folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Türkçe"Nin Unutulmuş SözcükleriTürkçe"Nin Unutulmuş Sözcükleri

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  TheColtfire
  TheColtfire's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2007
  Erkek
  Karaman, Selçuklu döneminden kalan Türkçe sözcüklerin kullanıldığı bir yer. Karaman, Türkçe'nin Anadolu'da resmi dil ilan edildiği ilk şehir.
  Türkçe'nin nereden nereye geldiğini anlamak için, Karaman'da hâlâ kullanılan sözcükler önemini koruyor:
  Batbat; ördek. Attırmak; at sürmek. Cıllık; oyun bozan. Cula; karga. Cunguldak; bir çeşit tahterevalli: Çağ; foseptik çukuru. Cozutmak; dağıtmak. Cızbüzzük; her şeyden incinen, alınan. Devramber; ayçiçeği. Fişkele; salyangoz. Goma; durma. Sındı; makas. Vadıl; salak."

  Karaman sözcükleri
  ALAYA: Siyah ve kokulu üzüme verilen ad.
  ALAVURT: Kabaktan yapılmış su kabı
  ALENGİRLİ: Tutarsız
  AKDİMBİT: Beyaz erken olan üzüme verilen ad
  ANDIK: Sırtlan
  ANDIZ: Ardıç cinsinden, pekmez yapmakta kullanılan bir ağaç
  ANĞ: Tarla ve bahçelerde sınır çizgisi
  ANKEBUT: Uykuda sıkıntı verdiğine inanılan bir varlık
  ANŞIRTMAK: Hissettirmek, duyurmak
  ATTIRMAK: At sürmek
  AŞENE: Mutfak
  AVAİT: Düğünlerde toplanan para ve yiyecek
  AVAR: Sebzelerin ekildiği yer
  BAMBIL: Büyük cins arı
  BATBAT: Ördek
  BELERTMEK: Gözlerini alabildiğine açmak
  BEKEMEK: Kapamak
  BEKERE: Makara
  BITIRAK: Diken
  BİLLİ: Çocukların oyunda kullandığı değnek
  BÖĞEMEK: Suyun önünü kapamak
  BÖĞENEK: Önü kapalı su
  BUĞURSAMAK: Önemsemek
  BUĞUZLANMAK: Kinlenmek
  BUHARE: Baca
  BUNAR: Pınar
  BURTAZAN: Fitneci, karıştırıcı
  BÜZGÜLÜ: İri taneli, ala-siyah üzüm
  CIBARMAK: Kabarmak
  CILGA: İnce yol,patika
  CILGISIZ: Hayırsız
  CILLIK: Oyun bozan
  CILLIMAK: Oyun bozmak
  CILK: Bozuk
  CIPKI: İnce sopa
  CIRMALAMAK: Tırmalamak
  CİDAV: Gözü açık
  CIZBÜZZÜK: Her şeyden incinen
  CONCALAZ: Kaygısız
  COZUTMAK:Saçmalamak
  CULA: Karga
  CUNGULDAK: Bir çeşit tahteravalli
  CURRUK: Islak, su gibi
  CÜLEPE: Küçük
  ÇAĞ: Evlerde pis suların aktığı çukur
  ÇAL: Fundalıklı yer
  ÇEĞELİ: Kıl keçi hastalığı
  ÇEMBER: Başörtüsü
  ÇENET: Bir bütünün iki parçasından biri
  ÇENİLEMEK: Çok konuşmak
  ÇINGIL: Üzüm salkımının bir parçası
  ÇITLIK: Menengiş
  ÇİTLEK: Ayçiçeği
  ÇİMMEK: Yıkanmak
  ÇİNGİL: Küçük bakır kova
  ÇİTİL: Ufak, bakırdan yapılmış, yoğurt konan kap
  ÇİRLİ: Düğün yemeği
  ÇÖDÜRMEK: İşemek
  ÇÖĞÜR: Diken
  ÇÖĞÜTMEK: Özürlü insanın oturuşu
  ÇÖKÜR: Küçük kazma
  ÇÖLTE: Küçük kazma
  ÇÖMÜŞMEK: Diz üstü oturmak
  DAFLAMAK, DAYFALMAK: Sıkılmak
  DAMKALDIRAN: Sırtlan
  DEBİT: Kızıl üzüm
  DEĞİRMİ: Bir en ve uzunluğun iki katı
  DEPME: Kıldan dokunan pantalon
