folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Türkler 2700 Yıldır Avrupalı Olmaya ÇalışıyorTürkler 2700 Yıldır Avrupalı Olmaya Çalışıyor

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  cran_s
  cran_s's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
  Erkek

   

  kısaca Türk tarihi 1000yıllık türk stratejisi

     Biz Türkler, tarih sahnesine 2700 yıl önce giriyoruz. 4000 yıl öncelerinde Proto-Türk izlerine rastlanıyor. Fakat tarihimiz, Alp Er Tunga ile başlıyor. Bu isimdeki Türk hâkanı, Ârî kavimleri yönetiminde toplamak için evrensel bir teşebbüste bulunuyor. Tûrân hâkanının karşısına İran şahenşâhı Kiros (Keyhusrev) çıkıyor ki, İranlılar’ın Efrâsyâb dedikleri Alp Er Tunga’nın kızının oğludur. Kiros, hâkanımızı, yani dedesini Altaylar’a kadar sürüyor. Sonra Alp Er Tunga, bugünkü Azerbaycan’a kadar geliyor. Torununa yenilerek burada öldürülüyor. Mîlâd’dan Önce 624 yılıdır. Dünya nüfusu 100 milyon var yoktur...
  Alp Er Tunga’nın ihtimal 10. kuşak torunu olan Mete, Kuzey Asya’da muazzam bir imparatorluk kuruyor. Japon Denizi’nden Karadeniz’e, Sibirya buzullarından Hindistan’a uzanıyor. 10.000’er kişilik 20 kadar atlı tümenle bu işi yapıyor. Silâhlı Kuvvetlerimiz, kuruluş yıl dönümü için bu tarihi kabûl etmiştir. Türklerin Oğuz Han diye tebcîl ettikleri (ululadıkları) Mete Mîlâd’dan Önce 174 yılında ölüyor. Devlet merkezi bugünkü Moğolistan’ın orta-kuzey topraklarındadır.

  MÜSLÜMAN OLUYORUZ
  Mete, Oğuz denen en önemli Türk kavminin ve Osmanoğulları dahil bütün belli başlı Türk hânedanlarının atasıdır. Onun neslinden Göktürk hâkanı Bilge Kağan, Orhun Yazıtları denen Türk dilinin ölümsüz şâheserini orta-kuzey Moğolistan’da, Sibirya ormanlarının eteğindeki başkenti Ötüken’e diktiriyor. 734 yılında ölüyor. Burası Uzak Doğu, Çin kuzeyi, Sibirya güneyi, soğuk iklim ülkesidir.
  840 yılında Türk hâkanı, Ötüken’i kaybediyor. Kuş uçuşu 2000 kilometre güneybatıya, bugün Çin’e ait Doğu Türkistan’a iniyor. Burada yurt tutuyor ki, yeryüzünün en kapalı, yani açık denizlerden en uzak bölgesidir. Sonra kuş uçuşu 2000 kilometre daha batıya gidiyoruz. 921 yılında Hanefî-Mâtürîdî mezhebinden İslâm’ı Türk hâkanlığının tek resmî dini kabûl edip Kök Tengri’yi (Gök Tanrı) bırakıyoruz. 1000 yılı civarında Batı Türkistan’da egemenlik kurup İran’ın başladığı Horasan’a, Hazar Denizi’ne erişiyoruz.
  Ve Türkistan’dan sonra Türkiye’deyiz. 1074 yılında başkenti İznik (sonra Konya) olmak üzere Türkiye Sultanlığı’nı kuruyoruz. Selçuklular, bir kuşaklık müddet içinde, Horasan’dan Marmara’ya gelmişlerdir. Türkiye devletinin kurucusu Anadolu Fâtihi Birinci Sultan Süleyman-Şâh, Üsküdar’dan karşı yakadaki Ayasofya kubbesini seyreder. Kuzeni Sultan Melik-Şah (ki Malazgirt galibi Alp Arslan’ın oğludur), önce Karadeniz’e, bir yıl sonra Akdeniz’e erişir. Türk, açık denizlere çıkmıştır. Ötüken’den İznik’e yürümüştür. 234 yıllık bir yürüyüştür bu. Aslında bin yıllık Batı’ya doğru Türk evrensel stratejisidir. Durmuş, bazen tökezlemiş, hedefini asla şaşmamıştır. Hedef sürekli Batı’ya doğrudur.
  1231 yılında Ahlat’tan kalkıp Sakarya boyuna yerleşen Osmanoğulları (Kayıhanoğlu Gazi Ertuğrul Bey), 1354’te Boğaz’ı geçip Gelibolu yarımadasına çıkarlar. 1453’te İstanbul bizimdir. Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlattık. Bin yıl önce 476 yılında Ârî kavimleri önümüze katıp Avrupa medeniyetinin oluşmasını sağlayarak İlk Çağ’ı kapattığımız, Orta Çağ’ı başlattığımız gibi...
  İstanbul’u, 2700 yıllık Türk medeniyetinin en büyük, en azametli, en estetik kültür ve san’at şehri hâline getirdik. Türkçe’nin bütün zamanlarda ve bütün coğrafyalarda konuşulmuş en güzel, en âhenkli, en zengin şivesini bu beldemizde oluşturduk. Türk’ün estetik dehâ çizgisidir.
  1529’da Viyana’dayız. 1683’te hamlemiz kırılır. Ama artık değil Uzak Doğu, taht şehrimizi iki kıt’a üzerinde kurmuş bir Avrupa devletiyiz. Hattâ bir zamanlar en büyük Avrupa devleti. En büyük Müslüman devleti ve en büyük Ortodoks Hıristiyan, hattâ en büyük Mûsevî devleti...

  ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU...
  18. asırdan başlayarak, çağdaşlaşma reformlarımızda Batı’ya döndük. Yeterli açılım (reform) yapamayıp 19. asra girdik. 1829’da Avrupa’dan dönen mareşal Dâmâd Halil Rif’at Paşa, kayınpederi Sultan Mahmûd’a şu net cümleyi söyler: “Avrupa’ya benzemezsek, Asya’ya çekilmeye mecburuz...“ Bu cümlenin söylendiği zaman sınırımız Orta Avrupa’dadır, Romanya ve Hırvatistan’ın bir kısmı bizdedir.
  Üçüncü Sultan Selim 1793’te Nizâm-ı Cedîd’i (Yeni Düzen demek) devletin resmî rejimi ilân eder. Yeni Çağ’ı geride bırakıp Yakın Çağ’a girmişiz. Modern Türkiye’nin kurucusu İkinci Sultan Mahmud, 1826’da Batı’ya dönük en büyük çapta açılımlara başlar.
  Tarihi yapan milletlerden biri olan biz Türkler, sonunda en büyük ve radikal inkılâpçımız, reformistimiz, ıslahatçımız, açılımcımız olan Atatürk’ü de yaşadık. Zamansız ölümü ile eserini tamamlayamadı. Ama millî hedefimizi ve Devlet politikamızı tayin etti: Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak... Bunu bugüne kadar başaramadık. Hiçbir tarihçi, Yunanistan’la birlikte Avrupa Birliği’ne girmeyi beceremeyen bir Atatürk tasavvur edemez. Asya’da sağlam kalabilmek için, Avrupa’nın içinde bulunmaktan başka çare yoktur. Kökenimizden günümüze Türk’ün tarih macerasını özetledim. Böyle bir millet her şeyi başarabilir. Yeter ki yanlış yollara saptırılmasın..

   

  yılmaz öztuna

   


 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tabela Fatihi
  kaygusuz
  kaygusuz's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek

  Modern Türkiye’nin kurucusu İkinci Sultan Mahmud,

  Türkiyenin kurucusu 2. mahmut muymuş :)

  sömürge ülkelerinin uşağı 2.mahmut neyin modernizasyonunu yapmış. osmanlıyı avrupanın esareti altında yaşamaya mahkum eden mahmut paşayı böyle öven zihniyetin ben. bizi avrupalı değil. avrupanın sömürgesi ve avrupanın dayatmaları avrupalı olma değildir. yılmaz öztuna kimmiş bilmem.ama yazdıkları anlamsız geldi bana.

  Atilla handan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiştir ? avrupa hun imparatorluğundan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiş.

  Atilla hanın devleti olan hun imparatorluğunun kavimler göçünün sonucundan niye bahsetmemiştir bu yazar.

  Biz avrupalı olamayız. olamayızda. avrupa denen haçlı birliğinin amacı bizi sömürmek sömürmek ve sömürmektir.biz anadoluyuz.Bu toprakların sahibi biziz.

