folder Tahribat.com Forumları
linefolder Genel
linefolder Tarihten Hazır CevaplarTarihten Hazır Cevaplar

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  stillalive
  stillalive's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Mart/2007
  Erkek

  ALDIĞIMIZ FİYATA
  Keçecizâde'nin Rusya'da bulunduğu sıralarda Rus Çarı, Keçecizâde Fuad Paşa'ya takılır:
  - Paşa şu Girit'i satsanız!
  - Hay hay, satalım ekselans
  - Kaça satarsınız?
  - Aldığımız fiyata
  Girit'in yirmi seneyi aşkın bir zamanda ve binlerce şehitle alındığını bilen Çar sararır.

   

  BİZ DE ONLARA YAKLAŞIYORUZ
  Sulltan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
  - 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
  Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
  - Biz de onlara yaklaşıyoruz. 

   

  AÇLIK
  Fatih, hocası Akşemseddin'e sorar:- İnsan açlığa ne kadar dayanabilir?
  Akşemsettin cevap verir:- Ölünceye kadar

  ADAMA GÖRE ADAM
  İncili Çavuş, Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralına gönderildiğinde, elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış.
  Kral, bunları görünce dayanamayıp:
  - Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı? diye sorunca, İncili Çavuş:
  - Osmanlılar, adama göre adam gönderirler, cevabını vermiş. Beni de sana göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek.

  AHMET MÜSADE ETMEZ
  Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa'ya yetmişlik bir kadının otuz yaşında bir gençle evlenmek istediğinden bahsetmişler. Paşa hemen:
  - Ahmet müsaade etmez, demiş. Sormuşlar
  - Hangi Ahmet
  - Karaca Ahmet.

  AK SAKALLI
  Varna Savaşı'nda muharebe meydanında gezen II. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar. "Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!" Komutan şu cevabı verir:
  - Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

  AKIL VERGİSİ
  Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui' ye:
  - Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.
  Kral, alaylı alaylı gülerek:
  - Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.

  BİLMEK İÇİN ÖĞRENMEK
  Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal) a sormuşlar:
  - "Sizdeki bilginin çok azına sahib olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun sebebi nedir?"
  Şöyle cevap vermiş:
  - Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için!

  BİZ HAZIRIZ
  Günlerden birgün İtalyan büyükelçisi Ata ile görüşmek ister ve huzura davet edilir. O günün muhtelif ekonomik-siyasi konuları hakkında konuşulduktan sonra büyükelçi: '' Ekselans dün Roma ile yaptığım bir görüşmede hükümetimizin Hatay'ı almak istediği kararını size iletmem söylendi.'' der. Odada bir an sessizlik olur. Ata büyükelçiye birşeyler daha ikram eder ve iki dakika odadakiler ile başbaşa bırakır. Döndüğünde ayağında çizmeleri, üzerinde mareşal üniforması ve belinde tabancası vardır. Doğru masasına gider, manyetolu telefondan Mareşal Fevzi Çakmak'ın bağlanmasını ister ve Çakmak'a:'' Paşa İtalyan dostlarımız Hatay'a gelmek istiyorlar hazır mıyız?'' der. Fevzi Çakmak durumu anlar ve '' Biz hazırız Paşam. '' diye yanıtlar. Ata büyükelçiye döner ve: '' Biz hazırmışız, hükümetinize söyleyin isterlerse Hatay'ı gelip alabilirler.''

  BÖYLE KORUNUR
  Çok değerli olan kütüphanesini millete vakfeden Koca Ragıp Paşa, onların bakımı için tanıdıklarından birini memur tayin eder. Bir gün ansızın kütüphanesini ziyarete giden Paşa, etrafı ve kitapları toz, toprak içinde bulunca canı çok sıkılır ve belli etmemeye çalışarak:
  -Seni tebrik ederim yavrum, der. Gerçekten de gerçekten de emniyetli bir adammışsın. Teslim edilen şeylere hiç el sürmemişsin, âferin!