  DEVRAMBER: Ayçiçeği
  DIKIM: Lokma
  DINILAMAK: Kendinden geçip uyumak
  DİNELMEK: Ayakta durmak
  DİNGİLDEMEK: Hoplamak, zıplamak
  DİNİZ: Sakin
  DUTTURMAK: İşemek
  DUTU: Kız evinden oğlan evine götürülen, içinde altın ve lokum bulunan bohça
  DUVAK: Üşütme ile ilgili hastalıklarda kullanılan tuğla
  EGEL: Getir
  EĞE: Karın boşluğu
  ELGANEM: Uysal, elinden iş gelmeyen, koyun gibi
  EMSİZ: Beceriksiz
  ENDEĞİRDE: Hemen orada
  EPELEME: Serpme
  ESEBALI: Dayanıklı üzüm
  ESİRANI: Hamur ayırmakta kullanılan, ucu geniş demir
  FAŞALAKLI: Ortalığı velveleye veren
  FELİK: Manevela demiri
  FENİLEMEK: Şaşırmak
  FENİKMEK: Başı dönmek
  FICITMAK: Atmak
  FIŞKI: Hayvan pisliği
  FIYMAK: Kaçmak
  FİRASETLİ: Düşünceli
  FİREK: Domates
  FİŞKELE: Salyangoz
  FİŞLEMEK: Tanelere ayırmak
  FOŞALMAK: Boşalmak
  GALGUDURUM: Karmakarışık
  GAFAKOÇANI: Nüfus cüzdanı
  GARAGASPANE: Açıkça
  GATIR: Topaç
  GAVARA: Bal peteği
  GAVLAMAK: Kabarmak, esas parçadan ayrılmak
  GAVUK: İşlenen iplik
  GAYKILMAK: Bir tarafa yatmak
  GAYMAK: Yığmak
  GEÇİNCEME: Geçinme
  GELİNCE: Kaynana
  GELLABA: Yenge
  GEN: Hiç sürülmemiş arazi, otlak
  GERİ: Büyük çuval
  GEYREK: Korkuluk
  GEYSİ: Giysi
  GEYSUNAK: Genel çamaşır yıkanan yer
  GIĞALAK: Koyun, keçi pisliği
  GINCIFIRLI: Süslü
  GIVIZ: Buğdayın işlenemeyen, işe yaramayan kısmı
  GIYADE: Hafif aralık
  GIYNAŞ: Gözü kapalı olan
  GİYREK: Korkuluk
  GOMA: Durma
  GORA: Anahtar
  GOSBATAR: Son derece kendine güvenli
  GÖCER: Tarlada, kenarda çalışan işçi. Çoban
  GÖMBELEK: Kelebek
  GÖTCEK: Tahtadan yapılmış oturak
  GÖVLEK: Tahta kova
  GÖZ: Çürük
  GÖZER: İri gözenekli kalbur
  GUBARMAK: Gururlanmak, kibirlenmek
  GUBUZ: Yüksekten atan, palavracı
  GUMPİR: Patates
  GUNNAMAK: Doğurmak
  GURTLANMAK: Kıskanmak
  GUŞANE: İki kulplu tencere
  GUYNU: İçinden pazarlıklı
  GÜCÜMEK: Beceriksiz
  GÜMEN: Deneme
  GÜNSÜ: Pekmezlik üzüm
  HALAZ: Alev
  HALBÜSEM: Halbuki
  HAKIYETSİZ: Kıymet bilmez
  HARAR: Büyük çuval
  HARENİ: Küçük kazan
  HAYIFLANMAK: Üzülmek, sıkıntılanmak
  HAYLULU: Serseri
  HAYTA: Yaramaz
  HAYU: Bir çeşit ünlem
  HECALET: Çekinme
  HELKE: Kova
  HINAZAR: Kötü düşünen
  HIRTLAK: Olmamış kavun
  HİNDİ: Şimdi
  HORA: Ora
  HOYUNU: Bundan böyle
  HÜLLİYET: Mücevher
  HÜMERMEK: Kabarmak, yiğitlik gösterisinde bulunmak
  HÜRRİYET: Beyaz başörtüsü
  ICCAK: Hamam
  IĞALAMA: Yavaş hareket etme
  IĞIRAĞIR: Lafı geveleme
  IMZIMAK: Tadı kaçmak
  INCIK: Fazla hassas
  İĞSİ: Ucu yanmış odun
  İHİCİK: İşte
  İLİBİCCE: Yemeği pişirilen, genellikle yol kenarlarında yetişen dikenli bir bitki
  İNEZ: Az
  İNİ: Gelinin kocasının erkek kardeşine verdiği isim
  İRİŞKİ: Sucuk içi
  İSBİTİREN: Çabuk dökülen, ince kabuklu üzüm
  İŞDANACIK: İşte