  En büyük Tarihçi Atatürktür. Atatürkün tarih kitaplarını okuyalım ve gerçek tarihimizi bilelim...


  Kökten devrimci Radikal Hack nerede o günler...Ben bir şeyler diyorum ; ama siz görmüyorsunuz. Çünkü rutin egzersiz yapıyor ; yazıp yazıp siliyorum. Tıpkı sizler gibi arkadaşlar ; tıpkı sizler gibi.
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  XpertVision
  XpertVision's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Ağustos/2008
  Erkek

  o deilde benim her zaman merak ettiğim şey türkler islamı kabul etmeseydi ne olurdu tarihte olasılık yapmak yanlıştır ama hep merak ederim.

 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  gokcan
  gokcan's avatar
  Kayıt Tarihi: 01/Aralık/2008
  Erkek

  kaygusuz bunu yazdı:
  -----------------------------

  Modern Türkiye’nin kurucusu İkinci Sultan Mahmud,

  Türkiyenin kurucusu 2. mahmut muymuş :)

  sömürge ülkelerinin uşağı 2.mahmut neyin modernizasyonunu yapmış. osmanlıyı avrupanın esareti altında yaşamaya mahkum eden mahmut paşayı böyle öven zihniyetin ben. bizi avrupalı değil. avrupanın sömürgesi ve avrupanın dayatmaları avrupalı olma değildir. yılmaz öztuna kimmiş bilmem.ama yazdıkları anlamsız geldi bana.

  Atilla handan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiştir ? avrupa hun imparatorluğundan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiş.

  Atilla hanın devleti olan hun imparatorluğunun kavimler göçünün sonucundan niye bahsetmemiştir bu yazar.

  Biz avrupalı olamayız. olamayızda. avrupa denen haçlı birliğinin amacı bizi sömürmek sömürmek ve sömürmektir.biz anadoluyuz.Bu toprakların sahibi biziz.

  En büyük Tarihçi Atatürktür. Atatürkün tarih kitaplarını okuyalım ve gerçek tarihimizi bilelim...


  -----------------------------

   

  hocam vallahi tebrik ettim şimdi neden ettiğimi soylesem burda herkes çok saçma yerlere götürcek konuyu ama yürekten tebrik ediyorum seni..

 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  cran_s
  cran_s's avatar
  Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
  Erkek

  kaygusuz bunu yazdı:
  -----------------------------

  Modern Türkiye’nin kurucusu İkinci Sultan Mahmud,

  Türkiyenin kurucusu 2. mahmut muymuş :)

  sömürge ülkelerinin uşağı 2.mahmut neyin modernizasyonunu yapmış. osmanlıyı avrupanın esareti altında yaşamaya mahkum eden mahmut paşayı böyle öven zihniyetin ben. bizi avrupalı değil. avrupanın sömürgesi ve avrupanın dayatmaları avrupalı olma değildir. yılmaz öztuna kimmiş bilmem.ama yazdıkları anlamsız geldi bana.

  Atilla handan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiştir ? avrupa hun imparatorluğundan bahsetmeyen yazar neyi kastetmiş.

  Atilla hanın devleti olan hun imparatorluğunun kavimler göçünün sonucundan niye bahsetmemiştir bu yazar.

  Biz avrupalı olamayız. olamayızda. avrupa denen haçlı birliğinin amacı bizi sömürmek sömürmek ve sömürmektir.biz anadoluyuz.Bu toprakların sahibi biziz.

  En büyük Tarihçi Atatürktür. Atatürkün tarih kitaplarını okuyalım ve gerçek tarihimizi bilelim...