  CAİZE
  Şair Ebu Dellame ile Halife Mehdi arasında şöyle bir vakıa geçmiştir: Ebu Dellame, Abbasi hükümdarlarına bir kaside takdim eder. Halife kasideyi pek beğenir:
  - Sana bu kasiden için ne caize vereyim?
  - Efendimiz bendeniz bir av köpeği isterim.
  - Bu kadar güzel bir kasidenin caizesi bir av köpeği olur mu?
  - Efendim kulunuz böyle istiyor.
  Halife Mehdi işe şaşar, ama şairi de kırmak istemez:
  - Peki, istediğin gibi sana bir av köpeği versinler.
  - Fakat Efendim bendeniz ava ne ile gideceğim?
  - Hakkın var bir de at versinler.
  - Ata nasıl bineceğim?
  - Doğru, güzel bir eğer takımı da versinler.
  - Efendimiz ata kim bakacak?
  - Haklısın, bir de köle versinler.
  - Ama Efendim ben atı nerede barındıracağım?
  - Bir de ahır versinler.
  - Köleyi nerede yatırayım?
  - Bir ev versinler.
  - Bu kadar halkı ne ile doyuracağım?
  - Bin altın da haçlık versinler.
  - Efendim...
  Halife Mehdi şairin sözünü kesmiş:
  Eğer masrafı idare etmeye bir kethüda, hesapları tutmaya bir katip istersen köpeği geri alırım ha!..

  ÇANAKKALE İÇİNDE
  İngiliz garson, Türk müşteriye:
  -Çanakkalede çok askerimizi öldürdüğünüz için sizleri pek sevmeyiz deyince, bizimkinden gayet soğukkanlı bir şekilde şu cevabı almış:
  -Orada ne işiniz vardı?

  DERDİN DEVASIZI...
  İbn-i Sinâ ya:
  - Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:
  - Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, cevabını vermiş.

  DERS ALABİLMEK
  Lokman Hekim'e:
  - "Bilgeliğini kimlerden aldın?" diye sorduklarında:
  - Körlerden, cevabını vermiş. Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar.

  DOMUZ ETİ
  Tarihimizde "Kafkas kartalı" diye geçmiş bulunan İmam Şamil yüz binlerce Rus ordularını birkaç arkadaşıyla yıllarca uğraştıran kahramandır.Üstat Şeyh Celaleddin Efendinin dizi dibinde Tarik-ı Nakşibendiyyenin âb-ı hayat pınarından kana kana içmek suretiyle menaviyatın zirvesine yükselirken, sol eliyle kullandığı kılıcıyla tek başına ordulara göğüs germek gibi bu dünyanın en büyük zevklerine de tatmaktan geri durmamıştır. Az bir kuvvetle uzun yıllar sürdürdüğü mücadelesini, esaretinden sonra aynı şekilde devam ettirmiştir. Ruslara esir düştüğünde; Yemek esnasında, İmam Şamil'in iştahlı iştahlı yemek yediğini gören çar'ın:
  "Kumandan, bu iştahla beni de yiyeceğinizden korkuyorum" demesi üzerine etrafındakilerin kahkahaya boğuşları uzun sürmemiş Kafkas Kartalı:
  "Çar hazretleri kaygılanmayınız. Ben elhamdülillah müslümanım ve domuz eti yemem haramdır."

  FATİH NİYE ÜSTÜN
  Napolyon, S. Helen adasında sürgün bulunduğu sırada 'Fatih mi yoksa siz mi büyüksünüz? Sorusunu soranlara şöyle cevap vermişti:
  Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Çünkü ben, kılıçla zaptettiğim yerleri henüz hayattayken geri vermiş bir bedbahtım. O ise; fethettiği yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.

