1 Ayet 1 Hadis

 1. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  dalyKadir
  dalyKadir's avatar
  Kayıt Tarihi: 22/Haziran/2020
  Erkek
  wh0 bunu yazdı

  Şarap ırmakları ayetleri yokmu?

  Cennette şarap nasıl ikram ediliyor?

  huriler kuru kuruya gitmez. Şarap da o zamnlar en sevilen içki. 

 2. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  by_yazilim
  by_yazilim's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Haziran/2021
  Erkek
  umit bunu yazdı
  by_yazilim bunu yazdı

  Oku baban gibi eşşek olma ! 

  Diye bir cümle vardır :) virgülü cümle içinde 2 farklı yere koyduğunda, 2 farklı anlam çıkıyor.. :)

  Seninde o mesele.. ayetlerin sürelerin ne zaman indiği, olay öncesi sonrası önemlidir. Sağa saola çekmen birşey ifade etmiyor emin olabilirsin. Kendinizi kandırmış olursunuz sadece :)

  Bazı herbokolog arkadaşlar özellikle konuyu çarptırmak adına bilgisi olmasa bile cımbızla samanlıkda iğne arıyor.

  Bence dürüst olmak lazım. Kalbinizi susturmayın. Konuşmasına müsade edin ;)

  The Bye..

   

  https://www.tahribat.com/forum/1-ayet-1-hadis-250701/2#msg3216038

  Hocam şu ayeti açıklarmısın. Cidden fikrini merak ediyorum

  Sen surenin tamamını okumadın sanırım, ne sebeple , hangi amaçla öyle denildiğini anlayamadın @umit

  Tahrim Suresi

  ﴾1﴿ Ey peygamber! Allah’ın sana helâl kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
  ﴾2﴿ Allah size (belli durumlarda) yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır; O bilendir, hikmet sahibidir.
  ﴾3﴿ Hani peygamber, eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, “Bunu sana kim haber verdi?” diye sordu. “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi” diye cevap verdi.
  ﴾4﴿ İkiniz de Allah’a tövbe ederseniz (çok iyi olur), çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur, sonra da Cebrâil ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır.
  ﴾5﴿ Eğer sizi boşayacak olursa rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah’a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bâkire eşler verebilir.


  Rabbim okuyup istifade edesiniz diye sizleri uyarmaktadır.

  Bizzat Hz. Peygamber’in hayatından örnek gösterilmesi gereğine binaen belirli olaylara gönderme yapan somut anlatım üslûbunun seçildiği bu âyetlerle kuşkusuz o sırada yaşanan bir probleme çözüm getirilmiş ve âyetlerin nüzûlü örnek neslin yetiştirilmesinde etkili olmuştu. Fakat öyle görünüyor ki burada verilmek istenen kalıcı mesaj şu iki ana noktada toplanmaktadır:

