folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Türkiye"De Yaşayan Bir Ermeni"Nin Ağzından Türkiye Ve Türk"LerTürkiye"De Yaşayan Bir Ermeni"Nin Ağzından Türkiye Ve Türk"Ler

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  EnT_X
  EnT_X's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Ağustos/2006
  Homo
  Kim Söylediyse Haklı oldugu yerler var bence
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  real_agabey
  real_agabey's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Ekim/2003
  Erkek
  Yazdığı şeylerin bazılarını bir Türk olarak bende düşünmemiş değilim.Fakat burda çok fazla proveke var.Korkaklık genlerimizde varmış Çinlilerden korkup göçmüşüz.Ulan Çinliler Çin Seddini niye yaptı bunu düşündün mü?Birazdan çoğumuzun bildiği tarihteki büyük denilen insanların Türkler hakkında söylediklerini de eklerim.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  real_agabey
  real_agabey's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Ekim/2003
  Erkek

  Tarihte Türkler Hakkında Söylenenler

  İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler"


  Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

  "Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
  da inciten bir gaflet olur."

  Tasso - İtalyan Şair

  "Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."

  William Martin


  "Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş
  imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."

  Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

  "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."


  Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)


  "Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
  Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar."

  M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)


  "Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
  Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."


  İbn-i Hassul

  Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.


  Pierre Loti


  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.


  Çarnayev(Rus Komutan)

   

  Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

  Moltke

  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.


  La Martine

  Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.


  Towsend (İngiliz Komutan)

  Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.


  Auguste Comte

   

   

  Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk
  kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.


  Lady Mary Wortley Montagu

  Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk'ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
  Decamps (fransız ressam)

  Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
  Câhiz (Arap Bilgini)

  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
  Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

  Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
  Comenius (Çek Bilgini)

  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
  William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
  Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir
  yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
  (Ünlü Tarihçi) Hammer

  Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü
  günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
  Comenius (Çek Bilgini)

  Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
  Kayzerling

  Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
  Molkte

  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
  Lord Byron

  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
  Semame İbn-i Eşreş

  Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
  Gelland (Fransız Bilgini)

  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
  Albert Einstein

  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.
  Andreas Phitiades

  Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.
  Albert Sorel

  Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
  Baron Büsbek

  On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
  Charles Mcfarlene

  Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
  Donaldson

  Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
  Donaldson

  Türklerle dost ol ama düşman olma.
  Gianni de Michelis

  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
  Hamilton

  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
  Hamilton

  Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
  Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
  Hammer

  Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.


  Sir Julien Corbet

   

  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
  Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.


  Mulman

  Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.


  Monradgea D'ohsson

  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.


  Monradgea D'ohsson

  Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki
  körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.


  Pierre Loti

   


  Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

  Thomas Thorsten

  "Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır."


  Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

  ?Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre; aziz ve celil olan Allah buyurur ki, benim bir ordum vardır, adını Türk koydum ve onları doğu ülkelerine yerleştirdim. Herhangi bir kavme öfkelendiğim zaman Türkleri onların başına musallat ederim. (Hz. Muhammed sav)

  ?Türk dilini (mutlaka) öğreniniz. Zira mülk ve saltanat uzun zaman onların elinde kalacaktır.(Hz. Muhammed sav)?Bence, insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak, insanlığın olmaktan farksızdır.(Lamartine)

  ?Türkleri seviyorum... Onlar Cennet'ten bir köşe olan eşsiz memlekete yaraşan eşsiz insanlardır. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. Fakat Türkler de aziz, çok aziz.(Conte De Bonnoval )

  ?Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asalatin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sarılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.(Demirbaş Şarl)

  ?Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki, bunlar medeniyetin birer süsüdür.(Hammer)

  ?Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; hakiki misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.(William Martin)

  ?Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir.(Charles McFarlane)

  ?Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.(Hamilton)

  ?Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi.(Thiers)

  ?Türkün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türkün özünü göstermektir. bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. decamps (Fransız ressam)

  ?On ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türke bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.(Charles Macfarlene)

  ?Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler. (Monradgea d'Ohsson)

  ?Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.(Semame İbn-i Eşreş - Arap Bilgini)

  ?Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.(Comenius-Çek Bilgini)

  ?Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.(William Pitt - İngiliz Devlet Adamı)

  ?İnsanları yücelten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması! bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cinsi şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatan bağlı olmak! Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandırlar ve onun için öldürülebilirler fakat mağlup edilemezler.(Napoleon Bonapart)

  ?Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki, bunlar medeniyetin birer süsüdür.(Hammer)

  ?Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.(Hamilton)

   

  Var mı daha ötesi...........