  GENÇ FATİH
  Bir genç, "Fatih Sultan Mehmed'in resmini neden hep yaşlı bir insan suretinde çiziyorlar" diye sorunca, bir yazarımız şöyle cevap vermiş:
  - Yaptığı işler o kadar büyük ki, bunları genç bir insanın yapacağını hayallerine sığdıramıyorlar

  GÖNLÜMÜ FETHETTİĞİ İÇİN
  Fatihe sorarlar:
  -İstanbulu niçin fethettin?
  Cevap verir:
  -Önce o benim gönlümü fethettiği için!

  GÜNLÜK
  Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa ya:
  -Camilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyor sunuz? diye sorduğunda,ondan şu cevabı almış:
  -Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmıyoruz.

  HANGİ BORÇ
  III. Mustafa'nın veziri Koca Ragıp Paşa'nın konağında bir Ramazan günü oruç üzerine sohbet yapılıyordu. Ragıp Paşa, orada bulunanlardan Şair Haşmet'e:
  - Haşmet! Senin de borcun var mı? diye sorunca, Haşmet:
  - Evet efendim! diye cevap verdi. Mahalle bakkalına bin kuruş, kasaba beş yüz kuruş...
  Ragıp Paşa gülerek:
  - Onu sormuyorum yahu, dedi. Oruç borcun var mı, sen onu söyle.
  Şair Haşmet şu cevabı verdi:
  - Paşam, oruç borcunu Allah sorar. Sizin soracağınız, kul borcudur.

  HERŞEYİNİ ALDIM AMA...
  Halet Efendi, kendisine dalkavukluk etmeyen Moralı Osman Efendiyi bir takım basit işlerle Anadolu'da dolaştırır. Ama onun birgün kendisini görmek için geldiğini duyunca, sofaya koşarak karşılar ve gideceği zaman da merdiven başına kadar uğurlar. Olaya şahit olan İzzet Molla:
  - Efendim! der. Bu adama etmediğiniz kötülük kalmadı. Şimdi bu kadar iltifat edişinizin hikmeti nedir?
  Halet Efendi cevap verir:
  - Evet, ben bu adamın herşeyini aldım. Ama üzerinde bir "efendilik" var ki, onu bir türlü alamıyorum. Onu görünce de saygı duymak zorunda kalıyorum

  FATİH SULTAN
  Fatih Sultan Mehmet, adamları ile gezerken, yanına sokulan dilenciye bir altın vermiş. Dilenci parayı alınca:
  -Aman Sultanım, demiş. Koskoca bir padişah, kardeşine bu kadar para verir mi?
  Fatih Sultan Mehmet, nereden kardeş olduğunu sorunca, dilenci:
  -İkimiz de Hazreti Ademin çocukları değil miyiz? demiş. Elbette kardeşiz.
  Sultan Fatih:
  -Bu keşfini sakın başkasına söyleme, diye gülümsemiş. Diğer kardeşlerimiz de pay isterse, sana zırnık bile düşmez.

  İFTİHAR
  Şeyh Şâmil, çarlık idaresi tarafından yakalanıp esir edildiğinde, Çar II. Aleksandır:
  - Sizin gibi büyük bir insanı misafir etmekle iftihar ederim deyince, Şeyh Şâmil in cevabı şu olmuş:
  - Siz benim misafirim olsaydınız, ben daha çok iftihar ederdim.

  İYİ BİR ÇOBAN
  Eski Roma'da eyalet valilerinden biri, Kayser Tiberius'a vergilerin artırılmasını teklif edince, şu cevabı almış:
  - İyi bir çoban, koyunlarının yününü kırpar ama derisini yüzmez.

  KADER
  Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han:
  -“Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çıkışır.
  Orada bulunan ve velâyet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der:
  -Peder ne der, kader ne der.

  KADERİN İCABI
  Kenân Rıfâi ye sormuşlar:
  - Madem ki neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?
  Şu cevabı vermiş:
  - Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!