  İŞKİLLİ: Kuşkulu
  KAKLIK: Kaya oluklarında biriken su
  KELETE: Uyuz
  KELEŞ: Güzel
  KEMRE: Tabaka, kat
  KEPİR: Gözü kapalı
  KESAT: Az
  KIRI: Eşek yavrusu
  KİTİMEK: İşini bitirmek, öldürmek
  KÖFTİ: Pekmezle yapılan tatlı
  KÖMBE: Fırın ekmeği
  KÖSEMOR: Gelişmemiş buğday tanesi
  KÖSÜLMEK: Yayılmak
  KÜLÇE: Fırın ekmeği
  KÜNCÜ: Susam
  KÜSKÜ: Sürgü
  KÜSSÜK: Sürgü
  LİNGİRDEMEK: Sallanmak
  LORU: Obur
  MAYALI: Tandırda pişirilen bir çeşit ekmek
  MALAMAT: Etrafa yaymak
  MARDAVAL: Deli üzüm
  MAYIŞMAK: Uyuşuk olma
  MEH: Buyur, anlamında bir söz
  MEYANE: Yağda kavrulan un
  MEYMENE MESMENE: Açıkça
  MIRRIK: Surat
  MISIRGA: Hindi
  MISMIL: İyi
  MIYMINTI: Yapışkan, hoşlanılmayan kimse
  MİLİZ: Arı
  MUCUDU: Uyuz
  MÜDARESİZ: Hiç kimseye ihtiyacı olmayan
  MÜZEVİR: Laf getirip götüren
  NATIRA: Bünye
  OLÇUMLU: Kendini beğenmiş
  OTBELİ: Ateş küreği
  ÖDÜSITMAK: Çok korkmak
  ÖRÜDURMAK: Ayağa kalkmak, hazır olmak
  ÖTEĞEN: Önceki gün
  ÖTÜREK: İshal
  PARÇ: Su bardağı
  PATAK: Dayak
  PİNÇİK: Küçük parça
  PORTMAK: Ürkmek
  POYTURMAK: Ürkmek
  PÜRÇ: Çok sayıda uç
  RAFIK: Arkadaş, dost
  SADALAMAK: Ne söylediğini bilmemek
  SAFA: Su bardağı
  SATLICAN: Karın ağrısı hastalığı
  SAYADİNBİT: Az sulu kuru üzüm
  SANAKA: Örnek verme
  SEĞİRTMEK: Koşmak
  SEKALTI: Salon
  SENDEFİ: Ahmak
  SENİT: Hamur tahtası
  SEYİM: Hisse
  SINDI: Makas
  SINIK: Kemik
  SINIKÇI: Kırık-çıkıkla uğraşan kişi
  SIRACALI: Öfkeli
  SIRSIL: Yapışkan
  SITKIYI IYIRMAK: Ümit kesmek
  SIYGIÇ: Kemikli kavrulmuş et
  SİĞECEN: İçinden pazarlıklı
  SİTİL: Yoğurt konulan bakır kap
  SİNGİL: Uyuşuk
  SOBUTSUZ: Sebatsız
  SOMAT: Sofrabezi
  SÖDELEMEK: Derlenip, toparlanmak
  SÜMEYE: Boşuna
  ŞALGACI: Gereksiz, boş
  ŞEPİT: Yufka ekmeği
  ŞEPİLDEK: Etin iyi olmayan kısmı
  ŞERPENEK: Gevşek
  ŞIRAHNA: Üzüm çiğnenen yer
  ŞIRKIT: Göz çapağı
  ŞİNİK: Buğday ölçeği
  ŞİRNEMEK: Karşı gelmek
  ŞİRPİK: Göz çapağı
  TAFRA: Sinir
  TANLAMAK: Alay etmek
  TAPAN: Su içmek için oyulan ağaç
  TAPTUP: Mayasız ekmek
  TELLİK: Takke
  TEM: Şeytan çarpığı
  TEYİN: Sincap
  TEZİLEMEK: Yolunu kaybetmek
  TIKI: Yayık
  TOKAT: Bakır yoğurt kabı
  TOKUÇ: Ağaçtan yapılan, çamaşır yıkamakta kullanılan araç
  TUNCUKMAN: Garip hareketlerde bulunan
  TUNUŞMAK: Kaybolmak, yerinden ayrılmak
  URUP: Bir ölçü aleti.
  ÜĞÜTLEMEK: Ayıklamak, ayırmak
  ÜLÜBÜ: Fasulye
  VADIL: Salak
  YAFTA: Kura ile bölüşmek
  YAĞIR: Kirli
  YAĞLIK: Büyük mendil
  YAĞRIK: Kirli
  YANFİRİ: Yanyan
  YANNIK: Tuluk
  YERLİ: Tamamen
  YİRKELEŞMEK: Kötülüğüne uğraşmak
  YOĞŞUMAK: Usanmak
  YOYMAK: İsraf etmek
  YUNMAK: Yıkanmak
  ZAHIM: İltihap
  ZAMBIR: Büyükarı
  ZERLETMEK: Eşek anırtmak
  ZIRINCIK: Tadı kaçmak
  ZIYLAK: Kaygan