 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tabela Fatihi
  kaygusuz
  kaygusuz's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek

  real_agabey bunu yazdı:
  -----------------------------
  Yazdığı şeylerin bazılarını bir Türk olarak bende düşünmemiş değilim.Fakat burda çok fazla proveke var.Korkaklık genlerimizde varmış Çinlilerden korkup göçmüşüz.Ulan Çinliler Çin Seddini niye yaptı bunu düşündün mü?Birazdan çoğumuzun bildiği tarihteki büyük denilen insanların Türkler hakkında söylediklerini de eklerim.
  -----------------------------

   

    Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta Asya'da ortaya çıkarak, doğuda Kadırgan dağlarından, batıda Orta Tuna havzasına; güneyde Hindistan, İran ve Mısır'dan, kuzeyde Lena ırmağı'nın mansabına ve Volga ırmağı'na katılan Kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.

            Kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. Yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. Kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. Göz çukuru nispeten dar ve küçük olmakla birlikte mongoloid ırkta olduğu gibi göz kapağı gergin ve çekik olmadığı için Türkler badem gözlüdür. Göz rengi çeşitlidir. Elmacık kemiği gelişmiş olmasına rağmen mongoloid ırktaki gibi çıkık değildir. Kulaklar yatıktır. Sakal ve bıyık ne ön Asya Ari kavimlerinde olduğu gibi teni karartacak kadar sık, ne de mongoloid ırktaki kadar seyrektir. Saç, sakal ve bıyık renkleri açık kumraldan siyah renge kadar çeşitlilik gösterir

  Yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir bölgeye yayılan Türklerin ilk anayurdu'nun tespiti birçok bilim adamını asırlarca meşgul eden büyük bir konu olmuştur. Bilim adamları ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu Türklerin ilk Anayurdu ile ilgili bir çok iddialar ortaya atmışlardır.

            - Tarihçiler, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını,
            - Etnologlar, İç Asya'nın kuzey bölgelerini,
            - Dil araştırmacılar, Altayların veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını,
            - Kültür Tarihçileri, Altay-Kırgız Bozkırları arasını,
            - Sanat tarihçileri, Kuzeybatı Asya sahasını,
            - Antropologlar ise Kırgız Bozkırı-Tanrı Dağları arasını ilk Türk Anayurdu olarak iddia etmişlerdir.

            Bütün bu araştırmalara göre ilk Türk yurdunun kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türklerin ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tespitte güçlük çıkartmaktadır.

            Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araştırmaları ve yukarıda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında , ilk Türk yurdunun "Altay Dağları'ndan, Urallara kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından,Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge" olduğudur.

            Tarihi akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak mesafelere ve geniş bir coğrafyalara yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya Çin Seddi’ne, Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, Afganistan, Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.

  araştırdım bak o yazıyı yazan ermeniye aha  burda okusun dötüne soksun

  tarihte 16 tane kurulmuş türk devleti var a.q ermenisi iyi bilsin sallamasın kültürümüz medeniyetimiz dünyanın hiçbi yerinde yoktur

  avrupada hapishaneleri medeniyet diye gösterirler  bizim sultanahmet ayasofya edirne selimiye vs bilmediğim tüm cami vs külliye vs ne varsa hepsi kültürümüzdür oyun yemek aile yaşamımız hepsi hiçbi ülkede yoktur taaa orhun kitabelerinden başlarsak eğer bitmez

  ermeni çok sallamış geçmişe ait ettiği lafları tek tek boğazına sokarız doğru otursun eğri yazmasın bizdeki kültür hiçbi ülkede yok bunu böyle bilsinler

   

   


  Kökten devrimci Radikal Hack nerede o günler...Ben bir şeyler diyorum ; ama siz görmüyorsunuz. Çünkü rutin egzersiz yapıyor ; yazıp yazıp siliyorum. Tıpkı sizler gibi arkadaşlar ; tıpkı sizler gibi.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tabela Fatihi
  kaygusuz
  kaygusuz's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek

  ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediklerini cahilliğiyle görüyorum ermeni tohumu der bizim büyüklerimiz boşyere dememişler

   

  Atatürk'ün Türklük Üzerine Bazı Sözleri

  Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

  Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.

  Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.

  Benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.

  Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacaktır.

  Bir Türk dünyaya bedeldir.

  Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur.

  Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

  Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

  Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır.

  Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız.

  Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

  Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir.

  Milletimi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla gurur duyuyorum.

  Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur.

  Ne mutlu Türk'üm diyene!

  Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

  Türk! Öğün! Çalış! Güven!..

  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

   Atatürkün söylediği tüm sözler bir mucize sanki hepsi 

   


  Kökten devrimci Radikal Hack nerede o günler...Ben bir şeyler diyorum ; ama siz görmüyorsunuz. Çünkü rutin egzersiz yapıyor ; yazıp yazıp siliyorum. Tıpkı sizler gibi arkadaşlar ; tıpkı sizler gibi.
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  real_agabey
  real_agabey's avatar
  Kayıt Tarihi: 28/Ekim/2003
  Erkek

  Bravo ganimet sanırım birleşip en güvel cevabı vermişiz.

  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Lemuria
  Lemuria's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Haziran/2006
  Erkek
  Ganimet
  -----------------
  Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta Asya'da ortaya çıkarak, doğuda Kadırgan dağlarından, batıda Orta Tuna havzasına; güneyde Hindistan, İran ve Mısır'dan, kuzeyde Lena ırmağı'nın mansabına ve Volga ırmağı'na katılan Kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.

            Kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. Yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. Kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. Göz çukuru nispeten dar ve küçük olmakla birlikte mongoloid ırkta olduğu gibi göz kapağı gergin ve çekik olmadığı için Türkler badem gözlüdür. Göz rengi çeşitlidir. Elmacık kemiği gelişmiş olmasına rağmen mongoloid ırktaki gibi çıkık değildir. Kulaklar yatıktır. Sakal ve bıyık ne ön Asya Ari kavimlerinde olduğu gibi teni karartacak kadar sık, ne de mongoloid ırktaki kadar seyrektir. Saç, sakal ve bıyık renkleri açık kumraldan siyah renge kadar çeşitlilik gösterir

   

  Yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir bölgeye yayılan Türklerin ilk anayurdu'nun tespiti birçok bilim adamını asırlarca meşgul eden büyük bir konu olmuştur. Bilim adamları ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu Türklerin ilk Anayurdu ile ilgili bir çok iddialar ortaya atmışlardır.

            - Tarihçiler, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını,
            - Etnologlar, İç Asya'nın kuzey bölgelerini,
            - Dil araştırmacılar, Altayların veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını,
            - Kültür Tarihçileri, Altay-Kırgız Bozkırları arasını,
            - Sanat tarihçileri, Kuzeybatı Asya sahasını,
            - Antropologlar ise Kırgız Bozkırı-Tanrı Dağları arasını ilk Türk Anayurdu olarak iddia etmişlerdir.

            Bütün bu araştırmalara göre ilk Türk yurdunun kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türklerin ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tespitte güçlük çıkartmaktadır.

            Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araştırmaları ve yukarıda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında , ilk Türk yurdunun "Altay Dağları'ndan, Urallara kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından,Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge" olduğudur.

            Tarihi akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak mesafelere ve geniş bir coğrafyalara yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya Çin Seddi’ne, Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, Afganistan, Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.
  ------------------------------------------
  Ganimet ; dostum bunlar hangi siteden _?


  dont think twice its all right
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  kozanaybar
  kozanaybar's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2005
  Homo

  Nietzsche'nin bir sözü vardır bilir misiniz :)

  Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır. 

 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dunyahali
  dunyahali's avatar
  Kayıt Tarihi: 12/Mayıs/2007
  Erkek
  ereni çoçuğu OROSPU Ç*CUĞU güse laf babaanneni ellerinden öperimm ...

  DiBe VuRmAyA bİrAz DaHa Az KaLdI..
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  xous
  xous's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Mayıs/2007
  Erkek
  bir taş attım yuvarlandı gitti kilisenın camına alçak ermenii orspu çocuğu ermenii

  sokayım onun tezine...
Toplam Hit: 5259 Toplam Mesaj: 42