  a) Peygamberliğin mahiyeti: Resûl-i Ekrem’den önceki peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Îsâ’nın mesajının doğru algılanmayıp peygambere tanrılık yakıştırılması, gerek onun müntesipleri gerekse başka bazı dinlerde kendilerini toplumdan soyutlayan ruhanîler sınıfı oluşup bunların Tanrı adına otorite kullanır hale gelmeleri Kur’an’ın eleştirdiği bir olgu idi ve Hz. Peygamber de ümmetinin benzer duruma düşmemesi için uyarılar yapıyordu. Resûlullah’ın omuzlarındaki ulvî görevin tamamlanmasına artık fazla zaman kalmadığı bir sırada, bu âyetlerde onun beşerîlik yönünün ve vahyin kontrolü dışında kalabilecek dinî nitelikte bir tasarrufunun olamayacağının özel olarak vurgulanması bu açıdan ayrı bir önem taşımaktaydı. İlk âyette “ey Peygamber” diye hitap edilerek onun vahiy alma özelliği, Kur’an’ı tebliğ ve açıklama görevi açık biçimde belirtildiği gibi, “Allah’ın sana helâl kıldığını (...) niçin kendine haram kılıyorsun?” mealindeki ifade ile de bir yandan onun bu özelliği sebebiyle dinî içerik taşıyan davranışlarının, çevresinde nasıl algılanacağına, diğer yandan ise esasen onun da bir beşer olduğuna dikkat çekilmektedir. Bir başka anlatımla, âyetteki fiil (meselâ, A‘râf 7/32; Tevbe 9/37 âyetlerinde olduğu gibi), dinî bir terim olan “haram kılma”yı ifade etmemekte, hele Hz. Peygamber’in Allah’ın helâl kıldığını değiştirme teşebbüsünde bulunup da vahyin bunu düzelttiği gibi bir anlam bulunmamaktadır. Sözün akışı, bağlamı ve nüzûl sebebi olarak zikredilen olaylar Resûlullah’ın bir beşer olarak kendisi için koyduğu geçici bir yasağın söz konusu olduğunu ama âyetin bunun yanlış anlaşılmasına karşı bir önlem olarak geldiğini göstermektedir. Burada “eşlerini hoşnut etmek arzusuyla” şeklinde bir kayda özel olarak yer verilmesi de bu anlamı daha belirgin hale getirmektedir. 2. âyette gerekli durumlarda yeminin bozulmasına ilişkin hükmün Allah’a izafe edilmesi de peygamberin kendiliğinden bir hüküm koymasının söz konusu olamayacağının ve asıl teşrî iradesinin yüce Allah’a ait olduğunun ayrı bir ifadesidir.

  b) Aile sorumluluğunun önemi ve çok eşlilik hükmü: Kur’an’ın ilk mu­hatapları olan toplumun realitesinden hareketle ve istisnaî durumlarda uygulanmak üzere dört sayısıyla sınırlandırılarak birden fazla kadınla evlenmeye müsaade edilmiş, haksızlık etme endişesinin bulunması halinde tek kadınla yetinme emredilmiş ve ardından, “Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır” buyurularak hükmün gerekçesi açıklanmıştı (Nisâ 4/3). Konumuz olan âyetlerde, “Ne kadar üzerine düşseniz de kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz” meâlindeki âyette ifadesini bulan (Nisâ 4/129) insanî realitenin çok açık bir ispatı olarak Resûlullah’ın aile hayatından bir örnek verilmekte ve aile hayatının kendine özgü zorluklarına işaret edilmektedir. Bazı hikmetlere ve sosyal sebeplere binaen hayatının belirli bir döneminden sonra çok kadınla evli olması uygun görülen Hz. Peygamber’in dahi bir insan olarak bu hakikati bertaraf etmesinin mümkün olmadığı ortaya konmakta, dolayısıyla birden fazla kadınla evlenebilme hükmünün amacı üzerinde dikkatle düşünülmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Nitekim Resûlullah’ın yeme içme, aile hayatı, yaşama gibi eylem ve özellikleri onun beşerî yönüyle ilgili olduğu için kendisinden olağan üstü yollarla insanın doğasındaki bu gerçeği aşması istenmemiş; sadece, şu meâldeki âyette eşlerinin aklına ve gönlüne hitap ederek bulundukları konumu hatırlatması ve bu konuda bir tercih yapmalarını istemesi uygun görülmüştü: “Ey Peygamber! Eşlerine şöyle de: Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah’ı, resulünü ve âhiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah, içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır” (ayrıca bk. Ahzâb 33/28-29). Hz. Peygamber’in özel hayatına ilişkin bu örneğin tamamlanmasının hemen ardından 6. âyette bütün müminlere hitaben soyut bir uyarı ifadesine yer verilmesi de, söz konusu örneğin asıl mesajlarından birinin aile sorumluluğunun ağırlığını belirtmek olduğunu göstermektedir. Konumuz olan âyetlerin nüzûl sebebi olarak aktarılan olayların, Hz. Peygamber’in eşleri arasında kıskançlık sâikiyle çıkan bir tatsızlığın veya kendisinden daha müreffeh bir hayat istemelerinin onu üzmesi yüzünden, kendisi hakkında böyle bir yasak kararı verdiği noktasında birleştiği dikkate alınırsa, birinci sebebin çok eşlilik, ikinci sebebin de hemen bütün aile ilişkileri bakımından bütün zamanlar için geçerli olan hayat standardını yükseltme ve refah seviyesini geliştirme arzusu şeklinde iki temel problemle ilgili olması dikkat çekicidir.