  -----------------------------

   

  sana yazarı savuncak değilim tabiki ama bilmen gereken bazı şeyler var

  anadolu topraklarına yüzyıllardır Türkiye denir modern Türkiye derken Türkiye cumhuriyetinden söz edlimiyo heralde

  2. mahmut meselesine gelince askeri yada siyasi icraatleri değil modernizasyonu konu alnıyo bu yazıda

  ilkokulu zorunlu hale getirmesi, osmanlı ordusunu yenilemesi, posta teşkilatını kurması ,ilk nüfus sayımı daha niceleri bu padişah zamnında yapılmıştı

 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tabela Fatihi
  kaygusuz
  kaygusuz's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Nisan/2007
  Erkek

  avrupanın isteklerinin dayatılmasını yapan 2.mahmutu savunma bana. avrupanın her istediğini yapan 2. mahmutu savunma bana.

  hala modern Türkiye diyor. avrupanın köçekliğine soyunmak modernleşmek değildir.Avrupa birliği uyum yasaları diyip Türk Milletinin Milli benliğinin dilinin kültürünün dininin yozlaştırma politikalarını görmüyormusunuz hala.

  yunanistanla birlikte avrupa birliğine girmeyi tasavvur edemez Atatürk diyen yazarın ben taa...bu yazar bozuntusu Atatürk tam bağımsızlık için ne gerekiyorsa herşeyi yapmıştır düşüncesinde olmayıp Atatürkün Birleşmiş milletlere davet ederlerse katılırız metnini okumamış heralde. ule dangalak yazar akıl var kafa var Atatürk zamanında avrupa birliğimi vardı.

  ha 2. mahmud ha tayip. hiçbir fark yok o güne göre. bugünde avrupa Atatürkün eğitim sistemini katletmiş menderes döneminde de köy enstitülerini kapatıp amerikanın isteği ve din eğitimine odaklanmış bilim dışı bir eğitim sistemi oturtulmuştur. aha yaşadığımız şu günlerde Türk ordusuyla uğraşıp amerikaya bağlı bir ordu isteme düşüncesindeler. zaten nato ortada. telekomuda sattılar sömürgecilere ülkede huzur bırakmadılar..

  avrupa birliği soysuzluktur. başka söze gerek yok.


  Kökten devrimci Radikal Hack nerede o günler...Ben bir şeyler diyorum ; ama siz görmüyorsunuz. Çünkü rutin egzersiz yapıyor ; yazıp yazıp siliyorum. Tıpkı sizler gibi arkadaşlar ; tıpkı sizler gibi.
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  husnuweb
  husnuweb's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
  Erkek

  cran_s bunu yazdı:
  -----------------------------
   

   

  921 yılında Hanefî-Mâtürîdî mezhebinden İslâm’ı Türk hâkanlığının tek resmî dini kabûl edip Kök Tengri’yi (Gök Tanrı) bırakıyoruz.

   

   

   

   

   

   

   

  ----------------------------

   

   

   

   

  bu cümlenin bile sayfalarca hikayesi var.

   

  güllük gülistanlık bir şekilde islam'ı seçtiğimizi düşünmüyorsunuz heralde. 

   

     < ="editor/themes/simple/langs/tr.js" ="text/"> >

  köklü bir toplum inancından kolayca vazgeçmez.

  edit: forumu bozdum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   
   

   

   

   

   


  He is finding himself.
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  ugur0
  ugur0's avatar
  Kayıt Tarihi: 29/Ağustos/2005
  Erkek

  husnuweb bunu yazdı:
  -----------------------------

  cran_s bunu yazdı:
  -----------------------------

  921 yılında Hanefî-Mâtürîdî mezhebinden İslâm’ı Türk hâkanlığının tek resmî dini kabûl edip Kök Tengri’yi (Gök Tanrı) bırakıyoruz.

  ----------------------------

   

  bu cümlenin bile sayfalarca hikayesi var.

   

  güllük gülistanlık bir şekilde islam'ı seçtiğimizi düşünmüyorsunuz heralde. 

   

   

  köklü bir toplum inancından kolayca vazgeçmez.

  edit: forumu bozdum.

   

   

   

  ----------------------------

  http://www.tahribat.com/Forum-Buyuk-Turk-Katliami-Talkan-Ve-Curcan-Katliami-92370/1/turk/


  imza
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  maximuss
  maximuss's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Eylül/2005
  Erkek

  ugur0 bunu yazdı:
  -----------------------------

  husnuweb bunu yazdı:
  -----------------------------

  cran_s bunu yazdı:
  -----------------------------

  921 yılında Hanefî-Mâtürîdî mezhebinden İslâm’ı Türk hâkanlığının tek resmî dini kabûl edip Kök Tengri’yi (Gök Tanrı) bırakıyoruz.

   

  ----------------------------

   

  bu cümlenin bile sayfalarca hikayesi var.

   

  güllük gülistanlık bir şekilde islam'ı seçtiğimizi düşünmüyorsunuz heralde. 

