zırvaları, bir kaç gerizekalının ürettiği saçmalıklardan öte değildir. Benim beğenmediğimi nereden çıkardın? Ne zamandan beri metal müzik sosyalliğe, toplum düzenine ortak olmaya yönelik bir duruş oldu? Neden herhangi birisinin, hakkımda ne düşündüğü önemli olsunki? Sözde biz metalciyiz, bis asiyiz, isyancıyız diye takılmak kolay, lakin madem öyle takılacaksınız önce "Ay hakkımda ne düşünüyorlar?", "Ay metal müziği yaygınlaştırmalıyız.", "Kendimizi tanıtmalıyız, bizi yanlış tanıyorlar." şeklinde abuk fikirlerden sıyrılmalısınız. Sosyal düzenin bir parçası olmak istemiyorsanız, önce bu sosyal dertlerden arınınız. Bana satanizm'den senin tabirinle daha "anti" bir ideoloji bul gel bakalım. Herkesin birbirinin düşüncesine saygı gösterdiği, kimsenin, kimsenin sınırlarını ihlal etmediği bir ütopya yok, hiç bir zaman da var olmadı. Ben de özellikle, böyle düşünen sözde özgürlük kovalayan, gereksiz derecede kibar, yaşasın metal gücü diye gezen adamlara ayarım. Düşüncelere anlayış göstermeyenleri kınayalım diyorsun, sen de satanizme anlayış göster madem?


  while (1<2)
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dark22
  dark22's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Şubat/2011
  Erkek

  kimse satanizme iyi veya satanist olsun gibi birşey  söylemedi sadece insanların heavy metal müziğe karşı  kafasında oluşan ön yargıları ortadan kaldırmak ve senin gibi her şeye dogmatik bakan kişilerin kendilerini geliştiremeyip sonunda adnan oktar namı diğer harun yahya gibi insanların tuzağına düşmelerini önlemek için ortaya çıkan bir müzik akımından bahsediyoruz şimdiki yeni yetme mtalciyiz diye gezen üç beş kız tavlayalım diye saç uzatan şahıs lardan değil...

   


  aklıma bir şey gelmedi sonra yazıcam :D <br>
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Böcüklerin Efendisi
  krypt
  krypt's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Mart/2004
  Erkek

  Benim kendimi geliştiremediğimi nereden bildin vatandaş? İyi o zaman, dogmatik düşünmeyelim, ön yargılı olmayalım diye camide ezan okuyan müezzine de müslüman demiyelim. Hayat pembe, her şey güzel." Biz asi insanlarız, ama toplum bize önyargılı yaklaşıyor, yanlış anlıyor." nasıl bir çelişkiyse artık? Asiliğinizi yiyim sizin şişme metalciler.


  while (1<2)
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dark22
  dark22's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Şubat/2011
  Erkek

  dünyayı pembe görmek isteyen heavy metal dinlemez çünkü rengi siyah sen vaaz dinlemeye devam et sana kimse camiye gitme demiyor bu güne kadar kaç tane cami hocası dövülmüş metalciler tarafından diye sorarım sana isteyen istediği gibi yaşar dinde zorbalık yoktur dört kutsal kitapta bunu emreder ama bazı insanlar bunu anlamakta zorluk çeker...


  aklıma bir şey gelmedi sonra yazıcam :D <br>
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Böcüklerin Efendisi
  krypt
  krypt's avatar
  Kayıt Tarihi: 05/Mart/2004
  Erkek

  Beş mesajdır ben diyorum Ankara, sen diyorsun kaşın kara. Sen ya gurbetçisin, ya kafan güzel, ya da headbang overdose'lamışın. Ayılınca gel.


  while (1<2)
Toplam Hit: 11130 Toplam Mesaj: 100