  Dünyasız..! Founder of the Social Planet | Your Extraterrestrial Life ...
 3. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  by_yazilim
  by_yazilim's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Haziran/2021
  Erkek

  Dinimizde her koyun kendi bacağından asılır kavramı yoktur. Dinimize uymamaktadır. 

  Çünkü komşunuzsun bahçesinden kötü bir koku yayılıyorsa bu mahalledeki herkesi etkiler. Herkesi rahatsız eder.
  Burdaki durumda aynen öyle.. Ben yada benim gibiler bu durumun farkında olduğu için kararan kalplerin aydınlığa çıkması için kendi bilgi ve birikimim dahilinde birşeyler söyleme gereği duyuyoruz.

  Kalben herkes için sonu aydınlık olan bir yolda yürümenizi isterim. İnanalar için bir noktada vazifedir bu. Şayet öyle olmasaydı istersen meybuz a tap banane derdim :)

  Birde herhangi bir konu üzerine tartışıyor, istişare yapıyorken dürüst, samimi ve kırıcı olmamak lazım..
  Meybuz a tapıyor olmanız bile benim sizinle alay etmemi gerektirmez.

  Günümüzde neredeyse hiç kimse islamı dört dörtlük yaşayamıyor zaten. ahir zaman zor günler.. Dini kendi emellerine alet edenleri zarar verenleri saymıyorum bile.
  Elimizden geldiğince doğru yolda ilerlemek doğru işler yapmak gerekiyor. Bilmiyorsak öğrenmemiz gerekiyor.

  Ben gerçekten yadırgamıyorum. Dinini bilmeyen veya dini yanlış tanıyanların gerçekten doğru yolu bulmalarını tüm kalbim ve samimiyetmle istiyorum.  Dünyasız..! Founder of the Social Planet | Your Extraterrestrial Life ...
 4. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  neverland
  neverland's avatar
  Kayıt Tarihi: 08/Mayıs/2020
  Erkek
  izzmarit bunu yazdı
  Easx bunu yazdı

  Sa beyler, duyduğuma göre aranızda bazı allahsızlar varmış.

  Dunya gunese 1 cm daha yakin olsa her yer col, 1 cm daha uzak olsa her yer buz oluyormus cunku tanri dunyayi mikemmel yaratmis

  Alttan ısıtmalı teknoloji aklına gelmemiş, onunla ısıtmayı düşünmüş :(

  Yerden ısıtmalı yapaydı, güneşe ne gerek vardı


  Bir gece her zamanki gibi yatağına girip gözlerinin ağırlığına dayanamayıp huzurla uyuduğunu düşün. Sonrasında da hiç uyanmadığını düşünmeye çalıştığında aklında hiçbir şey canlanmayacaktır, çünkü beynin kapalıyken neler olup bittiğini bilemezsin, bu yüzden bu noktayı hayal edebileceğin bir veri yok elinde. Ölüm de tam olarak böyle bir şey. Uykunun 4. saatindeki hissettiklerin, yani; hiçlik, hissizlik. Varlığından ya da yokluğundan haberinin olmaması. Böyle düşününce ölüm biraz daha tanıdık geliyor, daha kabullenilebilir geliyor. Belki de içindeki o çılgın yaşama arzusuna sahip olan egonu ancak böyle ehlileştirebiliyorsun. Aksi halde çılgınca yaşama arzusuna sahip egon sana tanrılar yaratıyor, cennetler vaat ediyor, seni sonsuz bir yaşamın varlığı ve zevkleri ile kandırıyor.
 5. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  by_yazilim
  by_yazilim's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Haziran/2021
  Erkek
  neverland bunu yazdı
  izzmarit bunu yazdı
  Easx bunu yazdı

  Sa beyler, duyduğuma göre aranızda bazı allahsızlar varmış.