  KARINCA
  Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülmesi için Şeyhül İslam Ebussud Efendi'den şu beyitle fetva istemiş:
  Dırahta ger ziyân etse karınca
  Zararı var mıdır ânı kırınca
  (Ürünlere zarar veren karıncaların öldürülmesinde dinen bir zarar var mıdır?)
  Ebussud Efendi bir beyitle cevap vermiş:
  Yarın Hakkın divanına varınca
  Süleyman'dan hakkın alır karınca

  LA HAVLE VE LA KUVVETE
  Meşhur Cimri Paşa atlarının arpa yemesi gerektiğini söyleyen seyislerine kızar ve her seferinde "La Havle" (ya sabır!) çekermiş.Bir gün arabasının atları dermansızlıktan yığılıp kalınca, hiddetle sormuş.
  - Atlarıma ne oldu?
  Seyis, cevabı yapıştırmış:
  - Ne olacak efendim "La Havle" yiye yiye "Vela kuvvete" (kuvvetsiz) oldular.

  MESELE GETİRME DE...
  Rusya sefiri meşhur İgnatiyef memleketine giderken veda için geldiği Yusuf Kamil Paşa'ya:
  -'Efendimize Rusya'dan ne getireyim?' demesiyle Paşa:
  -'Bir mesele getirme de, ben hiçbir şey istemem' dedi.

  MÜJDE
  Harun Reşid in vezirlerinden biri, Behlül Dânâ ya latife yollu takılarak:
  - "Müjde sana ey Behlül, Sultanımız seni, domuzlarla maymunlara çoban tayin etti" dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş:
  - Öyle ise kulaklarını aç da emirlerimi yerine getirmeye hazırlan.

  NAPOLYON
  Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon un bir muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek:
  - Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zaptetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, Napolyon:
  - Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.

  NE İSABET!
  Harun Reşid, bir av sırasında hedefini ıskalayınca, yanında bulunana Behlül Dana Hazretleri:
  - İsabet oldu efendim, demiş. Büyük isabet oldu.
  Ve Halifenin şaşkın bakışları arasında devam etmiş:
  - Yani kuşun hayatı açısından isabet oldu

  NE İŞİ VARMIŞ
  Cumhuriyet'in ilanından sonra, İstanbul’da bir resepsiyon verilir.Tüm dünya ülkelerinin elcileri ve ataşeleri de davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam etmektedir, fakat İngiliz ataşesi olan Binbaşının bakışları Mustafa Kemal'in gözünden kaçmaz. Bütün davet boyunca kendisine dik dik bakmıştır ve bakmaya devam etmektedir. Ne olduğunu öğrenmek için yaverini gönderir.
  Yaver Mustafa Kemal'e şöyle der:
  - Paşam; kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana Mustafa Kemal'in Çanakkale’de babasını öldürdüğünü söyledi.
  Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der:
  - GİT SOR BAKALIM BABASININ ÇANAKKALE'DE NE İŞİ VARMIŞ ?

  NE YEDİRELİM?
  Lokman Hekim'e:
  -Hastalarımıza ne yedirelim?diye sorduklarında,şu cevabı vermiş:
  -Acı söz yedirmeyin de,ne yedirirseniz olur.

  SİGORTA
  İngiliz Büyükelçisi, eski Türk evlerinin dış duvarlarına asılan "Ya Hafiz" (Muhafaza Eden Rabbimiz) levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşaya bunların ne olduğunu sormuş.
  Fuad Paşa İngiliz'in tam anlayacağı dille cevap vermiş.
  - O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.

  SIR
  Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
  - Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş.
  Vezir:
  - Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:
  - İyi, ben de bilirim.

  UŞAKLIK
  İngiliz kralı VIII. Edward İstanbul'a Atatük'ü ziyarete geldiği zaman, Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce,
  -"Bana İngiltere sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur, onu bilen birisini, yahut bir aşçı bulunuz !...dedi.
  Ve nihayet bu sofra merasimini bilen bir zattan öğrenerek sofrayı o şekilde düzene koydular... Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral sarayında zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek:
  - "Sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim" diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmekte idi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlandı. Yemekler de halılara dağıldı.
  Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk Kral'a :
  - "Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı öğretemedim!" dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün bu sözlerine hayran oldular. Atatürk garsona da "vazifene devam et" emrini verdi.