   

   

  köklü bir toplum inancından kolayca vazgeçmez.

  edit: forumu bozdum.

   

   

   

  ----------------------------

   

  http://www.tahribat.com/Forum-Buyuk-Turk-Katliami-Talkan-Ve-Curcan-Katliami-92370/1/turk/


  -----------------------------

   

  simdi burada paylasirsam , birileri yine din dusmanligi ile hitam edicek . Muslumanim ama araplarin bizi nasil katlettigini bilmiyenler arastirabilir ... ( dinime degil , hain araplara gicikligimi var ) .

   

  Turklerin tarihi alp er tunga danda eskidir. Alp er toonga , afrisyabdir , yani m.o. 700 yilinda kurulma iskitlerin ( sakha ) hakanidir. Avrupali bunu kabul etmek istemez ,cunku iskitler yuksek medeniyete sahiptir . Avruplanin gozunde turkler ,at ustunde dag magra  adamidir .

   

  Ayiryetten osmanli bir avrupaliydi. Avrupa bosuna osmanliya gerileme doneminde "avrupanin yasli adami" lakabini takmadi. "avrupanin" kelimesi aitlik belirtir. Tabi ataturkun turkculuk ilkeleri avrupaya terstir . ustune ismet inonu'nun amerika yanlisi politikasi turkiyeyi avrupadan uzaklastirmistir . ( Bence iyide olmustur , yani Ataturkun turkculuk - panturanizim politikasi ) ...

   

  Bu turde konulari gormek guzel , yobazlar bulandirmadigi surece ...

 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  1903
  1903's avatar
  Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2006
  Erkek

  yahu bir insanın tarih bilgisi olmayabilir.anlarım.zira herkesin tarih bilgisi olacak diye birşey yok.ama iki üç lise tarih kitabından ve ordan burdan gördüğü ne idiğü belirsiz makalelerle sistematik olarak osmanlı'nın padişahlarına laf atan ve laf attığı padişah hakkında ne bir kitap, ne bir araştırma okumamış olan kaygusuz gibisini görmedim.

  adamın daha 2.mahmut'un yaptıklarından haberi yok.bilmiyor ki.önemli olan sadece ve sadece çamur atmak.onun bunun uşağı olmuşmuş.vs.vs.

  adam bilmiyorki 2.mahmut'un yaptıkları, Atatürk'ün yaptığı reformlara en yakın olanlardır.

  adam tıbbiyeyi kurmuş.

  adam ilköğretimi zorunlu hale getirmiş.

  adam kız çocuklara okuma zorunluluğu getirmiş ve ilk olarak örnek olsun diye kendi kızını okutmuş.

  ilk posta teşkilatı ve ilk gazete gibi yeniliklere önayak olmuş.

  tanzimat fermanının hazırlanmasında görev almış.

  divan teşkilatını kaldırıp bakanlık kurmuş.

  vs.vs. böyle 3 sayfa gider.günümüzde, yani cumhuriyet döneminde kullanılan bir çok bürokratik yapı bile onun döneminden kalma.ama kendini bilmez, tarih bilgisi sıfırında altında olanlar yok mu, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i yüceltmenin Osmanlı'yı ve padişahlarını kötülemekten geçtiğinin sanan, bunlar her zaman çamur atmaya ve bilgisizliklerini sergilmeye devam edeceklerdir.

  Atatürk aynı bizim gibi Osmanlı padişahlarının torunudur.ve o padişahlara saygısı büyüktür.Türkiye cumhuriyeti'de Osmanlı'nın torunudur.bunu ne yaparsanız yapın yok edemezsiniz.

   


  gücüne güç katmaya geldik.formanda ter olmaya geldik.Beşiktaş seninle ölmeye geldik BEŞİKTAŞ !
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Atillla
  Atillla's avatar
  Kayıt Tarihi: 09/Ekim/2008
  Erkek

  XpertVision bunu yazdı:
  -----------------------------

  o deilde benim her zaman merak ettiğim şey türkler islamı kabul etmeseydi ne olurdu tarihte olasılık yapmak yanlıştır ama hep merak ederim.


  -----------------------------
  en azından ismim arab ismi olmazdı !


  Bilgi güctür.
Toplam Hit: 4062 Toplam Mesaj: 42