  Dunya gunese 1 cm daha yakin olsa her yer col, 1 cm daha uzak olsa her yer buz oluyormus cunku tanri dunyayi mikemmel yaratmis

  Alttan ısıtmalı teknoloji aklına gelmemiş, onunla ısıtmayı düşünmüş :(

  Yerden ısıtmalı yapaydı, güneşe ne gerek vardı

  Allah'ın işine karışılmaz :) seninde kafanın arkasında anüs, eline yapışık bir penis de yapabilirdi ona bakarsan :D
  Oturarak sıçmana gerek kalmazdı, amuda kalkman gerekirdi .. Ne gerek var ki oturmaya


  Dünyasız..! Founder of the Social Planet | Your Extraterrestrial Life ...
 6. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Herbokolog
  KaptaN
  KaptaN's avatar
  Üstün Hizmet Madalyası
  Kayıt Tarihi: 30/Ağustos/2005
  Erkek

  konu nereden nereye geldi kafirler ordusu herzamanki gibi görevde :D  baş kafir @izzmarit

 7. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tekken'deki Eddy
  Prometheus
  Prometheus's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Aralık/2002
  Homo
  by_yazilim bunu yazdı
  neverland bunu yazdı
  izzmarit bunu yazdı
  Easx bunu yazdı

  Sa beyler, duyduğuma göre aranızda bazı allahsızlar varmış.

  Dunya gunese 1 cm daha yakin olsa her yer col, 1 cm daha uzak olsa her yer buz oluyormus cunku tanri dunyayi mikemmel yaratmis

  Alttan ısıtmalı teknoloji aklına gelmemiş, onunla ısıtmayı düşünmüş :(

  Yerden ısıtmalı yapaydı, güneşe ne gerek vardı

  Allah'ın işine karışılmaz :) seninde kafanın arkasında anüs, eline yapışık bir penis de yapabilirdi ona bakarsan :D
  Oturarak sıçmana gerek kalmazdı, amuda kalkman gerekirdi .. Ne gerek var ki oturmaya

  evet allah muhafaza yarak kafalı falan olabilirdik :D sıkıntı şu ki o zaman da allah ne güzel yaratmış hepimiz yarak kafalıyız ya sikimiz bacakların arasında olsaydı sıkışırdı falan derdik


  ________ inspired by love and guided by knowledge _______
 8. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  RitmFarbRacourci
  RitmFarbRacourci's avatar
  Kayıt Tarihi: 14/Mart/2008
  Erkek
  KaptaN bunu yazdı

  konu nereden nereye geldi kafirler ordusu herzamanki gibi görevde :D  baş kafir @izzmarit

  ne alâka ya. bence 10numara,5yıldız,1.sınıf insan kendisi. ve bunu yazarkende alay etmiyorum. kezâ diğerleri de. 


  I'şıkY'ılı;^^`) Zk't^^` RnSySyTk.Ödl.SpRtÇzBşBkYd Kryptia.agogE Sa'd-l'Suûd az.ç'k 'lmyn'Dşn Pnct'tnAnNttn Blgi,YpBlgi 'Ct'nDrm.CmdyDrm.MdrnDrm hRşYdşR ClptcPth'Strsm M'nPhs' Ld,X/Y YrYnZmnGrçklk,AlgBzklğ KrzFrst'tr Tiytr' Pugchv,Jtrn,İmmlmn,FllngLef,Pik' SuprmcySprrty CoBehTh elFnmno:NzrioRonldo AdnKy TkSs,TkHrf(?) .RtNsTk.KvMp.Mk.TrmDyn ScklkNmRzgr ŞkHcBy ccp.kky Snrlr'Çz SnaSnLzmsn 'NsnKsknçtr BgDppr.MagllnCl'ds.S'thCro's Ch'kW'ng CreazioneDiAdamo^^`, Arctrs.Spic' ArcScnd,YySnye TrbProp,TrbJet,TrbFan ~3.10^5km/sn~343m/sn ~900-1240m/snMacH RamJt,ScRamJt Przdi^^' Tbu.XL Prsek MAtv^^` mLAT G'dWllHnting(f). 3id't^^` TareZmenPr ParaMotor TrflrVArsİlşklr (-)+.(/)*,~ ZminŞkil . ..Bu imza @SubZero tarafindan degistirilmistir. "Bu kadar uzun karmakarisik bir imza yapma diye uyardim ama heeheeeey(^^D)_hey kim söylüyor, kim dinliyor." Imzanizi SubZero'ya bilgi vermeden degistirmeyiniz. Tesekkurler...
 9. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  korkarabatak
  korkarabatak's avatar
  Kayıt Tarihi: 24/Ocak/2010
  Erkek

  Saraptan ırmaklar bi kere cepte o zaten yaziyor.