  YÜZÜK
  Sultan III. Ahmed Han kendisine hediye edilen çok kıymetli zümrüt yüzüğü, bir gün, divan toplantısında vezirlere göstererek:
  -'Acaba bundan daha kıymetlisi var mıdır?' diye sordu. Hazirûn:
  -'Hayır Efendim, sıhhat ve afiyetle takınız. Bundan daha değerli bir şey olamaz'cevabını verdikleri halde yalnız Nevşehirli İbrahim Paşa itiraz etti:
  -'Bundan daha kıymetli şey vardır padişahım!' dedi. Padişah beklemediği cevap karşısında sordu:
  -'Nedir?'
  -'O yüzüğün takıldığı parmak Efendim' diye cevap verdi.


  Geçenlerde kumpircide otururken, salataları, kaşarlı kumpirleri ve kısırları gördüm, o sırada şöyle düşündüm: Kısırlaştırılmış Siyaseti, Kaşar Siyasetçilerden Alırsak, Önümüze Amerikan Salatası Olarak Gelir Ve Biz de Onu Yeriz, Ama Orada Unutulan Birşey Var, O da Çoban Salatası.
 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  EnT_X
  EnT_X's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Ağustos/2006
  Homo
  2 günde 1 egolarınızı pompalamasınız olmaz zaten Aman ha aman haaaaaaaa
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  AntiOksidan
  AntiOksidan's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Ekim/2005
  Erkek
  EnT_X bunu yazdı:
  -----------------------------
  2 günde 1 egolarınızı pompalamasınız olmaz zaten Aman ha aman haaaaaaaa
  -----------------------------
  Zoruna mı gitti?türk tarihinden kesitler?
  istersen apoşun sözlerini koyalım
  "devletime yardım etmeye hazırım"
  "kürt kadınlarfı kötü kokar,çirkindirler"

  el-cevap;
  idam : )
  Yürü git ,ne olduğunu biliyorum senin merak etme : )
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  stillalive
  stillalive's avatar
  Kayıt Tarihi: 06/Mart/2007
  Erkek

  EnT_X bunu yazdı:
  -----------------------------
  2 günde 1 egolarınızı pompalamasınız olmaz zaten Aman ha aman haaaaaaaa
  -----------------------------

  hacım o değil de, bu zamanda devlet büyüklerimizden böyle akıllıca hazır cevaplara rastlamamız çok zor. Genelde hakaret v.s :) insan özlüyor bunları yani.


  Geçenlerde kumpircide otururken, salataları, kaşarlı kumpirleri ve kısırları gördüm, o sırada şöyle düşündüm: Kısırlaştırılmış Siyaseti, Kaşar Siyasetçilerden Alırsak, Önümüze Amerikan Salatası Olarak Gelir Ve Biz de Onu Yeriz, Ama Orada Unutulan Birşey Var, O da Çoban Salatası.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  nurk
  nurk's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 15/Eylül/2006
  Erkek
  biz de ki bu üstün laf koyma sanatının nerden geldiği çok belli :)

  Mesela :

  Keçecizâde'nin Rusya'da bulunduğu sıralarda Rus Çarı, Keçecizâde Fuad Paşa'ya takılır:
  - Paşa şu Girit'i satsanız!
  - Hay hay, satalım ekselans
  - Kaça satarsınız?
  - Aldığımız fiyata
  Girit'in yirmi seneyi aşkın bir zamanda ve binlerce şehitle alındığını bilen Çar sararır.

   

  [22817//kaanabak]
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  AntiOksidan
  AntiOksidan's avatar
  Kayıt Tarihi: 03/Ekim/2005
  Erkek
  stillalive bunu yazdı:
  -----------------------------

  EnT_X bunu yazdı:
  -----------------------------
  2 günde 1 egolarınızı pompalamasınız olmaz zaten Aman ha aman haaaaaaaa
  -----------------------------

  hacım o değil de, bu zamanda devlet büyüklerimizden böyle akıllıca hazır cevaplara rastlamamız çok zor. Genelde hakaret v.s :) insan özlüyor bunları yani.