  "Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir, Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir!"
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ismailca
  ismailca's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
  Erkek
  sadece MALAMAT tanıdık geldi. o da kullandığımızdan. malamat olmak la :D

  Yakarız Bu Gezegeni...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Moonchild
  Moonchild's avatar
  Kayıt Tarihi: 10/Eylül/2007
  Erkek
  ismailca bunu yazdı:
  -----------------------------
  sadece MALAMAT tanıdık geldi. o da kullandığımızdan. malamat olmak la :D
  -----------------------------
  hepsini okudun mu :D
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DarkFall
  DarkFall's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Eylül/2007
  Erkek

  ATTIRMAK: At sürmek

  hmm

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ismailca
  ismailca's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
  Erkek

  Moonchild bunu yazdı:
  -----------------------------
  ismailca bunu yazdı:
  -----------------------------
  sadece MALAMAT tanıdık geldi. o da kullandığımızdan. malamat olmak la :D
  -----------------------------
  hepsini okudun mu :D

  -----------------------------

  öyle yüzeysel baktım la :D bak şimdi bir daha bakınca PİNÇİK tanıdık geldi. bunu herkes bilir zaten.


  Yakarız Bu Gezegeni...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DarkFall
  DarkFall's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Eylül/2007
  Erkek
  edit: flood oldu ks bakmayın
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ismailca
  ismailca's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Temmuz/2003
  Erkek
  DarkFall bunu yazdı:
  -----------------------------

  ATTIRMAK: At sürmek

  hmm
  -----------------------------
  hoca sen fena takıldın bu olaya. geçmişte varmı bişiler?


  Yakarız Bu Gezegeni...
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  DarkFall
  DarkFall's avatar
  Kayıt Tarihi: 18/Eylül/2007
  Erkek

  ismailca bunu yazdı:
  -----------------------------
  DarkFall bunu yazdı:
  -----------------------------

  ATTIRMAK: At sürmek

  hmm
  -----------------------------
  hoca sen fena takıldın bu olaya. geçmişte varmı bişiler?


  -----------------------------

  flood oldu hoca ks bakmayın  :D:D

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  SSPPSS
  SSPPSS's avatar
  Kayıt Tarihi: 26/Ağustos/2007
  Erkek
  attırmak ı farklı anlamda kullanıyoruz gibimi demeliyim :D
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Kız Babası
  kuytul
  kuytul's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Eylül/2005
  Erkek

  Teşekkürler, güzel bir paylaşım. Türkilizce istilası olan ülkemizde eminim faydası dokunacaktır. Müridler de Türkçe'yi önemsemeden konuşabiliyor. Örnek: post(mesaj dese gene iyi aslı iletidir.), pm (private mesaj ne var yani öm dense ölür müyüz?), ok (malesef yurdumun her yerinde kullanılır hale geldi, yazık) vs... bir sürü şey. Burada yazılımla ilgilene gençler var. (Afedersiniz, scriptlerle uğraşan gençler mi demeliydim yoksa?) Bu sebepten bazı durumlarda programlama dillerinde sıkça kullanılan ifadeleri kullanabliyorlar site yöneticileri dahil (adminisitratordan gelme admin mi demeliydim yoksa?) Bunlara da örnek verelim: submit ettim, editledim, changelog, user vs ... bir sürü şey sadece bu açıdan dikkatli olursanız çok örnekler de çıkar. Bu dilleri kullanma karizma(!) seöbolü olmaktadır. Yani "olum biz de bi şeyler biliyoruz ha, boş değiliz" iletiini etrafa yaymak içindir. Ben derim ki karizmayı Türkçe'yi düzgün kullanan nadir kişiller olarak kullanalım. Hem Türkçe'miz kazansın. Hem de saygınlığı sağlıklı bir yolla kazanın. Umarım bu yazdıklarımı okuyanlar olur :) 


  instagram.com/yks.rehberlik >> YKS Rehberlik ve Eğitim Koçluğu için takipte kalın ;)
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Kız Babası
  kuytul
  kuytul's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Eylül/2005
  Erkek

  DarkFall bunu yazdı:
  -----------------------------
  edit: flood oldu ks bakmayın
  -----------------------------

  bunu mu demek istiyorsun?

  düzeltme: arka arkaya ileti yolladım. kusura bakmayın.

  İşte ben bunu demek istedim :)


  instagram.com/yks.rehberlik >> YKS Rehberlik ve Eğitim Koçluğu için takipte kalın ;)
Toplam Hit: 4265 Toplam Mesaj: 33