  Ama yetmez babilin asma bahcelerinden daha ihtisamlisini isterim. Yine ayni muhtesemlikte de kenevir ormanlari isterim.

  Bortu bocek dahil butun hayvanlarla konusmak onlarla kafa yapmak istiyorm.

  Sekoya agaci buyuklugunde milyarlarca kenevir agacinin oldugu bir orman ve agaclarin uzerine insa edilmis yerden 150 metrelikte yukseklikte bir saray.

  Sarayda da oyle dunya guzeli cariyeler olsa beni kesmez.

  Nefertitiyi istiyorm. Arti yine onun gibi tarihte ne kadar tanrilasmis kadin varsa hepsi benim sarayimi senlendirecek. Köle olarak degil ama oyle sapkin musluman fantezilerim yok.

  Her gun biriyle flort edicem insan gibi.

  Burasi sadece this is my world. MY WORLD !

  Anladin mi mister neo?.

  Her aksamda farkli dunyalara gitmek istiyorm bir gun bob marleye bir gun jimmi hendrixe bir gun amy winehouse oteki gun yavuz cetin abimize. 

  Bu liste iki cilt uzar.

  Hepsiyle de allahlik uyusturucular icmek istiyorm.

  Hangi dine inansam daha kolay amaclarima ulasirim?

  Bizim diyanet isleri baskani camiye tugla verene cennetten ev vaad etmis.( Saka degil )

  Baska teklifler de varsa alirim.

   


  tabi lan
 10. KısayolKısayol reportŞikayet pmÖzel Mesaj
  Tekken'deki Eddy
  Prometheus
  Prometheus's avatar
  Kayıt Tarihi: 25/Aralık/2002
  Homo
  korkarabatak bunu yazdı

  Saraptan ırmaklar bi kere cepte o zaten yaziyor.

  Ama yetmez babilin asma bahcelerinden daha ihtisamlisini isterim. Yine ayni muhtesemlikte de kenevir ormanlari isterim.

  Bortu bocek dahil butun hayvanlarla konusmak onlarla kafa yapmak istiyorm.

  Sekoya agaci buyuklugunde milyarlarca kenevir agacinin oldugu bir orman ve agaclarin uzerine insa edilmis yerden 150 metrelikte yukseklikte bir saray.

  Sarayda da oyle dunya guzeli cariyeler olsa beni kesmez.

  Nefertitiyi istiyorm. Arti yine onun gibi tarihte ne kadar tanrilasmis kadin varsa hepsi benim sarayimi senlendirecek. Köle olarak degil ama oyle sapkin musluman fantezilerim yok.

  Her gun biriyle flort edicem insan gibi.

  Burasi sadece this is my world. MY WORLD !

  Anladin mi mister neo?.

  Her aksamda farkli dunyalara gitmek istiyorm bir gun bob marleye bir gun jimmi hendrixe bir gun amy winehouse oteki gun yavuz cetin abimize. 

  Bu liste iki cilt uzar.

  Hepsiyle de allahlik uyusturucular icmek istiyorm.

  Hangi dine inansam daha kolay amaclarima ulasirim?

  Bizim diyanet isleri baskani camiye tugla verene cennetten ev vaad etmis.( Saka degil )

  Baska teklifler de varsa alirim.

   

  onlar hep cehennemde ya olsa dükkan senin. ama uyarsa hurilere onların görünümünü verek artık ne kadar idare ederse. 

   

  Prometheus tarafından 06/Tem/21 12:33 tarihinde düzenlenmiştir

  ________ inspired by love and guided by knowledge _______
Toplam Hit: 27046 Toplam Mesaj: 244
1 ayet 1 hadis