  -----------------------------
  onun niyeti farklı hocam :)
 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Chinggis
  Chinggis's avatar
  Kayıt Tarihi: 11/Nisan/2008
  Erkek

  Mükemmel bir konu , zevkle okudum , teşekkürler .

  Baktım Şeyh Şamil'inki yoksa yazayım diyecektim de varmış , bence târihteki en güzel göt etme :)

 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  RitmFarbRacourci
  RitmFarbRacourci's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Mart/2008
  Erkek

  selam dostum, basligini cok guzel buldum.. tesekkurler

   

   


  I'şıkY'ılı;^^`) Zk't^^` RnSySyTk.Ödl.SpRtÇzBşBkYd Kryptia.agogE Sa'd-l'Suûd az.ç'k 'lmyn'Dşn Pnct'tnAnNttn Blgi,YpBlgi 'Ct'nDrm.CmdyDrm.MdrnDrm hRşYdşR ClptcPth'Strsm M'nPhs' Ld,X/Y YrYnZmnGrçklk,AlgBzklğ KrzFrst'tr Tiytr' Pugchv,Jtrn,İmmlmn,FllngLef,Pik' SuprmcySprrty CoBehTh elFnmno:NzrioRonldo AdnKy TkSs,TkHrf(?) .RtNsTk.KvMp.Mk.TrmDyn ScklkNmRzgr ŞkHcBy ccp.kky Snrlr'Çz SnaSnLzmsn 'NsnKsknçtr BgDppr.MagllnCl'ds.S'thCro's Ch'kW'ng CreazioneDiAdamo^^`, Arctrs.Spic' ArcScnd,YySnye TrbProp,TrbJet,TrbFan ~3.10^5km/sn~343m/sn ~900-1240m/snMacH RamJt,ScRamJt Przdi^^' Tbu.XL Prsek MAtv^^` mLAT G'dWllHnting(f). 3id't^^` TareZmenPr ParaMotor TrflrVArsİlşklr (-)+.(/)*,~ ZminŞkil . ..Bu imza @SubZero tarafindan degistirilmistir. "Bu kadar uzun karmakarisik bir imza yapma diye uyardim ama heeheeeey(^^D)_hey kim söylüyor, kim dinliyor." Imzanizi SubZero'ya bilgi vermeden degistirmeyiniz. Tesekkurler...
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  kantar31
  kantar31's avatar
  Banlanmış Üye
  Kayıt Tarihi: 29/Nisan/2008
  Erkek

  EnT_X bunu yazdı:
  -----------------------------
  2 günde 1 egolarınızı pompalamasınız olmaz zaten Aman ha aman haaaaaaaa
  -----------------------------

  sanane gülüm belki biz burada toplandık sadece egomuzu tatmin etmek amacıyla yazıyoruz yukarda adı geçenler kuyruk acısı bıraktı galiba


  uzun bi süre daha yokum ehtiyarlar... iade-i yorum yapamadıysam kusura bakmayın
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  lethe01
  lethe01's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Eylül/2007
  Erkek

  Varna Savaşı'nda muharebe meydanında gezen II. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar. "Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!" Komutan şu cevabı verir:
  - Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

  10 numara..


  bknz: http://www.ilkimwebtasarim.com
 11. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  alibaba
  alibaba's avatar
  Kayıt Tarihi: 17/Temmuz/2005
  Erkek
  yapmayın hacılar sımdıkı buyuklerde ıyı laf yapıyolar "ananı da al git.."  baksanıza ne güzel söz..(!)

  Rakı, şarap içiyorsam sana ne, Yoksa sana bir zararı içerim. İkimiz de gelsek kıldan köprüye, Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim.
Toplam Hit: 4226 Toplam Mesaj: 38